Return to Video

Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS

 • 0:00 - 0:07
  Mən Mojang markarəhbəri Lidia Vinters.
  Minecraft adlı kiçik bir oyun hazırlamışıq
 • 0:07 - 0:12
  Minecraftda ən sevdiyim şey kəşf etməkdir.
  Mağaralardakı macəraları
 • 0:12 - 0:18
  orda nə tapcağımı görməyi sevirəm.
  Proqramist olmayan biri kimi Minecraft
 • 0:18 - 0:25
  dərslərini alaraq özbaşıma kod yazmağı
  sınamaq üçün çox səbrsilənirəm.
 • 0:25 - 0:30
  Son səviyyədə çoxlu moveForward();blokları
  istifadə olunur. Lakin kompyuterə eyni
 • 0:30 - 0:36
  əmri 4 dəfə et deyə bilsək asan olardı.
  Xoşbəxtik ki, kompyuterlər dövrlər köməyi
 • 0:36 - 0:43
  ilə eyni əmrləri təkrarlamaqda çox
  yaxşıdır. Minecraft qurarkən biz ilkin
 • 0:43 - 0:49
  materialları yerləşdirib yeni bir dünya
  qurmaq üçün dövrlərdən istifadə edirik.
 • 0:49 - 0:55
  Həm də dövrləri kiçik şeylərə, məsələn
  Alexin ayağını irəli-geri hərəkət
 • 0:55 - 1:01
  etdirmək üçün də istifadə edirik.Dövrlər
  proqramlaşdırmanın vacib bir parçasıdır.
 • 1:01 - 1:06
  sıdır. Axşam olur,deməli biz sonraki səviy
  yələrdə güvəndə olmaq üçün ev tikəcəyik.
 • 1:06 - 1:13
  Divar hörməyə Alexə 4 dəfə irəlilə, kərpic
  ləri yerləşdir yaxud irəlilə bir kərpic
 • 1:13 - 1:18
  yerləşdir deyib ardınca bu əmri alıb tək-
  rar blokunu istifadə edərək bu əməliyyatı
 • 1:18 - 1:24
  bir neçə dəfə etməsini təmin edə bilərik.
  İndi təkrar blokuna klikləyib bu əmri neçə
 • 1:24 - 1:28
  dəfə həyata keçirməsini istədiyimizi deyə
  -cəyik.
 • 1:28 - 1:32

  Gəlin axşam olmamış evimizi quraq!Əylənin.
Title:
Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:35

Azerbaijani subtitles

Revisions Compare revisions