Vietnamese subtitles

← OTP bài học 09: Cách biên tập tiêu đề và thuyết minh

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 14 created 04/10/2016 by Tra Nguyen.

 1. [Cách biên tập tiêu đề và thuyết minh]
 2. Trước khi bạn nộp bài dịch
  hay bài nghe chép của mình,
 3. đừng quên biên tập tiêu đề
  và phần thuyết minh của bài nói.
 4. Bạn có thể tìm tiêu đề
  và hội thoại miêu tả,
 5. trong mỗi bài nói của TED, TEDx và TED-Ed
 6. ở góc trên cùng bên trái
  trong phần biên tập phụ đề.
 7. Để truy cập phần này,
  nhấp vào biểu tượng cây bút chì.
 8. Khi bạn dịch bài nói của TED,
 9. hãy điền tiêu đề,
 10. tên người thuyết trình
 11. và phần thuyết minh,
  bằng ngôn ngữ của bạn.
 12. Khi biên tập những video của TED-Ed,
 13. ngoài việc dịch tiêu đề
  và phần thuyết minh,
 14. hãy nhớ liên kết với cả bài nói của TED-Ed
 15. kèm theo mỗi video.
 16. Ngoài ra, nhớ dịch các cụm từ như
  "Bài học của" và "phim hoạt hình của"
 17. ở cuối phần thuyết minh.
 18. Khi bạn biên tập bài nói của TED,
 19. hãy đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn
  về tiêu đề và phần thuyết minh của TEDx.
 20. Định dạng tiêu đề chuẩn
  dùng tiêu đề của bài nói,
 21. tên người thuyết trình,
 22. và tên của sự kiện tại TEDx,
 23. dùng thanh dọc để phân tách
 24. tạo khoảng cách trước sau.
 25. Nếu tiêu đề được định dạng khác nhau,
 26. hãy thay đổi nó để
  phù hợp với định dạng chuẩn.
 27. Đừng thêm ngày của sự kiện
  hay bất cứ thông tin nào khác.
 28. Tên sự kiện tại TEDx là
  những cụm từ chuyên dụng
 29. và không nên dịch
 30. hoặc viết lại có khoảng cách giữa "TEDx"
  và tên của sự kiện.
 31. Khi sao chép hay dịch lại bài nói TEDx,
 32. làm ơn nhớ giữ nguyên văn
  và dịch nó ra ngôn ngữ của bạn.
 33. Nguyên văn có thể đứng trước
  hoặc đứng sau phần thuyết minh.
 34. Bạn sẽ thấy một liên kết
  với bài dịch nguyên văn chính thức
 35. trong video thuyết minh dưới đây.
 36. Phần thuyết minh nên bao gồm
  phần miêu tả ngắn về bài nói.
 37. Nếu quá dài, bạn cũng có thể giữ
  tiểu sử của người thuyết trình.
 38. Nếu phần thuyết minh bị mất,
 39. viết phần miêu tả ngắn về bài nói
  theo ngôn ngữ của bạn.
 40. Hãy nhớ rằng ngôn ngữ của tiêu đề
  và phần thuyết minh
 41. nên phù hợp với ngôn ngữ của bài nói.
 42. Đừng để tiêu đề và phần thuyết minh
  tiếng Anh trong bài nói ngôn ngữ khác.
 43. Nguyên văn giải thích
  chương trình TEDx là gì
 44. nên lược bỏ và không nên dịch ra.
 45. Sau khi bạn hoàn thành
  tiêu đề và phần thuyết minh,
 46. bạn có thể nhấp "Done"
  trong hộp thoại
 47. sau đó nộp sản phẩm của mình.
 48. Và giờ,
 49. chúc bạn nghe chép và dịch bài vui vẻ nhé!