Swedish subtitles

← Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Så låt oss expandera noden vid Pitesti.
 2. Vi måste i denna riktning, uppåt,
 3. då når vi en stig vi har sett förut,
 4. och vi går i denna riktning.
 5. Nu når vi Bukarest, som är målet,
 6. och H-värdet kommer att vara 0
 7. eftersom vi är i mål, och D-värdet utvärderas till 418.
 8. Återigen, vi stannar inte här bara för att vi satte en stig på frontlinjen,
 9. vi lägger det där, vi tillämpar inte måltestet härnäst,
 10. utan, nu går vi tillbaka till frontlinjen,
 11. och det visar sig att denna 418 är den billigaste vägen på frontlinjen.
 12. Så nu har vi klarat av det, gör måltestet,
 13. och nu har vi hittat vår stig till målet,
 14. och det är i själva verket den kortast möjliga vägen.
 15. I detta fall kunde A-stjärna-algoritmen hitta den billigaste vägen.
 16. Nu är frågan som du måste tänka på,
 17. eftersom vi inte har förklarat det ännu,
 18. är om A-stjärna kommer alltid att göra detta.
 19. Svara ja om du tror att A-stjärna alltid kommer att finna kortaste vägen med lägst kostnad,
 20. eller svara nej om du tror att det beror på det givna problemet,
 21. eller svara nej om du tror att det beror på valet av heuristisk funktion, H.