Hebrew subtitles

Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Unit 2, Topic 27, A-Star Fifth Question

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. אז בואו נרחיב את הקודקוד בפיטשט.
 2. נצטרך ללכת לאורך הכיוון הזה, למעלה,
 3. ואז נגיע למסלול שכבר ראינו,
 4. ונלך במסלול הזה.
 5. עכשיו נגיע לבוקרשט, שהיא המטרה,
 6. והערך h הולך להיות 0
 7. בגלל שאנחנו במטרה, והערך g יוצא 418.
 8. שוב, אנחנו לא עוצרים פה רק בגלל שהוספנו מסלול לחזית.
 9. נשים אותו שם, עוד לא ניישם את בדיקת המטרה,
 10. אלא נחזור אל החזית,
 11. ומסתבר שהמסלול 418 הוא המסלול בעל הערך הנמוך ביותר בחזית.
 12. אז עכשיו אנחנו לוקחים אותו ומבצעים את בדיקת המטרה,
 13. ועכשיו מצאנו את המסלול שלנו אל המטרה,
 14. וזהו, למעשה, המסלול הקצר ביותר האפשרי.
 15. במקרה הזה, A* היה יכול למצוא את המסלול בעל העלות הנמוכה ביותר.
 16. עכשיו השאלה שעליה תצטרכו לחשוב,
 17. בגלל שעדין לא הסברנו אותה
 18. היא האם A* תמיד יעשה זאת?
 19. ענו "כן" אם אתם חושבים ש A* תמיד ימצא את המסלול בעל העלות הנמוכה ביותר,
 20. או שענו "לא" אם אתם חושבים שזה תלוי בבעיה הספציפית שתינתן,
 21. או שענו "לא" אם אתם חושבים שזה תלוי במשוואה ההאוריסטית הספציפית להערכת המרחק h.