YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Amazonija pripada čovečanstvu - zaštitimo je zajedno

Get Embed Code
41 Languages

Showing Revision 3 created 12/12/2019 by Ivana Korom.

  1. Taška Javanava: (Izdah)
  2. (Izdah)

  3. (Izdah)

  4. (Izdah)

  5. (Pevanje)

  6. (Pevanje se završava)

  7. (Izdah)

  8. Ja sam Taška Javanava.

  9. Ovde sam sa mojom ženom.
  10. Dolazim iz zajednice Javanava,
  11. koja se nalazi u državi Akre
  12. u brazilskoj Amazoniji.
  13. Trebalo nam je par dana da stignemo ovde.
  14. Upravo sam otpevao pesmu
  15. da bih nas povezao sa duhom prašume.
  16. Još od prastarih vremena,
  17. moj narod živi na teritoriji Javanava.
  18. Imamo holistički pogled
  19. na prirodu.
  20. Priroda, za nas,
    pripada celom čovečanstvu.
  21. I mi, Javanava, vidimo
  22. okruženje, šumu, kao živu.
  23. Ali sve je uvek izazov.
  24. Naročito sada, jer, mislim
    da mnogi od vas znaju

  25. da u Amazoniji bukti požar.
  26. To utiče na sve nas.
  27. Uništenje Amazonije ne utiče
    samo na starosedeoce,
  28. zato što smo svi mi povezani.
  29. Ako radimo nešto u zajednici,
    ako zapalimo sve,
  30. to će imati uticaj ovde,
  31. kada sneg stigne za Božić.
  32. Ako zagađujete ovde,
  33. to će uticati na kišu
    koja će padati u mojoj zemlji.
  34. Nekada sam govorio
    da svi pripadamo globalnom selu.
  35. Govorio sam da Amazonija
    pripada čovečanstvu,
  36. i da ljudi moraju voditi računa
    kao što to rade starosedeoci u svetu.
  37. I zbog toga,
  38. danas je trenutak
    da se probudimo, da se ujedinimo.
  39. Mi, Javanava, činimo šta je na nama.
  40. Brinemo se o majci prirodi.
  41. A sada dajem reč mojoj ženi.
  42. Laura Javanava:
    Došli smo ovde ranjenih srca.

  43. Smejem se, ali mi duša plače,
  44. jer naše brojne šume trenutno nestaju.
  45. I samo želim da vam prenesem poruku.
  46. Ova kriza čovečanstvu daje dve opcije.
  47. Jedna opcija je da doprinesete kraju,
    uništenju i nestanku
  48. svih naših šuma i svih
    naših kultura koje su u njima.
  49. Ili da pretvorimo ovu krizu u priliku
  50. za ojačanje urođeničkih naroda,
  51. za podršku urođeničkim narodima
  52. i za spas prašume i njihovih kultura.
  53. A kako to da uradite?
  54. Mi, Javanava, stvorili smo životni plan,

  55. a to je naš strateški plan
  56. koji nam govori kojim koracima
    da osiguramo našu teritoriju.
  57. Brinemo se o nekih 200 000
    hektara prašume.
  58. Ali sada je ugrožena.
  59. Stoga nam taj životni plan pokazuje
    kako da osiguramo našu zemlju,
  60. naš biodiverzitet,
  61. našu kulturu, naše obrazovanje.
  62. Pozivam sve vas,

  63. pozivam sve kompanije,
  64. pozivam sve vlade, celo civilno društvo,
  65. da slušaju starosedeoce,
  66. da se vrate svojim korenima.
  67. Ovde smo već mnogo, mnogo... već vekovima.

  68. I pokušavamo da vičući objasnimo svetu
  69. da treba da štitimo
    našu teritoriju, našu prirodu.
  70. A vi nas nikad ne slušate.
  71. Nikada.
  72. Pretpostavljam
    da će ova kriza naučiti ljude
  73. da sada moraju da nas slušaju
  74. i da neposredno podrže starosedeoce,
  75. da nesposredno podrže njihovu inicijativu.
  76. Dakle, to je poruka
    koju želim da vam ostavim.
  77. Da starosedoci imaju odgovor,
  78. i ako želite da spasimo Amazoniju,
  79. treba da delujemo odmah.
  80. TJ: (Izdah)

  81. (Aplauz)