Turkish subtitles

← 03-17 Run_systrace_on_Code_-_Quiz

03-17 Run_systrace_on_Code_-_Quiz

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 01/22/2016 by sp16.

  1. O zaman devam edin ve bu kod
    üzerinde systrace'ý çalýţtýrýn.
  2. Ţimdi bu durumda, ne kadar süre metod
    dökümü ülke nüfusu sýralamasý,
  3. milisaniyede baţlamasý sürdü?
  4. Cevabýnýzý bu kutucuđa yazýn ve yalnýzca
    numaralarý kullanmayý unutmayýn.