Return to Video

OTP - סדרת לימוד 09: איך לערוך כותרות ותיאורים

 • 0:06 - 0:10
  [איך לערוך את הכותרת והתיאור]
 • 0:10 - 0:14
  לפני שאתם מגישים את
  עבודת התרגום או התמלול שלכם,
 • 0:14 - 0:17
  אל תשכחו לערוך את כותרת ההרצאה ותיאורה.
 • 0:18 - 0:21
  ניתן למצוא את חלון הכותרת והתיאור
 • 0:21 - 0:24
  בכל הרצאת TED, TEDx ו-TED-Ed
 • 0:24 - 0:27
  בפינה השמאלית העליונה בעורך הכתוביות.
 • 0:28 - 0:31
  כדי לגשת לחלק זה, לחצו על סמן העפרון.
 • 0:32 - 0:35
  כשאתם מתרגמים הרצאת TED,
 • 0:35 - 0:36
  מלאו את הכותרת,
 • 0:36 - 0:38
  את שם המרצה
 • 0:38 - 0:40
  ואת התיאור, הכל בשפתכם.
 • 0:41 - 0:43
  כשאתם עובדים על סרטוני TED-Ed,
 • 0:43 - 0:46
  בנוסף לתרגום הכותרת והתיאור,
 • 0:46 - 0:49
  זכרו להשאיר את הקישור לשיעור TED-Ed המלא
 • 0:49 - 0:51
  המצורף לסרטון.
 • 0:52 - 0:56
  בנוסף, תרגמו את הביטויים:
  "שיעור מאת" ו"אנימציה מאת"
 • 0:57 - 0:59
  בסיום התיאור.
 • 1:00 - 1:02
  כשאתם עובדים על הרצאת TEDx,
 • 1:02 - 1:06
  ודאו שאתם נוהגים ע"פ כללי TEDx
  לניסוח כותרת ותיאור.
 • 1:08 - 1:11
  המבנה התקני כולל את שם ההרצאה,
 • 1:11 - 1:13
  שם המרצה,
 • 1:13 - 1:15
  ושם הארוע של TEDx,
 • 1:15 - 1:18
  כשהם מופרדים זה מזה במקף אנכי |
 • 1:18 - 1:21
  עם רווח לפניו ואחריו.
 • 1:21 - 1:24
  אם הכותרת כתובה אחרת,
 • 1:24 - 1:26
  התאימו אותה למבנה התקני.
 • 1:27 - 1:30
  אל תוסיפו את תאריך הארוע, או כל מידע אחר.
 • 1:31 - 1:34
  ארועי TEDx הם מונחים ממותגים,
 • 1:34 - 1:35
  לכן אין לתרגם אותם
 • 1:35 - 1:39
  או להקליד רווח בין "TEDx" לבין שם הארוע.
 • 1:40 - 1:43
  כשאתם מתמללים או מתרגמים הרצאות TEDx,
 • 1:43 - 1:47
  זכרו להשאיר את הצהרת הפטור מאחריות,
  ותרגמו אותה לשפתכם.
 • 1:48 - 1:51
  ההצהרה יכולה להופיע לפני או אחרי התיאור.
 • 1:52 - 1:55
  תוכלו למצוא קישור לתרגום הרשמי של ההצהרה
 • 1:55 - 1:57
  בתיאור הסרטון למטה.
 • 1:58 - 2:02
  התיאור צריך לכלול תיאור קצר של ההרצאה.
 • 2:03 - 2:07
  אם זה לא ארוך מדי, אפשר להשאיר
  את קורות החיים של המרצה.
 • 2:07 - 2:09
  אם התיאור חסר,
 • 2:09 - 2:12
  כתבו בעצמכם תיאור קצר של ההרצאה.
 • 2:15 - 2:18
  זכרו ששפת הכותרת והתיאור
 • 2:18 - 2:21
  צריכה להתאים לשפת ההרצאה.
 • 2:22 - 2:26
  אל תשתמשו בכותרות ותיאורים באנגלית
  בהרצאות שאינן באנגלית.
 • 2:28 - 2:31
  הטקסט הכללי המסביר מהי תכנית TEDx
 • 2:31 - 2:34
  לא צריך להיכלל בתרגום התיאור.
 • 2:35 - 2:38
  לאחר שסיימתם לתרגם את הכותרת והתיאור,
 • 2:38 - 2:40
  .לחצו על "Done" בתפריט
 • 2:40 - 2:41
  והגישו את עבודתכם
 • 2:43 - 2:46
  עבודה מהנה!
Title:
OTP - סדרת לימוד 09: איך לערוך כותרות ותיאורים
Description:

סרטון זה מלמד איך לערוך כותרות ותיאורים בתרגומים של סרטוני TED ו-TED-Ed, ובתמלילים של TEDx.
ניתן למצוא את התרגומים הרשמיים של הצהרת הפטור מאחריות בהרצאות TEDx כאן:
https://goo.gl/9eb7ZK

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
02:49

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions