Persian subtitles

آمازون متعلق به بشریت است-- بیایید باهم از آن مراقبت کنیم

Get Embed Code
43 Languages

Showing Revision 11 created 11/29/2019 by Leila Ataei.

 1. تاشکا یواناوا(بازدم سریع)
 2. (بازدم سریع)

 3. (بازدم سریع)

 4. (بازدم سریع)

 5. (آواز خواندن)

 6. (تمام شدن آواز)

 7. (بازدم سریع)

 8. من تاشکا یواناوا هستم.

 9. به همراه همسرم اینجا هستم.
 10. اهل یواناوا هستم،
 11. که در ایالت آکره و قسمتهای آمازونی
 12. برزیل قرار دارد.
 13. چند روزی طول کشید تا که رسیدیم.
 14. آواز خوندم که بتوانیم به روح جنگلها
 15. خودمان را متصل کنیم.
 16. از زمانهای خیلی دور،
 17. مردم من در سرزمین یواناوا زندگی می کنند.
 18. پس ما به طور کلی میدانیم
 19. که ذات طبیعت چیست.
 20. طبیعت برای ما، متعلق به تمام بشریت است.
 21. و ما مردم یواناوا
 22. محیط زیست و جنگلها را زنده میپنداریم.
 23. اما همیشه هرچیزی دچار چالش میشود.
 24. فکر میکنم که اکثر شما بدانید که اکنون

 25. آمازون در حال سوختن است.
 26. که بر زندگی همه ما تاثیر دارد.
 27. نابودی آمازون فقط بر زندگی
  مردم بومی تاثیر ندارد،
 28. چرا که زندگی همه ما به هم مرتبط است.
 29. هرکاری که ما در جامعه خود انجام بدیم،
  اگر من هرچیز را نابود کنم،
 30. همین جا تاثیرش را زمان
 31. باریدن برف کریسمس احساس خواهید کرد.
 32. اگر اینجا را آلوده کنید،
 33. بر روی باریدن باران در کشور
  من تاثیر خواهد گذاشت.
 34. قبلا میگفتم همه ما به
  دهکده جهانی تعلق داریم.
 35. قبلا میگفتم، آمازون متعلق به بشریت است،
 36. همچنین لازم است که همه انسانها مانند
  مردم بومی جهان مراقب آن باشند.
 37. به این دلیل،
 38. امروز زمان بیدارشدن و اتحاد ماست.
 39. ما مردم یواناوا تلاش خود را میکنیم
 40. مراقب زمین به عنوان سرچشمه
  زندگی خواهیم بود.
 41. حالا، از همسرم میخواهم
  چند کلمه ای صحبت کند.
 42. لورا یوآناوا: با قلبی گریان اینجا هستیم.

 43. ممکن است که لبخند به لب داشته باشم اما
  درحقیقت قلبی گریان دارم،
 44. چون که بسیاری از جنگلها نابود شده اند.
 45. فقط میخواهم پیغامی به شما بدهم.
 46. این بحران برای ما دو انتخاب باقی میگذارد.
 47. اول این که بگذاریم تمامی جنگلها
 48. و فرهنگهای ما به نابودی کشیده شود.
 49. یا این که این بحران را به فرصت تبدیل کنیم
 50. به افراد بومی نیرو ببخشیم،
 51. از آنها حمایت کنیم
 52. وجنگلهای بارانی و چیزهای مرتبط
  با آن مثل فرهنگ را حفظ کنیم.
 53. چطور میتوانیم این کار را بکنیم؟
 54. ما یوآواناییها طرح زندگی را ساخته ایم

 55. که طرحی راهبردی که مراحل ایمن ساختن
 56. سرزمین مان را به ما گوشزد میکند.
 57. ما از حدودا ۲۰۰ هزار هکتار از
  جنگلهای بارانی مراقبت میکنیم.
 58. اما اکنون در معرض خطر است.
 59. این طرح زندگی مراحل ایمن
  ساختن سرزمین هایمان،
 60. همچنین تنوع زیستی
 61. فرهنگ و فرهیختگی ما را نشان میدهد.
 62. من همه شماها

 63. تمامی شرکتها
 64. تمام دولتها و جوامع مدنی را
 65. به شنیدن صدای مردم بومی که قصد دارند
 66. به اصالت خود برگردند دعوت میکنم.
 67. ما سال های سال و قرنهاست
  که اینجا زندگی کرده ایم.

 68. و سعی کرده ایم تا به گوش دنیا برسانیم
 69. که ما باید ازسرزمینها و
  محیط زیستمان محافظت بکنیم.
 70. و شما هیچ وقت به ما گوش ندادید.
 71. هیچ وقت.
 72. گمان میکنم این بحران به انسانها یاد بدهد
 73. که الان وقت شنیدن صدای ماست
 74. و این که مستقیما افراد بومی و حتی
 75. ابتکار عمل آنها را را حمایت کنید.
 76. خب این پیغامی بود که من
  دوست داشتم به شما برسانم.
 77. این که مردم بومی کلید حل آن را دارند،
 78. و اگر قصد نجات دادن آمارون را دارید،
 79. همین حالا باید دست به کار شوید.
 80. (بازدم سریع)

 81. (تشویق)