Return to Video

Ko ste zaista vi? Zagonetka ličnosti

 • 0:01 - 0:04
  Kakva ste vi grupa
  fascinantnih pojedinaca...
 • 0:06 - 0:07
  za psihologa.
 • 0:07 - 0:08
  (Smeh)
 • 0:08 - 0:12
  Imao sam priliku
  tokom prethodnih nekoliko dana
 • 0:12 - 0:14
  da prisluškujem neke od vaših razgovora
 • 0:15 - 0:17
  i da vas gledam kako
  interagujete jedni s drugima.
 • 0:17 - 0:20
  I mislim da je pošteno reći, već,
 • 0:20 - 0:25
  da ima 47 ljudi u ovoj publici,
 • 0:25 - 0:27
  u ovom momentu,
 • 0:27 - 0:32
  koji ispoljavaju psihološke simptome
  o kojima ću danas da raspravljam.
 • 0:32 - 0:33
  (Smeh)
 • 0:33 - 0:36
  I smatrao sam da biste voleli
  da znate ko ste.
 • 0:36 - 0:37
  (Smeh)
 • 0:37 - 0:39
  No umesto da upirem prstom u vas,
 • 0:39 - 0:42
  što bi bilo nepravedno i nametljivo.
 • 0:43 - 0:46
  Mislio sam da vam ispričam
  nekoliko činjenica i priča,
 • 0:46 - 0:49
  u kojima biste mogli da uhvatite
  nagoveštaj samih sebe.
 • 0:50 - 0:54
  Radim u oblasti istraživanja
  poznatoj kao psihologija ličnosti,
 • 0:54 - 0:58
  koja je deo veće nauke o ličnosti
 • 0:58 - 1:03
  koja se proteže čitavim rasponom
  od neurona do pripovedanja.
 • 1:03 - 1:05
  A mi pokušavamo,
 • 1:06 - 1:07
  na svoj način,
 • 1:07 - 1:10
  da shvatimo kako svako od nas -
 • 1:11 - 1:12
  svako od vas -
 • 1:12 - 1:15
  je na neki način
 • 1:15 - 1:16
  nalik svim drugim ljudima,
 • 1:17 - 1:18
  liči na neke druge ljude
 • 1:19 - 1:21
  i ne liči na bilo koga drugog.
 • 1:23 - 1:26
  Sad, već možda govorite sebi:
 • 1:26 - 1:28
  "Nisam fascinantan.
 • 1:30 - 1:35
  Na 46. mestu sam najdosadnijih osoba
  na zapadnoj hemisferi."
 • 1:36 - 1:38
  Ili možda govorite sebi:
 • 1:38 - 1:40
  "Fascinantan sam,
 • 1:41 - 1:45
  čak iako većina drugih ljudi misli
  da sam veliki, gromoglasni glupan."
 • 1:45 - 1:46
  (Smeh)
 • 1:46 - 1:52
  Ali ta je vaša dijagnoza sebe kao dosade
  i vaša urođena "budalastost"
 • 1:52 - 1:57
  ono zbog čega sam ja, kao psihoog,
  fasciniran vama.
 • 1:57 - 2:00
  Dozvolite da vam objasnim zašto je tako.
 • 2:00 - 2:04
  Jedan od najuticajnijih pristupa
  u nauci o ličnosti
 • 2:04 - 2:06
  je poznat kao psihologija karaktera
 • 2:06 - 2:11
  i ona vas svrstava u pet dimenzija
  koje su obično rasprostranjene,
 • 2:11 - 2:18
  i koje opisuju univerzalno shvaćene
  aspekte razlika među ljudima.
 • 2:19 - 2:22
  One ispisuju akronim OKEAN.
 • 2:22 - 2:25
  Dakle, "O" stoji za
  "otvoreni za iskustva",
 • 2:25 - 2:28
  nasuprot onima koji su zatvoreniji.
 • 2:28 - 2:31
  "K" stoji za "kulturni pojedinci",
 • 2:31 - 2:34
  nasuprot onima krajnje nekulturnim.
 • 2:34 - 2:39
  "E" - "ekstravertnost", nasuprot
  introvertnijim ljudima.
 • 2:39 - 2:42
  "A" - "akribičnost",
 • 2:42 - 2:45
  nasuprot onima
  s nešto apatičnijem pristupom životu.
 • 2:46 - 2:48
  I "N" - neurotični pojedinci",
 • 2:48 - 2:51
  nasuprot onima koji su stabilniji.
 • 2:52 - 2:56
  Sve ove dimenzije
  nagoveštavaju naše stanje,
 • 2:56 - 2:58
  kako teče naš život.
 • 2:59 - 3:01
  Te znamo, na primer,
 • 3:01 - 3:06
  otvorenost i akribičnost
  su dobri predskazivači uspeha u životu,
 • 3:07 - 3:11
  ali otvoreni ljudi postižu uspeh
  putem odvažnosti
 • 3:11 - 3:13
  i, ponekad, čudaštva.
 • 3:14 - 3:18
  Savesni ljudi to postižu držeći se rokova,
 • 3:18 - 3:22
  upornošću, kao i uz posedovanje strasti.
 • 3:24 - 3:28
  Ekstravertnost i prijatnost pogoduju
 • 3:28 - 3:30
  dobroj saradnji s ljudima.
 • 3:31 - 3:34
  Na primer, fascinantni su mi ekstraverti.
 • 3:34 - 3:37
  Na mojim predavanjima
  ponekad iznosim osnovne činjenice
 • 3:37 - 3:40
  koje mogu da razotkriju njihove ličnosti:
 • 3:40 - 3:45
  kažem im da je odraslima
  praktično nemoguće
 • 3:45 - 3:49
  da liznu spoljašnjost njihovog lakta.
 • 3:49 - 3:51
  (Smeh)
 • 3:51 - 3:52
  Da li ste to znali?
 • 3:54 - 3:58
  Već su neki od vas pokušali
  da liznu spoljašnjost svog lakta.
 • 3:58 - 3:59
  No ekstraverti među vama
 • 4:00 - 4:02
  ne samo da su probali,
 • 4:02 - 4:05
  već su uspešno liznuli lakat
 • 4:05 - 4:06
  osobe koja sedi pored njih.
 • 4:06 - 4:07
  (Smeh)
 • 4:07 - 4:09
  To su ekstraverti.
 • 4:09 - 4:13
  Dozvolite da se osvrnem podrobnije
  na ekstravertnost
 • 4:13 - 4:16
  jer je važna i fascinantna
 • 4:16 - 4:19
  i pomaže nam da razumemo
  nešto što nazivam našim trima prirodama.
 • 4:19 - 4:23
  Prvo, našu biogenetičku prirodu -
  našu neurofiziologiju.
 • 4:23 - 4:26
  Drugo, našu sociogenetičku
  ili drugu prirodu,
 • 4:26 - 4:30
  koja je u vezi sa kulturološkim
  i društvenim aspektima naših života.
 • 4:31 - 4:38
  I treće, ono što vas pojedinačno
  čini vama - idiosinkratičnost -
 • 4:38 - 4:41
  nešto što nazivam
  vašom "idiogenetičkom" prirodom.
 • 4:41 - 4:42
  Dozvolite da objasnim.
 • 4:45 - 4:48
  Jedna od stvari koja karakteriše
  ekstraverte je potreba za stimulacijom.
 • 4:49 - 4:54
  A ta stimulacija se postiže
  otkrivanjem uzbudljivih stvari:
 • 4:54 - 4:58
  buka, žurke
  i društveni događaji ovde na TED-u -
 • 4:58 - 5:01
  zapažate ekstraverte
  kako obrazuju magnetna jezgra.
 • 5:01 - 5:03
  Svi se okupljaju.
 • 5:03 - 5:04
  I video sam vas.
 • 5:04 - 5:07
  Introverti su skloniji
  da provode vreme na tihim mestima
 • 5:08 - 5:09
  gore na drugom spratu,
 • 5:09 - 5:13
  gde mogu da umanje stimulanse -
 • 5:13 - 5:17
  te mogu da budu pogrešno shvaćeni
  kao nedruštveni,
 • 5:17 - 5:20
  ali niste nužno nedruštveni.
 • 5:21 - 5:24
  Možda ste prosto shvatili
  da više postižete
 • 5:25 - 5:30
  kad imate priliku
  da umanjite nivo stimulansa.
 • 5:31 - 5:35
  Ponekad je to unutrašnji stimulans,
  iz vašeg tela.
 • 5:35 - 5:40
  Kofein, na primer, bolje deluje
  kod ekstraverta nego kod introverta.
 • 5:40 - 5:43
  Kad ekstravert dođe u kancelariju
  u devet sati ujutru
 • 5:43 - 5:46
  i kaže: "Stvarno mi treba šolja kafe",
 • 5:46 - 5:47
  ne šali se -
 • 5:47 - 5:49
  stvarno im treba.
 • 5:50 - 5:51
  Kod introverta ne deluje tako dobro,
 • 5:51 - 5:54
  naročito ako je zadatak kojim se bave -
 • 5:55 - 5:56
  a popili su nešto kafe -
 • 5:56 - 5:59
  ako su ti zadaci ubrzani
 • 5:59 - 6:01
  i ako su kvantitativni,
 • 6:01 - 6:05
  introverti mogu da odaju utisak
  da nisu naročito kvantitativni.
 • 6:06 - 6:07
  No to je pogrešno tumačenje.
 • 6:07 - 6:10
  Dakle, ovo su posledice
  koje su zaista prilično fascinantne:
 • 6:10 - 6:12
  nismo uvek ono što se činimo da jesmo,
 • 6:12 - 6:16
  a to me dovodi do sledećeg zaključka.
 • 6:16 - 6:19
  Rekao bih, pre nego stignem do toga,
 • 6:19 - 6:21
  nešto o seksualnom opštenju,
 • 6:21 - 6:24
  iako možda nemam vremena.
 • 6:24 - 6:26
  pa, ako biste voleli -
 • 6:27 - 6:28
  da, voleli biste?
 • 6:28 - 6:29
  U redu.
 • 6:29 - 6:30
  (Smeh)
 • 6:30 - 6:31
  Rađena su istraživanja
 • 6:31 - 6:36
  o učestalosti kojom se pojedinci
  bave supružničkim obavezama,
 • 6:37 - 6:41
  razloženi su na muškarce, žene;
  introverte, ekstraverte.
 • 6:41 - 6:42
  Pa vas pitam:
 • 6:42 - 6:44
  koliko puta u minuti -
 • 6:45 - 6:47
  oh, izvinite,
  to je istraživanje na pacovima -
 • 6:47 - 6:49
  (Smeh)
 • 6:50 - 6:52
  Koliko puta mesečno
 • 6:55 - 6:58
  introvertni muškarci obavljaju taj čin?
 • 6:58 - 7:00
  3.0.
 • 7:00 - 7:02
  Ekstravertni muškarci?
 • 7:02 - 7:03
  Više ili manje?
 • 7:04 - 7:05
  Da, više.
 • 7:06 - 7:08
  5.5 - skoro dvostruko više.
 • 7:09 - 7:12
  Introvertne žene: 3.1.
 • 7:12 - 7:13
  Ekstravertne ežene?
 • 7:13 - 7:17
  Iskreno, govoreći
  kao introvertni muškarac,
 • 7:17 - 7:19
  objasniću to kasnije -
 • 7:19 - 7:20
  one su heroji.
 • 7:21 - 7:23
  7.5.
 • 7:24 - 7:26
  Ne samo da se izbore
  sa svim muškim ekstravertima,
 • 7:26 - 7:28
  već pokupe i po nekog introverta.
 • 7:28 - 7:30
  (Smeh)
 • 7:30 - 7:33
  (Aplauz)
 • 7:37 - 7:41
  Različito komuniciramo,
  ekstraverti i introverti.
 • 7:43 - 7:44
  Ekstraverti, kad interaguju,
 • 7:44 - 7:49
  žele da imaju što više društvenih
  susreta s naglaskon na bliskost.
 • 7:49 - 7:52
  Vole da stoje blizu
  radi ugodne komunikacije.
 • 7:53 - 7:55
  Vole da imaju mnogo kontakta očima,
 • 7:55 - 7:56
  iliti uzajamnog zurenja.
 • 7:57 - 7:59
  Otkrili smo u nekim istraživanjima
 • 7:59 - 8:01
  da koriste više deminutiv
  kad upoznaju nekoga.
 • 8:02 - 8:05
  Pa kad ekstravert upozna Čarlsa,
 • 8:05 - 8:07
  on brzo postaje "Čarli", a potom "Čak",
 • 8:08 - 8:09
  a onda "Čakls Bejbi".
 • 8:09 - 8:11
  (Smeh)
 • 8:11 - 8:12
  Dok za introverte
 • 8:12 - 8:17
  on ostaje "Čarls", sve dok dobije
  dozvolu za veću prisnost
 • 8:17 - 8:20
  od osobe s kojom razgovara.
 • 8:20 - 8:23
  Govorimo različito.
 • 8:25 - 8:30
  Ekstraverti više vole crno-beli
  konkretan, jednostavan jezik.
 • 8:32 - 8:36
  Introverti više vole -
  i moram da vam ponovim
 • 8:36 - 8:40
  da sam najekstremniji oblik introverta
  koji možete da zamislite -
 • 8:41 - 8:43
  mi govorimo različito.
 • 8:43 - 8:47
  Nama se više sviđaju
  kontekstualno složene,
 • 8:47 - 8:49
  nepredvidljive,
 • 8:49 - 8:51
  rečenice s izvijenim rečima -
 • 8:51 - 8:52
  (Smeh)
 • 8:52 - 8:53
  Manje-više.
 • 8:53 - 8:55
  (Smeh)
 • 8:55 - 8:56
  Tako je to.
 • 8:56 - 8:57
  (Smeh)
 • 8:57 - 8:59
  Da ne pravim suviše prefinjenu poentu -
 • 9:00 - 9:01
  poput te.
 • 9:02 - 9:03
  Kada razgovaramo,
 • 9:03 - 9:05
  ponekad govorimo jedni mimo drugih.
 • 9:06 - 9:08
  Imao sam konsultativni ugovor
  koji sam delio sa kolegom,
 • 9:08 - 9:11
  koji se razlikuje od mene
  koliko ljudi mogu da se razlikuju.
 • 9:12 - 9:14
  Pre svega, zove se Tom.
 • 9:14 - 9:16
  Ja se ne zovem tako.
 • 9:16 - 9:17
  (Smeh)
 • 9:17 - 9:19
  Zatim, visok je 195,5 cm.
 • 9:19 - 9:21
  To nije moje svojstvo.
 • 9:21 - 9:22
  (Smeh)
 • 9:22 - 9:26
  I pod tri: on je najekstravertnija osoba
  koju možete da sretnete.
 • 9:26 - 9:28
  Ja sam ozbiljno introvertan.
 • 9:29 - 9:30
  Tako lako se preopteretim,
 • 9:30 - 9:35
  da ne mogu da popijem šolju kafe
  nakon tri sata popodne
 • 9:35 - 9:38
  i da se nadam snu uveče.
 • 9:38 - 9:42
  Imali smo pomoćnika na ovom projektu,
  kolegu po imenu Majkl.
 • 9:43 - 9:47
  I Majkl je umalo doveo projekat
  do potpunog zastoja.
 • 9:49 - 9:52
  Pa je osoba koja je njemu bila pomoćnik
  upitala Toma i mene:
 • 9:53 - 9:55
  "Kako vam se čini Majkl?"
 • 9:55 - 9:57
  Pa, reći ću vam ubrzo šta je Tom rekao.
 • 9:57 - 9:59
  Govorio je klasičnom "ekstravertnošću".
 • 10:00 - 10:04
  I evo kako je ekstravertovano uho
  čulo šta sam rekao,
 • 10:04 - 10:06
  što je prilično tačno.
 • 10:06 - 10:10
  Rekao sam:
  "Pa, Majkl ima tendenciju ponekad
 • 10:10 - 10:14
  da se ponaša na način
  koji bi neki od nas videli
 • 10:14 - 10:19
  kao možda preteranu samouverenost
  koja je inače bez pokrića."
 • 10:19 - 10:21
  (Smeh)
 • 10:22 - 10:23
  Tom je prevrnuo očima i rekao:
 • 10:23 - 10:26
  "Brajane, to sam ja rekao:
 • 10:27 - 10:28
  on je šupak!"
 • 10:28 - 10:30
  (Smeh)
 • 10:30 - 10:32
  (Aplauz)
 • 10:34 - 10:35
  Sad, kao introvert,
 • 10:35 - 10:40
  mogao bih blago da aludiram
  na izvesne "šupkolike" kvalitete
 • 10:40 - 10:41
  u ponašanju ovog čoveka,
 • 10:41 - 10:44
  ali neću posegnuti za rečju na š.
 • 10:44 - 10:46
  (Smeh)
 • 10:47 - 10:48
  Ali ekstravert bi rekao:
 • 10:49 - 10:51
  "Ako hoda tako, ako govori tako,
  ja ga tako i zovem."
 • 10:51 - 10:53
  I mi se mimoilazimo.
 • 10:53 - 10:57
  Sad, da li bismo zbog ovoga
  trebali da budemo obazrivi?
 • 10:57 - 10:59
  Naravno.
 • 10:59 - 11:00
  Važno je da znamo ovo.
 • 11:00 - 11:02
  Da li se na to svodimo?
 • 11:03 - 11:05
  Da li smo samo gomila osobina?
 • 11:06 - 11:07
  Ne, nismo.
 • 11:08 - 11:10
  Zapamtite, vi ste poput drugih ljudi,
 • 11:11 - 11:13
  i kao niko drugi.
 • 11:13 - 11:16
  Šta je sa vašom idiosinkratičnošću?
 • 11:16 - 11:20
  Kao Elizabet ili kao Džordž
 • 11:20 - 11:23
  možda delite svoju ekstravertovanost
  ili svoju neurotičnost.
 • 11:24 - 11:28
  Ali postoje li neke jedinstvene
  elizabetanske crte vašeg ponašanja
 • 11:28 - 11:30
  ili džordžijanskog,
 • 11:32 - 11:36
  zbog kojih vas razumemo bolje
  nego gomilu osobina?
 • 11:36 - 11:39
  Zbog kojih vas volimo?
 • 11:39 - 11:42
  Ne samo zato što ste određeni tip osobe.
 • 11:43 - 11:46
  Neugodno mi je da klasifikujem ljude.
 • 11:47 - 11:50
  Ne verujem čak ni da je krompiru
  mesto u klasama.
 • 11:51 - 11:53
  Pa šta nas to čini drugačijim?
 • 11:54 - 11:59
  To su naša dela koja činimo u životu -
  lični projekti.
 • 11:59 - 12:01
  Trenutno imate lični projekat,
 • 12:01 - 12:04
  ali možda niko ovde ne zna za to.
 • 12:06 - 12:07
  Odnosi se na vaše dete -
 • 12:07 - 12:10
  tri puta ste se vraćali u bolnicu,
 • 12:10 - 12:11
  a oni i dalje ne znaju šta nije u redu.
 • 12:13 - 12:15
  Ili možda vašu majku.
 • 12:16 - 12:18
  I vi biste izneverili svoj karakter.
 • 12:18 - 12:20
  To su slobodne osobine.
 • 12:22 - 12:25
  Veoma ste kulturni,
  ali ponašate se nekulturno
 • 12:25 - 12:28
  kako biste srušili te barijere
  administrativne tromosti
 • 12:29 - 12:30
  u bolnici,
 • 12:30 - 12:32
  da biste nabavili nešto
  za majku ili svoje dete.
 • 12:34 - 12:35
  Šta su ove slobodne osobine?
 • 12:35 - 12:38
  Tu odigravamo scenario
 • 12:38 - 12:41
  kako bi napredovao
  ključni projekat u našim životima.
 • 12:42 - 12:44
  I one su važne.
 • 12:44 - 12:46
  Ne pitajte ljude koji su tip;
 • 12:47 - 12:49
  pitajte ih: "Koji su ključni projekti
  u vašem životu?"
 • 12:50 - 12:51
  I mi odigravamo te slobodne osobine.
 • 12:51 - 12:53
  Ja sam introvert,
 • 12:53 - 12:57
  ali moj ključni projekat je podučavanje.
 • 12:58 - 12:59
  Ja sam profesor.
 • 13:00 - 13:02
  I ja obožavam svoje studente,
 • 13:03 - 13:05
  i obožavam svoju oblast.
 • 13:05 - 13:10
  I jedva čekam da im kažem
  šta je novo, šta je uzbudljivo,
 • 13:11 - 13:14
  što jedva čekam da im kažem.
 • 13:14 - 13:15
  Te delujem ekstravertovano
 • 13:15 - 13:17
  jer u osam ujutru
 • 13:17 - 13:19
  studentima je potrebna mala doza humora,
 • 13:19 - 13:22
  malo angažovanosti da ih pokrene
 • 13:22 - 13:24
  u napornim danima učenja.
 • 13:24 - 13:26
  Ali moramo da budemo veoma oprezni
 • 13:26 - 13:29
  kad predugo izneveravamo karakter.
 • 13:31 - 13:35
  Ponekad možemo da otkrijemo
  da ne vodimo računa o sebi.
 • 13:37 - 13:42
  Otkrio sam, na primer, nakon perioda
  kvazi-ekstravertnog ponašanja,
 • 13:42 - 13:44
  da moram negde da se samoobnovim.
 • 13:46 - 13:49
  Kako je Suzan Kejn rekla
  u svojoj knjizi "Quiet",
 • 13:49 - 13:52
  u poglavlju koje se bavi
  čudnim profesorom iz Kanade
 • 13:52 - 13:54
  koji je svojevremeno predavao na Harvardu,
 • 13:55 - 13:57
  ponekad odem do muškog toaleta
 • 13:57 - 14:01
  da izbegnem bičeve i udarce
  razuzdanih ekstraverta.
 • 14:01 - 14:02
  (Smeh)
 • 14:02 - 14:09
  Sećam se naročito dana
  kad sam se povukao u kabinu,
 • 14:09 - 14:11
  pokušavajući da izbegnem
  preterane stimulanse.
 • 14:11 - 14:16
  A istinski ekstravert je došao -
  nije baš ušao u moju kabinu -
 • 14:16 - 14:18
  već u susednu kabinu -
 • 14:18 - 14:21
  i mogao sam da čujem
  neke zvuke pražnjenja,
 • 14:21 - 14:23
  koje mrzimo - čak i sopstvene,
 • 14:23 - 14:26
  stoga puštamo vodu tokom i nakon nužde.
 • 14:26 - 14:27
  (Smeh)
 • 14:28 - 14:33
  A onda sam čuo
  taj barušnasti glas kako govori:
 • 14:33 - 14:35
  "Hej, da li je to dr Litl?"
 • 14:35 - 14:37
  (Smeh)
 • 14:39 - 14:45
  Ako nešto garantuje
  šestomesečnu konstipaciju kod introverta,
 • 14:45 - 14:47
  to je pričanje na šolji.
 • 14:47 - 14:48
  (Smeh)
 • 14:48 - 14:50
  Sad idem tamo.
 • 14:51 - 14:52
  Ne pratite me.
 • 14:53 - 14:54
  Hvala vam.
 • 14:54 - 15:03
  (Aplauz)
Title:
Ko ste zaista vi? Zagonetka ličnosti
Speaker:
Brajan Litl (Brian Little)
Description:

Zbog čega vi ste vi? Psiholozi vole da govore o našim osobinama, iliti definisanim karakteristikama koje nas čine onim što jesmo. No Brajana Litla više interesuju trenuci kad prekoračimo te osobine - ponekad jer kultura to zahteva od nas, a ponekad zato što to mi zahtevamo od sebe samih. Pridružite se Litlu dok secira iznenađujuće razlike između introverta i ekstraverta, i objašnjava zašto je vaša ličnost možda nestalnija nego što mislite.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:15

Serbian subtitles

Revisions