Hebrew subtitles

OTP - סדרת לימוד 09: איך לערוך כותרות ותיאורים

סרטון זה מלמד איך לערוך כותרות ותיאורים בתרגומים של סרטוני TED ו-TED-Ed, ובתמלילים של TEDx.
ניתן למצוא את התרגומים הרשמיים של הצהרת הפטור מאחריות בהרצאות TEDx כאן:
https://goo.gl/9eb7ZK

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 4 created 07/08/2016 by Shlomo Adam.

 1. [איך לערוך את הכותרת והתיאור]
 2. לפני שאתם מגישים את
  עבודת התרגום או התמלול שלכם,
 3. אל תשכחו לערוך את כותרת ההרצאה ותיאורה.
 4. ניתן למצוא את חלון הכותרת והתיאור
 5. בכל הרצאת TED, TEDx ו-TED-Ed
 6. בפינה השמאלית העליונה בעורך הכתוביות.
 7. כדי לגשת לחלק זה, לחצו על סמן העפרון.
 8. כשאתם מתרגמים הרצאת TED,
 9. מלאו את הכותרת,
 10. את שם המרצה
 11. ואת התיאור, הכל בשפתכם.
 12. כשאתם עובדים על סרטוני TED-Ed,
 13. בנוסף לתרגום הכותרת והתיאור,
 14. זכרו להשאיר את הקישור לשיעור TED-Ed המלא
 15. המצורף לסרטון.
 16. בנוסף, תרגמו את הביטויים:
  "שיעור מאת" ו"אנימציה מאת"
 17. בסיום התיאור.
 18. כשאתם עובדים על הרצאת TEDx,
 19. ודאו שאתם נוהגים ע"פ כללי TEDx
  לניסוח כותרת ותיאור.
 20. המבנה התקני כולל את שם ההרצאה,
 21. שם המרצה,
 22. ושם הארוע של TEDx,
 23. כשהם מופרדים זה מזה במקף אנכי |
 24. עם רווח לפניו ואחריו.
 25. אם הכותרת כתובה אחרת,
 26. התאימו אותה למבנה התקני.
 27. אל תוסיפו את תאריך הארוע, או כל מידע אחר.
 28. ארועי TEDx הם מונחים ממותגים,
 29. לכן אין לתרגם אותם
 30. או להקליד רווח בין "TEDx" לבין שם הארוע.
 31. כשאתם מתמללים או מתרגמים הרצאות TEDx,
 32. זכרו להשאיר את הצהרת הפטור מאחריות,
  ותרגמו אותה לשפתכם.
 33. ההצהרה יכולה להופיע לפני או אחרי התיאור.
 34. תוכלו למצוא קישור לתרגום הרשמי של ההצהרה
 35. בתיאור הסרטון למטה.
 36. התיאור צריך לכלול תיאור קצר של ההרצאה.
 37. אם זה לא ארוך מדי, אפשר להשאיר
  את קורות החיים של המרצה.
 38. אם התיאור חסר,
 39. כתבו בעצמכם תיאור קצר של ההרצאה.
 40. זכרו ששפת הכותרת והתיאור
 41. צריכה להתאים לשפת ההרצאה.
 42. אל תשתמשו בכותרות ותיאורים באנגלית
  בהרצאות שאינן באנגלית.
 43. הטקסט הכללי המסביר מהי תכנית TEDx
 44. לא צריך להיכלל בתרגום התיאור.
 45. לאחר שסיימתם לתרגם את הכותרת והתיאור,
 46. .לחצו על "Done" בתפריט
 47. והגישו את עבודתכם
 48. עבודה מהנה!