ผ่านภาพถ่าย | ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ | TEDxUTCC

Get Embed Code
1 Language

จากการวิจัยชื่อ “จากอีกหนึ่งมุมมอง” (To See Things from the Other End) สู่การสร้างความเข้าใจมุมมองของเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ต่อชุมชนของตนเอง และต่อการพัฒนาในอนาคต โดยใช้การถ่ายรูปเป็นเครื่องมือในการจุดประกาย ใช้พื้นที่ห้องเรียนเป็นที่สร้างบทสนทนา และใช้ชุมชนเป็นที่เรียนรู้ร่วมกัน
ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ เป็นคนที่สนใจการถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็ก การเดินทางทุกครั้งจะต้องมีกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยเสมอ ต่อมาว่านเริ่มสนใจประเด็นปัญหาและการพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคม จึงเข้าร่วมทำงานกับ G-Lab ศูนย์นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านงานอาสาสมัครกับ Creative Life Foundation และมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อตัดสินใจเรียนต่อด้านการวางแผนเมืองที่ MIT - Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่านจึงใช้โอกาสนี้ทำการวิจัยชื่อ “จากอีกหนึ่งมุมมอง” (To See Things from the Other End)
ปัจจุบันเป็นอาจารย์และนักวิจัยที่ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการมูลนิธิ Creative Life Foundation

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://wchantavilasvong.com/
https://www.creativelifefoundation.com/
http://www.cuurp.org/ This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx