Serbian subtitles

← Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Hajde dakle da proširimo čvor u Pitesti.
 2. Moramo da idemo dole ovim pravcem, gore,
 3. onda dolazimo do puta koji smo već videli pre
 4. i onda idemo ovim pravcem.
 5. Sada stižemo u Bukurešt, koji je cilj,
 6. i vrednost h će biti 0
 7. zato što smo u cilju, a vrednost g će biti 418.
 8. Ponovo, mi se ne zaustavljamo ovde samo zato što smo stavili put na granicu
 9. stavimo ga ovde, ne primenjujemo test cilja sledeće,
 10. ali, sada se vraćamo nazad do granice
 11. i ispostavlja se da je 418 najjeftiniji put na granici.
 12. Sada ga mi sklanjamo, uradimo test cilja,
 13. i sada smo našli put do cilja,
 14. i to je, u stvari, najkraći mogući put.
 15. U ovom slučaju, A-star je bio u mogućnosti da nađe najjeftiniji put.
 16. Sada, pitanje o kome ćete morati da razmislite,
 17. zato što ga još nismo objasnili,
 18. je da li će A-star uvek da uradi to.
 19. Odgovorite sa da ukoliko mislite da će A-star uvek naći najjeftiniji put,
 20. ili odgovorite sa ne ukoliko mislite da to zavisi od datog pojedinačnog problema,
 21. ili odgovorite sa ne ukoliko mislite da to zavisi od posebne heurističke funkcije procene, h.