Return to Video

آمازون متعلق به بشریت است-- بیایید باهم از آن مراقبت کنیم

 • 0:04 - 0:05
  تاشکا یواناوا(بازدم سریع)
 • 0:05 - 0:06
  (بازدم سریع)
 • 0:07 - 0:08
  (بازدم سریع)
 • 0:08 - 0:09
  (بازدم سریع)
 • 0:12 - 0:18
  (آواز خواندن)
 • 0:55 - 0:58
  (تمام شدن آواز)
 • 1:00 - 1:01
  (بازدم سریع)
 • 1:08 - 1:09
  من تاشکا یواناوا هستم.
 • 1:10 - 1:12
  به همراه همسرم اینجا هستم.
 • 1:13 - 1:18
  اهل یواناوا هستم،
 • 1:18 - 1:20
  که در ایالت آکره و قسمتهای آمازونی
 • 1:20 - 1:22
  برزیل قرار دارد.
 • 1:24 - 1:26
  چند روزی طول کشید تا که رسیدیم.
 • 1:27 - 1:29
  آواز خوندم که بتوانیم به روح جنگلها
 • 1:29 - 1:33
  خودمان را متصل کنیم.
 • 1:33 - 1:35
  از زمانهای خیلی دور،
 • 1:35 - 1:39
  مردم من در سرزمین یواناوا زندگی می کنند.
 • 1:40 - 1:43
  پس ما به طور کلی میدانیم
 • 1:45 - 1:47
  که ذات طبیعت چیست.
 • 1:47 - 1:52
  طبیعت برای ما، متعلق به تمام بشریت است.
 • 1:53 - 1:55
  و ما مردم یواناوا
 • 1:56 - 1:59
  محیط زیست و جنگلها را زنده میپنداریم.
 • 2:00 - 2:03
  اما همیشه هرچیزی دچار چالش میشود.
 • 2:04 - 2:07
  فکر میکنم که اکثر شما بدانید که اکنون
 • 2:07 - 2:10
  آمازون در حال سوختن است.
 • 2:11 - 2:14
  که بر زندگی همه ما تاثیر دارد.
 • 2:15 - 2:20
  نابودی آمازون فقط بر زندگی
  مردم بومی تاثیر ندارد،
 • 2:20 - 2:22
  چرا که زندگی همه ما به هم مرتبط است.
 • 2:23 - 2:26
  هرکاری که ما در جامعه خود انجام بدیم،
  اگر من هرچیز را نابود کنم،
 • 2:26 - 2:27
  همین جا تاثیرش را زمان
 • 2:27 - 2:30
  باریدن برف کریسمس احساس خواهید کرد.
 • 2:30 - 2:31
  اگر اینجا را آلوده کنید،
 • 2:31 - 2:36
  بر روی باریدن باران در کشور
  من تاثیر خواهد گذاشت.
 • 2:37 - 2:42
  قبلا میگفتم همه ما به
  دهکده جهانی تعلق داریم.
 • 2:42 - 2:46
  قبلا میگفتم، آمازون متعلق به بشریت است،
 • 2:46 - 2:52
  همچنین لازم است که همه انسانها مانند
  مردم بومی جهان مراقب آن باشند.
 • 2:53 - 2:56
  به این دلیل،
 • 2:56 - 3:02
  امروز زمان بیدارشدن و اتحاد ماست.
 • 3:02 - 3:04
  ما مردم یواناوا تلاش خود را میکنیم
 • 3:04 - 3:06
  مراقب زمین به عنوان سرچشمه
  زندگی خواهیم بود.
 • 3:08 - 3:10
  حالا، از همسرم میخواهم
  چند کلمه ای صحبت کند.
 • 3:12 - 3:16
  لورا یوآناوا: با قلبی گریان اینجا هستیم.
 • 3:17 - 3:20
  ممکن است که لبخند به لب داشته باشم اما
  درحقیقت قلبی گریان دارم،
 • 3:20 - 3:24
  چون که بسیاری از جنگلها نابود شده اند.
 • 3:25 - 3:28
  فقط میخواهم پیغامی به شما بدهم.
 • 3:28 - 3:33
  این بحران برای ما دو انتخاب باقی میگذارد.
 • 3:34 - 3:41
  اول این که بگذاریم تمامی جنگلها
 • 3:41 - 3:45
  و فرهنگهای ما به نابودی کشیده شود.
 • 3:46 - 3:51
  یا این که این بحران را به فرصت تبدیل کنیم
 • 3:51 - 3:54
  به افراد بومی نیرو ببخشیم،
 • 3:54 - 3:56
  از آنها حمایت کنیم
 • 3:56 - 4:00
  وجنگلهای بارانی و چیزهای مرتبط
  با آن مثل فرهنگ را حفظ کنیم.
 • 4:00 - 4:02
  چطور میتوانیم این کار را بکنیم؟
 • 4:03 - 4:09
  ما یوآواناییها طرح زندگی را ساخته ایم
 • 4:09 - 4:12
  که طرحی راهبردی که مراحل ایمن ساختن
 • 4:12 - 4:17
  سرزمین مان را به ما گوشزد میکند.
 • 4:17 - 4:21
  ما از حدودا ۲۰۰ هزار هکتار از
  جنگلهای بارانی مراقبت میکنیم.
 • 4:21 - 4:23
  اما اکنون در معرض خطر است.
 • 4:24 - 4:30
  این طرح زندگی مراحل ایمن
  ساختن سرزمین هایمان،
 • 4:30 - 4:32
  همچنین تنوع زیستی
 • 4:32 - 4:34
  فرهنگ و فرهیختگی ما را نشان میدهد.
 • 4:35 - 4:38
  من همه شماها
 • 4:38 - 4:40
  تمامی شرکتها
 • 4:40 - 4:44
  تمام دولتها و جوامع مدنی را
 • 4:44 - 4:46
  به شنیدن صدای مردم بومی که قصد دارند
 • 4:46 - 4:48
  به اصالت خود برگردند دعوت میکنم.
 • 4:49 - 4:54
  ما سال های سال و قرنهاست
  که اینجا زندگی کرده ایم.
 • 4:54 - 4:57
  و سعی کرده ایم تا به گوش دنیا برسانیم
 • 4:57 - 5:00
  که ما باید ازسرزمینها و
  محیط زیستمان محافظت بکنیم.
 • 5:00 - 5:02
  و شما هیچ وقت به ما گوش ندادید.
 • 5:02 - 5:03
  هیچ وقت.
 • 5:03 - 5:07
  گمان میکنم این بحران به انسانها یاد بدهد
 • 5:07 - 5:09
  که الان وقت شنیدن صدای ماست
 • 5:09 - 5:12
  و این که مستقیما افراد بومی و حتی
 • 5:12 - 5:15
  ابتکار عمل آنها را را حمایت کنید.
 • 5:15 - 5:20
  خب این پیغامی بود که من
  دوست داشتم به شما برسانم.
 • 5:20 - 5:23
  این که مردم بومی کلید حل آن را دارند،
 • 5:23 - 5:25
  و اگر قصد نجات دادن آمارون را دارید،
 • 5:25 - 5:28
  همین حالا باید دست به کار شوید.
 • 5:30 - 5:31
  (بازدم سریع)
 • 5:34 - 5:39
  (تشویق)
Title:
آمازون متعلق به بشریت است-- بیایید باهم از آن مراقبت کنیم
Speaker:
تاشکا و لورا یوآوانا
Description:

تاشکا و لورا یوآوانا مردم یوآوانا را در آکر، برزیل رهبری می کنند - قبیله ای که تقریباً بر ۵۰۰ هزار هکتار از جنگل های بارانی آمازون نظارت می کند. از آنجا که فیلم آتش سوزی آمازون همه مردم جهان را شوکه کرد، تاشکا و لورا از ما خواستند که این لحظه را به فرصتی برای حمایت از بومیانی که تجربه ، دانش و ابزارهای لازم برای حفاظت از سرزمین را دارند تبدیل کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:52

Persian subtitles

Revisions