Return to Video

THE WHOLE STORY - Why It's Important To Talk About Sin

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:09
  Welkom bij les 19
  - 'The Whole Story'.
 • 0:09 - 0:14
  We gaan kijken naar het
  belangrijkste in deze video.
 • 0:14 - 0:17
  Het belangrijkste is:
  Waarom zijn we hier?
 • 0:17 - 0:20
  Wat is het dat ons
  scheidt van God?
 • 0:20 - 0:22
  Hoe zonde ons van
  God heeft gescheiden,
 • 0:22 - 0:26
  en wat Jezus deed aan het kruis?
 • 0:26 - 0:29
  Dit is zo, zo belangrijk.
 • 0:29 - 0:31
  Het is belangrijk
  dat we het begrijpen.
 • 0:31 - 0:33
  Het is belangrijk
  dat jij het begrijpt.
 • 0:33 - 0:40
  En het is ook belangrijk dat je de tijd
  neemt om het aan andere mensen uit te leggen.
 • 0:40 - 0:44
  Dat je ze het hele
  verhaal vertelt.
 • 0:44 - 0:47
  Wees niet 'aardig' en
  sluit een compromis.
 • 0:47 - 0:52
  We hebben te veel christenen, te
  veel gelovigen die zo aardig zijn,
 • 0:52 - 0:55
  ze willen mensen niet zien
  lijden, dus vertellen ze niets.
 • 0:56 - 0:59
  Ze zwijgen. Ze willen
  niet praten over zonde.
 • 0:59 - 1:01
  Ze willen niet over
  het probleem praten.
 • 1:01 - 1:06
  Maar mensen moeten de zonde kennen
  voordat ze Christus kunnen ontvangen.
 • 1:06 - 1:12
  Stel je een arts voor, waar een
  patiënt binnenkomt, die kanker heeft.
 • 1:12 - 1:16
  Hij is heel erg ziek van
  die kanker en hij gaat dood.
 • 1:16 - 1:18
  Maar die dokter
  heeft zijn medicijn.
 • 1:18 - 1:22
  Dit geneesmiddel werkt als...
 • 1:23 - 1:27
  ...de patiënt de
  beschrijving 100% volgt.
 • 1:27 - 1:34
  Hij moet de instructies volgen en het medicijn
  elke dag op hetzelfde tijdstip innemen.
 • 1:34 - 1:37
  Anders werkt het medicijn niet.
 • 1:37 - 1:41
  Die dokter, als die
  patiënt met kanker komt,
 • 1:41 - 1:45
  zal hij niet zeggen: Hé,
  alles is goed, alles is in orde,
 • 1:45 - 1:49
  maar ja, hier heb je wat medicijnen,
  als je het wilt kun je het nemen.
 • 1:49 - 1:52
  Ik moedig je aan om het te volgen, maar
  je bent eigenlijk oké, alles is in orde.
 • 1:53 - 1:56
  Nee, hij zou niet bang zijn
  om de waarheid te vertellen.
 • 1:56 - 2:00
  De waarheid is: Je
  hebt overal kanker.
 • 2:00 - 2:03
  Je hebt kanker
  over je hele lichaam.
 • 2:03 - 2:07
  En je gaat dood.
  Je gaat dood als...
 • 2:08 - 2:10
  ...als we deze kanker
  niet behandelen.
 • 2:10 - 2:14
  En deze kanker is al uitgezaaid,
  naar daar en daar en daar.
 • 2:14 - 2:19
  En de dokter neemt de tijd om
  over deze kanker te vertellen,
 • 2:19 - 2:22
  en hoe deze kanker
  zijn lichaam doodt,
 • 2:22 - 2:26
  zelfs begint de andere man misschien
  te huilen en zich verdrietig te voelen.
 • 2:26 - 2:30
  Waarom? Omdat
  dat de waarheid is.
 • 2:30 - 2:34
  En omdat, als je hem het
  slechte nieuws niet geeft,
 • 2:34 - 2:36
  zal hij het goede nieuws
  niet kunnen ontvangen.
 • 2:36 - 2:39
  En nadat hij de patiënt het
  slechte nieuws heeft verteld,
 • 2:39 - 2:42
  en hoe hij kanker heeft
  over zijn hele lichaam,
 • 2:42 - 2:46
  dan kan hij zeggen:
  Maar. Ik heb goed nieuws.
 • 2:46 - 2:51
  Deze behandeling kan je helpen,
  maar je moet het 100% volgen.
 • 2:52 - 2:57
  Maar op dit moment, op deze tijd, vanwege
  het slechte nieuws dat hij eerst hoorde,
 • 2:57 - 3:02
  is hij klaar om deze behandeling
  te volgen en het 100% te volgen.
 • 3:03 - 3:06
  Het slechte nieuws is zonde.
 • 3:06 - 3:08
  We hebben allemaal gezondigd.
 • 3:08 - 3:12
  En mensen moeten dit weten.
 • 3:12 - 3:14
  En als ik met mensen
  over Jezus praat,
 • 3:14 - 3:16
  begin ik graag aan het begin.
 • 3:17 - 3:19
  Ik moedig je aan om
  aan het begin te beginnen,
 • 3:19 - 3:22
  om ze te laten zien waar
  het allemaal mis is gegaan,
 • 3:22 - 3:25
  en laat ze ook zien hoe
  God naar de aarde keek,
 • 3:25 - 3:27
  en waarom we
  vergeving nodig hebben.
 • 3:27 - 3:32
  Aan het begin van de Bijbel lezen
  we hoe God hemel en aarde schiep,
 • 3:32 - 3:38
  en hoe Hij zei dat alles wat
  Hij schiep heel, heel goed was.
 • 3:38 - 3:44
  Alles wat God in het begin
  schiep, was goed. Het was perfect.
 • 3:44 - 3:49
  God heeft een perfecte wereld
  geschapen. En mensen moeten dat weten.
 • 3:49 - 3:56
  In Genesis... En daar focus ik vaak
  op hoe mensen met God rondliepen.
 • 3:56 - 4:02
  Omdat we in Genesis 2 lezen hoe
  God in detail Adam en Eva schiep,
 • 4:02 - 4:06
  en ze bij Hem in
  de tuin plaatste.
 • 4:06 - 4:12
  Dat kun je lezen in Genesis 2,
  hoe God Adam en Eva schiep,
 • 4:12 - 4:16
  en ze in de tuin plaatste,
  om voor de tuin te zorgen,
 • 4:16 - 4:20
  en hoe ze met God wandelden.
 • 4:21 - 4:25
  We kunnen ook lezen in Genesis
  2 dat in het midden van de tuin,
 • 4:25 - 4:27
  daar was de boom van het leven,
 • 4:27 - 4:33
  en hoe ze van deze boom van het leven
  zouden moeten eten en voor altijd leven.
 • 4:33 - 4:36
  Maar er was ook nog een andere boom.
  De boom van kennis, van goed en kwaad,
 • 4:36 - 4:39
  en ze mochten niet
  van deze boom eten.
 • 4:39 - 4:43
  Maar we lezen ook hoe ze
  eigenlijk tegen Gods bevel ingingen.
 • 4:43 - 4:47
  Dus namen ze van
  de verkeerde boom.
 • 4:48 - 4:52
  En daarom werden
  ze uit de tuin gegooid,
 • 4:52 - 4:55
  gescheiden van God. Waarom?
 • 4:55 - 4:59
  Omdat Hij nu niet wilde dat ze van de boom
  van het leven aten en voor altijd leefden,
 • 4:59 - 5:03
  want dan zullen we altijd een
  probleem hebben met zonde.
 • 5:03 - 5:07
  Dit is dus het
  begin. Het begin is,
 • 5:08 - 5:13
  dat God de mens heeft
  geschapen om met Hem te lopen,
 • 5:13 - 5:15
  om gemeenschap
  met Hem te hebben.
 • 5:15 - 5:18
  Ze liepen samen in de
  tuin, ze hadden vriendschap,
 • 5:18 - 5:22
  en de wereld die God
  schiep was perfect.
 • 5:22 - 5:27
  En de mens werd verondersteld te eten van
  de boom van het leven en eeuwig te leven,
 • 5:27 - 5:29
  en alles moest altijd goed zijn.
 • 5:30 - 5:32
  Maar ze zondigden tegen God.
 • 5:32 - 5:33
  Ze hebben van de
  verkeerde boom genomen.
 • 5:33 - 5:35
  De zonde kwam binnen.
 • 5:35 - 5:37
  En God zei: Oh, als ze nu
  eten van de boom van het leven,
 • 5:37 - 5:40
  zullen ze voor altijd leven. We zullen
  altijd problemen hebben met zonde.
 • 5:40 - 5:43
  En daarom werd de
  mens uit de tuin gegooid,
 • 5:43 - 5:46
  weg van de boom van het leven,
 • 5:46 - 5:49
  en daardoor gescheiden van God.
 • 5:49 - 5:52
  En dit is zo belangrijk
  dat mensen dit weten,
 • 5:52 - 5:55
  dat dit het begin was,
 • 5:55 - 6:01
  en dat geeft een duidelijk beeld
  waarom de wereld is zoals ze vandaag is.
 • 6:02 - 6:05
  We leven nu in een
  wereld die niet perfect is.
 • 6:05 - 6:09
  We leven in een wereld
  die verre van perfect is.
 • 6:09 - 6:12
  En het gaat gewoon de verkeerde
  kant op. Het gaat naar beneden.
 • 6:12 - 6:14
  En ik heb veel mensen
  ontmoet die zeggen:
 • 6:14 - 6:19
  Hé, hoe kan er een God zijn als
  er zoveel slechte dingen gebeuren?
 • 6:19 - 6:22
  Het antwoord
  vind je in het begin.
 • 6:22 - 6:26
  Dit was niet hoe
  God de wereld schiep.
 • 6:26 - 6:31
  God schiep de wereld perfect,
  waar de mens met God wandelde.
 • 6:31 - 6:34
  Maar toen kwam de mens in
  opstand. De mens zondigde.
 • 6:34 - 6:36
  En hij werd uit
  de tuin geworpen.
 • 6:36 - 6:42
  En sinds die tijd is het
  gewoon fout gegaan, fout, fout.
 • 6:42 - 6:45
  En God kijkt vandaag
  niet neer op aarde en zegt:
 • 6:45 - 6:47
  Oh, ik hou van
  iedereen! Het is zo mooi.
 • 6:47 - 6:50
  Kijk naar jezelf. Ik hou van alle
  slechte dingen, die gebeuren.
 • 6:50 - 6:53
  Nee. Zo kijkt God niet.
 • 6:53 - 6:56
  We kunnen dat
  lezen in Genesis 6:5-6:
 • 6:56 - 7:02
  'De Heer zag hoe groot de slechtheid
  van de mensheid op aarde was geworden,
 • 7:02 - 7:04
  en dat elke neiging
  van de gedachten,
 • 7:05 - 7:08
  van het menselijk hart de
  hele tijd alleen maar slecht was.
 • 7:08 - 7:12
  De Heer had er spijt van dat Hij
  mensen op aarde had gemaakt,
 • 7:12 - 7:15
  en Zijn hart was
  diep verontrust.'
 • 7:15 - 7:18
  Hier lezen we hoe
  God op aarde neerkeek,
 • 7:18 - 7:21
  en betreurde Hij, dat
  Hij de mens schiep.
 • 7:21 - 7:22
  Vanwege de zonden.
 • 7:22 - 7:24
  En Zijn hart was
  diep verontrust.
 • 7:24 - 7:28
  Hij keek niet naar beneden
  en zei: 'Alles is geweldig!' Nee.
 • 7:28 - 7:35
  God hield niet van wat we hier op
  aarde zien. Hij vindt het niet leuk.
 • 7:35 - 7:37
  In die tijd, vanwege
  de zonden van de mens,
 • 7:37 - 7:40
  vond Hij in feite Noach,
  die de ark bouwde,
 • 7:40 - 7:43
  en Hij oordeelde de
  wereld vanwege zonde.
 • 7:44 - 7:45
  Maar er was een probleem.
 • 7:45 - 7:50
  Want zodra Noach uit de ark
  kwam, zagen we opnieuw zonde.
 • 7:50 - 7:55
  Waarom? Omdat de zonde
  niet alleen in de aarde is.
 • 7:55 - 7:58
  De zonde zit diep in de mens.
 • 7:58 - 8:03
  De zonde zit diep in de
  mens. Het zit diep in je.
 • 8:04 - 8:08
  In mij, van allen die
  bij God vandaan zijn,
 • 8:08 - 8:12
  die niet opnieuw geboren is, die
  nog niet dat nieuwe hart heeft.
 • 8:12 - 8:17
  Het probleem is ons hart.
  Het probleem is zonde.
 • 8:17 - 8:19
  En we moeten hier beginnen.
 • 8:20 - 8:24
  We moeten bij
  het begin beginnen.
 • 8:24 - 8:31
  Waarom zouden mensen een redder willen
  als ze niet zien dat ze verloren zijn?
 • 8:31 - 8:36
  Waarom zouden mensen vergeving willen
  als ze niet zien dat ze gezondigd hebben?
 • 8:36 - 8:41
  En wij, als kerk, hebben een
  grote, grote, grote fout gemaakt,
 • 8:41 - 8:46
  dat we Jezus hebben gediend
  voor zelfingenomen mensen,
 • 8:46 - 8:48
  aan mensen die
  hun zonden niet zien.
 • 8:48 - 8:52
  En dat is alsof je parels
  naar varkens gooit.
 • 8:52 - 8:57
  In Matteüs 7:6 zegt
  Jezus dat. Hij zei:
 • 8:57 - 9:00
  'Gooi je parels
  niet naar varkens.
 • 9:00 - 9:03
  Als je dat doet, vertrappen ze
  ze misschien onder hun voet,
 • 9:03 - 9:06
  en draaien zich om en
  scheuren je in stukken.'
 • 9:06 - 9:11
  En dit is wat we hebben gedaan door
  te zeggen: Jezus, Jezus, Jezus, Jezus,
 • 9:11 - 9:13
  Jezus, Jezus voor mensen,
 • 9:13 - 9:16
  zonder eerst over
  zonde te praten.
 • 9:16 - 9:19
  Mensen maken ons nu belachelijk.
  'Eh, waarom heb ik Jezus nodig?'
 • 9:19 - 9:21
  En dat gebruiken ze tegen ons.
 • 9:21 - 9:26
  Nee, we moeten de tijd
  nemen om over zonde te praten.
 • 9:26 - 9:30
  We moeten mensen helpen te
  begrijpen dat ze gezondigd hebben,
 • 9:30 - 9:33
  en ze hebben een redder nodig.
 • 9:34 - 9:38
  Daarom, voordat we het
  hebben over de ziekte,
 • 9:38 - 9:40
  kunnen we niet met
  de oplossing komen.
 • 9:40 - 9:45
  Als we verder gaan en naar
  Romeinen 3:23 kijken, we lezen daar:
 • 9:45 - 9:50
  'Iedereen heeft gezondigd en
  ontbeert de nabijheid van God.'
 • 9:50 - 9:55
  Alle mensen hebben gezondigd,
  maar ze begrijpen het niet.
 • 9:55 - 9:58
  Ze begrijpen niet dat
  ze gezondigd hebben.
 • 9:58 - 10:03
  Onze taak als gelovigen is
  dus dat we hen moeten helpen,
 • 10:03 - 10:10
  om hun zonde te zien door
  de wet van God te gebruiken.
 • 10:10 - 10:16
  Ik gebruik vaak Matteüs 5. In Matteüs 5
  sprak Jezus over verschillende dingen.
 • 10:16 - 10:22
  Op een keer sprak Hij over boosheid
  en Hij zei dit in Matteüs 5:21-22:
 • 10:22 - 10:26
  'Je hebt gehoord dat het lang
  geleden tegen de mensen is gezegd,
 • 10:26 - 10:31
  'Je mag niet moorden en iedereen
  die moord zal worden veroordeeld.'
 • 10:31 - 10:36
  Maar ik zeg je dat iedereen
  die boos is op een broer of zus,
 • 10:36 - 10:38
  zal worden veroordeeld.
 • 10:38 - 10:44
  Nogmaals, iedereen die tegen
  een broer of zus 'Raca' (idioot) zegt,
 • 10:44 - 10:46
  is verantwoording
  schuldig aan de rechtbank.
 • 10:46 - 10:52
  En iedereen die zegt: 'Dwaas!' zal in
  gevaar zijn voor het vuur van de hel.'
 • 10:53 - 10:55
  Dit zijn heel erg
  sterke woorden.
 • 10:55 - 10:58
  We horen Jezus vaak zeggen:
  'Heb je naaste lief als jezelf',
 • 10:58 - 11:01
  maar het is niet zo vaak
  dat we deze woorden horen.
 • 11:01 - 11:03
  Maar dit is de waarheid.
 • 11:04 - 11:09
  Als je moord, ben je schuldig,
  maar Jezus gaat dieper,
 • 11:09 - 11:11
  omdat het hart de kwestie was.
 • 11:11 - 11:15
  Dus zei Hij: Als je
  gewoon haat in je hart hebt,
 • 11:15 - 11:18
  ben je al schuldig.
 • 11:18 - 11:23
  Als je zegt: 'idioot' of 'raca' tegen
  iemand, ben je schuldig aan de hel.
 • 11:24 - 11:26
  Dit zijn Jezus' woorden.
 • 11:26 - 11:29
  En na deze woorden bleef
  Hij praten over de verlorenen.
 • 11:30 - 11:33
  In Matteüs 5:27-30 zegt hij dit:
 • 11:33 - 11:36
  'Je hebt gehoord dat er is gezegd:
  Je mag geen overspel plegen.'
 • 11:36 - 11:41
  Maar ik zeg je dat iedereen
  die wellustig naar een vrouw kijkt,
 • 11:41 - 11:45
  heeft in zijn hart al
  overspel met haar gepleegd.
 • 11:45 - 11:50
  Als je rechteroog ervoor zorgt dat je
  struikelt, trek het er dan uit en gooi het weg.
 • 11:50 - 11:54
  Het is beter dat je één oog
  van je lichaam kwijtraakt,
 • 11:54 - 11:57
  dan dat je hele lichaam
  in de hel geworpen wordt.
 • 11:57 - 12:03
  En als je rechterhand ervoor zorgt dat je
  struikelt, snijd hem dan af en gooi hem weg.
 • 12:03 - 12:06
  Het is beter dat je een
  deel van je lichaam verliest,
 • 12:06 - 12:10
  dan dat je hele lichaam
  in de hel geworpen wordt.'
 • 12:11 - 12:13
  Dit zijn Jezus' woorden.
 • 12:13 - 12:17
  Dat is wat Jezus zegt.
  Waarom zei Hij dit?
 • 12:17 - 12:22
  Omdat we de ernst
  van zonde moeten zien.
 • 12:22 - 12:28
  We moeten onze zonde zien
  voordat we een redder nodig hebben.
 • 12:28 - 12:29
  En dat was het probleem.
 • 12:29 - 12:35
  Veel zelfingenomen Farizeeën begrepen
  in die tijd niet dat ze Jezus nodig hadden.
 • 12:35 - 12:40
  Maar degenen die hun zonde zagen,
  waren degenen die een redder nodig hadden.
 • 12:41 - 12:43
  Laat me je vragen:
  Heb je dit gedaan?
 • 12:43 - 12:46
  Heb je met begeerte
  naar iemand gekeken?
 • 12:46 - 12:50
  Heb je naar porno zitten
  kijken? Doe je dat nu?
 • 12:50 - 12:55
  Leef je een leven in
  zonde? Dan ben je verloren.
 • 12:55 - 12:58
  Je hebt een nieuw hart nodig.
 • 12:58 - 13:00
  Je moet opnieuw geboren worden.
 • 13:00 - 13:03
  Je hebt een nieuw hart
  en een nieuwe geest nodig,
 • 13:03 - 13:06
  en je hebt vrijheid
  nodig van je zonde.
 • 13:06 - 13:08
  Het is niet genoeg om te
  geloven dat er een God is.
 • 13:08 - 13:11
  Je hebt een nieuw hart nodig.
 • 13:11 - 13:16
  Je moet je zonden wegwassen, en
  je hebt een nieuwe geest nodig, in je.
 • 13:16 - 13:17
  Een nieuw leven.
 • 13:17 - 13:21
  Probeer je voor te stellen dat ik
  een camera heb, die je leven filmt.
 • 13:22 - 13:27
  En ik gebruik dit voorbeeld vaak
  als ik met mensen over zonde praat.
 • 13:27 - 13:29
  Probeer je voor te stellen dat ik
  een camera heb en ik film je leven.
 • 13:29 - 13:31
  Ik heb je hele leven
  op mijn camera.
 • 13:32 - 13:36
  Ik zie alles. Niet alles. Ik
  zie niet alle goede daden.
 • 13:36 - 13:39
  Omdat de goede daden die je hebt
  gedaan geen pluspunt voor je zijn,
 • 13:39 - 13:42
  en de slechte daden zijn een
  minpuntje. Mensen denken dat soms.
 • 13:42 - 13:45
  Als ik gewoon meer plus
  dan min heb, is alles in orde.
 • 13:45 - 13:49
  Nee. De goede
  daden zijn een nul.
 • 13:49 - 13:52
  Omdat de goede daden zijn
  wat van je wordt verwacht.
 • 13:52 - 13:56
  Maar zonde is zonde.
  Het is een minpuntje.
 • 13:56 - 13:59
  Laten we zeggen dat ik je
  leven op mijn camera heb,
 • 13:59 - 14:03
  en ik ga nu de hele
  wereld je leven laten zien.
 • 14:03 - 14:06
  De onreine dingen die je
  hebt gezegd en gedaan,
 • 14:06 - 14:09
  de slechte dingen die je
  hebt gezegd en gedaan,
 • 14:09 - 14:11
  de keren dat je
  iets hebt gestolen,
 • 14:11 - 14:13
  de keren dat je Gods
  woorden hebt misbruikt,
 • 14:13 - 14:15
  de keren dat je met
  begeerte naar iemand keek,
 • 14:15 - 14:18
  en erover fantaseerde,
 • 14:18 - 14:23
  de keren dat je hebt gelogen en de
  keren dat je Gods wet hebt overtreden.
 • 14:23 - 14:28
  En Jacobus 2 zegt dat wie
  zich aan de hele wet houdt,
 • 14:28 - 14:34
  en toch struikelt op slechts één punt
  is schuldig door ze allemaal te breken.
 • 14:34 - 14:38
  Probeer je voor te stellen dat ik
  je leven op een camera heb gezet,
 • 14:38 - 14:41
  en ik laat je de
  slechtste, zelfzuchtige,
 • 14:41 - 14:45
  onreine dingen zien
  aan jou en de hele wereld.
 • 14:46 - 14:48
  Je zou je zo schamen.
 • 14:48 - 14:52
  Je zou je zo schamen als mensen om je heen
  zouden zien waar je echt naar hebt gekeken,
 • 14:52 - 14:55
  zag wat je dacht,
  zag wat je deed.
 • 14:56 - 14:59
  En de waarheid is: Je bent
  schuldig, schuldig, schuldig, schuldig.
 • 14:59 - 15:03
  En jij en iedereen
  verdienen de hel.
 • 15:03 - 15:07
  Waarom? Omdat
  God goed is en jij niet.
 • 15:08 - 15:11
  En als je zegt dat je niet gezondigd
  hebt, maak je God een leugenaar,
 • 15:11 - 15:15
  en de waarheid zit niet
  in je, zegt de Bijbel.
 • 15:16 - 15:21
  Dit is de waarheid en
  mensen moeten dit weten.
 • 15:21 - 15:25
  Mensen moeten weten
  hoeveel ze gezondigd hebben,
 • 15:25 - 15:32
  en wat zonde is, voordat we het
  hebben over het goede nieuws. Christus.
 • 15:33 - 15:35
  Jezus zei iets in Lucas 7.
 • 15:35 - 15:39
  Hij vertelde dat er
  twee personen waren,
 • 15:39 - 15:42
  die geld verschuldigd
  waren aan een geldschieter.
 • 15:42 - 15:45
  En die geldschieter
  vergaf ze allebei.
 • 15:45 - 15:51
  Een daarvan vergaf hij 400 dinar
  en een andere vergaf hij 50 dinar.
 • 15:51 - 15:55
  En toen vroeg Jezus de mensen om
  hem heen: Wie was er het meest blij?
 • 15:55 - 15:59
  En ze zeiden: Degene
  die het meest is vergeven.
 • 15:59 - 16:01
  En Jezus ging verder:
 • 16:01 - 16:05
  Daarom zeg ik je, het ging over
  een vrouw die gevangen zat in zonde,
 • 16:05 - 16:11
  haar vele zonden zijn vergeven,
  zoals haar grote liefde heeft aangetoond,
 • 16:11 - 16:16
  maar wie weinig is
  vergeven, houdt van weinig.
 • 16:16 - 16:22
  Wat Jezus hier probeert te zeggen,
  is dat degene die het meest liefheeft,
 • 16:22 - 16:27
  of veel liefheeft, is degene
  die veel vergeven is.
 • 16:27 - 16:34
  Waarom houden mensen in kerken tegenwoordig
  niet meer van Jezus dan ze doen?
 • 16:35 - 16:41
  Het antwoord is simpel. Ze
  begrijpen niet hoeveel hun vergeven is.
 • 16:41 - 16:46
  Ze hebben hun zonden nooit echt
  gezien en hoeveel hun vergeven is.
 • 16:46 - 16:49
  En als je een 'aardige' persoon
  bent, je hele leven in de kerk bent,
 • 16:49 - 16:54
  of je bent een drugsverslaafde op
  straat, en hebt in de gevangenis gezeten,
 • 16:54 - 16:57
  jij bent hetzelfde schuldig.
 • 16:57 - 17:02
  En jij die een 'aardige' persoon bent
  geweest, wanneer je je zonde begint te zien,
 • 17:02 - 17:07
  je zult Jezus net zoveel liefhebben
  als die dakloze drugsverslaafde,
 • 17:07 - 17:08
  die in de gevangenis
  heeft gezeten.
 • 17:08 - 17:12
  Waarom? Omdat je net zo
  veel vergeven bent als zij.
 • 17:12 - 17:14
  Omdat we allemaal
  gezondigd hebben.
 • 17:16 - 17:22
  Je doet mensen geen plezier,
  door niet over hun zonden te praten.
 • 17:22 - 17:24
  Je doet het tegenovergestelde.
 • 17:24 - 17:27
  Als je niet met mensen over zonde
  praat en ze hun zonden niet laat zien,
 • 17:28 - 17:31
  zullen ze nooit hun
  behoefte aan een redder zien,
 • 17:31 - 17:35
  ze zullen zich nooit echt bekeren en
  ze zullen Jezus nooit echt liefhebben.
 • 17:35 - 17:41
  Dus als je van mensen om je heen
  houdt, moet je bij het begin beginnen,
 • 17:41 - 17:46
  en vertel ze het verhaal, en laat mensen
  weten waarom ze een redder nodig hebben.
 • 17:46 - 17:52
  Voordat je iemand de
  vaccinatie / Jezus geeft,
 • 17:52 - 17:57
  toon hen hun ziekte,
  toon hen hun zonden.
 • 17:58 - 18:00
  En daarom wil ik zeggen,
  ik zei het de vorige keer ook,
 • 18:00 - 18:03
  we hebben bronnen,
  we hebben video's,
 • 18:03 - 18:06
  waar we je laten zien hoe
  we het evangelie delen.
 • 18:06 - 18:08
  En ik moedig je aan om
  die video's te bekijken.
 • 18:08 - 18:12
  Ik zal ze in de videobeschrijving
  hieronder plaatsen.
 • 18:12 - 18:16
  En er is een video genaamd
  'The Cups and Cookies'.
 • 18:16 - 18:18
  Er is ook een video waarin we
  de evangeliekaarten gebruiken.
 • 18:18 - 18:22
  En ik moedig je echt
  aan, tot de volgende keer,
 • 18:22 - 18:25
  neem de tijd om er
  doorheen te gaan.
 • 18:25 - 18:29
  Neem de tijd om te leren hoe
  je het evangelie kunt delen.
 • 18:29 - 18:33
  Als we praten over zonde
  van mensen, kom dan niet zo.
 • 18:33 - 18:36
  'Dat heb je
  gedaan. Jij, jij, jij, jij!'
 • 18:36 - 18:40
  Maar neem het Woord van
  Christus, Jezus' woorden en zeg:
 • 18:40 - 18:44
  'Jezus zegt: Iedereen die
  met begeerte naar iemand kijkt,
 • 18:44 - 18:46
  heeft in zijn hart al
  overspel gepleegd.
 • 18:46 - 18:48
  Heb je dat gedaan? Heb je ooit
  met begeerte naar iemand gekeken?
 • 18:48 - 18:51
  Oké. Wat betekent dat?
  Je hebt Zijn wet overtreden.
 • 18:51 - 18:55
  Jezus zei ook: Als je één van de wetten
  hebt overtreden, ben je schuldig aan alle.
 • 18:55 - 18:58
  Jezus zei: Als je haat in je hart
  hebt, ben je een moordenaar.
 • 18:58 - 19:01
  Heb je ooit haat in je
  hart gehad jegens iemand?
 • 19:01 - 19:03
  Dan ben je een moordenaar.
 • 19:03 - 19:08
  En probeer dan, niet op een schuldige
  manier, op de ik-beter-dan-jij-manier,
 • 19:08 - 19:12
  maar zorg ervoor dat mensen op een eerlijke,
  directe manier hun zonden begrijpen.
 • 19:12 - 19:15
  Laat mensen hun boze hart,
  hun stenen hart begrijpen,
 • 19:15 - 19:18
  en dan, als ze dat zien,
 • 19:18 - 19:20
  kom dan met de oplossing.
 • 19:20 - 19:23
  Soms begin ik het evangelie
  met mensen te delen.
 • 19:24 - 19:26
  Ik heb het een paar weken geleden
  gedaan, of een week geleden.
 • 19:26 - 19:30
  Ik zat bij een man. Ik zei: Geef me tien
  minuten, laat me het evangelie uitleggen.
 • 19:30 - 19:36
  Ik ging bij hem zitten en begon het
  evangelie te delen, maar toen ik begon.
 • 19:36 - 19:39
  Ik sprak over zonde, was hij
  helemaal niet geïnteresseerd.
 • 19:39 - 19:41
  Wat heb ik gedaan?
  Ik stopte daar.
 • 19:41 - 19:44
  Ik heb hem Jezus en de
  oplossing niet gegeven. Waarom?
 • 19:44 - 19:46
  Omdat hij er niet
  klaar voor was.
 • 19:46 - 19:48
  Nee. Begin met zonde.
 • 19:48 - 19:53
  En als je dan begint met
  zonde, en dan leg je uit wat het is,
 • 19:53 - 19:56
  zoals de dokter die de
  patiënt heeft die kanker heeft,
 • 19:57 - 20:00
  zeg dan: Maar er is goed nieuws.
 • 20:00 - 20:04
  En in de volgende video ga ik
  vertellen over dat goede nieuws.
 • 20:04 - 20:06
  Tot de volgende keer. Tot ziens!
 • 20:07 - 20:10
  De oproep van Jezus
Title:
THE WHOLE STORY - Why It's Important To Talk About Sin
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
20:16

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions