Return to Video

Så ska vi stoppa klimatförändringarna

 • 0:00 - 0:02
  [Världsmedborgare]
 • 0:02 - 0:05
  [En massiv global kris väntar]
 • 0:05 - 0:08
  [Här följer ett meddelande från...]
 • 0:08 - 0:11
  [FNs generalsekreterare António Guterres]
 • 0:11 - 0:15
  Klimatkrisen är
  vår tids allra största problem.
 • 0:15 - 0:18
  Vi tävlar mot tiden
  och vi håller på att förlora.
 • 0:18 - 0:22
  Otåligheten växer,
  främst hos de unga,
 • 0:22 - 0:24
  över global passivitet.
 • 0:24 - 0:26
  Vi behöver
  höjd ambitionsnivå hos alla:
 • 0:26 - 0:30
  regeringar, städer, företag,
  investerare och privatpersoner.
 • 0:30 - 0:34
  Jag är glad att ni lanserar
  TED Countdown.
 • 0:34 - 0:37
  Ert inflytande och era idéer
  kan öka möjligheten att nå
 • 0:37 - 0:39
  en koldioxidneutral värld år 2050.
 • 0:40 - 0:44
  Endast så kan vi hindra
  de värsta följderna av uppvärmningen.
 • 0:44 - 0:47
  Vi har verktygen, kunskapen
  och resurserna.
 • 0:48 - 0:49
  Låt oss kämpa
 • 0:50 - 0:52
  med politisk vilja och energi.
 • 0:52 - 0:56
  Att göra något annat
  vore ett svek mot mänskligheten
 • 0:56 - 0:58
  och kommande generationer.
 • 0:58 - 0:59
  Tack.
 • 0:59 - 1:01
  Speaker: Låt oss välkomna
 • 1:01 - 1:03
  en av arkitekterna
  bakom Parisavtalet
 • 1:03 - 1:05
  Christiana Figueres
 • 1:05 - 1:07
  och ledaren för TED,
  Chris Anderson.
 • 1:07 - 1:10
  (Applåder)
 • 1:15 - 1:17
  Chris Anderson:
  Välkomna, välkomna.
 • 1:18 - 1:21
  Något märkvärdigt händer
  den kommande timmen.
 • 1:22 - 1:24
  Världens enskilt största utmaning
 • 1:25 - 1:27
  som ser ut så här ...
 • 1:29 - 1:31
  ska mötas av
 • 1:31 - 1:34
  några av världens skarpaste hjärnor
 • 1:34 - 1:35
  och modigaste själar
 • 1:35 - 1:38
  och det verkar vara ni.
 • 1:38 - 1:42
  Vår fantastiska publik i New York
  och i resten av världen.
 • 1:42 - 1:45
  Christiana, här är de
  som vi ska umgås med idag.
 • 1:45 - 1:47
  Christiana Figueres:
  Så är det. Absolut.
 • 1:47 - 1:49
  Det är så bra att
  alla är samlade
 • 1:49 - 1:53
  för initiativet som vi lanserar
 • 1:53 - 1:56
  kräver att alla är med.
 • 1:56 - 1:58
  Och här är det.
 • 1:59 - 2:00
  Countdown.
 • 2:00 - 2:04
  Countdown är ett globalt initiativ
  som ska minska växthusgaserna.
 • 2:04 - 2:07
  Vi söker modiga lösningar
  inom fem områden
 • 2:07 - 2:09
  och tänker på vad vi kan uppnå
 • 2:09 - 2:14
  om vi tänker utanför boxen
  och arbetar tillsammans.
 • 2:14 - 2:18
  Från och med idag kan du
  gå in på countdown.ted.com
 • 2:18 - 2:21
  och registrera dig
  och gå med i Countdown.
 • 2:21 - 2:23
  I början av år 2020
 • 2:23 - 2:25
  visar vi planer på
  hur du kan kontakta andra
 • 2:25 - 2:28
  på ditt arbete, din skola eller i din stad
 • 2:28 - 2:30
  och få dem att engagera sig.
 • 2:30 - 2:32
  Det hela leder till globala möten
 • 2:32 - 2:35
  den 10 oktober 2020.
 • 2:35 - 2:38
  Alla i hela världen är välkomna att delta.
 • 2:38 - 2:39
  Det är därför,
 • 2:39 - 2:43
  även om jag varit med
  i många projekt genom åren,
 • 2:43 - 2:45
  är jag verkligen är taggad inför detta.
 • 2:45 - 2:49
  För Countdown är
  en inbjudan till alla, alla
 • 2:49 - 2:52
  att dra sitt strå till stacken
  för att rädda planeten
 • 2:52 - 2:55
  och skapa en spännande framtid.
 • 2:55 - 2:58
  Politiker och invånare,
 • 2:58 - 3:00
  VD:ar och deras kunder,
 • 3:00 - 3:03
  deras anställda
  och deras investerare,
 • 3:03 - 3:05
  gamla och unga,
 • 3:05 - 3:07
  i norr och söder.
 • 3:07 - 3:09
  (Skratt) Jag såg vad du gjorde.
 • 3:09 - 3:11
  (Skratt)
 • 3:11 - 3:14
  Men vårt mål är inte att klampa in
 • 3:14 - 3:16
  med något nytt som konkurrerar
 • 3:16 - 3:19
  med de fantastiska initiativ
  som redan är i gång.
 • 3:19 - 3:20
  Nej.
 • 3:20 - 3:25
  Vi ska hitta de bästa lösningarna
  som redan är framtagna,
 • 3:25 - 3:28
  och förbättra dem
 • 3:28 - 3:30
  och sedan aktivera dem
 • 3:30 - 3:33
  genom att låta
  dessa olika grupper träffas.
 • 3:33 - 3:35
  Och om detta inträffar
 • 3:35 - 3:38
  tror vi att det finns
  en väg ut från klimatkrisen.
 • 3:38 - 3:40
  Det är detta vi vill förenkla.
 • 3:40 - 3:42
  Men nu, Chris, en fråga:
 • 3:43 - 3:47
  Varför vill du och TED delta
 • 3:47 - 3:50
  och faktiskt påverka klimatagendan,
 • 3:50 - 3:53
  när jag trodde att ni bara
  ville sprida tankar?
 • 3:53 - 3:57
  Jo, just det, det har varit
  vårt fokus de senaste 15 åren:
 • 3:58 - 3:59
  Tankar som bör spridas.
 • 4:00 - 4:01
  Men förra sommaren
 • 4:01 - 4:04
  insåg vi att allvaret i några frågor,
 • 4:04 - 4:06
  och då speciellt klimatet,
 • 4:06 - 4:09
  krävde att vi gjorde mer
  än att sprida tankar,
 • 4:09 - 4:12
  att vi faktiskt försökte åstadkomma något.
 • 4:13 - 4:16
  Nu är vi ju bara
  en relativt liten organisation ...
 • 4:16 - 4:20
  som tappar all trovärdighet
  om vi inte får med människor.
 • 4:20 - 4:23
  Men det häftiga är
  att det har redan hänt.
 • 4:23 - 4:28
  Alla vi pratat med är ivriga
  och vill vara med.
 • 4:28 - 4:32
  Och ett avgörande händelse
  var ju när du anslöt, Christiana.
 • 4:32 - 4:37
  Jag menar, du hade en nyckelroll
  när Parisavtalet togs fram.
 • 4:37 - 4:40
  Världen häpnade över
  den samsyn ni uppnådde där.
 • 4:40 - 4:43
  Hur lyckades ni skapa
  en sådan samsyn?
 • 4:43 - 4:48
  Det var att verkligen utmana
  och att förändra antaganden
 • 4:48 - 4:53
  om vad som är möjligt
  om vi är överens om målen
 • 4:53 - 4:57
  och sedan gemensamt
  arbetar mot målen för att nå dem.
 • 4:58 - 5:02
  Vårt mantra då var samma som nu:
 • 5:02 - 5:05
  "Omöjligt är inte ett faktum,
 • 5:05 - 5:06
  det är en attityd."
 • 5:07 - 5:08
  Det är faktiskt bara en attityd,
 • 5:08 - 5:11
  och alltså något vi kan ändra.
 • 5:11 - 5:14
  Vi måste verkligen
  hålla hårt i vårt mantra
 • 5:14 - 5:15
  de närmsta månaderna,
 • 5:15 - 5:19
  för den vetenskapliga samsynen
  har faktiskt mörknat.
 • 5:20 - 5:22
  För en snabbrapport från fronten,
 • 5:22 - 5:24
  här kommer chefen
  över de tusentals forskare
 • 5:24 - 5:28
  som utgör IPCC, Dr Hoesung Lee.
 • 5:30 - 5:33
  Vi publicerade nyligen
  tre specialrapporter
 • 5:33 - 5:38
  som visade skador från tidigare
  och framtida uppvärmning.
 • 5:38 - 5:41
  De visar också
  att ett stabiliserat klimat
 • 5:41 - 5:46
  förutsätter en drastisk minskning
  av växthusgaser i närtid.
 • 5:46 - 5:51
  Samhället måste genomgå förändringar
  utan motstycke för att lyckas.
 • 5:51 - 5:55
  Även om vi lyckas begränsa
  uppvärmningen till 1,5 grader
 • 5:55 - 5:58
  får vi se mer extremt väder,
 • 5:58 - 6:00
  höjda havsnivåer
 • 6:00 - 6:03
  och vattenbrist i vissa regioner,
 • 6:03 - 6:06
  och hot mot livsmedelssäkerheten
  och den biologiska mångfalden.
 • 6:06 - 6:11
  Högre temperaturer
  medför mer skador,
 • 6:11 - 6:13
  och hotar liv och försörjningsmöjligheter
 • 6:13 - 6:16
  för miljontals människor
  över hela världen.
 • 6:17 - 6:20
  Vi är stolta att ha en annan
  världsledande forskare här,
 • 6:20 - 6:22
  Johan Rockström.
 • 6:22 - 6:26
  Han var ansvarig för skapandet
  av ramverket för planetens gränser.
 • 6:27 - 6:30
  Johan, hur allvarligt är läget?
 • 6:31 - 6:34
  Förra veckan publicerade
  vi i tidningen Nature
 • 6:34 - 6:37
  en tioårsuppdatering av risken
  att passera brytpunkter,
 • 6:37 - 6:40
  oåterkalleliga brytpunkter
  för vår planet.
 • 6:40 - 6:43
  Vi känner till 15 sådana brytpunkter,
 • 6:43 - 6:45
  till exempel istäckena
  på Grönland och västra Antarktis
 • 6:45 - 6:49
  och permafrosten
  på den sibiriska tundran,
 • 6:49 - 6:51
  och idag har vi observerbara bevis,
 • 6:51 - 6:52
  jag menar, empiriska bevis,
 • 6:52 - 6:56
  att nio av de femton
  sovande jättarna har vaknat.
 • 6:56 - 6:58
  Vi har inte passerat någon brytpunkt,
 • 6:58 - 7:00
  det finns ännu en chans,
 • 7:00 - 7:03
  men vi blir varnade
  att det är hög tid att agera,
 • 7:03 - 7:05
  för när vi når dem,
 • 7:05 - 7:08
  som till exempel i regnskogen i Amazonas,
 • 7:08 - 7:11
  riskerar vi att förlora slaget,
 • 7:11 - 7:15
  då tar planeten över med sin
  självförstärkande uppvärmning.
 • 7:15 - 7:18
  Det är därför detta initiativ
  är så otroligt viktigt.
 • 7:18 - 7:19
  Sätt igång!
 • 7:19 - 7:20
  Klokt sagt.
 • 7:21 - 7:22
  (Applåder)
 • 7:22 - 7:26
  Båda två är väldigt tydliga med
  att planen att minska utsläppen
 • 7:26 - 7:28
  är absolut nödvändig.
 • 7:28 - 7:29
  Hur har det gått?
 • 7:29 - 7:32
  Inte så bra, för trots att vi vet,
 • 7:32 - 7:34
  och trots allt forskarna sagt oss,
 • 7:34 - 7:36
  och trots allt vi gjort,
 • 7:36 - 7:38
  som att anta Parisavtalet,
 • 7:38 - 7:43
  har vi hela tiden ökat växthusgaserna
 • 7:43 - 7:44
  de senaste decennierna,
 • 7:44 - 7:48
  till dagens 55 gigaton
  koldioxidekvivalenter
 • 7:49 - 7:54
  som vi, mänskligheten,
  släpper ut varje år.
 • 7:55 - 7:58
  Och som vi har hört,
  har vi bara en väg,
 • 7:58 - 8:01
  en väg vi måste följa, och det är:
 • 8:01 - 8:04
  Börja minska utsläppen,
 • 8:04 - 8:06
  de ska inte öka, utan minska ...
 • 8:06 - 8:08
  bryt trenden, böj ner kurvan.
 • 8:09 - 8:11
  Minska utsläppen, börja 2020,
 • 8:11 - 8:17
  så att vi har halverat utsläppen år 2030,
 • 8:17 - 8:22
  och sedan fortsätta så att vi når
  netto noll utsläpp år 2050.
 • 8:22 - 8:25
  Det är den enda acceptabla vägen.
 • 8:25 - 8:29
  Hur kan man ens börja hantera
  en så övermäktig uppgift?
 • 8:29 - 8:33
  Tja, vi kan börja med att bryta upp
 • 8:33 - 8:36
  den enkla, men skrämmande utmaningen
 • 8:37 - 8:39
  i dess beståndsdelar,
 • 8:39 - 8:40
  fem huvudområden.
 • 8:42 - 8:47
  Alla dessa fem är faktiskt gigantiska
 • 8:47 - 8:50
  och om vi kan hitta
  övertygande lösningar till var och en,
 • 8:50 - 8:54
  ja då har vi en plan för helheten
 • 8:54 - 8:57
  som matchar problemets storlek.
 • 8:57 - 8:59
  Här kommer de fem.
 • 9:01 - 9:02
  Energin.
 • 9:03 - 9:07
  Hur snabbt kan vi ställa om
  till 100 procent ren energi?
 • 9:08 - 9:09
  Vår fysiska miljö.
 • 9:09 - 9:14
  Hur ska vi konstruera
  alla produkter vi har?
 • 9:15 - 9:16
  Transporterna.
 • 9:16 - 9:22
  Hur förändrar vi transportvägarna -
  för varor och människor?
 • 9:23 - 9:24
  Maten.
 • 9:24 - 9:29
  Hur genomför vi en förändring
  till mer hälsosam mat?
 • 9:30 - 9:31
  Och naturen, så klart.
 • 9:32 - 9:36
  Hur grön kan vi få vår planet?
 • 9:37 - 9:41
  Det är värt att notera
  att svaren på frågorna
 • 9:41 - 9:43
  och åtgärderna vi vill vidta
 • 9:43 - 9:46
  inte bara minskar utsläppen -
 • 9:46 - 9:49
  vilket de faktiskt gör, till noll -
 • 9:49 - 9:52
  utan de visar också vägen till en framtid
 • 9:52 - 9:56
  som är mycket bättre
  och genuint spännande.
 • 9:56 - 10:00
  Så, tänk på häftiga transportsätt,
 • 10:00 - 10:05
  ren luft, hälsosam mat, vackra skogar
 • 10:05 - 10:08
  och hav där livet frodas.
 • 10:08 - 10:11
  Så, tänk på att lösa klimatkrisen
 • 10:11 - 10:16
  handlar inte om att offra sig
  inför en trist framtid,
 • 10:16 - 10:18
  det är precis tvärtom.
 • 10:18 - 10:22
  Det handlar om att tillsammans
  skapa en bättre framtid för alla.
 • 10:23 - 10:26
  Hur ska vi angripa frågorna?
 • 10:26 - 10:27
  (Skratt)
 • 10:27 - 10:31
  Låt oss välja en fråga
  och fundera på den.
 • 10:31 - 10:33
  Hur grön kan vi få vår planet?
 • 10:33 - 10:36
  Det finns ju helt klart
  många svar på den frågan,
 • 10:36 - 10:37
  många förslag.
 • 10:37 - 10:39
  I grunden är frågan:
 • 10:39 - 10:42
  "Hur ökar vi antalet fotosynteser
 • 10:42 - 10:44
  på vår planet?"
 • 10:44 - 10:46
  Fotosyntesen binder kol.
 • 10:46 - 10:51
  Det finns förslag
  om jättestora kelpskogar eller sjögräs,
 • 10:51 - 10:54
  eller andra plantor med djupa rötter
 • 10:54 - 10:57
  som kan binda kol överallt på vår planet.
 • 10:58 - 11:02
  Anta att det lanserades ett förslag
  om återplantering av skog.
 • 11:03 - 11:07
  Ett gigantisk, global återplantering.
 • 11:07 - 11:11
  Då kan inte en organisation,
  oavsett storlek,
 • 11:11 - 11:13
  ta på sig den uppgiften.
 • 11:14 - 11:16
  Lösningen måste vara gemensamma tag,
 • 11:16 - 11:18
  mellan regeringar,
 • 11:18 - 11:19
  företag som kan investera,
 • 11:19 - 11:21
  investerare som har kapital,
 • 11:21 - 11:24
  miljögrupper och filantroper som stöder,
 • 11:24 - 11:29
  och ett stort engagemang
  från medborgare överallt,
 • 11:29 - 11:32
  som förändrar sina trädgårdar,
  sina städer, sina kvarter,
 • 11:32 - 11:33
  som reser tillsammans.
 • 11:33 - 11:37
  Det är då, plötsligt,
  som vi kan drömma stort.
 • 11:38 - 11:40
  Kan vi testa den teorin?
 • 11:40 - 11:43
  Idag har vi glädjen
  att kunna presentera
 • 11:43 - 11:48
  någon som vuxit upp
  i ett trädplanteringsprojekt,
 • 11:48 - 11:51
  förmodligen det mest välkända
  trädplanteringsprojektet.
 • 11:51 - 11:54
  Och hon är dotter
  till Nobelprisvinnaren
 • 11:54 - 11:55
  Wangari Maatha,
 • 11:55 - 11:59
  och hon basar idag över
  Wangari Maathai Foundation.
 • 11:59 - 12:03
  Kan vi kalla in vår kära vän
  Wanjira Mathai?
 • 12:03 - 12:05
  (Applåder)
 • 12:05 - 12:07
  Tack så mycket,
 • 12:08 - 12:09
  Christiana och Chris, för detta.
 • 12:09 - 12:13
  Träden har verkligen varit en del
  av mitt liv så länge jag minns,
 • 12:13 - 12:16
  men vi vet att i flera sekel,
 • 12:16 - 12:21
  har träden skyddat oss mot påverkan
 • 12:21 - 12:22
  från klimatförändringar
 • 12:22 - 12:24
  i väldigt många år.
 • 12:24 - 12:25
  Mamma har under mitt liv
 • 12:25 - 12:28
  genom Green Belt Movement,
  som du nämnde,
 • 12:28 - 12:33
  inspirerat till planteringen av
  50 miljoner träd
 • 12:33 - 12:36
  genom Green Belt Movement.
  En organisation.
 • 12:36 - 12:38
  Men världen behöver
  att vi planterar
 • 12:38 - 12:43
  hundra gångar fler träd
  än vi gjorde då.
 • 12:43 - 12:47
  Och enda sättet att göra det är att
  vi arbetar tillsammans -
 • 12:48 - 12:53
  städer, invånare, regeringar,
  företag, miljöorganisationer -
 • 12:53 - 12:55
  och vi måste lita på
 • 12:55 - 13:00
  den kapacitet var och en oss har
  för att driva igenom en förändring.
 • 13:00 - 13:02
  Och tillsammans är vi starka.
 • 13:02 - 13:06
  Jag hoppas att ni alla vill vara med.
 • 13:06 - 13:07
  (Applåder)
 • 13:07 - 13:09
  Så, tillsammans är vi starka.
 • 13:09 - 13:11
  Jag tror
  att Wanjira slog huvudet på spiken,
 • 13:11 - 13:13
  för det handlar om samarbete
 • 13:13 - 13:17
  mellan ett stort spektrum
  av människor.
 • 13:17 - 13:22
  Lyckligtvis har vi representanter
  från alla grupper här idag.
 • 13:23 - 13:26
  Och vi bjuder in er
  att engagera er mera.
 • 13:26 - 13:30
  Men idag vill vi presentera
  några av dessa människor för er,
 • 13:30 - 13:33
  och låta dem tala
  från sitt perspektiv.
 • 13:33 - 13:36
  Vi vill börja med en politikers röst.
 • 13:37 - 13:40
  Vi är otroligt hedrade
  att idag presentera
 • 13:40 - 13:43
  Bhutans förre premiärminister,
 • 13:43 - 13:46
  och jag vill att ni känner till
  att Bhutan är det enda land
 • 13:46 - 13:50
  som faktiskt absorberar mer kol
  än det släpper ut.
 • 13:50 - 13:53
  Vår goda vän, Tshering Tobgay.
 • 13:53 - 14:00
  (Applåder)
 • 14:02 - 14:08
  Mitt land är typiskt
  för det södra halvklotet,
 • 14:08 - 14:12
  i det att vi har inte orsakat
  klimatkrisen.
 • 14:13 - 14:16
  Vi är lyckligt lottade
 • 14:16 - 14:19
  med gröna skogar
  och forsande floder
 • 14:19 - 14:23
  som gjort det möjligt för Bhutan
  att förbli koldioxidnegativt.
 • 14:24 - 14:29
  Men klimatförändringarna
  hotar ändå våra skogar.
 • 14:30 - 14:32
  Och kan förändra våra floder
 • 14:34 - 14:36
  till livsfaror för vår befolkning,
 • 14:36 - 14:41
  när Himalayas glaciärer smälter
  och kan orsaka översvämningar
 • 14:42 - 14:47
  och på lång sikt tömma våra
  naturliga vattenreservoarer.
 • 14:48 - 14:53
  Så jag är stolt att delta i
 • 14:53 - 14:55
  initiativet Countdown
 • 14:55 - 14:58
  och få arbeta med er alla,
  och med dig, och med dig
 • 14:58 - 15:00
  (Skratt)
 • 15:00 - 15:05
  på ett konstruktivt sätt för att finna
  verkningsfulla lösningar.
 • 15:06 - 15:07
  Tack.
 • 15:07 - 15:09
  (Applåder)
 • 15:09 - 15:10
  Tack.
 • 15:10 - 15:14
  (Applåder)
 • 15:14 - 15:17
  Ekonomi spelar förstås
  en viktig roll,
 • 15:17 - 15:22
  liksom de som styr över världens
  investeringskapital.
 • 15:22 - 15:24
  Jag hade nyligen glädjen att träffa
 • 15:24 - 15:26
  investeringschefen
 • 15:26 - 15:31
  över Japans statliga pensionsfond
  på 1,6 biljoner dollar.
 • 15:31 - 15:33
  Det är faktiskt
  världens största pensionsfond.
 • 15:34 - 15:37
  Han är intresserad av
  att följa med på vår resa
 • 15:37 - 15:39
  och att ta med andra.
 • 15:39 - 15:43
  Så, här någonstans, är Hiro.
 • 15:43 - 15:44
  Hiro Mizuno.
 • 15:44 - 15:46
  Du är i sändning. Välkommen Hiro.
 • 15:47 - 15:49
  (Video) Bra.
 • 15:49 - 15:52
  Tack Chris och Christiana,
  och personalen på TED
 • 15:52 - 15:54
  som arrangerat detta.
 • 15:54 - 15:58
  För mig som är ansvarig för
  världens största pensionsfond
 • 15:58 - 16:04
  och för att säkerställa pensionerna
  för flera generationer
 • 16:04 - 16:07
  är det oerhört viktigt
  att vi hanterar klimatriskerna.
 • 16:08 - 16:10
  Vi analyserade nyligen
  hur vår globala portfölj
 • 16:10 - 16:13
  lever upp till Parisavtalet.
 • 16:13 - 16:14
  Det visade sig
 • 16:14 - 16:18
  att vi följer vägen mot
  tre graders uppvärmning.
 • 16:18 - 16:21
  Långt över målen i Parisavtalet.
 • 16:22 - 16:24
  Vår portfölj är inte bara stor
 • 16:24 - 16:28
  den är också
  bland de mest diversifierade.
 • 16:28 - 16:31
  Det betyder alltså
  att hela världen följer den vägen.
 • 16:31 - 16:34
  Jag har tröttnat på
  den kommentar jag ständigt hör
 • 16:34 - 16:39
  från företagen i vår portfölj,
  från investeringsproffs:
 • 16:39 - 16:40
  "Vi är realistiska."
 • 16:41 - 16:45
  Ursäkta mig, men "realistisk"
  är inte längre en möjlighet.
 • 16:45 - 16:50
  Vi är medvetna om vårt ansvar
  som den största kapitalförvaltaren
 • 16:50 - 16:53
  att inspirera till förändringar
  på kapitalmarknaden.
 • 16:53 - 16:58
  Vi ska aktivt samarbeta med
  alla aktörer på kapitalmarknaden
 • 16:58 - 16:59
  för att åstadkomma något.
 • 17:00 - 17:04
  Jag ser fram emot att delta
  i denna viktiga diskussion med er.
 • 17:04 - 17:06
  Tack.
 • 17:06 - 17:08
  (Applåder)
 • 17:08 - 17:12
  Jag är säker på att ni vet
  att de senaste 12 till 18 månaderna
 • 17:12 - 17:17
  har präglats av något nytt,
  kraftfullt och spännande.
 • 17:17 - 17:20
  Slående röster
  från så många unga människor,
 • 17:20 - 17:23
  miljoner unga människor
  som går ut på våra gator,
 • 17:23 - 17:25
  i ilska, raseri och förtvivlan,
 • 17:25 - 17:27
  och med frågan till oss
  att göra vad som krävs.
 • 17:28 - 17:31
  De har inspirerats
  av Greta Thunberg
 • 17:31 - 17:34
  men också av så många andra
  fantastiska unga människor
 • 17:34 - 17:36
  i nästan varje land i världen.
 • 17:36 - 17:41
  Vi är glada
  att ha fyra unga aktivister
 • 17:41 - 17:43
  med oss idag.
 • 17:43 - 17:46
  (Applåder)
 • 17:46 - 17:48
  (Jubel)
 • 17:48 - 17:55
  (Applåder)
 • 17:56 - 17:58
  Alexandria Villaseñor: Idag, fredag,
 • 17:58 - 18:00
  har jag klimatstrejkat i 52 veckor.
 • 18:00 - 18:02
  Det är ett helt år.
 • 18:02 - 18:04
  Under den tiden
 • 18:04 - 18:06
  har jag märkt att många
  inte vet så mycket om klimatkrisen
 • 18:06 - 18:09
  och hur allvarlig klimatkrisen är.
 • 18:09 - 18:11
  Så jag skapade
  Earth Uprising International
 • 18:12 - 18:14
  för att utbilda ungdomar
  om klimatförändringarna,
 • 18:14 - 18:17
  för när de känner till
  vetenskapen och påverkan
 • 18:17 - 18:19
  vill de agera.
 • 18:19 - 18:22
  Att vara en aktivist är
  att få saker att hända.
 • 18:23 - 18:25
  Jamie Margolin: Jag blev
  klimataktivist
 • 18:25 - 18:27
  eftersom hela mitt liv hänger
  på detta.
 • 18:27 - 18:28
  Just nu söker jag
  till universitetet
 • 18:29 - 18:30
  i ett försök att planera min framtid.
 • 18:30 - 18:32
  Det finns inget att se fram emot
 • 18:32 - 18:35
  om vi inte agerar nu
  och stoppar klimatkrisen.
 • 18:36 - 18:41
  2017 startade jag en rörelse
  för klimaträttvisa: Zero Hour,
 • 18:41 - 18:44
  för vi har "noll timmar" på oss
  att börja agera mot klimatkrisen.
 • 18:44 - 18:46
  Tiden har runnit ut.
 • 18:46 - 18:47
  Det stod klart för mig
 • 18:47 - 18:49
  att de styrande inte skulle vidta
  riktiga åtgärder
 • 18:49 - 18:52
  om inte folket stod upp
  och krävde det,
 • 18:52 - 18:54
  så det var det vi gjorde.
 • 18:54 - 18:56
  Natalie Sweet: Jag blev
  klimaträttviseaktivist
 • 18:56 - 18:59
  för att om inte jag slåss
  för folks rättigheter idag
 • 19:00 - 19:01
  och för folk i framtiden,
 • 19:01 - 19:02
  vem ska då göra det?
 • 19:02 - 19:05
  Xiye Bastida:
  Jag blev klimaträttviseaktivist
 • 19:05 - 19:09
  när jag förstod att klimatkrisen
  mest hotar utsatta samhällen
 • 19:09 - 19:12
  såsom min stad i Mexiko.
 • 19:12 - 19:14
  Jag strejkar
  med Fridays For Future
 • 19:14 - 19:15
  varje fredag,
 • 19:15 - 19:18
  för vår rörelse handlar inte om
  hålla farten
 • 19:18 - 19:20
  utan om att starta
  en kulturell förändring.
 • 19:20 - 19:24
  Men det faktum att tusentals
  studenter klimatstrejkar
 • 19:24 - 19:27
  betyder att vi redan inför
  klimaträttvisa
 • 19:27 - 19:29
  i våra liv,
 • 19:29 - 19:32
  vilket redan strukturerar
  om vår värld.
 • 19:32 - 19:34
  Under vår livstid
 • 19:34 - 19:37
  har vi sett hur läget för vår planet
  snabbt försämras
 • 19:37 - 19:40
  och hur grupper av människor
  skräms på flykt
 • 19:40 - 19:42
  undan ett ökande antal
  naturkatastrofer.
 • 19:43 - 19:45
  År 2030 fyller jag 28 år.
 • 19:46 - 19:48
  Jag fyller 24 år.
 • 19:48 - 19:50
  Jag blir 27 år.
 • 19:50 - 19:52
  Jag fyller 26 år.
 • 19:52 - 19:55
  Vi vill lämna över planeten
  till våra barn
 • 19:55 - 19:56
  och till våra barnbarn
 • 19:56 - 19:59
  precis som många av er
  kunnat göra.
 • 19:59 - 20:01
  Så, om inte alla -
 • 20:01 - 20:06
  regeringar, företag, skolor,
  forskare och medborgare -
 • 20:06 - 20:10
  kommer överens om att
  ställa tillrätta den skada vi orsakat,
 • 20:10 - 20:12
  då är det för sent.
 • 20:14 - 20:17
  Vi ber er inte bara
  att ta hand om vår framtid,
 • 20:17 - 20:20
  utan också
  att ta hand om vårt förflutna.
 • 20:20 - 20:25
  Ursprungsbefolkningarna har tagit
  hand om planeten i tusentals år,
 • 20:25 - 20:28
  vilket får oss att förstå varför deras
  filosofi är viktig
 • 20:28 - 20:31
  när vi ska agera för klimatet.
 • 20:32 - 20:36
  Klimatkrisen kan kännas
  som en omöjlig uppgift att hantera.
 • 20:36 - 20:37
  Det är det inte.
 • 20:37 - 20:38
  Det kan det inte vara,
 • 20:38 - 20:40
  för ett misslyckande får inte ske.
 • 20:40 - 20:42
  Att misslyckas är
  att förlora allt vi älskar
 • 20:42 - 20:44
  och allt som betyder något.
 • 20:44 - 20:48
  Många av oss arbetar redan
  för att rädda världens framtid
 • 20:48 - 20:51
  men det kan inte vara något
  för nästa generation att fixa.
 • 20:51 - 20:54
  Detta är en för stor börda
  att lägga på våra axlar.
 • 20:55 - 20:58
  Det är dags att alla rycker in
 • 20:58 - 21:02
  och gör allt man kan för att
  rädda allt innan det är för sent.
 • 21:03 - 21:04
  Är ni med?
 • 21:05 - 21:06
  Publiken: Ja.
 • 21:06 - 21:13
  (Applåder och jubel)
 • 21:13 - 21:19
  (Applåder)
 • 21:19 - 21:21
  Tack. Tack så mycket.
 • 21:21 - 21:22
  Och sedan, så klart,
 • 21:23 - 21:26
  har världens historieberättare
  en viktig roll att fylla,
 • 21:26 - 21:31
  liksom de med inflytande
  på sociala media.
 • 21:31 - 21:33
  Följande personer
  har uttryckt sin förväntan
 • 21:33 - 21:34
  över att ta del i projektet.
 • 21:34 - 21:36
  De ger oss sina namn och sitt stöd.
 • 21:36 - 21:38
  Vi har några av dem här idag.
 • 21:38 - 21:40
  Jag vill tacka er för att ni är här.
 • 21:40 - 21:43
  Låt oss lyssna på en av dem.
 • 21:43 - 21:44
  Hej, jag heter Jimmy Kimmel,
 • 21:44 - 21:48
  och jag ska förklara varför
  jag är engagerad i klimatkrisen.
 • 21:48 - 21:50
  Anledningen att jag är engagerad
  i klimatkrisen
 • 21:50 - 21:55
  är samma som drunknandes
  engagemang i livräddare.
 • 21:55 - 21:58
  Jag bryr mig om vår planet,
  för jag bor här.
 • 21:58 - 22:00
  Jag vill inte flytta till Mars.
 • 22:00 - 22:01
  Mars verkar hemskt.
 • 22:01 - 22:05
  Mina barn och deras barn
  ska kunna leva på jorden,
 • 22:05 - 22:08
  med luft att andas
  och vatten att dricka.
 • 22:08 - 22:10
  Det är därför jag engagerar mig
  i klimatförändringarna.
 • 22:10 - 22:13
  Och så är jag lite kär
  i Leonardo DiCaprio.
 • 22:13 - 22:16
  (Applåder)
 • 22:16 - 22:18
  Nu när alla dessa människor möts
 • 22:18 - 22:23
  får vi tillfälle att utforska
  nya möjligheter
 • 22:23 - 22:26
  till lösningar som bygger på
  att vi samarbetar,
 • 22:26 - 22:27
  utmanar varandra
 • 22:27 - 22:29
  och inspirerar varandra.
 • 22:29 - 22:31
  Så i oktober nästa år
 • 22:32 - 22:35
  bjuder vi in
  ungefär 1000 personer
 • 22:35 - 22:40
  från olika aktörer
  till möte i Bergen, Norge
 • 22:40 - 22:45
  för att koordinera svar
  på våra fem stora frågor.
 • 22:45 - 22:48
  Det blir helt säkert
  ett storslaget möte.
 • 22:48 - 22:51
  Men ännu viktigare
  än vad som händer i Norge
 • 22:51 - 22:54
  är vad som händer
  runt om i världen.
 • 22:54 - 22:56
  För på konferensens sista dag
 • 22:56 - 23:01
  planerar vi en större aktivitet
  på vår globala TEDx gemenskap.
 • 23:01 - 23:05
  TEDx möjliggör initiativ
  att ordna lokala event
 • 23:05 - 23:08
  och nu finns det
  4000 sådana årliga event.
 • 23:08 - 23:10
  Så här ser det ut.
 • 23:13 - 23:16
  De äger rum i mer än 200 länder
 • 23:16 - 23:18
  och ses av en miljard tittare
  årligen på YouTube.
 • 23:18 - 23:21
  Vi förväntar oss att se
  event i hundratals städer.
 • 23:21 - 23:23
  Vi ska skapa kontakt
  mellan TEDx organisatörer
 • 23:23 - 23:28
  och lokala styren som vill ha
  en ren framtid i sin stad.
 • 23:28 - 23:29
  Detta är nyckeln.
 • 23:29 - 23:31
  Bandet mellan de mäktiga,
 • 23:31 - 23:34
  som vanligen styr samtalet,
 • 23:34 - 23:36
  och miljoner människor
  runt om i världen.
 • 23:36 - 23:40
  Tack vare de senaste årens
  förändring av tidsandan
 • 23:40 - 23:42
  kan gnistan plötsligt tändas,
 • 23:42 - 23:44
  för det finns tillräckligt
  stark folkvilja.
 • 23:44 - 23:46
  Vi kan ge människor möjlighet
  att se varandra,
 • 23:46 - 23:48
  få kontakt med varandra.
 • 23:48 - 23:49
  Låt oss få drömma lite,
 • 23:49 - 23:51
  ge varandra tillåtelse att drömma.
 • 23:51 - 23:55
  Så vårt mål är att skapa kontakter
 • 23:55 - 23:59
  med och inom alla andra
  grupper som jobbar för klimatet.
 • 23:59 - 24:00
  Till exempel,
 • 24:00 - 24:03
  Solutions Project,
  ett fantastiskt initiativ,
 • 24:03 - 24:06
  skapat av Mark Ruffalo
  och Don Cheadle.
 • 24:06 - 24:10
  Vi lyssnar på några av de ledare
  som de hjälpt.
 • 24:10 - 24:12
  Välkommen, det är direktsändning.
 • 24:12 - 24:13
  (Skratt)
 • 24:13 - 24:17
  Hej, jag heter Wahleah Johns,
 • 24:17 - 24:18
  Jag är med i Native Renewables,
 • 24:19 - 24:24
  och vi jobbar med solenergi
  åt folkgrupper
 • 24:24 - 24:26
  i hela världen.
 • 24:26 - 24:30
  Vi har 15000 familjer i USAs
  ursprungsbefolkning
 • 24:30 - 24:32
  som inte har el,
 • 24:32 - 24:37
  och vi jobbar för att ge
  dem solceller och batterier
 • 24:37 - 24:39
  i ett USA
 • 24:39 - 24:41
  som inte ger dem elektricitet.
 • 24:41 - 24:44
  De bor i mitt reservat,
 • 24:44 - 24:45
  Navajo Nation.
 • 24:45 - 24:47
  Hej alla,
 • 24:47 - 24:50
  jag heter Anna Lappé
  och jobbar i Real Food Media.
 • 24:50 - 24:54
  Vi jobbar med att sprida
  fakta om bönder
 • 24:54 - 24:57
  som en viktig lösning
  på klimatkrisen.
 • 24:57 - 25:01
  Det globala livsmedelssystemet
  bidrar mycket till krisen,
 • 25:01 - 25:02
  men så måste det inte vara.
 • 25:02 - 25:04
  Vi ser att bönderna
 • 25:04 - 25:07
  står i spetsen för att lösa krisen.
 • 25:07 - 25:12
  Så vi försöker berätta om
  de miljontals bönder
 • 25:12 - 25:15
  från Andhra Pradesh i Indien
  till höglandet i Oaxaca
 • 25:15 - 25:21
  med regenerativt jordbruk
  som ger frisk jord med bundet kol,
 • 25:21 - 25:22
  ger bra mat
 • 25:22 - 25:26
  och motståndskraftiga samhällen.
 • 25:28 - 25:31
  Hej från PUSH Buffalo.
  Jag heter Rahwa.
 • 25:31 - 25:35
  Här planerar och drömmer
  invånarna om
 • 25:35 - 25:38
  ett rättvist och enhetligt
  samhälle.
 • 25:38 - 25:42
  Jag ringer från School 77,
 • 25:42 - 25:44
  en renoverad skolbyggnad
 • 25:44 - 25:49
  som är den första gemensamt
  ägda solcellsanläggningen
 • 25:49 - 25:50
  i staten New York
 • 25:50 - 25:52
  som installerats av invånarna.
 • 25:52 - 25:55
  Det försörjer också
  30 pensionärslägenheter
 • 25:55 - 25:59
  och en del gemensamma lokaler
 • 25:59 - 26:01
  som är vårt centrum
 • 26:01 - 26:03
  där vi utövar
  nya ekonomiska strategier
 • 26:03 - 26:05
  på vägen mot en beboelig planet.
 • 26:06 - 26:07
  Tack.
 • 26:07 - 26:08
  Bravo.
 • 26:08 - 26:11
  (Applåder)
 • 26:11 - 26:12
  Det är så bra.
 • 26:13 - 26:14
  (Applåder)
 • 26:14 - 26:16
  Som ni ser är detta för alla.
 • 26:16 - 26:17
  Det handlar om städer,
 • 26:17 - 26:19
  om gräsrotsorganisationer,
 • 26:19 - 26:21
  men också, så klart, om ekonomi.
 • 26:22 - 26:25
  Så vi bjuder in alla företag,
 • 26:25 - 26:26
  jag stryker under "alla",
 • 26:26 - 26:28
  att vara med i projektet,
 • 26:28 - 26:33
  att engagera era anställda
  för att bäst skydda vår planet
 • 26:33 - 26:36
  och samtidigt er framtid.
 • 26:36 - 26:40
  I början av nästa år kommer vi
  att presentera verktyg
 • 26:40 - 26:41
  som kan hjälpa företag
 • 26:41 - 26:45
  att röra sig snabbare mot
  vetenskapligt baserade mål
 • 26:45 - 26:50
  och närmare ett netto nollutsläpp
 • 26:50 - 26:53
  senast till år 2050.
 • 26:53 - 26:54
  Så tänk på detta,
 • 26:55 - 26:57
  för som människa,
 • 26:57 - 27:01
  ja, många människor
  känner sig maktlösa i frågan.
 • 27:01 - 27:05
  Men om du slog dig samman
  med dina kollegor
 • 27:06 - 27:08
  skulle du kanske bli förvånad
  över hur mycket makt du har.
 • 27:08 - 27:13
  Nästan alla utsläpp kommer från
  ett företag någonstans på jorden.
 • 27:14 - 27:17
  Idag är många företagsledare
 • 27:17 - 27:19
  angelägna om att lösa problemet.
 • 27:19 - 27:24
  Idag har vi fått höra
  från Anand Mahindra,
 • 27:24 - 27:27
  chefen över
  Indiens största företagsgrupp,
 • 27:27 - 27:29
  att han är
  personligen engagerad i frågan
 • 27:29 - 27:31
  och vill vara
  med på resan med oss.
 • 27:31 - 27:33
  Han stödjer Countdown.
 • 27:33 - 27:36
  VDar kommer att arbeta fortare
 • 27:37 - 27:43
  i samarbete
  och med stöd från de anställda
 • 27:43 - 27:48
  för att upprätthålla insikten
  om allvaret i frågan.
 • 27:48 - 27:52
  Vår sajt hjälper dig att knyta
  kontakt med andra på ditt företag
 • 27:52 - 27:55
  och guidar dig med smarta frågor
 • 27:55 - 27:57
  och med förslag på åtgärder,
 • 27:57 - 28:01
  för om företag kan övertygas
  om att göra rätt
 • 28:01 - 28:05
  verkar problemet bli
  möjligt att lösa.
 • 28:06 - 28:11
  Alla dessa ansträngningar
  siktar mot en dag:
 • 28:11 - 28:14
  lördagen 10 oktober 2020 -
 • 28:14 - 28:19
  dvs. 20201010 -
  lätt att komma ihåg -
 • 28:19 - 28:23
  när fantastiska möten ska hållas
  världen runt.
 • 28:23 - 28:26
  Vi hoppas att vi då har
 • 28:26 - 28:29
  spännande rapporter
  om de lösningar
 • 28:29 - 28:34
  som länder, städer, företag
  och invånare
 • 28:34 - 28:37
  faktiskt samarbetar om då.
 • 28:37 - 28:41
  Denna dag är alla människor
  på vår planet
 • 28:41 - 28:43
  inbjudna att delta.
 • 28:43 - 28:47
  Alla invånare på planeten
  har en inträdesbiljett.
 • 28:47 - 28:52
  Nyckeln till succé då är
  det är ett stort event.
 • 28:52 - 28:55
  Vi vill göra det lätt
  för alla och envar
 • 28:55 - 28:58
  att hitta projektet
  och att delta i det.
 • 28:58 - 28:59
  Men hur gör man det?
 • 28:59 - 29:01
  Du vet, informationsbruset.
 • 29:01 - 29:04
  TED plattformen kan
  kanske vara en hjälp
 • 29:04 - 29:08
  men det finns en större plattform.
 • 29:08 - 29:10
  Det är YouTube.
 • 29:10 - 29:14
  Vi är glada för samarbetet
  med dem i detta hårda arbete.
 • 29:14 - 29:16
  Vi ska bjuda in
  många av upphovsmännen
 • 29:16 - 29:19
  att delta i Countdown.
 • 29:19 - 29:22
  Tillsammans kan de nå
  en publik på flera miljoner.
 • 29:22 - 29:24
  Låt oss prata med en av dem,
 • 29:24 - 29:26
  doktor Joe Hanson
  från "Hot Mess",
 • 29:26 - 29:30
  en serie på webb-TV om hur
  klimatkrisen påverkar oss.
 • 29:31 - 29:33
  Jag heter Joe Hanson,
 • 29:33 - 29:35
  jag är utbildare på YouTube.
 • 29:35 - 29:37
  Ni kan räkna med mig.
 • 29:37 - 29:40
  Jag arbetar med morgondagens
  forskare och ledare,
 • 29:40 - 29:44
  och de förtjänar att få reda på
  vad vetenskapen säger
 • 29:44 - 29:48
  så att de kan hjälpa till
  att forma en framtid för alla.
 • 29:50 - 29:52
  Tänk är detta, och så
  många gånger om -
 • 29:52 - 29:54
  - det är riktigt spännande.
 • 29:55 - 29:58
  Och när det handlar om
  att sprida budskapet
 • 29:58 - 30:02
  kan alla ni som är här
  hjälpa till.
 • 30:02 - 30:06
  Så om ni på något sätt
  kan nå någon annan
 • 30:06 - 30:08
  som är mån om
  att bygga en bättre framtid -
 • 30:08 - 30:11
  och jag pratar
  om var och en av oss -
 • 30:11 - 30:14
  bjud in dem att delta i Countdown.
 • 30:14 - 30:16
  Vi har ett ess till i rockärmen.
 • 30:16 - 30:21
  Vi är glada att kunna presentera
  en global mediakampanj.
 • 30:21 - 30:23
  Detta är en kampanj
  som gör skillnad.
 • 30:23 - 30:25
  Precis som när TEDx slog igenom
 • 30:25 - 30:28
  för att vi fick chansen att växa
  som ett gräsrotsfenomen,
 • 30:28 - 30:34
  är denna kampanj skapad
  för att användas överallt.
 • 30:34 - 30:37
  Så om du råkar äga
  en reklambyrå,
 • 30:37 - 30:39
  eller en TV-station,
  eller en radiostation,
 • 30:39 - 30:41
  eller en sajt,
 • 30:41 - 30:44
  eller ett konto på social media,
 • 30:44 - 30:47
  ber vi dig att ta bilderna
  ni snart ska få se
 • 30:47 - 30:50
  och sprid dem överallt.
 • 30:50 - 30:52
  Vår sajt gör det lätt.
 • 30:52 - 30:55
  Vi planerar att översätta dem
  till många språk,
 • 30:55 - 31:00
  tack vare våra 20 000
  volontäröversättare.
 • 31:00 - 31:01
  Några av dem är här idag.
 • 31:01 - 31:04
  Om du är en TED översättare,
  kan du vinka?
 • 31:06 - 31:07
  Där är ni.
 • 31:07 - 31:09
  (Applåder)
 • 31:09 - 31:12
  Ert arbete sprider viktiga tankar
  till alla delar av planeten.
 • 31:12 - 31:14
  Vi är så stolta över er,
  så tacksamma.
 • 31:14 - 31:18
  Så denna kampanj
  syftar till att sätta fokus på
 • 31:18 - 31:21
  och att föra ut det akuta läget
 • 31:21 - 31:23
  men också att ge lite hopp.
 • 31:23 - 31:28
  Vi tror att det är den kombinationen
  man behöver för att agera.
 • 31:28 - 31:32
  Vi vill gärna veta
  vad ni tänker om dem.
 • 31:32 - 31:33
  Nu.
 • 31:33 - 31:34
  [Välj din framtid]
 • 31:34 - 31:38
  (Applåder)
 • 31:38 - 31:40
  [Från rädsla till handling.
  Gå med i Countdown.]
 • 31:40 - 31:43
  (Applåder)
 • 31:43 - 31:44
  [Inspirera till handling.
 • 31:44 - 31:47
  Gå med i Countdown.
  Jorden kommer att tacka dig.]
 • 31:47 - 31:48
  (Applåder)
 • 31:48 - 31:50
  [2020-10-10. Klimatets ödesdag.
  Du är inbjuden.]
 • 31:50 - 31:52
  Kom ihåg datumet.
 • 31:52 - 31:54
  [Massförstörelse. Ingen stor grej.
  (Om vi hindrar den.)]
 • 31:54 - 31:56
  (Applåder)
 • 31:56 - 31:59
  [Asteroid på väg mot oss.
  En gemensam fiende som enar.]
 • 31:59 - 32:02
  (Applåder)
 • 32:02 - 32:05
  [Vi älskar naturkatastrofer -
  har ingen nånsin sagt.
 • 32:05 - 32:06
  Så varför skapa dem?]
 • 32:06 - 32:08
  (Applåder)
 • 32:08 - 32:11
  [Ta det lugnt, det finns inget
  att göra åt klimatet -
 • 32:11 - 32:13
  om du inte arbetar på ett företag.
  Eller bor i en stad.
 • 32:13 - 32:15
  Eller har en telefon.
  Eller en hjärna.]
 • 32:15 - 32:17
  [Dödsorsak: Apati.
  Men det finns ett motgift.]
 • 32:17 - 32:20
  (Applåder)
 • 32:20 - 32:21
  [Sluta förstöra allt.
 • 32:21 - 32:23
  Att inte agera är obscent.
  Vi kan fixa det här.]
 • 32:23 - 32:25
  För mycket?
 • 32:25 - 32:27
  Nej, det är inte för mycket.
  Fortsätt.
 • 32:27 - 32:28
  (Applåder)
 • 32:28 - 32:30
  [Sugen på nåt upphetsande?
 • 32:30 - 32:32
  Här är din chans.
  Hjälp oss hejda klimatkrisen]
 • 32:32 - 32:33
  (Skratt)
 • 32:33 - 32:36
  Jag gillar inte just den,
  men du vet, mina kollegor...
 • 32:36 - 32:38
  Många gillar den tydligen.
 • 32:38 - 32:40
  (Skratt)
 • 32:40 - 32:42
  [Vi ger upp. Hälsningar TED.
 • 32:42 - 32:45
  Att sprida tankar räcker inte.
  Dags att agera. Häng med!]
 • 32:45 - 32:47
  Detta är mer sant än du kan ana.
 • 32:47 - 32:49
  [Några saker är viktigare
  än partipolitik.
 • 32:49 - 32:51
  Låt oss bekämpa
  den fiende som enar oss.]
 • 32:51 - 32:52
  (Applåder)
 • 32:52 - 32:53
  Bränn inte ut dig.
 • 32:53 - 32:55
  Ditt jobb kan hjälpa till
  att rädda världen.]
 • 32:55 - 32:57
  [Ge mer till vår planet
  än vad du tar.
 • 32:57 - 32:59
  Gå med i Countdown.]
 • 32:59 - 33:01
  Misströsta inte,
  det finns hopp.
 • 33:01 - 33:04
  Vi kan undvika klimatkris
  om vi agerar nu.]
 • 33:04 - 33:05
  Det var det.
 • 33:05 - 33:08
  (Applåder och jubel)
 • 33:08 - 33:09
  Vi vill sluta cirkeln
 • 33:09 - 33:13
  genom att välkomna
  en väldigt viktig person.
 • 33:13 - 33:14
  Hej, jag heter Claire O'Neill.
 • 33:14 - 33:19
  Jag är ordförande
  för nästa års partskonferens,
 • 33:19 - 33:22
  den årliga klimatkonferensen
  som hålls av FN i Storbritannien,
 • 33:22 - 33:24
  och vi ser fram emot
  att träffa er där.
 • 33:24 - 33:27
  Men just nu är jag
  i Madrid i Spanien
 • 33:27 - 33:29
  på COP25, det årliga mötet
 • 33:29 - 33:33
  med förhandlare och aktivister
  från hela världen
 • 33:33 - 33:35
  för att se hur vi ska få ner
  koldioxidutsläppen.
 • 33:35 - 33:39
  Problemet är att utsläppen stiger,
  de minskar inte.
 • 33:39 - 33:42
  Jag känner att 2020 är
  handlingens år,
 • 33:42 - 33:43
  året när vi måste sluta prata
 • 33:43 - 33:45
  och börja agera.
 • 33:45 - 33:47
  Och inte bara vi här
  på konferenserna,
 • 33:47 - 33:48
  utan alla.
 • 33:48 - 33:51
  Så värdet av TED projektet,
 • 33:51 - 33:53
  värdet av vad vi gör tillsammans
 • 33:53 - 33:55
  är att vi sprider diskussionerna
 • 33:55 - 33:58
  och lösningarna från vår plats
 • 33:58 - 34:00
  och ut till alla.
 • 34:00 - 34:03
  Jag är taggad
  att börja arbeta med TED gruppen
 • 34:03 - 34:04
  under nästa år.
 • 34:04 - 34:07
  2020 är för mig det viktigaste året
  för klimatarbetet
 • 34:07 - 34:10
  och vi ska leverera tillsammans.
 • 34:10 - 34:12
  (Applåder)
 • 34:12 - 34:14
  OK, mina vänner,
  vi är nästan klara
 • 34:14 - 34:18
  bara några små notiser.
 • 34:18 - 34:22
  Först några ord från en
  av alla skarpa hjärnor
 • 34:22 - 34:25
  som är med oss på denna resa.
 • 34:25 - 34:30
  Ett budskap från författaren,
  historikern och framtidsforskaren,
 • 34:30 - 34:31
  Yuval Harari.
 • 34:32 - 34:35
  Yuval Harari: Klimatförändringarna
  handlar om orättvisa.
 • 34:35 - 34:39
  Orättvisa mellan de rika
  som framförallt är ansvariga
 • 34:39 - 34:41
  och de fattiga
  som drabbas värst.
 • 34:42 - 34:45
  Orättvisa mellan oss,
  Homo Sapiens,
 • 34:45 - 34:46
  som styr världen,
 • 34:46 - 34:50
  och de andra djuren
  som är offer.
 • 34:50 - 34:53
  Orättvisa mellan forskarna,
 • 34:53 - 34:56
  som plikttroget söker sanningen,
 • 34:56 - 34:58
  och de som vilseleder oss
 • 34:58 - 35:01
  och sprider lögner
  med ett knapptryck.
 • 35:02 - 35:05
  Klimatförändringarna handlar
  om ett val.
 • 35:05 - 35:08
  Vilken sorts planet vill vi bo på
 • 35:08 - 35:11
  och vilken sorts människor
  vill vi vara?
 • 35:11 - 35:15
  Ett val mellan girighet
  och medkänsla,
 • 35:15 - 35:18
  mellan nonchalans
  och ansvar,
 • 35:18 - 35:21
  mellan att blunda
  inför sanningen
 • 35:21 - 35:24
  och att öppna hjärtat
  mot världen.
 • 35:25 - 35:27
  Klimatförändringarna är en kris,
 • 35:27 - 35:31
  men för oss människor är en kris
  också en möjlighet.
 • 35:32 - 35:35
  Om vi väljer rätt
  de kommande åren
 • 35:35 - 35:38
  räddar vi inte bara ekosystemen,
 • 35:38 - 35:42
  vi skapar också en rättvisare värld
 • 35:42 - 35:44
  och blir bättre människor.
 • 35:46 - 35:53
  (Applåder)
 • 35:53 - 35:56
  Det var en värdig inramning
  av det vi har framför oss.
 • 35:56 - 36:00
  Ärligt talat är det sorgligt
 • 36:00 - 36:04
  att kraften till förändring
  som väntar
 • 36:04 - 36:08
  är allvarligt skadad av dem
  som vill politisera frågan
 • 36:08 - 36:12
  och göra partipolitik av den.
 • 36:12 - 36:14
  Det är inte partipolitik,
 • 36:14 - 36:16
  det är inte en politisk fråga.
 • 36:17 - 36:20
  Det finns tack och lov de
  som jobbar för att förändra det.
 • 36:20 - 36:22
  Idag har vi
  en av dessa människor här,
 • 36:22 - 36:26
  en fantastiskt modig
  klimatforskare,
 • 36:26 - 36:28
  som också är troende kristen
 • 36:28 - 36:30
  och som har arbetat
  med problemet
 • 36:30 - 36:34
  med konservativa
  och religiösa samfund i åratal
 • 36:34 - 36:36
  med ett otroligt mod.
 • 36:37 - 36:38
  Katharine Hayhoe.
 • 36:38 - 36:41
  (Applåder)
 • 36:41 - 36:44
  När någon säger klimatförändring
  tänker man ofta
 • 36:44 - 36:46
  "Tja, det är någon miljögrej.
 • 36:46 - 36:48
  Något för trädkramare
  och forskare att fundera på,
 • 36:48 - 36:52
  och kanske de personer
  som röstar på vänstern."
 • 36:52 - 36:54
  Sanningen är
  att oavsett vi vet det eller ej,
 • 36:54 - 36:57
  tänker vi redan
  på klimatförändringarna.
 • 36:57 - 36:59
  Varför?
 • 36:59 - 37:02
  För att klimatförändringarna
  påverkar allt vi bryr oss om.
 • 37:02 - 37:04
  De påverkar vår hälsa,
 • 37:04 - 37:05
  maten vi äter,
 • 37:05 - 37:08
  vattnet vi dricker
  och luften vi andas.
 • 37:08 - 37:11
  Klimatförändringarna påverkar
  ekonomin och landets säkerhet.
 • 37:11 - 37:15
  Jag bryr mig eftersom de,
  som militären säger,
 • 37:15 - 37:17
  mångdubblar hoten.
 • 37:17 - 37:20
  De tar problem
  som fattigdom och hunger,
 • 37:20 - 37:22
  sjukdomar, brist på rent vatten,
 • 37:22 - 37:24
  till och med politisk oro,
 • 37:24 - 37:27
  och förvärrar
  eller förstorar dem.
 • 37:27 - 37:29
  För att bry sig om
  klimatförändringarna
 • 37:29 - 37:31
  behöver man inte
  vara av en speciell sort.
 • 37:31 - 37:34
  En termometer är
  inte blå eller röd,
 • 37:34 - 37:35
  liberal eller konservativ -
 • 37:35 - 37:38
  den visar samma
  oavsett hur man röstade.
 • 37:38 - 37:42
  Vi är alla påverkade av
  klimatförändringarna.
 • 37:42 - 37:43
  För att bry sig om
  klimatförändringarna
 • 37:43 - 37:45
  behöver man bara vara:
 • 37:45 - 37:47
  en människa på planeten jorden.
 • 37:47 - 37:49
  Och det är vi.
 • 37:50 - 37:53
  (Applåder)
 • 37:53 - 37:54
  Och till slut,
 • 37:54 - 37:59
  mannen som gjorde oss alla
  medvetna om problemet
 • 37:59 - 38:00
  för flera år sedan
 • 38:00 - 38:05
  och som har oförtröttligt fortsatt
  att arbeta på problemet.
 • 38:05 - 38:09
  Ingen mindre än: Al Gore.
 • 38:09 - 38:12
  (Applåder)
 • 38:12 - 38:14
  Tack.
 • 38:14 - 38:15
  (Applåder)
 • 38:15 - 38:16
  Tack så mycket, Christiana,
 • 38:16 - 38:19
  och tack
  för ditt utmärkta ledarskap,
 • 38:19 - 38:23
  och tack Chris Anderson
  och hela TED gruppen,
 • 38:23 - 38:27
  YouTube och alla andra
  som är med
 • 38:27 - 38:29
  i detta fantastiska initiativ.
 • 38:29 - 38:31
  Jag har bara tre meddelanden.
 • 38:31 - 38:35
  Nummer ett.
  Krisen är otroligt akut.
 • 38:35 - 38:39
  Igår rapporterade forskarna
 • 38:39 - 38:42
  att utsläppen fortfarande stiger.
 • 38:42 - 38:43
  Varje dag
 • 38:43 - 38:49
  släpper vi 150 miljoner ton
  värmande koldioxid
 • 38:49 - 38:52
  in i det tunna lagret av atmosfär
  runt vår planet.
 • 38:52 - 38:57
  Den ackumulerade mängden
  binder lika mycket energi varje dag
 • 38:57 - 39:02
  som 500 000 tidiga atombomber
  kunde frigöra.
 • 39:02 - 39:04
  Om de exploderade varje dag.
 • 39:05 - 39:08
  Konsekvenserna är allt tydligare -
 • 39:08 - 39:11
  allt som moder natur
  säger till oss -
 • 39:11 - 39:13
  bränderna, havsnivåhöjningarna,
 • 39:13 - 39:15
  översvämningarna och jordskreden,
 • 39:15 - 39:17
  förlust av artrikedom.
 • 39:17 - 39:22
  Mitt andra budskap är
  att det finns verkligt hopp.
 • 39:22 - 39:26
  Vi har faktiskt
  tillgängliga lösningar.
 • 39:26 - 39:29
  Det är tyvärr sant att just nu
 • 39:29 - 39:35
  växer krisen snabbare
  än vad vi inför lösningarna.
 • 39:35 - 39:37
  Men förnybar energi och elfordon
 • 39:37 - 39:39
  och batterier
  och regenerativt jordbruk,
 • 39:39 - 39:41
  cirkulär produktion,
 • 39:41 - 39:45
  och alla andra lösningar
  vinner mark.
 • 39:45 - 39:47
  Ekonomen Rudi Dornbusch
 • 39:47 - 39:51
  uttryckte i det som kallas
  Dornbuschs lag:
 • 39:51 - 39:54
  "Saker tar längre tid
  än du tror.
 • 39:54 - 39:57
  Men när det väl händer,
  går det fortare än du kunde tro."
 • 39:58 - 40:00
  Vi kan öka farten.
 • 40:00 - 40:02
  Vi vinner mark
 • 40:02 - 40:05
  och snart kommer vi
  att övervinna krisen.
 • 40:05 - 40:08
  Det viktiga är att alla är med,
 • 40:08 - 40:10
  oavsett politisk övertygelse,
 • 40:10 - 40:12
  oavsett ideologisk övertygelse,
 • 40:12 - 40:14
  oavsett nationalitet.
 • 40:14 - 40:18
  Skillnaderna måste förbises,
  så att vi, mänskligheten,
 • 40:18 - 40:20
  kan jobba tillsammans.
 • 40:20 - 40:25
  Innan jag slutar vill jag bara säga
  till dem som tvekar
 • 40:25 - 40:27
  om vi människor
 • 40:27 - 40:31
  klarar av denna utmaning
 • 40:31 - 40:33
  när allt står på spel,
 • 40:33 - 40:38
  men kom ihåg att politisk vilja är
  också en förnybar resurs.
 • 40:39 - 40:40
  (Skratt)
 • 40:40 - 40:47
  (Applåder)
 • 40:51 - 40:52
  Tack så mycket.
 • 40:52 - 40:54
  Tack så mycket, Al,
  för ditt ledarskap i frågan
 • 40:54 - 40:56
  under så många år.
 • 40:57 - 40:58
  Inget av detta vore möjligt
 • 40:58 - 41:02
  utan denna fantastiska
  och växande skaran partners.
 • 41:02 - 41:04
  Jag vill tacka dem.
 • 41:05 - 41:09
  (Applåder)
 • 41:09 - 41:10
  Om du som tittar på detta
 • 41:10 - 41:13
  tror att din organisation borde vara
  en del av detta,
 • 41:13 - 41:15
  att ni kan bidra
  på något sätt,
 • 41:15 - 41:17
  engagera er, maila mig,
  chris@ted.com.
 • 41:17 - 41:20
  Detta kommer att beröra alla.
 • 41:20 - 41:22
  OK. Innan frågestunden,
 • 41:22 - 41:25
  vill jag bara fråga dig, Christiana.
 • 41:25 - 41:27
  Typ, vad tror du egentligen?
 • 41:28 - 41:29
  (Skratt)
 • 41:29 - 41:32
  Jo, men du har varit med
  på så mycket liknande.
 • 41:32 - 41:34
  Har detta initiativ någon chans?
 • 41:35 - 41:38
  Ja, först och främst,
 • 41:38 - 41:42
  har vi nått ett läge där
  allt spelar roll.
 • 41:42 - 41:43
  Allt spelar roll.
 • 41:43 - 41:46
  Och jag är riktigt ivrig,
 • 41:46 - 41:52
  för det har varit smärtsamt att se
  hur det senaste dryga året
 • 41:52 - 41:55
  på grund av de tragiskt
  otillräckliga effekter
 • 41:55 - 41:57
  vi haft på klimatförändringarna,
 • 41:57 - 42:00
  hur tidsandan har förändrats
  sedan vi var i Paris.
 • 42:00 - 42:02
  Då var det positivt
  och optimistiskt,
 • 42:03 - 42:06
  och nu, förtvivlan,
  hopplöshet, ilska.
 • 42:07 - 42:09
  Det är vad vi hör nu,
  protestrop på gatorna.
 • 42:09 - 42:11
  Jag anklagar ingen.
  Jag känner likadant.
 • 42:11 - 42:13
  Men det viktiga är
 • 42:13 - 42:17
  att använda kraften
  till att göra skillnad.
 • 42:17 - 42:22
  Jag tror att det här projektet
  har möjlighet att göra det
 • 42:22 - 42:27
  och ge varje enskild människa
  som känner sig hjälplös
 • 42:27 - 42:29
  ett verktyg för att uträtta något.
 • 42:30 - 42:32
  Några bidrar lite,
 • 42:32 - 42:34
  andra bidrar mycket -
 • 42:34 - 42:37
  det beror på
  deras möjligheter.
 • 42:37 - 42:43
  Till dem som känner sig
  arga och förtvivlade
 • 42:43 - 42:47
  ger vi en möjlighet
  att kanalisera den energin,
 • 42:47 - 42:49
  för det är mycket energi,
 • 42:49 - 42:51
  till lösningar.
 • 42:52 - 42:55
  Slutligen; något som är
  viktigt för mig
 • 42:55 - 42:57
  är omfattningen, eller hur Chris?
 • 42:57 - 43:01
  Titta bara på vilka partners
  som kommer att delta.
 • 43:01 - 43:04
  Vi har försökt starta andra projekt
  i stor omfattning.
 • 43:04 - 43:09
  Men detta tror jag är
  det mest lovande projekt jag sett,
 • 43:09 - 43:11
  som har möjlighet
  att engagera många,
 • 43:11 - 43:14
  att bidra med omfattande
  arbete och lösningar.
 • 43:14 - 43:16
  Snabbt.
 • 43:16 - 43:20
  Om det finns en sak
  som vi inte får misslyckas med
 • 43:20 - 43:22
  så är det klimatförändringarna,
 • 43:22 - 43:23
  men inte bara det,
 • 43:23 - 43:25
  men att göra det snabbt.
 • 43:26 - 43:28
  Tack. Det är lysande.
 • 43:28 - 43:29
  Och tack.
 • 43:29 - 43:30
  Det var allt.
 • 43:30 - 43:37
  (Applåder)
 • 43:38 - 43:43
  Vi har många representanter
  från ledande media här idag.
 • 43:43 - 43:45
  Vi tar emot frågor och svar,
 • 43:45 - 43:47
  framförallt frågor.
 • 43:47 - 43:50
  Om det blir alldeles tyst,
  får någon annan ställa en fråga.
 • 43:50 - 43:53
  Ni som representerar media,
 • 43:53 - 43:56
  räck upp en hand,
  så får du en mikrofon.
 • 43:56 - 43:58
  Vi ska göra vårt bästa.
 • 43:59 - 44:01
  Hej, jag är Rachel Crane
  från CNN.
 • 44:01 - 44:04
  Min fråga till er handlar om
  vilka specifika åtgärder
 • 44:04 - 44:06
  Countdown resulterar i.
 • 44:06 - 44:07
  Vi har hört mycket idag
 • 44:07 - 44:10
  om hur det mobiliserar
  världen i frågan,
 • 44:10 - 44:13
  lockar människor och företag
  ut ur sina silos.
 • 44:13 - 44:15
  Jag undrar,
  kan ni ge en bild
 • 44:15 - 44:18
  på hur de åtgärder
  som blir resultatet av projektet
 • 44:18 - 44:20
  kan komma att se ut.
 • 44:20 - 44:22
  Jag vet att ni är
  i ett första stadium,
 • 44:22 - 44:24
  vi ska inte hålla er
  ansvariga för svaret.
 • 44:24 - 44:28
  Det pågår intensivt arbete
  från nu och till oktober,
 • 44:28 - 44:29
  där vi försöker engagera
 • 44:29 - 44:33
  all världens kunskap om klimatet
 • 44:33 - 44:35
  inom de fem områdena.
 • 44:35 - 44:38
  Vi hoppas på massor av förslag
  inom projektet
 • 44:38 - 44:43
  som tillsammans hanterar
  en rejäl bit av problemen.
 • 44:43 - 44:46
  För några blir det
  kanske en som dominerar.
 • 44:46 - 44:49
  För transporter till exempel.
 • 44:49 - 44:52
  Kan vi påskynda slutet
 • 44:52 - 44:54
  för förbränningsmotorn
  på något sätt?
 • 44:54 - 44:55
  Vad krävs för det?
 • 44:55 - 44:58
  Det är ett klassiskt problem
  för en sådan här approach,
 • 44:58 - 45:01
  för det regeringar bestämmer nu
 • 45:01 - 45:04
  beror på vad de ser runtomkring.
 • 45:04 - 45:07
  Skulle besluten
  hos biltillverkarna ändras
 • 45:07 - 45:10
  om de såg miljontals människor
  som på sociala media sa:
 • 45:10 - 45:12
  "Jag köper aldrig
  en förbränningsmotor"?
 • 45:12 - 45:15
  Eller skulle de påverkas av
  att några hundra kommuner sa:
 • 45:15 - 45:19
  "Vi skapar en koldioxidfri zon
  i vår stad,
 • 45:20 - 45:21
  och zonen ska växa,
 • 45:21 - 45:23
  och det snart"?
 • 45:23 - 45:27
  Skulle de påverkas av en visionär
  VD i bilbranschen som tog risken
 • 45:27 - 45:28
  och kom och sa
 • 45:28 - 45:31
  "Minns ni när vi sa att
  vi skulle fortsätta så här till 2050?
 • 45:31 - 45:33
  Nej. Vi kan se skriften på väggen.
 • 45:33 - 45:35
  Vi vill hamna
  på rätt sida i historien,
 • 45:35 - 45:36
  vi gör det år 2030."
 • 45:36 - 45:38
  Vi tror att det finns
  en möjlighet till det.
 • 45:38 - 45:40
  Så på några av frågorna
 • 45:40 - 45:45
  kommer det att bero på en massa
  diskussioner och möten,
 • 45:45 - 45:48
  som kommer att visa
 • 45:48 - 45:51
  att andra inte har den attityd
 • 45:51 - 45:52
  som du trodde.
 • 45:52 - 45:54
  De ändrar sig,
  du måste ändra dig.
 • 45:54 - 45:58
  Och så höjer vi
  varandras ambitionsnivå.
 • 45:59 - 46:01
  Det är så det blir,
 • 46:01 - 46:03
  och vi har redan sett det hända.
 • 46:03 - 46:06
  Så för varje område
  är det detta vi hoppas på.
 • 46:06 - 46:08
  Stora modiga ting.
 • 46:08 - 46:10
  Dröm större än vanligt,
 • 46:10 - 46:13
  för vi är många som drömmer,
 • 46:13 - 46:17
  vi är miljontals medborgare.
 • 46:17 - 46:19
  Det är tankegången,
  och medan den pågår,
 • 46:19 - 46:23
  kommer massor av engagemang
  att pågå världen över.
 • 46:23 - 46:27
  Vi hoppas att allt samlas
  på ett spännande sätt i oktober
 • 46:27 - 46:29
  och att vi får något att fira.
 • 46:29 - 46:31
  Jag heter Dominique Drakeford
 • 46:31 - 46:35
  från MelaninASS, social media
  som nyhetsmedia.
 • 46:37 - 46:40
  Vi förstår
  det inneboende sambandet
 • 46:40 - 46:45
  mellan kol i atmosfären
 • 46:45 - 46:48
  och den pågående exploateringen
 • 46:48 - 46:52
  inom den linjära ekonomin
 • 46:52 - 46:57
  som skapar offerzoner för svarta
  och för ursprungsbefolkningar.
 • 46:57 - 46:59
  Hur ska vi nu planera,
 • 46:59 - 47:05
  eller hur planerar ni att få bort
  dessa förtryckarsystem
 • 47:05 - 47:10
  som del i era strategier
  inom de fem områdena
 • 47:10 - 47:13
  så vi verkligen kan
  minska utsläppen?
 • 47:14 - 47:17
  Om omvandlingen
  av ekonomin och samhället
 • 47:17 - 47:22
  inte omfattar ojämlikhet
  och sociala orättvisor,
 • 47:22 - 47:24
  då gör vi inget av betydelse.
 • 47:24 - 47:27
  För allt detta kommer
  att slå tillbaka.
 • 47:27 - 47:30
  Vi måste greppa hela problemet.
 • 47:30 - 47:33
  Det är inte lätt, men det är möjligt.
 • 47:33 - 47:36
  Arbetet mot klimatkrisen
  kommer också att leda till detta.
 • 47:36 - 47:40
  Att bekämpa klimatkrisen
  är det viktigaste,
 • 47:40 - 47:44
  men det kommer
  att föra med sig annat
 • 47:44 - 47:50
  som har förbigåtts med tystnad.
 • 47:50 - 47:52
  Arbetet kommer att belysa
  även dessa frågor.
 • 47:52 - 47:57
  Så omvandlingen måste vara
  en total omvandling.
 • 47:57 - 47:59
  Hej Chris, hej Christiana.
 • 47:59 - 48:01
  Jag undrar om
  enskilda personers ansträngningar,
 • 48:01 - 48:06
  som att sluta med sugrör
  eller bli vegan,
 • 48:06 - 48:07
  gör någon skillnad
 • 48:07 - 48:10
  eller är de bara symbolhandlingar?
 • 48:10 - 48:11
  Bra fråga.
 • 48:11 - 48:13
  Det är en bra fråga.
 • 48:13 - 48:15
  De betyder mycket.
 • 48:15 - 48:17
  Väldigt mycket.
 • 48:17 - 48:20
  För det handlar inte om
  ett enskilt sugrör.
 • 48:20 - 48:23
  Det handlar om
  att jag inte använder sugröret.
 • 48:23 - 48:25
  Jag är på restaurang
  och säger till servitrisen
 • 48:25 - 48:27
  "Ursäkta, jag vill inte
  ha plastsugrör eftersom..."
 • 48:27 - 48:29
  och förklarar,
 • 48:29 - 48:32
  och så går hon till sin chef
  som kommer till bordet och säger,
 • 48:32 - 48:35
  "Ursäkta, kan ni förklara?"
 • 48:35 - 48:36
  Och du förklarar.
 • 48:36 - 48:37
  Och snabbare än du kan tro,
 • 48:37 - 48:40
  har restaurangen ändrat
  och andra restauranger.
 • 48:40 - 48:42
  Information är faktiskt smittsam.
 • 48:43 - 48:46
  Viljan att göra rätt är
  också smittsam.
 • 48:46 - 48:50
  Se inte på det som bara
  "Vad är ett sugrör?
 • 48:50 - 48:56
  använder jag sugröret,
  använder jag inte plastpåsar,
 • 48:56 - 49:03
  har jag växtbaserade påsar
  när jag handlar".
 • 49:04 - 49:05
  Allt räknas.
 • 49:05 - 49:07
  För dig först och främst,
 • 49:07 - 49:12
  för det påminner dig om vem du är
  och vad du står för,
 • 49:12 - 49:16
  men det är också ett viktigt verktyg
 • 49:16 - 49:18
  att utbilda alla omkring dig.
 • 49:19 - 49:21
  Det är rätt och jag tror
  att kärnan i vårt projekt är
 • 49:21 - 49:23
  att allt räknas -
  vad du äter,
 • 49:23 - 49:26
  hur du transporterar dig,
  det betyder mycket.
 • 49:26 - 49:30
  Individer har också möjlighet
  att påverka
 • 49:30 - 49:33
  något som de kanske inte
  tänker på,
 • 49:33 - 49:36
  men som vi uppmanar dem
  att tänka på,
 • 49:36 - 49:38
  och det är att påverka som anställd
 • 49:38 - 49:40
  och som medborgare
  i ett samhälle.
 • 49:40 - 49:42
  Här smälter det samman,
 • 49:42 - 49:45
  för om vi organiserar oss,
  tar kontakt med andra,
 • 49:45 - 49:49
  tror vi att vägen till besluten
  blir kortare
 • 49:49 - 49:52
  och att vi får större inflytande
  på problemen.
 • 49:52 - 49:55
  Så, ja, allt detta och mer därtill.
 • 49:55 - 49:57
  (Skratt)
 • 49:57 - 50:01
  Vi har en fråga
  från ett klassrum med barn.
 • 50:01 - 50:03
  Från ett klassrum med barn?
 • 50:03 - 50:04
  "Vad kan elever göra?"
 • 50:04 - 50:07
  Ja, jag älskar den här frågan.
  Jag fullkomligt älskar den.
 • 50:07 - 50:08
  Så först och främst,
 • 50:08 - 50:11
  på fredagar klockan elva, strejka.
 • 50:12 - 50:13
  Jag menar det, helt ärligt.
 • 50:13 - 50:15
  (Applåder)
 • 50:15 - 50:16
  Nu kör vi, nu kör vi.
 • 50:16 - 50:19
  Vi måste hålla trycket uppe.
 • 50:19 - 50:21
  Jag är så glad att vi har några här
 • 50:21 - 50:24
  som har strejkat i 52 veckor.
 • 50:24 - 50:26
  Problemet med detta är,
  mina vänner,
 • 50:26 - 50:29
  att det är inget sprintlopp,
  det är ett maratonlopp.
 • 50:29 - 50:33
  Ni måste vara beredda på
  många gånger 52 veckor.
 • 50:33 - 50:34
  och få med er fler,
 • 50:34 - 50:37
  för detta är inte lätt.
 • 50:37 - 50:39
  Om det var lätt,
  hade vi redan gjort det.
 • 50:39 - 50:41
  Detta kommer att bli
  en ansträngning över tid.
 • 50:41 - 50:44
  Men det är fantastiskt
  ute på våra gator,
 • 50:44 - 50:46
  ni får så mycket uppmärksamhet
  från media,
 • 50:46 - 50:49
  från oss dumma vuxna
  som inte skött vårt jobb.
 • 50:49 - 50:50
  Det är fantastiskt.
 • 50:50 - 50:53
  Så, gör era röster hörda.
 • 50:53 - 50:54
  I skolan också
 • 50:54 - 50:58
  kan ni helt klart förbättra.
 • 50:58 - 51:00
  Frågan ni nyss ställde till TED,
 • 51:00 - 51:03
  är frågan som alla elever
  borde ställa på sin skola.
 • 51:03 - 51:05
  "Var kommer energin ifrån?"
 • 51:05 - 51:06
  Nu sätter vi igång!
 • 51:06 - 51:07
  Ni elever på högskolorna -
 • 51:07 - 51:10
  hur är det möjligt att det finns
  universitet och högskolor
 • 51:10 - 51:13
  som inte har
  100 procent ren energi
 • 51:14 - 51:18
  och som inte har flyttat sitt kapital
 • 51:18 - 51:20
  till det koldioxidneutrala?
 • 51:20 - 51:21
  Jag tycker att det är otroligt.
 • 51:21 - 51:23
  (Applåder)
 • 51:23 - 51:27
  Slutligen:
  det viktigaste ni unga kan göra
 • 51:27 - 51:30
  är att fråga era föräldrar,
 • 51:30 - 51:33
  "Vad i helvete gör ni
  åt min framtid?"
 • 51:33 - 51:36
  Här kommer något spännande.
 • 51:37 - 51:40
  Jag har pratat med -
  jag funderar på antalet -
 • 51:40 - 51:45
  jag har pratat med tre eller fyra
  VDar från olje-och gasindustrin.
 • 51:45 - 51:50
  Jag har pratat med tre eller fyra
  stora investerare,
 • 51:50 - 51:52
  chefer på sina investeringsbolag,
 • 51:52 - 51:55
  som kommit till mig, oftast privat,
 • 51:55 - 52:01
  och sagt, "Christiana, anledningen
  att jag ändrar kursen i bolaget
 • 52:01 - 52:04
  är att min dotter, eller min son,
 • 52:04 - 52:09
  frågar mig, "Vad i helvete
  gör du åt min framtid?"
 • 52:10 - 52:13
  Det är en kraftfull fråga,
 • 52:13 - 52:16
  som bara
  unga människor kan ställa.
 • 52:16 - 52:18
  Använd det verktyget,
 • 52:18 - 52:22
  fråga era föräldrar
  vad de gör åt er framtid.
 • 52:22 - 52:24
  Förlåt att jag svor.
 • 52:24 - 52:31
  (Applåder)
 • 52:31 - 52:33
  Hej, jag är Jo Confino
  från HuffPost.
 • 52:33 - 52:36
  Christiana, en fråga till dig.
 • 52:36 - 52:39
  Det handlar om något
  som vi inte tagit upp här,
 • 52:39 - 52:41
  och det är spirituella traditioner
 • 52:41 - 52:44
  och deras roll
 • 52:44 - 52:45
  för vi ser att
 • 52:45 - 52:48
  gammal visdom återuppväcks
 • 52:48 - 52:49
  och visar ömsesidiga beroenden
 • 52:49 - 52:51
  och att inget är
  skilt från något annat.
 • 52:51 - 52:54
  Vilken spirituell tradition
  kan vi ta med från detta
 • 52:54 - 52:55
  och låta göra skillnad?
 • 52:55 - 52:59
  Jag tror det är väldigt viktigt
  att man förstår
 • 52:59 - 53:02
  oavsett om man är
  spirituell eller inte
 • 53:02 - 53:06
  som utövar
  meditation och mindfulness
 • 53:06 - 53:09
  och oavsett om du är religiös,
 • 53:09 - 53:11
  att det ligger mycket kraft
 • 53:11 - 53:16
  i den spirituella insikten om den
  mänskliga närvaron på jorden -
 • 53:16 - 53:20
  att vi är inte separata.
 • 53:20 - 53:23
  Det är inte:
  "Här är planeten jorden,
 • 53:24 - 53:26
  och här är människan."
 • 53:26 - 53:29
  Vi är sammanlänkade
  med alla andra arter
 • 53:29 - 53:30
  och med alla levande varelser.
 • 53:30 - 53:34
  Genom att vara ansvarsfulla
  mot dem,
 • 53:34 - 53:36
  är vi ansvarsfulla mot oss själva.
 • 53:36 - 53:38
  Och vice versa.
 • 53:38 - 53:39
  Så sammanlänkningen
  mellan oss
 • 53:39 - 53:42
  kommer från spirituella traditioner
 • 53:42 - 53:45
  men det måste du inte vara
  spirituell eller religiös för att förstå.
 • 53:45 - 53:46
  Sanningen är ju
 • 53:46 - 53:50
  att varje vattendroppe vi dricker
  kommer från naturen.
 • 53:50 - 53:53
  Och varje munsbit vi äter
 • 53:53 - 53:54
  kommer från naturen.
 • 53:54 - 53:56
  Vi måste återställa
  det sambandet.
 • 53:56 - 53:58
  Vi välkomnar ert engagemang.
 • 53:58 - 54:01
  (Applåder)
 • 54:02 - 54:05
  Hej. Jag är Kaley Roshitsh
  från Women's Wear Daily.
 • 54:05 - 54:08
  Modeindustrin är såklart ansvarig
 • 54:08 - 54:09
  för mycket koldioxidutsläpp
 • 54:09 - 54:13
  och jag undrar över ert perspektiv
  på en medveten konsumtion.
 • 54:13 - 54:18
  Målet är att anpassa, samtidigt,
 • 54:18 - 54:20
  att ändra inställningen
  till vad företagen gör,
 • 54:20 - 54:23
  vad anställda gör,
  vad konsumenter gör.
 • 54:23 - 54:28
  När alla förändringar sker samtidigt
  gör det skillnad.
 • 54:28 - 54:30
  Nu är det alltid någon annan
  som är problemet.
 • 54:30 - 54:32
  "Våra investerare skulle inte
  tillåta det."
 • 54:32 - 54:36
  "Det finns ingen marknad
  för de hållbara produkterna."
 • 54:36 - 54:39
  Alla bitar måste falla
  på plats samtidigt.
 • 54:39 - 54:41
  Vårt hopp står till det.
 • 54:41 - 54:43
  I spetsen för detta står inte vi,
 • 54:43 - 54:46
  utan anställda och VDar
  och ledningsgrupper
 • 54:46 - 54:49
  i modeindustrin.
 • 54:50 - 54:52
  Slå er samman. Gör något.
 • 54:52 - 54:57
  Rid på den förändringsvåg
  vi ser just nu -
 • 54:57 - 55:00
  det kommer att fungera
  ur affärssynpunkt också.
 • 55:00 - 55:02
  Får jag inflika?
 • 55:02 - 55:05
  I åratal, ja i sekler,
 • 55:05 - 55:10
  har vi mentaliteten varit
  utvinn-och-konsumera.
 • 55:10 - 55:12
  På det sättet lever vi våra liv
 • 55:12 - 55:14
  och på det sättet gör vi affärer.
 • 55:14 - 55:18
  Utvinn, använd, kasta.
  Utvinn, använd, kasta.
 • 55:18 - 55:21
  Det är en förenkling,
  men visst är det nästan så enkelt.
 • 55:21 - 55:26
  Vi måste förstå
  att den raka vägen till att kasta
 • 55:26 - 55:29
  inte fungerar längre,
  att det måste vara cirkulärt.
 • 55:29 - 55:33
  Vi måste gå in i
  en cirkulär ekonomi
 • 55:33 - 55:35
  som använder varje resurs
  vi utvinner,
 • 55:36 - 55:37
  för vi kommer att fortsätta utvinna,
 • 55:37 - 55:40
  inte en gång, utan två, tre,
  fyra, fem, tio gånger,
 • 55:40 - 55:42
  om och om igen i cirklar.
 • 55:42 - 55:43
  Det är cirkulär ekonomi.
 • 55:43 - 55:45
  Vi måste nå dit
 • 55:46 - 55:50
  för ärligt talat
  börjar resurserna ta slut.
 • 55:50 - 55:52
  Hej. Jag heter Jodi Xu Klein.
 • 55:52 - 55:57
  Jag är på South China Morning
  Post, en Hong Kong tidning i USA.
 • 55:57 - 56:01
  Vi har rapporterat om handelskrig
  i mer än ett år.
 • 56:01 - 56:04
  Vi lever i en värld där länder
 • 56:04 - 56:07
  tar avstånd från varann.
 • 56:07 - 56:12
  Hur ska vi bryta trenden
  och föra människor samman?
 • 56:12 - 56:13
  Vi vet inte.
 • 56:13 - 56:15
  Det är utmanande problem.
 • 56:15 - 56:18
  Vi vet att vi måste få med alla
 • 56:18 - 56:19
  i diskussionen.
 • 56:19 - 56:21
  Det finns
  många modiga personer i Kina,
 • 56:21 - 56:22
  däribland ofta
 • 56:22 - 56:26
  den kinesiska regeringen
  som tar modiga steg
 • 56:26 - 56:27
  för att tackla problemet.
 • 56:27 - 56:31
  Västvärlden kan lära mycket från
  vad som händer i Kina.
 • 56:31 - 56:32
  Jag skulle vilja säga
 • 56:32 - 56:37
  att i en värld där vi ser en våg
  av nationalism och populism
 • 56:37 - 56:41
  måste vi utvidga
 • 56:41 - 56:44
  bredden i engagemanget
 • 56:44 - 56:49
  och inte låta
  ansvaret för klimatengagemanget
 • 56:49 - 56:52
  bara ligga i regeringens händer.
 • 56:52 - 56:53
  Ja, de spelar en viktig roll,
 • 56:53 - 56:56
  men vi kan få ner det
 • 56:56 - 57:00
  på en annan nivå,
  hos varje enskild människa.
 • 57:00 - 57:03
  Så fort vi förstår
  att vi är alla människor
 • 57:03 - 57:05
  och att vår framtid är gemensam
 • 57:05 - 57:08
  kan vi inte tro
  att vi sitter i samma båt,
 • 57:08 - 57:11
  men bara de närmast hålet
  kommer att sjunka.
 • 57:11 - 57:12
  Nej.
 • 57:12 - 57:14
  Antingen sjunker alla
  eller också flyter vi.
 • 57:14 - 57:17
  Jag heter Justine Calma.
  Jag representerar The Verge.
 • 57:17 - 57:19
  Tack så mycket för detta.
 • 57:19 - 57:24
  Min fråga är om TED
  och YouTubes koldioxidutsläpp.
 • 57:24 - 57:28
  Att strömma film förbrukar
  stora mängder energi
 • 57:28 - 57:34
  och jag är nyfiken på
  vad TED och YouTube
 • 57:34 - 57:37
  kan göra för att minska
  sina egna utsläpp av växthusgaser
 • 57:37 - 57:39
  från detta.
 • 57:40 - 57:43
  Jag kan inte svara för YouTube,
  så klart.
 • 57:43 - 57:47
  Jag säger,
  och citerar George Monbiot,
 • 57:47 - 57:49
  att vi är alla hycklare.
 • 57:49 - 57:51
  Om du någonsin köpt något
 • 57:51 - 57:55
  eller om du har kläder på dig,
  eller äter mat,
 • 57:55 - 57:57
  är du en hycklare,
  du skapar utsläpp.
 • 57:57 - 57:59
  Det är en del av livet.
 • 57:59 - 58:03
  Jag tror att fulländning är...
 • 58:03 - 58:05
  Det finns en risk att fulländning,
 • 58:05 - 58:09
  strävan efter och fokus på den
 • 58:09 - 58:12
  och fördömandet som följer på det
  kan bromsa upp människor.
 • 58:12 - 58:16
  Vi vill att det ska vara en allians
  bland dem som accepterar
 • 58:16 - 58:18
  att de inte är perfekta
  men är redo att agera.
 • 58:18 - 58:22
  Hela denna processen har startat
  en stor diskussion inom TED
 • 58:22 - 58:25
  om hur vi agerar mer ansvarsfullt
 • 58:25 - 58:26
  och den fortsätter.
 • 58:27 - 58:30
  Vi kommer inte att sluta
  att strömma film.
 • 58:30 - 58:32
  Man måste räkna.
 • 58:32 - 58:35
  Så här är det - ge mer till planeten
  än vad du plockar ut.
 • 58:35 - 58:39
  Det är den gyllene regeln
  som jag personligen tror på.
 • 58:39 - 58:44
  Så om en tanke som bärs ut
  av lite elektricitet
 • 58:44 - 58:46
  kan tända till i någons hjärna
 • 58:46 - 58:49
  slår jag vad om att tanken
  vinner över elektriciteten.
 • 58:49 - 58:51
  Det finns ingen perfektion här.
 • 58:51 - 58:54
  Och vi har helt klart
  mycket att bli bättre på.
 • 58:54 - 58:55
  Vi tar nästa fråga.
 • 58:55 - 58:59
  Hej. Jag är Lane Florsheim
  från Wall Street Journal Magazine.
 • 58:59 - 59:01
  Chris, jag gillade verkligen
  det du sade
 • 59:01 - 59:04
  om modeindustrin
  och vad de kan göra för att ändra
 • 59:04 - 59:06
  och hur det kräver
  att anställda och VDar möts.
 • 59:06 - 59:09
  För vem förstår industrin bättre
  än de som jobbar i den
 • 59:09 - 59:11
  och dess processer
  och infrastruktur.
 • 59:11 - 59:15
  Men jag undrar om företag
  med stor miljöpåverkan,
 • 59:15 - 59:18
  de första jag tänker på är
  Amazon och Zara,
 • 59:18 - 59:20
  där, av allt att döma,
 • 59:20 - 59:23
  de anställda inte har mycket makt
 • 59:23 - 59:27
  och där VDarna inte har
  incitament att ändra sig.
 • 59:27 - 59:30
  Vad säger du
  om den typen av företag?
 • 59:31 - 59:35
  Detta kommer att bli en väldigt
  intressant konversation framöver,
 • 59:35 - 59:37
  för vi är i det ironiska läget
 • 59:37 - 59:41
  där de som kan göra mest
  för att lösa problemen
 • 59:41 - 59:43
  är samma människor
  som är de största motståndarna.
 • 59:43 - 59:45
  Så vad gör vi?
 • 59:45 - 59:47
  Tar vi med dem i diskussionen
  eller inte?
 • 59:47 - 59:49
  Jag menar att vi ger
  dem plats i samtalet
 • 59:49 - 59:52
  så länge vi kan se
  ett seriöst engagemang.
 • 59:52 - 59:54
  Ta Amazon.
 • 59:54 - 59:59
  Jeff Bezos har faktiskt lyssnat
  på vad de anställda har sagt,
 • 59:59 - 60:01
  och de anställda har varit
  väldigt tydliga,
 • 60:01 - 60:02
  om koldioxidutsläpp.
 • 60:02 - 60:06
  Han har lyssnat och involverat
  er och andra.
 • 60:06 - 60:10
  Och de har tillkännagett,
  jag tror det är rätt ord.
 • 60:10 - 60:11
  Ja, det har de.
 • 60:11 - 60:14
  En snabbare takt i sitt löfte
 • 60:14 - 60:19
  att nå netto nollutsläpp
  år 2040, om jag förstått det rätt.
 • 60:19 - 60:25
  Det är företagen med tusentals,
  tiotusentals lastbilar
 • 60:25 - 60:27
  och packande och allt det där.
 • 60:27 - 60:29
  Det är så problemet ska lösas.
 • 60:29 - 60:35
  Jag menar att vi bjuder in
  dessa VDar att delta
 • 60:35 - 60:38
  för att få dem
  att ta det på allvar
 • 60:38 - 60:42
  och jobba snabbt,
  snabbare än vad som känns lätt.
 • 60:42 - 60:44
  Det är, tror jag, vad vi måste göra.
 • 60:44 - 60:48
  Inte förtala, fördöma,
 • 60:48 - 60:52
  innan vi åtminstone haft
  en seriös diskussion om
 • 60:52 - 60:53
  "Det är dags,
 • 60:53 - 60:55
  era anställda vill detta,
 • 60:55 - 60:57
  era kunder vill detta,
 • 60:57 - 61:00
  era investerare vill detta
  mer och mer. Nu gör vi det."
 • 61:01 - 61:02
  Det hoppas vi.
 • 61:02 - 61:05
  Det underbara med företag
  i Amazons storlek,
 • 61:05 - 61:06
  eller Walmart när de gjorde det,
 • 61:06 - 61:09
  är att de har så stor
  spridningseffekt.
 • 61:09 - 61:11
  För när Jeff Bezos sade:
 • 61:11 - 61:14
  "Jag ska göra Amazon
  klimatneutralt till 2040",
 • 61:14 - 61:15
  Parisavtalet sade 2050,
 • 61:15 - 61:18
  så vill han förstås göra
  allt bättre än det,
 • 61:18 - 61:20
  så 2040 gäller för Amazon.
 • 61:20 - 61:22
  Det är bra,
  vi ska ha koll på honom.
 • 61:22 - 61:24
  Det häftiga med detta
 • 61:24 - 61:28
  är att om Amazon ska vara
  klimatneutralt till 2040,
 • 61:28 - 61:31
  måste de arbeta
  med hela leveranskedjan.
 • 61:31 - 61:33
  De måste arbeta
  med alla de företag
 • 61:33 - 61:36
  som levererar service och varor
  till dem
 • 61:36 - 61:38
  för att de också
  snarast ska bli klimatneutrala.
 • 61:38 - 61:41
  Annars lever de
  inte upp till sina löften.
 • 61:41 - 61:46
  De stora företagen är faktiskt
  väldigt viktiga i detta,
 • 61:46 - 61:49
  för det handlar
  inte bara om deras utsläpp.
 • 61:49 - 61:54
  Det handlar om de totala utsläppen
  som ingår i deras leveranskedja.
 • 61:54 - 61:57
  Och omvandlingen av det blir
  riktigt stor.
 • 61:58 - 62:00
  Sista frågan.
 • 62:00 - 62:02
  Jag heter Jackie Padilla
  från NowThisNews
 • 62:02 - 62:05
  och jag arbetar varje dag
  med unga klimataktivister
 • 62:05 - 62:06
  som de vi har träffat idag.
 • 62:06 - 62:08
  När vi skriver om dem,
 • 62:08 - 62:10
  ni vet, också om Greta Thunberg,
 • 62:10 - 62:13
  så ser jag den hårda kritik
  de möts av
 • 62:13 - 62:15
  och i stort handlar det om
  en generationsklyfta.
 • 62:15 - 62:18
  Jag vet inte om ni känner till
  frasen "OK Boomer",
 • 62:18 - 62:23
  men det verkar finnas en massa
  skuld eller ansvar
 • 62:23 - 62:25
  som en del söker
 • 62:25 - 62:27
  och i andra ändan
  ser vi brist på utbildning
 • 62:27 - 62:29
  eller ren okunskap i frågan.
 • 62:29 - 62:34
  Vad är ert råd till unga människor
  att svara på kritiken
 • 62:34 - 62:36
  för att främja konstruktiva samtal?
 • 62:36 - 62:38
  Vi borde nog fråga dem.
 • 62:39 - 62:41
  Hej. Tack för frågan.
 • 62:41 - 62:43
  Kom hit.
 • 62:43 - 62:45
  (Applåder)
 • 62:47 - 62:49
  Det är sant att vi möter
  mer och mer kritik.
 • 62:49 - 62:52
  Inte bara när vi pratar med
  människor, med klimatförnekare
 • 62:52 - 62:53
  eller så,
 • 62:53 - 62:55
  utan också på sociala media.
 • 62:55 - 62:59
  De är verktyg
  för att sprida information
 • 62:59 - 63:00
  och organisera strejker
 • 63:00 - 63:02
  och få ut information
 • 63:02 - 63:05
  men också verktyg
  för dem som vill tillintetgöra oss,
 • 63:05 - 63:08
  attackera oss personligen.
 • 63:08 - 63:11
  Det som gör oss tåliga mot sådant
 • 63:11 - 63:15
  är att arbeta
  tillsammans med andra.
 • 63:15 - 63:16
  När vi organiserar oss,
 • 63:16 - 63:19
  tränar vi på den världen vi vill se.
 • 63:19 - 63:21
  Det finns ingen hierarki
  i vår organisation.
 • 63:21 - 63:25
  Alla arbetar konstruktivt
  mot samma mål.
 • 63:25 - 63:30
  Vi jobbar med det vi brinner för
  för att göra strejken till den bästa.
 • 63:31 - 63:34
  Vi har 300 000 personer
  som strejkar i New York.
 • 63:34 - 63:37
  Vi anordnade en konsert.
 • 63:37 - 63:39
  Den kallades Climchella,
  det var toppen.
 • 63:40 - 63:41
  (Skratt)
 • 63:41 - 63:45
  Men grejen är att det inte
  stoppar oss.
 • 63:45 - 63:47
  Kritiken stoppar oss inte.
 • 63:47 - 63:50
  Vi vet att vi är barn
 • 63:50 - 63:53
  och vi inte är här för att berätta
  för er om lösningarna
 • 63:53 - 63:56
  som redan finns.
 • 63:56 - 63:58
  Vi gör det
 • 63:59 - 64:01
  för alla barn
  som bryr sig om klimatkrisen
 • 64:01 - 64:06
  växer upp och ser allt
  utifrån hur miljön påverkas
 • 64:06 - 64:08
  och ändrar världen därefter.
 • 64:09 - 64:12
  Så vi är här för att berätta.
 • 64:12 - 64:17
  De klimataktivister jag känner
  säger inte "OK Boomer"
 • 64:17 - 64:21
  för vi strävar efter samarbete
  mellan generationerna.
 • 64:22 - 64:26
  Jag tror
  att om vi skyller på varandra
 • 64:26 - 64:29
  når vi ingenstans.
 • 64:29 - 64:30
  Därför säger vi inte så.
 • 64:30 - 64:32
  Jag tycker inte man ska säga så.
 • 64:32 - 64:37
  Jag vill faktiskt tacka alla
  som gör något
 • 64:37 - 64:40
  för handling föder handling.
 • 64:40 - 64:43
  Ni inspirerar oss
 • 64:43 - 64:45
  och vi är glada att vi inspirerar er.
 • 64:46 - 64:52
  (Jubel och applåder)
 • 64:52 - 64:55
  (Applåder)
 • 64:55 - 64:57
  Wow.
 • 64:57 - 64:58
  (Applåder)
 • 64:58 - 64:59
  Så ska det sägas.
 • 64:59 - 65:03
  (Applåder och jubel)
 • 65:03 - 65:08
  (Applåder)
 • 65:08 - 65:13
  Vi kunde inte avsluta detta
  på ett bättre sätt.
 • 65:13 - 65:14
  Tack.
 • 65:14 - 65:21
  (Applåder)
Title:
Så ska vi stoppa klimatförändringarna
Speaker:
Christiana Figueres och Chris Anderson
Description:

Följ med på presentationen av Countdown, en stor global kampanj för att stoppa växthusgasutsläppen. TED har gått samman med bland annat forskare, opinionsbildare, organisationer, aktivister för att skapa ett projekt som alla i hela världen kan delta i. Kolla på http://countdown.ted.com för information om hur du kan engagera dig - och hjälpa till att stoppa klimatförändringarna.

[Obs. Två saker är ovanliga med detta TED Talk. Den är mycket längre än brukligt, mer än en timme. Den innehåller bidrag från mer än ett dussin personer, däribland FNs generalsekreterare Antonio Guterres, Al Gore, Katharine Hayhoe, Jimmy Kimmel och Yuval Noah Harari. Vi lägger ut presentationen eftersom budskapet förtjänar att framhävas.]

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
01:05:22

Swedish subtitles

Revisions