Norwegian Bokmal subtitles

← Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Så la oss utvide noden i Pitesti.
 2. Vi må gå ned i denne retningen, opp,
 3. så når vi en rute vi har sett før,
 4. og går i denne retningen.
 5. Så når vi Bukurest, som er målet,
 6. og h-verdien vil være 0
 7. fordi vi er ved målet, og g-verdien viser seg å være 418.
 8. Igjen, vi stopper ikke her bare fordi vi festet en rute til frontlaget,
 9. vi satte den der, men vi tar ikke måltesten ennå,
 10. men går nå tilbake til frontlaget,
 11. og det viser seg at disse 418 er den laveste-kostnadsruten på frontlaget.
 12. Så vi tar den av, gjør måltesten,
 13. og nå har vi funnet ruten til målet,
 14. og den er, faktisk, den kortest mulige ruten.
 15. I dette tilfellet var A-stjerne i stand til å finne den laveste korstnadsruten.
 16. Nå til spørsmålet du skal tenke på,
 17. fordi vi ikke har forklart det ennå,
 18. om A-stjerne alltid vil gjøre dette.
 19. Svar ja dersom du tror at A-stjerne alltid finner den korteste kostnadsruten,
 20. og svar nei dersom du tror at det avhenger av oppgaven som er gitt,
 21. eller svar nei dersom du tror det avhenger av den spesielle heuristiske estimatfunksjonen, h.