Return to Video

OTP bài học 09: Cách biên tập tiêu đề và thuyết minh

 • 0:06 - 0:09
  [Cách biên tập tiêu đề và thuyết minh]
 • 0:10 - 0:14
  Trước khi bạn nộp bài dịch
  hay bài nghe chép của mình,
 • 0:14 - 0:17
  đừng quên biên tập tiêu đề
  và phần thuyết minh của bài nói.
 • 0:18 - 0:21
  Bạn có thể tìm tiêu đề
  và hội thoại miêu tả,
 • 0:21 - 0:24
  trong mỗi bài nói của TED, TEDx và TED-Ed
 • 0:24 - 0:27
  ở góc trên cùng bên trái
  trong phần biên tập phụ đề.
 • 0:28 - 0:31
  Để truy cập phần này,
  nhấp vào biểu tượng cây bút chì.
 • 0:32 - 0:35
  Khi bạn dịch bài nói của TED,
 • 0:35 - 0:36
  hãy điền tiêu đề,
 • 0:36 - 0:38
  tên người thuyết trình
 • 0:38 - 0:40
  và phần thuyết minh,
  bằng ngôn ngữ của bạn.
 • 0:41 - 0:43
  Khi biên tập những video của TED-Ed,
 • 0:43 - 0:46
  ngoài việc dịch tiêu đề
  và phần thuyết minh,
 • 0:46 - 0:49
  hãy nhớ liên kết với cả bài nói của TED-Ed
 • 0:49 - 0:51
  kèm theo mỗi video.
 • 0:52 - 0:56
  Ngoài ra, nhớ dịch các cụm từ như
  "Bài học của" và "phim hoạt hình của"
 • 0:57 - 0:59
  ở cuối phần thuyết minh.
 • 1:00 - 1:02
  Khi bạn biên tập bài nói của TED,
 • 1:02 - 1:06
  hãy đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn
  về tiêu đề và phần thuyết minh của TEDx.
 • 1:08 - 1:11
  Định dạng tiêu đề chuẩn
  dùng tiêu đề của bài nói,
 • 1:11 - 1:13
  tên người thuyết trình,
 • 1:13 - 1:15
  và tên của sự kiện tại TEDx,
 • 1:15 - 1:18
  dùng thanh dọc để phân tách
 • 1:18 - 1:21
  tạo khoảng cách trước sau.
 • 1:21 - 1:24
  Nếu tiêu đề được định dạng khác nhau,
 • 1:24 - 1:26
  hãy thay đổi nó để
  phù hợp với định dạng chuẩn.
 • 1:27 - 1:30
  Đừng thêm ngày của sự kiện
  hay bất cứ thông tin nào khác.
 • 1:31 - 1:34
  Tên sự kiện tại TEDx là
  những cụm từ chuyên dụng
 • 1:34 - 1:35
  và không nên dịch
 • 1:35 - 1:39
  hoặc viết lại có khoảng cách giữa "TEDx"
  và tên của sự kiện.
 • 1:40 - 1:43
  Khi sao chép hay dịch lại bài nói TEDx,
 • 1:43 - 1:47
  làm ơn nhớ giữ nguyên văn
  và dịch nó ra ngôn ngữ của bạn.
 • 1:48 - 1:51
  Nguyên văn có thể đứng trước
  hoặc đứng sau phần thuyết minh.
 • 1:52 - 1:55
  Bạn sẽ thấy một liên kết
  với bài dịch nguyên văn chính thức
 • 1:55 - 1:57
  trong video thuyết minh dưới đây.
 • 1:58 - 2:02
  Phần thuyết minh nên bao gồm
  phần miêu tả ngắn về bài nói.
 • 2:03 - 2:07
  Nếu quá dài, bạn cũng có thể giữ
  tiểu sử của người thuyết trình.
 • 2:07 - 2:09
  Nếu phần thuyết minh bị mất,
 • 2:09 - 2:12
  viết phần miêu tả ngắn về bài nói
  theo ngôn ngữ của bạn.
 • 2:15 - 2:18
  Hãy nhớ rằng ngôn ngữ của tiêu đề
  và phần thuyết minh
 • 2:18 - 2:21
  nên phù hợp với ngôn ngữ của bài nói.
 • 2:22 - 2:26
  Đừng để tiêu đề và phần thuyết minh
  tiếng Anh trong bài nói ngôn ngữ khác.
 • 2:28 - 2:31
  Nguyên văn giải thích
  chương trình TEDx là gì
 • 2:31 - 2:34
  nên lược bỏ và không nên dịch ra.
 • 2:35 - 2:38
  Sau khi bạn hoàn thành
  tiêu đề và phần thuyết minh,
 • 2:38 - 2:40
  bạn có thể nhấp "Done"
  trong hộp thoại
 • 2:40 - 2:41
  sau đó nộp sản phẩm của mình.
 • 2:43 - 2:44
  Và giờ,
 • 2:44 - 2:47
  chúc bạn nghe chép và dịch bài vui vẻ nhé!
Title:
OTP bài học 09: Cách biên tập tiêu đề và thuyết minh
Description:

Video hướng dẫn này giải thích cách biên tập tiêu đề và thuyết minh trong mỗi video của TED và TED-Ed và phần tốc kí cho TEDx.
Bạn có thể tìm hiểu cách khước từ bài dịch chính thức của TEDx tại https://goo.gl/Gfo6E6
Video này do những tình nguyện viên trong dự án TED Open Translation Project tạo ra. Dự án OTP của TED cung cấp nhiều bài học từ TEDTalks, TED-Ed và TEDxTalks từ các quốc gia nói tiếng Anh bằng cách cung cấp phụ đề, bản tốc kí tương tác và khả năng dịch các bài nói của các tình nguyện viên trên khắp thế giới.
Bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ trang web: http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
02:49

Vietnamese subtitles

Revisions