Return to Video

Kas tu iš tiesų esi? Asmenybės galvosūkis

 • 0:01 - 0:04
  Kokia neįprasta individų grupė
  jūs esate...
 • 0:06 - 0:07
  psichologui.
 • 0:07 - 0:08
  (Juokas.)
 • 0:08 - 0:12
  Per pastarąsias dienas
  turėjau galimybę
 • 0:12 - 0:14
  paslapčia klausytis jūsų pokalbių
 • 0:15 - 0:17
  ir stebėti jus bendraujančius tarpusavyje.
 • 0:17 - 0:20
  Ir manau, jau galiu teigti,
 • 0:20 - 0:25
  kad šioje auditorijoje 47 žmonėms
 • 0:25 - 0:27
  šiuo metu
 • 0:27 - 0:32
  pasireiškia psichologiniai simptomai,
  apie kuriuos šiandien kalbėsiu.
 • 0:32 - 0:33
  (Juokas.)
 • 0:33 - 0:36
  Pamaniau, kad norėtumėte žinoti,
  kas jūs esate.
 • 0:36 - 0:37
  (Juokas.)
 • 0:37 - 0:39
  Bet nerodysiu į jus pirštu,
 • 0:39 - 0:42
  nes tai būtų nereikalinga
  ir nepageidaujama,
 • 0:43 - 0:46
  o pateiksiu kelis faktus ir istorijas,
 • 0:46 - 0:49
  kuriuose galbūt pastebėsite save.
 • 0:50 - 0:54
  Aš dirbu tyrimų srityje,
  žinomoje kaip asmenybės psichologija,
 • 0:54 - 0:58
  kuri yra dalis
  didesnio asmenybės mokslo,
 • 0:58 - 1:03
  kuris savo ruožtu apima viską
  nuo neuronų iki faktų dėstymo.
 • 1:03 - 1:05
  Mes bandome
 • 1:06 - 1:07
  savaip
 • 1:07 - 1:10
  suprasti, kaip kiekvienas iš mūsų,
 • 1:11 - 1:12
  kiekvienas iš jūsų
 • 1:12 - 1:15
  yra, tam tikru atžvilgiu,
 • 1:15 - 1:16
  panašus į kitus žmones,
 • 1:17 - 1:18
  panašus į tam tikrus žmones
 • 1:19 - 1:21
  ir nepanašus į nieką kitą.
 • 1:23 - 1:26
  Galbūt jūs apie save sakote:
 • 1:26 - 1:28
  „Aš nesu įdomus.
 • 1:30 - 1:35
  Aš esu 46-tas nuobodžiausias žmogus
  vakarų pusrutulyje.“
 • 1:36 - 1:38
  O galbūt jūs sakote:
 • 1:38 - 1:40
  „Aš esu įdomus,
 • 1:41 - 1:45
  net jei dauguma mane laiko
  didžiausiu kvailiu.“
 • 1:45 - 1:46
  (Juokas.)
 • 1:46 - 1:52
  Ir šis sau diagnozuotas nuobodumas
  ar įgimtas kvailumas
 • 1:52 - 1:57
  mane, kaip psichologą,
  žavi jumyse.
 • 1:57 - 2:00
  Paaiškinsiu, kodėl taip yra.
 • 2:00 - 2:04
  Vienas įtakingiausių požiūrių
  asmenybės moksle
 • 2:04 - 2:06
  yra bruožų psichologija,
 • 2:06 - 2:11
  kuri suskirsto žmones
  pagal penkis matmenis
 • 2:11 - 2:18
  ir aprašo kaip skiriasi žmonės,
  turintys tam tikrus bruožus.
 • 2:19 - 2:22
  Anglų kalba jie sudaro akronimą OCEAN.
 • 2:22 - 2:25
  „O“ (open) – reiškia žmonių atvirumą,
 • 2:25 - 2:28
  palyginus su tais, kurie yra uždari.
 • 2:28 - 2:31
  „C“ (conscious) – sąmoningi žmonės,
 • 2:31 - 2:34
  lyginant su tais,
  kurie yra išsiblaškę ir abejingi.
 • 2:34 - 2:39
  „E“ (extroversion) – ekstravertai
  prieš intravertus.
 • 2:39 - 2:42
  „A“ (agreeable) – sutariantys žmonės,
 • 2:42 - 2:45
  lyginant su tais, kurie mėgsta ginčytis.
 • 2:46 - 2:48
  Ir „N“ (neurotic) – neurotikai,
 • 2:48 - 2:51
  lyginant su tais, kurie yra ramesni.
 • 2:52 - 2:56
  Visi šie matmenys veikia
  mūsų gerą savijautą,
 • 2:56 - 2:58
  mūsų gyvenimą.
 • 2:59 - 3:01
  Mes žinome, kad, tarkim,
 • 3:01 - 3:06
  atvirumas ir sąmoningumas
  dažnai lemia sėkmingą gyvenimą,
 • 3:07 - 3:11
  tačiau atviri žmonės tą sėkmę pasiekia,
  būdami ryžtingi
 • 3:11 - 3:13
  ir, retkarčiais, keisti.
 • 3:14 - 3:18
  Sąmoningi žmonės sėkmę pasiekia
  laikydamiesi terminų,
 • 3:18 - 3:22
  atkakliai ir su užsidegimu
  dirbdami.
 • 3:24 - 3:28
  Ekstravertiški ir sutariantys
  žmonės
 • 3:28 - 3:30
  gerai dirba komandoje.
 • 3:31 - 3:34
  Ekstravertai, asmeniškai man,
  yra labai įdomūs.
 • 3:34 - 3:37
  Savo paskaitose, aš kartais pateikiu
  elementarų faktą,
 • 3:37 - 3:40
  kuris atskleidžia jų asmenybę.
 • 3:40 - 3:45
  Pasakau, kad iš esmės
  suaugusiems neįmanoma
 • 3:45 - 3:49
  palaižyti savo alkūnę.
 • 3:49 - 3:51
  (Juokas.)
 • 3:51 - 3:52
  Ar jūs tai žinojote?
 • 3:54 - 3:58
  Jau dabar keletas jūsų
  pabandėte tai padaryti.
 • 3:58 - 3:59
  Tačiau čia esantys ekstravertai,
 • 4:00 - 4:02
  ko gero, ne tik pabandė,
 • 4:02 - 4:04
  bet ir sėkmingai palaižė
 • 4:04 - 4:06
  greta sėdinčiojo alkūnę.
 • 4:06 - 4:07
  (Juokas.)
 • 4:07 - 4:09
  Štai – tikri ekstravertai.
 • 4:09 - 4:13
  Leiskite man truputį detaliau
  paanalizuoti ekstraversiją,
 • 4:13 - 4:16
  nes ji yra svarbi ir įdomi,
 • 4:16 - 4:19
  ir padeda mums suprasti tai,
  ką aš vadinu mūsų trimis prigimtimis.
 • 4:19 - 4:23
  Visų pirma, mūsų biologinė prigimtis,
  t.y. mūsų neurofiziologija.
 • 4:23 - 4:26
  Antra, mūsų socialinė
  ar antroji prigimtis,
 • 4:26 - 4:30
  kuri yra susijusi su kultūriniu
  ir socialiniu mūsų gyvenimu.
 • 4:31 - 4:38
  Ir trečia, tai, kas daro jus
  išskirtinai jumis,
 • 4:38 - 4:41
  aš vadinu idiogenine prigimtimi.
 • 4:41 - 4:42
  Tuoj paaiškinsiu.
 • 4:45 - 4:48
  Ekstravertus apibūdina tai,
  kad jiems reikalinga stimuliacija,
 • 4:49 - 4:54
  kuri gaunama ieškant jaudinančių dalykų:
 • 4:54 - 4:58
  garsų, vakarėlių,
  o čia – TED renginių,
 • 4:58 - 5:01
  čia matote ekstravertus,
  formuojančius magnetinį branduolį.
 • 5:01 - 5:03
  Jie visi susiburia kartu.
 • 5:03 - 5:04
  Ir aš jus mačiau.
 • 5:04 - 5:07
  Intravertai dažniau leidžia laiką
  tyliose erdvėse
 • 5:08 - 5:09
  antrame aukšte,
 • 5:09 - 5:13
  kur gali sumažinti stimuliaciją
 • 5:13 - 5:17
  ir dėl to kartai būti laikomi
  nedraugingais,
 • 5:17 - 5:20
  nors nebūtinai tokiais yra.
 • 5:21 - 5:24
  Galbūt jūs žinote,
  kad jums sekasi geriau,
 • 5:25 - 5:30
  kai galite sumažinti
  stimuliacijos kiekį.
 • 5:31 - 5:35
  Kartais tai yra vidinis stimuliantas.
 • 5:35 - 5:40
  Pavyzdžiui, kofeinas labiau veikia
  ekstravertus nei intravertus.
 • 5:40 - 5:43
  Kai ekstravertai iš ryto
  ateina į darbą
 • 5:43 - 5:46
  ir sako: „Man labai reikia kavos“,
 • 5:46 - 5:47
  jie nejuokauja,
 • 5:47 - 5:49
  jiems tikrai jos reikia.
 • 5:50 - 5:51
  Intravertams – nelabai,
 • 5:51 - 5:54
  ypač, jei jie užsiėmę užduotimis
 • 5:55 - 5:56
  ir jie jau išgėrė kavos,
 • 5:56 - 5:59
  jei tos užduotys yra skubios
 • 5:59 - 6:01
  ir vertinamos kiekio prasme,
 • 6:01 - 6:05
  intravertai gali pasirodyti
  nelabai kiekybiški.
 • 6:05 - 6:07
  Tačiau toks supratimas
  nėra teisingas.
 • 6:07 - 6:10
  Štai tikrai įdomūs rezultatai:
 • 6:10 - 6:12
  mes ne visada esame tokie, kokie atrodome.
 • 6:12 - 6:16
  Iš to išplaukia kita mano mintis.
 • 6:16 - 6:19
  Bet prieš tai turėčiau pasakyti
 • 6:19 - 6:21
  šį bei tą apie lytinį aktą,
 • 6:21 - 6:24
  nors gal man ir nepakaks laiko.
 • 6:24 - 6:26
  Taigi, jei norėtumėte –
 • 6:27 - 6:28
  Taip, jūs norite?
 • 6:28 - 6:29
  Gerai.
 • 6:29 - 6:30
  (Juokas.)
 • 6:30 - 6:31
  Atlikti tyrimai apie tai,
 • 6:31 - 6:36
  kaip dažnai žmonės užsiima
  lytiniais santykiais,
 • 6:37 - 6:41
  išskiriant vyrus, moteris,
  intravertus, ekstravertus.
 • 6:41 - 6:42
  Taigi, aš jūsų klausiu:
 • 6:42 - 6:44
  Kiek kartų per minutę –
 • 6:45 - 6:47
  atsiprašau,
  tai buvo žiurkių tyrimas –
 • 6:47 - 6:49
  (Juokas.)
 • 6:50 - 6:52
  Kiek kartų per mėnesį
 • 6:55 - 6:58
  intravertai vyrai užsiima
  lytiniais santykiais?
 • 6:58 - 7:00
  3,0.
 • 7:00 - 7:02
  Ekstravertai vyrai?
 • 7:02 - 7:03
  Daugiau ar mažiau?
 • 7:04 - 7:05
  Taip, daugiau.
 • 7:06 - 7:08
  5,5 – beveik dvigubai daugiau.
 • 7:09 - 7:12
  Intravertės moterys – 3,1.
 • 7:12 - 7:13
  Ekstravertės moterys?
 • 7:13 - 7:17
  Tiesą sakant,
  man kaip intravertui vyrui,
 • 7:17 - 7:19
  daugiau apie tai
  papasakosiu vėliau –
 • 7:19 - 7:20
  jos atrodo didvyrės.
 • 7:21 - 7:23
  7,5.
 • 7:24 - 7:26
  Jos ne tik pasirūpina visais
  ekstravertais vyrais,
 • 7:26 - 7:28
  jos prigriebia ir kelis intravertus.
 • 7:28 - 7:30
  (Juokas.)
 • 7:30 - 7:33
  (Plojimai.)
 • 7:37 - 7:41
  Mes, ekstravertai ir intravertai,
  bendraujame skirtingai.
 • 7:43 - 7:44
  Bendraudami ekstravertai
 • 7:44 - 7:49
  nori daug draugiškų ir artimų susitikimų.
 • 7:49 - 7:52
  Kad patogiai bendrautų,
  jie mėgsta stovėti šalia.
 • 7:53 - 7:55
  Jiems patinka akių kontaktas
 • 7:55 - 7:56
  ir abipusiai žvilgsniai.
 • 7:57 - 7:58
  Tyrimuose mes pastebėjome,
 • 7:58 - 8:01
  kad susipažinę jie vartoja
  daugiau mažybinių žodžių.
 • 8:02 - 8:05
  Kai ekstravertas susipažįsta su Čarlzu,
 • 8:05 - 8:07
  tai greitai pereina į „Čarlį“,
  vėliau – į „Čaką“,
 • 8:08 - 8:09
  galiausiai – į „Čaką draugelį“.
 • 8:09 - 8:11
  (Juokas.)
 • 8:11 - 8:12
  Tuo tarpu intravertams
 • 8:12 - 8:17
  „Čarlzas“ išlieka tol,
  kol į artimesnį santykį
 • 8:17 - 8:20
  pereiti neleidžia pašnekovas.
 • 8:20 - 8:23
  Mes kalbame skirtingai.
 • 8:25 - 8:30
  Ekstravertai renkasi „juoda/balta“,
  konkrečią, paprastą kalbą.
 • 8:32 - 8:36
  Intravertai renkasi –
  turiu jums priminti,
 • 8:36 - 8:40
  kad esu pats didžiausias intravertas,
  kokį tik galima įsivaizduoti –
 • 8:41 - 8:43
  mes kalbame skirtingai.
 • 8:43 - 8:47
  Mes renkamės pagal kontekstą sudėtingus,
 • 8:47 - 8:49
  priklausančius nuo aplinkybių,
 • 8:49 - 8:51
  išsisukinėjančius sakinius.
 • 8:51 - 8:52
  (Juokas.)
 • 8:52 - 8:53
  Maždaug.
 • 8:53 - 8:55
  (Juokas.)
 • 8:55 - 8:56
  Lyg ir.
 • 8:56 - 8:57
  (Juokas.)
 • 8:57 - 8:59
  Kalbant tiesiai šviesiai –
 • 9:00 - 9:01
  maždaug taip.
 • 9:02 - 9:03
  Kai kalbamės,
 • 9:03 - 9:05
  kartais mūsų kalbos prasilenkia.
 • 9:06 - 9:08
  Aš turėjau konsultavimo sutartį
  su savo kolega,
 • 9:08 - 9:11
  kuris skiriasi nuo manęs
  kaip diena ir naktis.
 • 9:12 - 9:14
  Visų pirma, jo vardas Tomas.
 • 9:14 - 9:16
  Mano – ne.
 • 9:16 - 9:17
  (Juokas.)
 • 9:17 - 9:19
  Antra, jo ūgis 196 cm,
 • 9:19 - 9:21
  aš tiek nebeužaugsiu.
 • 9:21 - 9:22
  (Juokas.)
 • 9:22 - 9:26
  Ir trečia, jis didžiausias ekstravertas,
  koks tik gali būti.
 • 9:26 - 9:28
  O aš tikras intravertas.
 • 9:29 - 9:30
  Aš tiek užsikraunu,
 • 9:30 - 9:35
  kad net negaliu išgerti arbatos
  po 15 val.
 • 9:35 - 9:38
  ir tikėtis vakare užmigti.
 • 9:38 - 9:42
  Į šį projektą mes priėmėme
  bendradarbį Maiklą.
 • 9:43 - 9:47
  Ir Maiklas beveik sužlugdė projektą.
 • 9:49 - 9:52
  Asmuo, kuris jį parėmė,
  manęs ir Tomo paklausė:
 • 9:53 - 9:55
  „Ką jūs manote apie Maiklą?“
 • 9:55 - 9:57
  Tuo pasakysiu jums,
  ką atsakė Tomas.
 • 9:57 - 9:59
  Jis kalbėjo pavyzdine ekstravertų kalba.
 • 10:00 - 10:04
  Ir štai kaip ekstraverto ausys
  išgirdo, ką aš atsakiau,
 • 10:04 - 10:06
  tiesą sakant, tai buvo gana tikslu.
 • 10:06 - 10:10
  Aš atsakiau: „Na, Maiklas
  kartais yra linkęs
 • 10:10 - 10:14
  elgtis tokiu būdu,
  kuris daugeliui mūsų gali pasirodyti
 • 10:14 - 10:19
  labiau kategoriškas
  nei norėtųsi.“
 • 10:19 - 10:21
  (Juokas.)
 • 10:22 - 10:23
  Tomas užvertė akis ir pasakė:
 • 10:23 - 10:26
  „Brajanai, aš taip ir sakiau:
 • 10:27 - 10:28
  jis – šiknius!“
 • 10:28 - 10:30
  (Juokas.)
 • 10:30 - 10:32
  (Plojimai.)
 • 10:34 - 10:35
  Kaip intravertas,
 • 10:35 - 10:40
  aš galėčiau užsiminti
  apie tam tikras šikniaus ypatybes
 • 10:40 - 10:41
  to žmogaus elgesyje,
 • 10:41 - 10:44
  bet aš nepulsiu prie „Š“ žodžio.
 • 10:44 - 10:46
  (Juokas.)
 • 10:47 - 10:48
  Tačiau ekstravertas sako:
 • 10:49 - 10:51
  „Jei jis taip vaikšto, taip kalba,
  aš jį taip ir vadinu.“
 • 10:51 - 10:53
  Ir mes prasilenkiame.
 • 10:53 - 10:57
  Tačiau ar į tai reikia kreipti dėmesį?
 • 10:57 - 10:59
  Žinoma.
 • 10:59 - 11:00
  Svarbu visa tai žinoti.
 • 11:00 - 11:02
  Ar tai viskas, kas mes esame?
 • 11:03 - 11:05
  Tik savybių ryšulys?
 • 11:06 - 11:07
  Ne, ne tik.
 • 11:08 - 11:10
  Atsiminkit, jūs esate panašūs į kitus
 • 11:11 - 11:13
  ir nepanašūs į nieką kitą.
 • 11:13 - 11:16
  Kaip ten yra su tuo išskirtiniu tavimi?
 • 11:16 - 11:20
  Kaip Elžbieta ar Jurgis,
 • 11:20 - 11:23
  jus galbūt sieja ekstraversija
  ar neurotiškumas.
 • 11:24 - 11:28
  Bet ar yra tam tikrų
  išskirtinai Elžbietos ar Jurgio
 • 11:28 - 11:30
  elgesio ypatybių,
 • 11:32 - 11:36
  dėl kurių mes pažįstame jus geriau
  nei tik savybių ryšulį?
 • 11:36 - 11:39
  Dėl kurių mes mylime jus?
 • 11:39 - 11:42
  Ne tik todėl, kad
  jūs esate tam tikro tipo žmogus.
 • 11:43 - 11:46
  Aš nemėgstu klijuoti etikečių žmonėms.
 • 11:47 - 11:50
  Nemanau, kad jos
  turėtų būtų klijuojamos apskritai.
 • 11:51 - 11:53
  Tai kas gi daro mus skirtingais?
 • 11:54 - 11:59
  Tai – veikla mūsų gyvenime,
  mūsų asmeniniai projektai.
 • 11:59 - 12:01
  Jūs ko gero turite savo projektą,
 • 12:01 - 12:04
  tačiau niekas apie jį nežino.
 • 12:06 - 12:07
  Gal jis susijęs su jūsų vaiku –
 • 12:07 - 12:10
  jau tris kartus buvote ligoninėje,
 • 12:10 - 12:11
  tačiau jie vis neatranda,
  kas negerai.
 • 12:13 - 12:15
  O gal tai susiję su jūsų mama.
 • 12:16 - 12:18
  Ir jūs elgiatės, kaip jums nebūdinga.
 • 12:18 - 12:20
  Tai yra nepriklausomi bruožai.
 • 12:22 - 12:25
  Jūs esate labai sutariantis,
  tačiau elgiatės priešingai,
 • 12:25 - 12:28
  kad išjudintumėte visus
  iš biurokratinio tingulio
 • 12:29 - 12:30
  ligoninėje,
 • 12:30 - 12:32
  kad pasistengtų dėl jūsų
  mamos ar vaiko.
 • 12:34 - 12:35
  Kas yra šie
  nepriklausomi bruožai?
 • 12:35 - 12:38
  Mes juos suvaidiname,
 • 12:38 - 12:41
  kai stengiamės dėl esminių
  savo gyvenimo projektų.
 • 12:42 - 12:44
  Jie yra svarbiausi.
 • 12:44 - 12:46
  Neklauskite žmogaus,
  kokiam tipui jis priklauso,
 • 12:47 - 12:49
  paklauskite: „Koks yra esminis tavo
  gyvenimo projektas?“
 • 12:49 - 12:51
  Mes suvaidiname tuos
  nepriklausomus bruožus.
 • 12:51 - 12:53
  Aš intravertas,
 • 12:53 - 12:57
  bet mano esminis projektas
  yra dėstyti.
 • 12:58 - 12:59
  Aš esu dėstytojas.
 • 13:00 - 13:02
  Aš dievinu savo studentus
 • 13:03 - 13:05
  ir aš dievinu savo sritį.
 • 13:05 - 13:10
  Laukiu nesulaukiu, kol galėsiu
  jiems papasakoti, kas naujo, kas įdomaus,
 • 13:11 - 13:14
  ko dar nespėjau jiems papasakoti.
 • 13:14 - 13:15
  Taigi, aš elgiuosi ekstravertiškai,
 • 13:15 - 13:17
  nes aštuntą ryto
 • 13:17 - 13:19
  studentams reikia trupučio humoro,
 • 13:19 - 13:22
  trupučio paskatinimo,
  kad pradėtų
 • 13:22 - 13:24
  savo sunkią studijų dieną.
 • 13:24 - 13:26
  Tačiau reikia būti atsargiems,
 • 13:26 - 13:29
  kai ilgai elgiamės, kaip mums nebūdinga.
 • 13:31 - 13:35
  Galim pajusti, kad nebesirūpiname savimi.
 • 13:37 - 13:42
  Aš jaučiu, kad kai kurį laiką elgiuosi
  pseudo-ekstravertiškai,
 • 13:42 - 13:44
  man reikia atsigauti vienumoje.
 • 13:46 - 13:49
  Kaip Susan Cain rašė savo knygoje „Tyla“,
 • 13:49 - 13:52
  skyriuje apie keistą kanadietį profesorių,
 • 13:52 - 13:54
  kuris tuo metu dėstė Harvarde,
 • 13:55 - 13:57
  aš kartais nueinu į vyrų tualetą,
 • 13:57 - 14:01
  kad išvengčiau siaubingų ekstravertų
  laidynių ir strėlių.
 • 14:01 - 14:02
  (Juokas.)
 • 14:02 - 14:08
  Pamenu vieną dieną,
  kai buvau atsiskyręs tualeto kabinoje
 • 14:08 - 14:11
  ir stengiausi išvengti
  per didelės stimuliacijos.
 • 14:11 - 14:16
  Tikras ekstravertas atėjo prie manęs –
  ne į mano kabiną,
 • 14:16 - 14:18
  bet į kabiną šalimais –
 • 14:18 - 14:21
  ir aš girdėjau įvairius
  tuštinimosi garsus,
 • 14:21 - 14:23
  kurių mes visi nekenčiame
  (net savo pačių),
 • 14:23 - 14:26
  būtent todėl nuleidžiame vandenį
  po to ir to metu.
 • 14:26 - 14:27
  (Juokas.)
 • 14:28 - 14:33
  Ir tada aš išgirdau jo gergždžiantį balsą:
 • 14:33 - 14:35
  „Ei, ar ten daktaras Little?“
 • 14:35 - 14:37
  (Juokas.)
 • 14:39 - 14:45
  Jei kas nors gali intravertui užkietinti
  vidurius šešiems mėnesiams,
 • 14:45 - 14:47
  tai yra pokalbis tualete.
 • 14:47 - 14:48
  (Juokas.)
 • 14:48 - 14:50
  Ten aš dabar ir einu.
 • 14:51 - 14:52
  Nesekite man iš paskos.
 • 14:53 - 14:54
  Ačiū.
 • 14:54 - 14:57
  (Plojimai.)
Title:
Kas tu iš tiesų esi? Asmenybės galvosūkis
Speaker:
Brian Little
Description:

Kas tave daro tavimi? Psichologai kalba apie mūsų bruožus ar nustatytas savybes, kurios daro mus tokiais, kokie esame. Bet Brian Little labiau domina momentai, kai peržengiame tas savybes – kartais todėl, kad mūsų iš to reikalauja, kartais todėl, kad reikalaujame to iš savęs. Prisijunkite prie B. Little neįtikėtinų ekstravertų ir intravertų skirtumų analizės ir paaiškinimo, kodėl jūsų asmenybė yra įvairesnė nei jums atrodo.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:15

Lithuanian subtitles

Revisions