Serbian subtitles

← OTP Lekcija 09: Kako da prevedete naslove i opise govora

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 6 created 06/16/2016 by Ivana Korom.

 1. [Kako da prevedete naslove i opise govora]
 2. Pre nego što predate
  svoj prevod ili transkript,
 3. ne zaboravite da prevedete
  naslov i opis govora.
 4. Polje za naslov i opis govora pronaći ćete
 5. u svakom TED, TEDx i TED-Ed videu,
 6. u gornjem levom uglu
  programa za titlovanje.
 7. Da biste mu pristupili,
  kliknite ikonicu olovke.
 8. Kada prevodite TED govor,
 9. popunite naslov,
 10. ime govornika
 11. i opis na svom jeziku.
 12. Kada radite na TED-Ed lekcijama,
 13. pored prevoda naslova i opisa,
 14. ne zaboravite da zadržite link
  koji vodi do cele TED-Ed lekcije,
 15. a koji prati svaki video.
 16. Takođe, prevedite izraze
  "Lesson by" i "animation by"
 17. na kraju opisa.
 18. Kada radite na TEDx govoru,
 19. obavezno koristite standard za TEDx
  naslove i opise.
 20. Standardni format za naslove
  uključuje naslov govora,
 21. ime govornika
 22. i naziv TEDx događaja,
 23. koji su odvojeni vertikalnom linijom
 24. sa praznim mestom pre i posle.
 25. Ako je naslov u drugačijem obliku,
 26. podesite ga da odgovara standardu.
 27. Nemojte dodavati datum događaja
  ili bilo kakve druge informacije.
 28. Nazivi TEDx događaja su brendirani termini
 29. i ne smeju da se prevode
 30. ili pišu sa razmakom
  između "TEDx" i naziva događaja.
 31. Kada radite transkript ili prevod
  TEDx govora,
 32. zapamtite da zadržite izjavu
  o odricanju od odgovornosti
 33. i prevedete je na svoj jezik.
 34. Ona može da se nalazi
  pre ili posle opisa govora.
 35. Link ka dokumentu
  sa zvaničnim prevodima ove izjave
 36. pronaći ćete u opisu ovog videa.
 37. Opis bi trebalo da sadrži sažetak govora.
 38. Biografiju govornika možete zadržati
  ako nije previše dugačka.
 39. Ako opis govora nedostaje,
 40. napišite sami kratak opis.
 41. Upamtite da jezik naslova i opisa govora
 42. mora odgovarati jeziku govora.
 43. Naslov i opis ne smeju biti na engleskom
  ako je govor na nekom drugom jeziku.
 44. Opšti tekst koji objašnjava
  šta je TEDx program
 45. ne prevodi se i trebalo bi da se izostavi.
 46. Kada završite sa naslovom i opisom,
 47. kliknite "Done" u polju
 48. i pošaljite svoj zadatak.
 49. I za sada,
 50. srećno transkribovanje i prevođenje!