Return to Video

Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS

 • 0:00 - 0:07
  Ako si Lydia Winters, brand director ng Mojang, at gumawa kami ng maliit na laro na tinatawag na Minecraft.
 • 0:07 - 0:12
  Paborito kong gawin sa Minecraft ang paggalugad. Gustong gusto ko ang pagpasok sa mga kuweba at makita kung ano
 • 0:12 - 0:18
  ang mahahanap ko. Bilang isa na hindi programmer, sabik na sabik akong na dumaan sa mga aralin ng
 • 0:18 - 0:25
  Minecraft at totoong matuto sa ganang sarili ko ng pag-code.
 • 0:25 - 0:30
  Ang huling lebel ay nangailangan ng maraming moveForward(); block. Mas magiging madali kung masasabi natin sa computer na gawin ang paggalaw na pasulong
 • 0:30 - 0:36
  na command apat o limang beses. Sa kabutihang palad, ang mga computer ay napakagaling sa pag-uulit ng mga command
 • 0:36 - 0:43
  gamit ang mga repeat loop. Kapag gumagawa ng Minecraft, ginagamit natin ang mga repeat loop upang ilagay ang lahat ng mga panimulang
 • 0:43 - 0:49
  materyal sa paglikha ng bagong mundo. Ibig sabihin niyan libo-libo at libo-libong block. Ginagamit din
 • 0:49 - 0:55
  natin ang mga loop sa maliliit na paraan, halimbawa upang pagalawin ang mga paa ni Alex pabalik at papunta habang naglalakad siya.
 • 0:55 - 1:01
  Ang mga repeat loop ay napakamakapangyarihang bahagi ng programming.
 • 1:01 - 1:06
  Papagabi na kaya sa susunod na dalawang lebel, gagawa tayo ng isang bahay upang manatiling ligtas. Gagamitin natin ang repeat block upang gawin
 • 1:06 - 1:13
  ito nang napakadali. Upang gumawa ng pader ng ating bahay, maaari nating sabihin kay Alex na gumalaw pasulong at
 • 1:13 - 1:18
  ilagay ang mga tabla nang apat na beses o maaari nating sabihin sa kanya na gumalaw pasulong at ilagay ang isang tabla, saka
 • 1:18 - 1:24
  gawin ang command na ito at gamitin ang repeat block upang gawin niya ang kilos nang maraming beses.
 • 1:24 - 1:28
  Ngayon pipindutin natin ang repeat block at sabihin sa kanya ilang beses natin gusto siyang gawin
 • 1:28 - 1:32
  ang kilos na ito. Ngayon gawin natin ang ating bahay bago gumabi! Maglibang.
Title:
Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:35

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions