Serbian subtitles

← OTP Lekcija 09: Kako da prevedete naslove i opise govora

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 6 created 06/16/2016 by Ivana Korom.

  1. [Kako da prevedete naslove i opise govora]
  2. Pre nego što predate
    svoj prevod ili transkript,
  3. ne zaboravite da prevedete
    naslov i opis govora.
  4. Polje za naslov i opis govora pronaći ćete
  5. u svakom TED, TEDx i TED-Ed videu,
  6. u gornjem levom uglu
    programa za titlovanje.
  7. Da biste mu pristupili,
    kliknite ikonicu olovke.
  8. Kada prevodite TED govor,
  9. popunite naslov,
  10. ime govornika
  11. i opis na svom jeziku.
  12. Kada radite na TED-Ed lekcijama,
  13. pored prevoda naslova i opisa,
  14. ne zaboravite da zadržite link
    koji vodi do cele TED-Ed lekcije,
  15. a koji prati svaki video.
  16. Takođe, prevedite izraze
    "Lesson by" i "animation by"
  17. na kraju opisa.
  18. Kada radite na TEDx govoru,
  19. obavezno koristite standard za TEDx
    naslove i opise.
  20. Standardni format za naslove
    uključuje naslov govora,
  21. ime govornika
  22. i naziv TEDx događaja,
  23. koji su odvojeni vertikalnom linijom
  24. sa praznim mestom pre i posle.
  25. Ako je naslov u drugačijem obliku,
  26. podesite ga da odgovara standardu.
  27. Nemojte dodavati datum događaja
    ili bilo kakve druge informacije.
  28. Nazivi TEDx događaja su brendirani termini
  29. i ne smeju da se prevode
  30. ili pišu sa razmakom
    između "TEDx" i naziva događaja.
  31. Kada radite transkript ili prevod
    TEDx govora,
  32. zapamtite da zadržite izjavu
    o odricanju od odgovornosti
  33. i prevedete je na svoj jezik.
  34. Ona može da se nalazi
    pre ili posle opisa govora.
  35. Link ka dokumentu
    sa zvaničnim prevodima ove izjave
  36. pronaći ćete u opisu ovog videa.
  37. Opis bi trebalo da sadrži sažetak govora.
  38. Biografiju govornika možete zadržati
    ako nije previše dugačka.
  39. Ako opis govora nedostaje,
  40. napišite sami kratak opis.
  41. Upamtite da jezik naslova i opisa govora
  42. mora odgovarati jeziku govora.
  43. Naslov i opis ne smeju biti na engleskom
    ako je govor na nekom drugom jeziku.
  44. Opšti tekst koji objašnjava
    šta je TEDx program
  45. ne prevodi se i trebalo bi da se izostavi.
  46. Kada završite sa naslovom i opisom,
  47. kliknite "Done" u polju
  48. i pošaljite svoj zadatak.
  49. I za sada,
  50. srećno transkribovanje i prevođenje!