Return to Video

ป่าอเมซอนเป็นของมนุษยชาติ มาร่วมปกป้องผืนป่ากันเถอะ

 • 0:04 - 0:05
  ทาชก้า ยาวานาว่า
 • 0:05 - 0:06
  (เสียงหายใจสั้นๆ)
 • 0:07 - 0:08
  (เสียงหายใจสั้นๆ)
 • 0:08 - 0:09
  (เสียงหายใจสั้นๆ)
 • 0:12 - 0:18
  (เสียงร้องเพลง)
 • 0:55 - 0:58
  (จบการร้องเพลง)
 • 1:00 - 1:01
  (เสียงหายใจสั้นๆ)
 • 1:08 - 1:09
  ผม ทาชก้า ยาวานาว่า
 • 1:10 - 1:12
  มาพร้อมกับภรรยาของผม
 • 1:13 - 1:18
  ผมมาจากชุมชนยาวานาว่า
 • 1:18 - 1:20
  อยู่ที่รัฐอากรี
 • 1:20 - 1:22
  ในป่าอเมซอนของประเทศบราซิล
 • 1:24 - 1:26
  ใช้เวลาหลายวันกว่าจะมาถึงที่นี่
 • 1:27 - 1:29
  ที่ผมร้องเพลงออกมาเมื่อสักครู่นี้
 • 1:29 - 1:33
  ก็เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ
  แห่งป่าดิบชื้นอีกครั้ง
 • 1:33 - 1:35
  คนของผมอาศัยอยู่ในแดนยาวานาว่า
 • 1:35 - 1:39
  มาเป็นเวลาช้านาน
 • 1:40 - 1:43
  พวกผมมองความเป็นธรรมชาติ
 • 1:45 - 1:47
  ในภาพรวม
 • 1:47 - 1:52
  ธรรมชาติเป็นของมนุษยชาติ
 • 1:53 - 1:55
  และเผ่ายาวานาว่าเห็น
 • 1:56 - 1:59
  สิ่งแวดล้อม ผืนป่า ราวกับมันมีชีวิต
 • 2:00 - 2:03
  แต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอ
 • 2:04 - 2:07
  คิดว่าพวกคุณหลายคนก็น่าจะรู้ว่า
 • 2:07 - 2:10
  ตอนนี้ไฟไหม้ป่าอเมซอน
 • 2:11 - 2:14
  ซึ่งส่งผลกระทบถึงพวกเราทุกคน
 • 2:15 - 2:20
  ไม่ใช่แค่ชนพื้นเมืองเพียงฝ่ายเดียว
 • 2:20 - 2:22
  เพราะพวกเราเชื่อมถึงกัน
 • 2:23 - 2:26
  หากผมเผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
  ไม่ว่าจะเผาอะไรก็ตามในชุมชน
 • 2:26 - 2:27
  ที่นี่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
 • 2:27 - 2:30
  ต่อให้หิมะตกในช่วงคริสต์มาสก็ตาม
 • 2:30 - 2:31
  หากคุณก่อมลพิษ
 • 2:31 - 2:36
  ประเทศของผมก็จะได้รับผลกระทบ
  เมื่อฝนตกลงมา
 • 2:37 - 2:42
  ผมเคยพูดไว้ว่าพวกเราทุกคน
  อยู่ในหมู่บ้านโลก
 • 2:42 - 2:46
  ป่าอเมซอนเป็นของมนุษยชาติ
 • 2:46 - 2:52
  และมนุษยชาติต้องดูแลผืนป่า
  ให้เหมือนกับชนพื้นเมือง
 • 2:53 - 2:56
  เพราะฉะนั้น
 • 2:56 - 3:02
  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัว
  และเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • 3:02 - 3:04
  ยาวานาว่าก็กำลังทำ
  ในส่วนของตัวเองอยู่
 • 3:04 - 3:06
  ด้วยการปกปักรักษาพระแม่ธรณี
 • 3:08 - 3:10
  และตอนนี้ ผมจะฝากที่เหลือไว้กับภรรยา
 • 3:12 - 3:16
  ลอร่า ยาวานาว่า: พวกเรามาที่นี่ทั้งน้ำตา
 • 3:17 - 3:20
  ฉันยิ้มอยู่ก็จริงแต่ในใจกำลังร้องไห้
 • 3:20 - 3:24
  เพราะพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลาย
 • 3:25 - 3:28
  ฉันก็อยากฝากสิ่งหนึ่งไว้กับพวกคุณ
 • 3:28 - 3:33
  วิกฤตในครั้งนี้ได้ให้ทางเลือก
  แก่มนุษยชาติ 2 ทางเลือกด้วยกัน
 • 3:34 - 3:41
  อย่างแรกก็คือปล่อยให้
  ป่าและวัฒนธรรมของเรา
 • 3:41 - 3:45
  ถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
 • 3:46 - 3:51
  หรือจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
 • 3:51 - 3:54
  ที่จะให้อำนาจ
 • 3:54 - 3:56
  พร้อมกับสนับสนุนชนพื้นเมือง
 • 3:56 - 4:00
  เพื่อปกป้องป่าดิบชื้น
  และวัฒนธรรมเอาไว้
 • 4:00 - 4:02
  แล้วเราจะทำได้อย่างไรล่ะ
 • 4:03 - 4:09
  ชนเผ่ายาวานาว่าได้
  วางแผนชีวิตเอาไว้แล้ว
 • 4:09 - 4:12
  แผนที่ว่านั้นเป็นแผนเชิงกลยุทธ์
 • 4:12 - 4:17
  ที่บอกไว้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะช่วย
  ให้ดินแดนของเราอยู่รอดปลอดภัยได้
 • 4:17 - 4:21
  เราดูแลพื้นที่ป่าดิบชื้น
  ประมาณ 200,000 เฮคตาร์
 • 4:21 - 4:23
  แต่ตอนนี้ป่าถูกคุมคาม
 • 4:24 - 4:30
  เพราะงั้นแผนการชีวิตจึงเป็น
  การแนะแนวทางในการปกป้องพื้นที่
 • 4:30 - 4:32
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 4:32 - 4:34
  วัฒนธรรมและการศึกษาของเราไว้
 • 4:35 - 4:38
  ฉันขอเชิญชวนพวกคุณทุกคน
 • 4:38 - 4:40
  ทุกองค์กร
 • 4:40 - 4:44
  รวมถึงทุกภาครัฐและประชาสังคม
 • 4:44 - 4:46
  ให้ฟังเสียงของชนพื้นเมือง
 • 4:46 - 4:48
  เพื่อฟื้นคืนรากเหง้าของพวกเรา
 • 4:49 - 4:54
  พวกเราอยู่ที่นี่มาหลายต่อหลายศตวรรษ
 • 4:54 - 4:57
  และพยายามส่งเสียงให้โลกรู้ว่า
 • 4:57 - 5:00
  เราต้องการปกป้องดินแดน
  และธรรมชาติของเรา
 • 5:00 - 5:02
  แต่พวกคุณก็ไม่เคยฟังพวกเราเลย
 • 5:02 - 5:03
  ไม่เคยเลย
 • 5:03 - 5:07
  ฉันคิดว่าวิกฤตในครั้งนี้สอนให้รู้ว่า
 • 5:07 - 5:09
  พวกคุณต้องฟังเสียงของเรา
 • 5:09 - 5:12
  และช่วยเหลือชนพื้นเมืองโดยตรง
 • 5:12 - 5:15
  รวมถึงสนับสนุนความคิดริเริ่มด้วย
 • 5:15 - 5:20
  สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากฝาก
  ไว้กับพวกคุณทุกคน
 • 5:20 - 5:23
  เหล่าชนพื้นเมืองมีคำตอบให้คุณแล้ว
 • 5:23 - 5:25
  และถ้าคุณเองก็อยากปกป้องป่าอเมซอน
 • 5:25 - 5:28
  ก็ต้องลงมือทำซะตั้งแต่ตอนนี้
 • 5:30 - 5:31
  (เสียงหายใจสั้นๆ)
 • 5:34 - 5:39
  (เสียงปรบมือ)
Title:
ป่าอเมซอนเป็นของมนุษยชาติ มาร่วมปกป้องผืนป่ากันเถอะ
Speaker:
ทาชก้าและลอร่า ยาวานาว่า
Description:

ทาชก้าและลอร่า ยาวานาว่าเป็นผู้นำของชาวยาวานาว่าในรัฐอากรี ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ดูแลป่าดิบชื้นอเมซอนที่มีพื้นที่เกือบ 500,000 เอเคอร์ ทาชก้าและลอร่า ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของป่าอเมซอนที่ถูกไฟไหม้ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกได้ขอความช่วยเหลือในการพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสที่จะสนับสนุนชนพื้นเมืองผู้มีทั้งประสบการณ์ ความรู้และเครื่องมือที่อยากปกป้องผืนป่าเอาไว้

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:52

Thai subtitles

Revisions