Serbian subtitles

← Ko ste zaista vi? Zagonetka ličnosti

Get Embed Code
41 Languages

Showing Revision 6 created 07/27/2016 by Mile Živković.

 1. Kakva ste vi grupa
  fascinantnih pojedinaca...
 2. za psihologa.
 3. (Smeh)

 4. Imao sam priliku
  tokom prethodnih nekoliko dana

 5. da prisluškujem neke od vaših razgovora
 6. i da vas gledam kako
  interagujete jedni s drugima.
 7. I mislim da je pošteno reći, već,
 8. da ima 47 ljudi u ovoj publici,
 9. u ovom momentu,
 10. koji ispoljavaju psihološke simptome
  o kojima ću danas da raspravljam.
 11. (Smeh)

 12. I smatrao sam da biste voleli
  da znate ko ste.

 13. (Smeh)

 14. No umesto da upirem prstom u vas,

 15. što bi bilo nepravedno i nametljivo.
 16. Mislio sam da vam ispričam
  nekoliko činjenica i priča,
 17. u kojima biste mogli da uhvatite
  nagoveštaj samih sebe.
 18. Radim u oblasti istraživanja
  poznatoj kao psihologija ličnosti,

 19. koja je deo veće nauke o ličnosti
 20. koja se proteže čitavim rasponom
  od neurona do pripovedanja.
 21. A mi pokušavamo,
 22. na svoj način,
 23. da shvatimo kako svako od nas -
 24. svako od vas -
 25. je na neki način
 26. nalik svim drugim ljudima,
 27. liči na neke druge ljude
 28. i ne liči na bilo koga drugog.
 29. Sad, već možda govorite sebi:

 30. "Nisam fascinantan.
 31. Na 46. mestu sam najdosadnijih osoba
  na zapadnoj hemisferi."
 32. Ili možda govorite sebi:
 33. "Fascinantan sam,
 34. čak iako većina drugih ljudi misli
  da sam veliki, gromoglasni glupan."
 35. (Smeh)

 36. Ali ta je vaša dijagnoza sebe kao dosade
  i vaša urođena "budalastost"

 37. ono zbog čega sam ja, kao psihoog,
  fasciniran vama.
 38. Dozvolite da vam objasnim zašto je tako.
 39. Jedan od najuticajnijih pristupa
  u nauci o ličnosti

 40. je poznat kao psihologija karaktera
 41. i ona vas svrstava u pet dimenzija
  koje su obično rasprostranjene,
 42. i koje opisuju univerzalno shvaćene
  aspekte razlika među ljudima.
 43. One ispisuju akronim OKEAN.
 44. Dakle, "O" stoji za
  "otvoreni za iskustva",
 45. nasuprot onima koji su zatvoreniji.
 46. "K" stoji za "kulturni pojedinci",
 47. nasuprot onima krajnje nekulturnim.
 48. "E" - "ekstravertnost", nasuprot
  introvertnijim ljudima.
 49. "A" - "akribičnost",
 50. nasuprot onima
  s nešto apatičnijem pristupom životu.
 51. I "N" - neurotični pojedinci",
 52. nasuprot onima koji su stabilniji.
 53. Sve ove dimenzije
  nagoveštavaju naše stanje,

 54. kako teče naš život.
 55. Te znamo, na primer,
 56. otvorenost i akribičnost
  su dobri predskazivači uspeha u životu,
 57. ali otvoreni ljudi postižu uspeh
  putem odvažnosti
 58. i, ponekad, čudaštva.
 59. Savesni ljudi to postižu držeći se rokova,
 60. upornošću, kao i uz posedovanje strasti.
 61. Ekstravertnost i prijatnost pogoduju
 62. dobroj saradnji s ljudima.
 63. Na primer, fascinantni su mi ekstraverti.
 64. Na mojim predavanjima
  ponekad iznosim osnovne činjenice
 65. koje mogu da razotkriju njihove ličnosti:
 66. kažem im da je odraslima
  praktično nemoguće
 67. da liznu spoljašnjost njihovog lakta.
 68. (Smeh)

 69. Da li ste to znali?

 70. Već su neki od vas pokušali
  da liznu spoljašnjost svog lakta.
 71. No ekstraverti među vama
 72. ne samo da su probali,
 73. već su uspešno liznuli lakat
 74. osobe koja sedi pored njih.
 75. (Smeh)

 76. To su ekstraverti.

 77. Dozvolite da se osvrnem podrobnije
  na ekstravertnost

 78. jer je važna i fascinantna
 79. i pomaže nam da razumemo
  nešto što nazivam našim trima prirodama.
 80. Prvo, našu biogenetičku prirodu -
  našu neurofiziologiju.
 81. Drugo, našu sociogenetičku
  ili drugu prirodu,
 82. koja je u vezi sa kulturološkim
  i društvenim aspektima naših života.
 83. I treće, ono što vas pojedinačno
  čini vama - idiosinkratičnost -
 84. nešto što nazivam
  vašom "idiogenetičkom" prirodom.
 85. Dozvolite da objasnim.

 86. Jedna od stvari koja karakteriše
  ekstraverte je potreba za stimulacijom.
 87. A ta stimulacija se postiže
  otkrivanjem uzbudljivih stvari:
 88. buka, žurke
  i društveni događaji ovde na TED-u -
 89. zapažate ekstraverte
  kako obrazuju magnetna jezgra.
 90. Svi se okupljaju.
 91. I video sam vas.
 92. Introverti su skloniji
  da provode vreme na tihim mestima
 93. gore na drugom spratu,
 94. gde mogu da umanje stimulanse -
 95. te mogu da budu pogrešno shvaćeni
  kao nedruštveni,
 96. ali niste nužno nedruštveni.
 97. Možda ste prosto shvatili
  da više postižete
 98. kad imate priliku
  da umanjite nivo stimulansa.
 99. Ponekad je to unutrašnji stimulans,
  iz vašeg tela.

 100. Kofein, na primer, bolje deluje
  kod ekstraverta nego kod introverta.
 101. Kad ekstravert dođe u kancelariju
  u devet sati ujutru
 102. i kaže: "Stvarno mi treba šolja kafe",
 103. ne šali se -
 104. stvarno im treba.
 105. Kod introverta ne deluje tako dobro,
 106. naročito ako je zadatak kojim se bave -
 107. a popili su nešto kafe -
 108. ako su ti zadaci ubrzani
 109. i ako su kvantitativni,
 110. introverti mogu da odaju utisak
  da nisu naročito kvantitativni.
 111. No to je pogrešno tumačenje.
 112. Dakle, ovo su posledice
  koje su zaista prilično fascinantne:

 113. nismo uvek ono što se činimo da jesmo,
 114. a to me dovodi do sledećeg zaključka.
 115. Rekao bih, pre nego stignem do toga,
 116. nešto o seksualnom opštenju,
 117. iako možda nemam vremena.
 118. pa, ako biste voleli -
 119. da, voleli biste?
 120. U redu.
 121. (Smeh)

 122. Rađena su istraživanja

 123. o učestalosti kojom se pojedinci
  bave supružničkim obavezama,
 124. razloženi su na muškarce, žene;
  introverte, ekstraverte.
 125. Pa vas pitam:
 126. koliko puta u minuti -
 127. oh, izvinite,
  to je istraživanje na pacovima -
 128. (Smeh)

 129. Koliko puta mesečno

 130. introvertni muškarci obavljaju taj čin?
 131. 3.0.
 132. Ekstravertni muškarci?
 133. Više ili manje?
 134. Da, više.
 135. 5.5 - skoro dvostruko više.
 136. Introvertne žene: 3.1.
 137. Ekstravertne ežene?
 138. Iskreno, govoreći
  kao introvertni muškarac,
 139. objasniću to kasnije -
 140. one su heroji.
 141. 7.5.
 142. Ne samo da se izbore
  sa svim muškim ekstravertima,
 143. već pokupe i po nekog introverta.
 144. (Smeh)

 145. (Aplauz)

 146. Različito komuniciramo,
  ekstraverti i introverti.

 147. Ekstraverti, kad interaguju,
 148. žele da imaju što više društvenih
  susreta s naglaskon na bliskost.
 149. Vole da stoje blizu
  radi ugodne komunikacije.
 150. Vole da imaju mnogo kontakta očima,
 151. iliti uzajamnog zurenja.
 152. Otkrili smo u nekim istraživanjima
 153. da koriste više deminutiv
  kad upoznaju nekoga.
 154. Pa kad ekstravert upozna Čarlsa,
 155. on brzo postaje "Čarli", a potom "Čak",
 156. a onda "Čakls Bejbi".
 157. (Smeh)

 158. Dok za introverte

 159. on ostaje "Čarls", sve dok dobije
  dozvolu za veću prisnost
 160. od osobe s kojom razgovara.
 161. Govorimo različito.
 162. Ekstraverti više vole crno-beli
  konkretan, jednostavan jezik.
 163. Introverti više vole -
  i moram da vam ponovim
 164. da sam najekstremniji oblik introverta
  koji možete da zamislite -
 165. mi govorimo različito.
 166. Nama se više sviđaju
  kontekstualno složene,
 167. nepredvidljive,
 168. rečenice s izvijenim rečima -
 169. (Smeh)

 170. Manje-više.

 171. (Smeh)

 172. Tako je to.

 173. (Smeh)

 174. Da ne pravim suviše prefinjenu poentu -

 175. poput te.
 176. Kada razgovaramo,

 177. ponekad govorimo jedni mimo drugih.
 178. Imao sam konsultativni ugovor
  koji sam delio sa kolegom,
 179. koji se razlikuje od mene
  koliko ljudi mogu da se razlikuju.
 180. Pre svega, zove se Tom.
 181. Ja se ne zovem tako.
 182. (Smeh)

 183. Zatim, visok je 195,5 cm.

 184. To nije moje svojstvo.
 185. (Smeh)

 186. I pod tri: on je najekstravertnija osoba
  koju možete da sretnete.

 187. Ja sam ozbiljno introvertan.
 188. Tako lako se preopteretim,
 189. da ne mogu da popijem šolju kafe
  nakon tri sata popodne
 190. i da se nadam snu uveče.
 191. Imali smo pomoćnika na ovom projektu,
  kolegu po imenu Majkl.

 192. I Majkl je umalo doveo projekat
  do potpunog zastoja.
 193. Pa je osoba koja je njemu bila pomoćnik
  upitala Toma i mene:
 194. "Kako vam se čini Majkl?"
 195. Pa, reći ću vam ubrzo šta je Tom rekao.
 196. Govorio je klasičnom "ekstravertnošću".
 197. I evo kako je ekstravertovano uho
  čulo šta sam rekao,
 198. što je prilično tačno.
 199. Rekao sam:
  "Pa, Majkl ima tendenciju ponekad
 200. da se ponaša na način
  koji bi neki od nas videli
 201. kao možda preteranu samouverenost
  koja je inače bez pokrića."
 202. (Smeh)

 203. Tom je prevrnuo očima i rekao:

 204. "Brajane, to sam ja rekao:
 205. on je šupak!"
 206. (Smeh)

 207. (Aplauz)

 208. Sad, kao introvert,

 209. mogao bih blago da aludiram
  na izvesne "šupkolike" kvalitete
 210. u ponašanju ovog čoveka,
 211. ali neću posegnuti za rečju na š.
 212. (Smeh)

 213. Ali ekstravert bi rekao:

 214. "Ako hoda tako, ako govori tako,
  ja ga tako i zovem."
 215. I mi se mimoilazimo.
 216. Sad, da li bismo zbog ovoga
  trebali da budemo obazrivi?

 217. Naravno.
 218. Važno je da znamo ovo.
 219. Da li se na to svodimo?
 220. Da li smo samo gomila osobina?
 221. Ne, nismo.
 222. Zapamtite, vi ste poput drugih ljudi,
 223. i kao niko drugi.
 224. Šta je sa vašom idiosinkratičnošću?
 225. Kao Elizabet ili kao Džordž
 226. možda delite svoju ekstravertovanost
  ili svoju neurotičnost.
 227. Ali postoje li neke jedinstvene
  elizabetanske crte vašeg ponašanja
 228. ili džordžijanskog,
 229. zbog kojih vas razumemo bolje
  nego gomilu osobina?
 230. Zbog kojih vas volimo?
 231. Ne samo zato što ste određeni tip osobe.
 232. Neugodno mi je da klasifikujem ljude.

 233. Ne verujem čak ni da je krompiru
  mesto u klasama.
 234. Pa šta nas to čini drugačijim?
 235. To su naša dela koja činimo u životu -
  lični projekti.
 236. Trenutno imate lični projekat,
 237. ali možda niko ovde ne zna za to.
 238. Odnosi se na vaše dete -
 239. tri puta ste se vraćali u bolnicu,
 240. a oni i dalje ne znaju šta nije u redu.
 241. Ili možda vašu majku.
 242. I vi biste izneverili svoj karakter.
 243. To su slobodne osobine.
 244. Veoma ste kulturni,
  ali ponašate se nekulturno
 245. kako biste srušili te barijere
  administrativne tromosti
 246. u bolnici,
 247. da biste nabavili nešto
  za majku ili svoje dete.
 248. Šta su ove slobodne osobine?

 249. Tu odigravamo scenario
 250. kako bi napredovao
  ključni projekat u našim životima.
 251. I one su važne.
 252. Ne pitajte ljude koji su tip;
 253. pitajte ih: "Koji su ključni projekti
  u vašem životu?"
 254. I mi odigravamo te slobodne osobine.
 255. Ja sam introvert,
 256. ali moj ključni projekat je podučavanje.
 257. Ja sam profesor.
 258. I ja obožavam svoje studente,
 259. i obožavam svoju oblast.
 260. I jedva čekam da im kažem
  šta je novo, šta je uzbudljivo,
 261. što jedva čekam da im kažem.
 262. Te delujem ekstravertovano
 263. jer u osam ujutru
 264. studentima je potrebna mala doza humora,
 265. malo angažovanosti da ih pokrene
 266. u napornim danima učenja.
 267. Ali moramo da budemo veoma oprezni

 268. kad predugo izneveravamo karakter.
 269. Ponekad možemo da otkrijemo
  da ne vodimo računa o sebi.
 270. Otkrio sam, na primer, nakon perioda
  kvazi-ekstravertnog ponašanja,
 271. da moram negde da se samoobnovim.
 272. Kako je Suzan Kejn rekla
  u svojoj knjizi "Quiet",
 273. u poglavlju koje se bavi
  čudnim profesorom iz Kanade
 274. koji je svojevremeno predavao na Harvardu,
 275. ponekad odem do muškog toaleta
 276. da izbegnem bičeve i udarce
  razuzdanih ekstraverta.
 277. (Smeh)

 278. Sećam se naročito dana
  kad sam se povukao u kabinu,

 279. pokušavajući da izbegnem
  preterane stimulanse.
 280. A istinski ekstravert je došao -
  nije baš ušao u moju kabinu -
 281. već u susednu kabinu -
 282. i mogao sam da čujem
  neke zvuke pražnjenja,
 283. koje mrzimo - čak i sopstvene,
 284. stoga puštamo vodu tokom i nakon nužde.
 285. (Smeh)

 286. A onda sam čuo
  taj barušnasti glas kako govori:

 287. "Hej, da li je to dr Litl?"
 288. (Smeh)

 289. Ako nešto garantuje
  šestomesečnu konstipaciju kod introverta,

 290. to je pričanje na šolji.
 291. (Smeh)

 292. Sad idem tamo.

 293. Ne pratite me.
 294. Hvala vam.

 295. (Aplauz)