Croatian subtitles

← OTP Edukativne Serije 07: Kako urediti naslove i opise

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2018 by Retired user.

 1. [Kako urediti naslove i opise]
 2. Prije nego predate svoje titlove
  ili transkript,
 3. ne zaboravite urediti naslov
  i opis govora.
 4. Možete pronaći naslov i opis
  svakog govora
 5. u svakom TED, TEDx i TED-Ed govoru
 6. u gornjem lijevom kutu editora.
 7. Kako biste pristupili tom dijelu,
  kliknite na ikonu olovke.
 8. Kada prevodite TED govor,
 9. ispunite naslov,
 10. ime govornika
 11. i opis, u svom jeziku.
 12. Kada radite na TED-Ed videima,
 13. uz prevođenje naslova i opisa,
 14. upamtite da treba ostati i poveznica
  na cijelu TED-Ed lekciju
 15. koja prati video.
 16. Također prevedite fraze
  "Lekcija" i "Animacija"
 17. na kraju opisa.
 18. Kada radite s TEDx govorom,
 19. koristite standard za TEDx naslove
  i opise.
 20. Standardni format naslova
  koristi ime govora,
 21. ime govornika,
 22. i ime TEDx događaja,
 23. odvojenih sa vertikalnom linijom
 24. sa razmakom ispred i poslije.
 25. Ako je naslov oblikovan drugačije,
 26. uredite ga da bude u skladu
  sa standardnim formatom.
 27. Ne dodavajte datum događaja
  ili neke druge informacije.
 28. TEDx imena su brendirana imena
 29. i ne bi smjela biti prevođena
 30. ili pisana s razmakom
  između "TEDx" i imena događaja.
 31. Kada transkribirate ili
  prevodite TEDx govore,
 32. upamtite da objašnjenje mora ostati
  i morate ga prevesti na svoj jezik.
 33. Objašnjenje može ići prije
  ili poslije opisa.
 34. Pronaći ćete poveznicu
  na odobrene prijevode objašnjenja
 35. u opisu videa.
 36. Opis bi se trebao sastojati
  od kratkog opisa govora.
 37. Ako nije preduga,
  možete ostaviti i podatke o govorniku.
 38. Ako opis nedostaje,
 39. napišite kratak opis govora sami.
 40. Upamtite da jezik naslova i opisa
 41. mora biti isti kao jezik na kojem je govor.
 42. Ne stavljajte engleske naslove
  i opise u govore koji nisu na engleskom.
 43. Generalni text koji objašnjava što je
  TEDx program
 44. bi trebao biti izostavljen i ne
  treba biti preveden.
 45. Kada završite sa naslovom
  i opisom,
 46. možete kliknuti "Dovršeno" u dijalogu
 47. i predati svoj rad.
 48. I za sada,
 49. sretno prevođenje i transkribiranje!