Thai subtitles

← ป่าอเมซอนเป็นของมนุษยชาติ มาร่วมปกป้องผืนป่ากันเถอะ

Get Embed Code
43 Languages

Showing Revision 19 created 05/18/2020 by Unnawut Leepaisalsuwanna.

 1. ทาชก้า ยาวานาว่า
 2. (เสียงหายใจสั้นๆ)

 3. (เสียงหายใจสั้นๆ)

 4. (เสียงหายใจสั้นๆ)

 5. (เสียงร้องเพลง)

 6. (จบการร้องเพลง)

 7. (เสียงหายใจสั้นๆ)

 8. ผม ทาชก้า ยาวานาว่า

 9. มาพร้อมกับภรรยาของผม
 10. ผมมาจากชุมชนยาวานาว่า
 11. อยู่ที่รัฐอากรี
 12. ในป่าอเมซอนของประเทศบราซิล
 13. ใช้เวลาหลายวันกว่าจะมาถึงที่นี่
 14. ที่ผมร้องเพลงออกมาเมื่อสักครู่นี้
 15. ก็เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ
  แห่งป่าดิบชื้นอีกครั้ง
 16. คนของผมอาศัยอยู่ในแดนยาวานาว่า
 17. มาเป็นเวลาช้านาน
 18. พวกผมมองความเป็นธรรมชาติ
 19. ในภาพรวม
 20. ธรรมชาติเป็นของมนุษยชาติ
 21. และเผ่ายาวานาว่าเห็น
 22. สิ่งแวดล้อม ผืนป่า ราวกับมันมีชีวิต
 23. แต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอ
 24. คิดว่าพวกคุณหลายคนก็น่าจะรู้ว่า

 25. ตอนนี้ไฟไหม้ป่าอเมซอน
 26. ซึ่งส่งผลกระทบถึงพวกเราทุกคน
 27. ไม่ใช่แค่ชนพื้นเมืองเพียงฝ่ายเดียว
 28. เพราะพวกเราเชื่อมถึงกัน
 29. หากผมเผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
  ไม่ว่าจะเผาอะไรก็ตามในชุมชน
 30. ที่นี่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
 31. ต่อให้หิมะตกในช่วงคริสต์มาสก็ตาม
 32. หากคุณก่อมลพิษ
 33. ประเทศของผมก็จะได้รับผลกระทบ
  เมื่อฝนตกลงมา
 34. ผมเคยพูดไว้ว่าพวกเราทุกคน
  อยู่ในหมู่บ้านโลก
 35. ป่าอเมซอนเป็นของมนุษยชาติ
 36. และมนุษยชาติต้องดูแลผืนป่า
  ให้เหมือนกับชนพื้นเมือง
 37. เพราะฉะนั้น
 38. ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัว
  และเป็นหนึ่งเดียวกัน
 39. ยาวานาว่าก็กำลังทำ
  ในส่วนของตัวเองอยู่
 40. ด้วยการปกปักรักษาพระแม่ธรณี
 41. และตอนนี้ ผมจะฝากที่เหลือไว้กับภรรยา
 42. ลอร่า ยาวานาว่า: พวกเรามาที่นี่ทั้งน้ำตา

 43. ฉันยิ้มอยู่ก็จริงแต่ในใจกำลังร้องไห้
 44. เพราะพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลาย
 45. ฉันก็อยากฝากสิ่งหนึ่งไว้กับพวกคุณ
 46. วิกฤตในครั้งนี้ได้ให้ทางเลือก
  แก่มนุษยชาติ 2 ทางเลือกด้วยกัน
 47. อย่างแรกก็คือปล่อยให้
  ป่าและวัฒนธรรมของเรา
 48. ถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
 49. หรือจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
 50. ที่จะให้อำนาจ
 51. พร้อมกับสนับสนุนชนพื้นเมือง
 52. เพื่อปกป้องป่าดิบชื้น
  และวัฒนธรรมเอาไว้
 53. แล้วเราจะทำได้อย่างไรล่ะ
 54. ชนเผ่ายาวานาว่าได้
  วางแผนชีวิตเอาไว้แล้ว

 55. แผนที่ว่านั้นเป็นแผนเชิงกลยุทธ์
 56. ที่บอกไว้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะช่วย
  ให้ดินแดนของเราอยู่รอดปลอดภัยได้
 57. เราดูแลพื้นที่ป่าดิบชื้น
  ประมาณ 200,000 เฮคตาร์
 58. แต่ตอนนี้ป่าถูกคุมคาม
 59. เพราะงั้นแผนการชีวิตจึงเป็น
  การแนะแนวทางในการปกป้องพื้นที่
 60. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 61. วัฒนธรรมและการศึกษาของเราไว้
 62. ฉันขอเชิญชวนพวกคุณทุกคน

 63. ทุกองค์กร
 64. รวมถึงทุกภาครัฐและประชาสังคม
 65. ให้ฟังเสียงของชนพื้นเมือง
 66. เพื่อฟื้นคืนรากเหง้าของพวกเรา
 67. พวกเราอยู่ที่นี่มาหลายต่อหลายศตวรรษ

 68. และพยายามส่งเสียงให้โลกรู้ว่า
 69. เราต้องการปกป้องดินแดน
  และธรรมชาติของเรา
 70. แต่พวกคุณก็ไม่เคยฟังพวกเราเลย
 71. ไม่เคยเลย
 72. ฉันคิดว่าวิกฤตในครั้งนี้สอนให้รู้ว่า
 73. พวกคุณต้องฟังเสียงของเรา
 74. และช่วยเหลือชนพื้นเมืองโดยตรง
 75. รวมถึงสนับสนุนความคิดริเริ่มด้วย
 76. สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากฝาก
  ไว้กับพวกคุณทุกคน
 77. เหล่าชนพื้นเมืองมีคำตอบให้คุณแล้ว
 78. และถ้าคุณเองก็อยากปกป้องป่าอเมซอน
 79. ก็ต้องลงมือทำซะตั้งแต่ตอนนี้
 80. (เสียงหายใจสั้นๆ)

 81. (เสียงปรบมือ)