Croatian subtitles

← 06ps-14 Histogram To Pie Chart Solution

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 05/01/2013 by Nevena Kvakic.

  1. Ja bih rekao da je ovo odgovor jer su ovi kvadranti jednomjerno raspoređeni,
  2. a ovi su stupci jednakih veličina.
  3. Izgleda da ova tri imaju kriške znatno različite veličine
  4. što ukazuje na znatno različite frekvencije.