Return to Video

Кој/а си ти, навистина? Загатката наречена личност

 • 0:01 - 0:04
  Колку интересна група на индивидуи
  сте вие --
 • 0:06 - 0:07
  за еден психолог.
 • 0:07 - 0:08
  (Смеа)
 • 0:08 - 0:12
  Изминативе неколку дена имав
  прилика
 • 0:12 - 0:14
  да слушнам дел од вашите разговори
 • 0:15 - 0:17
  и да ја набљудувам вашата интеракција.
 • 0:17 - 0:20
  Оправдано е ако кажам дека, веќе,
 • 0:20 - 0:25
  47 луѓе во публикава,
 • 0:25 - 0:27
  во овој момент,
 • 0:27 - 0:32
  демонстрираат психолошки симптоми
  за кои би сакал да зборувам денес.
 • 0:32 - 0:33
  (Смеа)
 • 0:33 - 0:36
  И си мислев можеби ќе сакате да знаете
  кои сте тие.
 • 0:36 - 0:37
  (Смеа)
 • 0:37 - 0:39
  Но, наместо да ве посочам,
 • 0:39 - 0:42
  што би било неоправдано и нападно,
 • 0:43 - 0:46
  си реков дај да ви кажам неколку
  факти и приказни,
 • 0:46 - 0:49
  во кои можеби ќе се препознаете.
 • 0:50 - 0:54
  Јас доаѓам од истражувачкото поле
  познато како психологија на личноста,
 • 0:54 - 0:58
  кое е пак дел од науката која
  ја изучува личноста
 • 0:58 - 1:03
  во која се зборува за многу нешта,
  од неврони па до наративи.
 • 1:03 - 1:05
  Она што се обидуваме,
 • 1:06 - 1:07
  е на наш начин,
 • 1:07 - 1:10
  да се обидеме да сфатиме
  како секој од нас --
 • 1:11 - 1:12
  секој од вас --
 • 1:12 - 1:15
  е, во одредени аспекти,
 • 1:15 - 1:16
  како сите луѓе,
 • 1:17 - 1:18
  како некои луѓе
 • 1:19 - 1:21
  и како ниту еден човек.
 • 1:23 - 1:26
  Можеби велите за себе,
 • 1:26 - 1:28
  "Не сум интересен.
 • 1:30 - 1:35
  Јас сум 46тата најдосадна личност на
  Западната Хемисфера."
 • 1:36 - 1:38
  Или можеби си велите,
 • 1:38 - 1:40
  "Јас сум интересен,
 • 1:41 - 1:45
  иако повеќето луѓе сметаат дека сум
  голем, ненадминлив кретен."
 • 1:45 - 1:46
  (Смеа)
 • 1:46 - 1:52
  Но токму вашиот "кретенизам" и тоа што се
  доживувате како досадни
 • 1:52 - 1:57
  е она што мене, како психолог,
  ме фасцинира кај вас.
 • 1:57 - 2:00
  Дозволете ми да ви објаснам зошто.
 • 2:00 - 2:04
  Еден од највлијателните пристапи
  во науката за личноста
 • 2:04 - 2:06
  е познат како психологија на црти.
 • 2:06 - 2:11
  Тој ве опишува преку пет
  димензии кои се нормално дистрибуирани.
 • 2:11 - 2:18
  Преку нив се претставени универзални
  разлики меѓу луѓето.
 • 2:19 - 2:22
  Можеме да ги претставиме
  преку акронимот OCEAN.
 • 2:22 - 2:25
  "O" означува "отвореност кон
  нови доживувања,"
 • 2:25 - 2:28
  наспроти оние кои се позатворени.
 • 2:28 - 2:31
  "C" означува "совесност,"
 • 2:31 - 2:34
  наспроти оние кои имаат полабав
  пристап кон животот.
 • 2:34 - 2:39
  "Е" -- "екстроверзија," наспроти
  луѓето кои се поинтровертни.
 • 2:39 - 2:42
  "A" -- "пријатни индивидуи,"
 • 2:42 - 2:45
  наспроти оние кои не се пријатни.
 • 2:46 - 2:48
  И "N" -- "невротични индивидуи,"
 • 2:48 - 2:51
  наспроти оние кои се постабилни.
 • 2:52 - 2:56
  Сите овие димензии се поврзани
  со нашата благосостојба,
 • 2:56 - 2:58
  со тоа како ни оди во животот.
 • 2:59 - 3:01
  Знаеме дека, на пример,
 • 3:01 - 3:06
  отвореноста и совесноста предвидуваат
  успех во животот,
 • 3:07 - 3:11
  но отворените луѓе го постигнуваат
  тој успех бидејќи се смели
 • 3:11 - 3:13
  и, понекогаш, чудни.
 • 3:14 - 3:18
  Совесните луѓе постигнуваат успех
  придржувајќи се до роковите,
 • 3:18 - 3:22
  бидејќи се упорни, и бидејќи
  имаат одредена страст.
 • 3:24 - 3:28
  Екстроверзијата и пријатноста
  ви помагаат
 • 3:28 - 3:30
  добро да работите со луѓе.
 • 3:31 - 3:34
  Екстровертите, на пример,
  ми се многу интересни.
 • 3:34 - 3:37
  На студентите понекогаш
  им кажувам еден основен податок
 • 3:37 - 3:40
  кој зборува многу за нивната личност:
 • 3:40 - 3:45
  Им велам дека е буквално невозможно
 • 3:45 - 3:49
  да си го излижеш
  надворешниот дел од лактот.
 • 3:49 - 3:51
  (Смеа)
 • 3:51 - 3:52
  Сте го знаеле ли тоа?
 • 3:54 - 3:58
  И веќе, некои од вас пробаа
  да си го излижат лактот.
 • 3:58 - 3:59
  Но, екстровертите меѓу вас
 • 4:00 - 4:02
  се оние кои не само што пробаа,
 • 4:02 - 4:05
  туку и успеаја да го излижат лактот
 • 4:05 - 4:06
  на човекот што седи до нив.
 • 4:06 - 4:07
  (Смеа)
 • 4:07 - 4:09
  Тие се екстровертите.
 • 4:09 - 4:13
  Дај да ви кажам нешто повеќе за
  екстроверзијата,
 • 4:13 - 4:16
  зашто е важна и интересна,
 • 4:16 - 4:19
  и ни помага да ги разбереме она што
  го нарекувам нашите три природи.
 • 4:19 - 4:23
  Прво, нашата биогена природа --
  нашата неврофизиологија.
 • 4:23 - 4:26
  Второ, нашата социогена или
  секундарна природа,
 • 4:26 - 4:30
  која е поврзана со културниот и
  социјалниот аспект на нашите животи.
 • 4:31 - 4:38
  И трето, она што ве прави индивидуа
  -- уникатни --
 • 4:38 - 4:41
  она што го нарекувам
  ваша "идиогена" природа.
 • 4:41 - 4:43
  Дозволете да објаснам.
 • 4:45 - 4:48
  Екстровертите ги карактеризира тоа што
  тие имаат потреба од стимулација.
 • 4:49 - 4:54
  Таа стимулација може да се постигне
  преку барање работи кои се возбудливи:
 • 4:54 - 4:58
  гласна бучава, забави и социјални настани
  како овде на TED --
 • 4:58 - 5:01
  гледате како екстровертите формираат
  магнетно јадро.
 • 5:01 - 5:03
  Сите се собираат заедно.
 • 5:03 - 5:04
  Ве видов.
 • 5:04 - 5:07
  Интровертите почесто поминуваат време
  на тивките места
 • 5:08 - 5:09
  на вториот спрат,
 • 5:09 - 5:13
  каде можат да ја намалат стимулацијата --
 • 5:13 - 5:17
  поради што погрешно може да бидат
  етикетирани како антисоцијални,
 • 5:17 - 5:20
  но тие не се антисоцијални.
 • 5:21 - 5:24
  Едноставно сте сфатиле дека подобро
  функционирате
 • 5:25 - 5:30
  откако ќе го намалите нивото
  на стимулација.
 • 5:31 - 5:35
  Понекогаш е внатрешен стимулант, од
  вашето тело.
 • 5:35 - 5:40
  Кафеинот, на пример, повеќе им помага
  на екстровертите отколку на интровертите.
 • 5:40 - 5:43
  Кога екстровертите ќе дојдат во
  канцеларија во 9 часот наутро
 • 5:43 - 5:46
  и ќе речат, "Навистина ми треба кафе,"
 • 5:46 - 5:47
  тие не се зезаат --
 • 5:47 - 5:49
  навистина им треба.
 • 5:50 - 5:51
  На интровертите не им помага,
 • 5:51 - 5:54
  особено ако задачата
 • 5:55 - 5:56
  на која работат
 • 5:56 - 5:59
  бара брзина
 • 5:59 - 6:01
  и вршење на пресметки,
 • 6:01 - 6:05
  тогаш интровертите може да изгледаат
  дезориентирано.
 • 6:06 - 6:07
  Но, тоа е погрешно.
 • 6:07 - 6:10
  Еве ги последиците кои се навистина
  интригантни:
 • 6:10 - 6:13
  ние не сме секогаш она што се чини
  дека сме,
 • 6:13 - 6:16
  а ова ме води до следната поента.
 • 6:16 - 6:19
  Но, пред да дојдам до неа, треба да
 • 6:19 - 6:21
  кажам нешто за сексуалниот однос,
 • 6:21 - 6:24
  иако можеби нема да имам време.
 • 6:24 - 6:26
  Па така, ако вие сакате --
 • 6:27 - 6:28
  да, сакате?
 • 6:28 - 6:29
  Добро.
 • 6:29 - 6:30
  (Смеа)
 • 6:30 - 6:31
  Има студии кои
 • 6:31 - 6:36
  испитуваат колку често луѓето
  имаат секс,
 • 6:37 - 6:41
  во зависност од тоа дали се мажи, жени;
  интроверти, екстроверти.
 • 6:41 - 6:42
  Значи ве прашувам:
 • 6:42 - 6:44
  Колку пати во минута --
 • 6:45 - 6:47
  ох, извинете, тоа беше за стаорците --
 • 6:47 - 6:49
  (Смеа)
 • 6:50 - 6:52
  Колку пати во месецот
 • 6:55 - 6:58
  интровертните мажи имаат секс?
 • 6:58 - 7:00
  3.0.
 • 7:00 - 7:02
  Екстровертните мажи?
 • 7:02 - 7:03
  Повеќе или помалку?
 • 7:04 - 7:05
  Да, повеќе.
 • 7:06 - 7:08
  5.5 -- речиси двојно повеќе.
 • 7:09 - 7:12
  Интровертните жени: 3.1.
 • 7:12 - 7:13
  Екстровертните жени?
 • 7:13 - 7:17
  Искрено, за мене како интровертен маж,
 • 7:17 - 7:19
  за што ќе зборувам подоцна --
 • 7:19 - 7:20
  тие се хероини.
 • 7:21 - 7:23
  7.5.
 • 7:23 - 7:26
  Тие не само што ги средиле
  сите екстровертни мажи,
 • 7:26 - 7:28
  туку потфатиле и по некој интроверт.
 • 7:28 - 7:30
  (Смеа)
 • 7:30 - 7:33
  (Аплауз)
 • 7:37 - 7:41
  Екстровертите и интровертите,
  ние комуницираме различно.
 • 7:42 - 7:44
  Екстровертите, кога се во интеракција,
 • 7:44 - 7:49
  тие бараат близина во социјалните
  средби.
 • 7:49 - 7:52
  Тие сакаат да стојат близу до
  соговорникот.
 • 7:53 - 7:55
  Имаат голема потреба од очен контакт,
 • 7:55 - 7:57
  да се гледаат со соговорникот во очи.
 • 7:57 - 7:58
  Во одредени истражувања откривме
 • 7:58 - 8:01
  дека тие почесто користат деминутиви
  кога ќе запознаат некого.
 • 8:02 - 8:05
  Кога екстроверт ќе го сретне Чарлс,
 • 8:05 - 8:07
  тој брзо станува "Чарли," па "Чак,"
 • 8:08 - 8:09
  и на крај "Чаклс Бејби."
 • 8:09 - 8:11
  (Смеа)
 • 8:11 - 8:12
  Додека пак за интровертите,
 • 8:12 - 8:17
  тој останува "Чарлс," се додека
  интровертот не добие знак од личноста
 • 8:17 - 8:20
  дека може да се приближи.
 • 8:20 - 8:23
  Ние зборуваме различно.
 • 8:25 - 8:30
  Екстровертите повеќе сакаат црно-бел,
  конкретен, едноставен јазик.
 • 8:32 - 8:36
  Интровертите повеќе сакаат --
  и повторно морам да ви кажам
 • 8:36 - 8:40
  дека јас сум најголемиот интроверт
  кој можете да го замислите --
 • 8:41 - 8:43
  ние зборуваме различно.
 • 8:43 - 8:47
  Ние повеќе сакаме контекстуални, сложени,
 • 8:47 - 8:49
  причинско-последични реченици
 • 8:49 - 8:51
  сакаме многу да филозофираме --
 • 8:51 - 8:52
  (Смеа)
 • 8:52 - 8:53
  Повеќе или помалку.
 • 8:53 - 8:55
  (Смеа)
 • 8:55 - 8:56
  На некој начин.
 • 8:56 - 8:57
  (Смеа)
 • 8:57 - 8:59
  Да бидам целосно искрен --
 • 9:00 - 9:01
  ете така.
 • 9:02 - 9:03
  Кога зборуваме,
 • 9:03 - 9:05
  понекогаш не се разбираме.
 • 9:06 - 9:08
  Еднаш работев на проект со еден
  колега
 • 9:08 - 9:11
  кој е целосно различен од мене.
 • 9:12 - 9:14
  Прво, неговото име е Том.
 • 9:14 - 9:16
  Моето не е.
 • 9:16 - 9:17
  (Смеа)
 • 9:17 - 9:19
  Второ, тој е двометраш.
 • 9:19 - 9:21
  Јас имам тенденција да не сум.
 • 9:21 - 9:22
  (Смеа)
 • 9:22 - 9:26
  И трето, тој е најекстровертната особа
  што можете да ја најдете.
 • 9:26 - 9:28
  Јас сум сериозен интроверт.
 • 9:29 - 9:30
  Многу брзо се оптеретувам.
 • 9:30 - 9:35
  Ако се напијам кафе после три попладне
 • 9:35 - 9:38
  потоа нема да можам да спијам ноќе.
 • 9:38 - 9:42
  Работевме на еден проект, а таму беше
  вклучен еден колега по име Мајкл.
 • 9:43 - 9:47
  Мајкл речиси го уништи проектот.
 • 9:49 - 9:52
  Човекот кој стоеше позади него ме праша
  мене и Том,
 • 9:53 - 9:55
  "Што мислите за Мајкл?"
 • 9:55 - 9:57
  Ќе ви кажам што рече Том.
 • 9:57 - 9:59
  Тој зборуваше како класичен екстроверт.
 • 10:00 - 10:04
  А еве како екстровертните уши го слушнаа
  она што јас го реков,
 • 10:04 - 10:06
  што е прилично точно.
 • 10:06 - 10:10
  Реков, "Па, Мајкл понекогаш е склон
 • 10:10 - 10:14
  да се однесува на начин што на некои
  од нас
 • 10:14 - 10:19
  ни изгледа како понаметлив
  одошто е потребно."
 • 10:19 - 10:21
  (Смеа)
 • 10:22 - 10:23
  Том ги преврте очите и рече,
 • 10:23 - 10:26
  "Брајан, тоа го реков и јас:
 • 10:27 - 10:28
  тој е серко!"
 • 10:28 - 10:30
  (Смеа)
 • 10:30 - 10:32
  (Аплауз)
 • 10:34 - 10:35
  Како интроверт,
 • 10:35 - 10:40
  можеби нежно ќе алудирам на одредени
  "сераторски" особини
 • 10:40 - 10:41
  во однесувањето на овој човек,
 • 10:41 - 10:44
  но нема да посегнам по с-зборот.
 • 10:44 - 10:46
  (Смеа)
 • 10:47 - 10:48
  Но екстровертот вели,
 • 10:48 - 10:51
  "Ако така оди, ако така зборува, тогаш
  така и ќе го нарекувам."
 • 10:51 - 10:53
  Едноставно не се разбираме.
 • 10:53 - 10:57
  Дали е ова нешто на што треба
  да обрнеме внимание?
 • 10:57 - 10:59
  Се разбира.
 • 10:59 - 11:00
  Важно е да го знаеме ова.
 • 11:00 - 11:02
  Дали е тоа се?
 • 11:03 - 11:05
  Дали сме само овие црти?
 • 11:06 - 11:07
  Не, не сме.
 • 11:08 - 11:10
  Запамтете, вие сте како некои други луѓе
 • 11:11 - 11:13
  и како ниту еден човек.
 • 11:13 - 11:16
  Што е со уникатното во вас?
 • 11:16 - 11:20
  Како Елизабет или како Џорџ,
 • 11:20 - 11:23
  можеби сте екстровертни или
  невротични како некои други.
 • 11:24 - 11:28
  Но, во вашето однесување, има ли нешто
  што е уникатно,
 • 11:28 - 11:30
  што го има само кај вас,
 • 11:32 - 11:36
  што ни помага подобро да ве разбереме
  одошто самите црти?
 • 11:36 - 11:39
  Што ќе не натера да ве сакаме?
 • 11:39 - 11:42
  Не само затоа што сте одреден тип
  на личност.
 • 11:43 - 11:46
  Непријатно ми е да ги ставам
  луѓето во фиоки.
 • 11:47 - 11:50
  Тие не припаѓаат таму.
 • 11:51 - 11:53
  Што е тоа што не прави различни?
 • 11:54 - 11:59
  Она што го правиме во нашиот живот --
  личните проекти.
 • 11:59 - 12:01
  Токму сега вие имате личен проект,
 • 12:01 - 12:04
  за кој можеби никој овде не знае.
 • 12:06 - 12:07
  Поврзан е со вашето дете --
 • 12:07 - 12:10
  се враќавте три пати во болницата,
 • 12:10 - 12:11
  а тие сеуште не знаат што е проблемот.
 • 12:13 - 12:15
  Или можеби со вашата мајка.
 • 12:16 - 12:18
  И тогаш сте излегле од вашиот карактер.
 • 12:18 - 12:20
  Тоа се слободни црти.
 • 12:22 - 12:25
  Многу сте пријатни,
  но се однесувате непријатно
 • 12:25 - 12:28
  за да се пробиете преку административните
  бариери
 • 12:29 - 12:30
  во болницата
 • 12:30 - 12:32
  за да добиете нешто за вашата мајка
  или вашето дете.
 • 12:34 - 12:35
  Какви се овие слободни црти?
 • 12:35 - 12:38
  Тие настануваат кога нашето
 • 12:38 - 12:41
  однесување е водено од нашиот
  главен животен проект.
 • 12:42 - 12:44
  И токму они се најважни.
 • 12:44 - 12:46
  Не ги прашувајте луѓето кој е нивниот тип;
 • 12:46 - 12:49
  прашајте ги, "Кои се клучните проекти
  во твојот живот?"
 • 12:49 - 12:51
  Тогаш ги демонстрираме слободните црти.
 • 12:51 - 12:53
  Јас сум интроверт,
 • 12:53 - 12:57
  но мојот клучен проект,
  е да предавам.
 • 12:58 - 12:59
  Јас сум професор.
 • 13:00 - 13:02
  И ги овожавам моите студенти,
 • 13:03 - 13:05
  го обожавам моето поле.
 • 13:05 - 13:10
  Едвај чекам да им кажам што е ново,
 • 13:11 - 13:13
  нешто што е интересно.
 • 13:13 - 13:15
  Тогаш се однесувам на екстровертен начин,
 • 13:15 - 13:17
  бидејќи во 8 изутрина
 • 13:17 - 13:19
  на студентите им треба малку хумор,
 • 13:19 - 13:22
  нешто што ќе им го направи интересен
 • 13:22 - 13:24
  напорниот ден.
 • 13:24 - 13:26
  Но треба да бидеме многу внимателни
 • 13:26 - 13:29
  доколку долго време сме
  надвор од нашиот карактер.
 • 13:31 - 13:35
  Понекогаш не се грижиме доволно
  за самите себе.
 • 13:37 - 13:42
  Јас на пример, после период
  на псевдо-екстровертно однесување,
 • 13:42 - 13:45
  имам потреба да бидам сам
  за да ги наполнам батериите.
 • 13:46 - 13:49
  Исто како што рече Сузан Кејн во
  нејзината книга "Quiet,"
 • 13:49 - 13:52
  во поглавјето кое зборува за чудниот
  канадски професор
 • 13:52 - 13:54
  кој во тоа време предавал на Харвард,
 • 13:55 - 13:57
  и јас понекогаш одам во машкото WC
 • 13:57 - 14:01
  за да избегам од лудилото кое го
  создаваат разузданите екстроверти.
 • 14:01 - 14:02
  (Смеа)
 • 14:02 - 14:09
  Се сеќавам еден ден се повлеков
  во тоалет кабината,
 • 14:09 - 14:11
  обидувајќи се да ја намалам стимулацијата.
 • 14:11 - 14:16
  Прав екстроверт дојде до мене --
  не во мојата кабина,
 • 14:16 - 14:18
  туку во кабината веднаш до мене --
 • 14:18 - 14:21
  можев да слушнам неколку
  олеснувачки звуци,
 • 14:21 - 14:23
  кои ние ги мразиме -- дури и нашите,
 • 14:23 - 14:26
  па затоа пуштаме вода за време
  на нужда и откако ќе завршиме.
 • 14:26 - 14:28
  (Смеа)
 • 14:28 - 14:33
  И тогаш слушнав еден рапав глас кој вели,
 • 14:33 - 14:35
  "Еј, дали е тоа Д-р Литл?"
 • 14:35 - 14:37
  (Смеа)
 • 14:38 - 14:45
  Ако сакате да му предизвикате запек на
  интроверт кој ќе трае 6 месеци
 • 14:45 - 14:47
  тогаш зборувајте му додека се олеснува.
 • 14:47 - 14:48
  (Смеа)
 • 14:48 - 14:50
  Таму одам сега.
 • 14:51 - 14:52
  Немој да ме следите.
 • 14:53 - 14:54
  Ви благодарам.
 • 14:54 - 15:03
  (Аплауз)
Title:
Кој/а си ти, навистина? Загатката наречена личност
Speaker:
Брајан Литл
Description:

Што те прави тебе, она што си? Психолозите сакаат да зборуваат за црти, односно дефинирани особини кои нè прават она што сме. Но, Брајан Литл е повеќе заинтересиран за моментите кога ги пречокоруваме овие црти - понекогаш бидејќи нашата култура го бара тоа од нас, а понекогаш бидејќи ние самите го бараме тоа од себе. Литл ги анализира разликите помеѓу интровертите и екстровертите и објаснува зошто вашата личност е поподложна на промени одошто мислите.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:15

Macedonian subtitles

Revisions