Vietnamese subtitles

← Unit 5 16 Question

Unit 5 16 Question

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

  1. Câu hỏi là
  2. Giả định ta khớp 23 tham số của mạng Bayes
  3. như đã giải thích bằng cách sử dụng xác xuất cực đại.
  4. Bây giờ ta hãy phân loại và xem sẽ có lớp và thông điệp nào
  5. Bắt đầu với 1 thông điệp đơn giản, chứa 1 từ
  6. nhằm đơn giản hóa nó
  7. Xác xuất mà ta phân loại thông điệp 1 từ này là tin nhắn rác là bao nhiêu?