Return to Video

Erica Frenkel: De universele anesthesiemachine

 • 0:00 - 0:02
  Ik ga het vandaag met jullie hebben
 • 0:02 - 0:05
  over medisch technologisch ontwerp voor onderontwikkelde gebieden.
 • 0:05 - 0:07
  Ik bestudeer de gezondheidszorg in deze landen.
 • 0:07 - 0:09
  Een van de belangrijke tekortkomingen
 • 0:09 - 0:11
  in de zorg, is toegang tot
 • 0:11 - 0:13
  veilige operaties.
 • 0:13 - 0:16
  Anesthesie is een van de belangrijkste knelpunten
 • 0:16 - 0:19
  voor de toegang tot
 • 0:19 - 0:21
  en de veiligheid
 • 0:21 - 0:23
  van die operaties.
 • 0:23 - 0:25
  Eigenlijk houden we ons bezig met het ontwikkelen
 • 0:25 - 0:27
  van toegang tot anesthesie
 • 0:27 - 0:29
  in deze omgevingen.
 • 0:29 - 0:31
  Hier zien we een scène in
 • 0:31 - 0:34
  een operatiekamer in de VS of een ander ontwikkeld land.
 • 0:34 - 0:36
  Op de achtergrond
 • 0:36 - 0:38
  is een zeer geavanceerde anesthesiemachine.
 • 0:38 - 0:40
  Deze machine maakt
 • 0:40 - 0:42
  operaties mogelijk en redt levens
 • 0:42 - 0:44
  omdat ze was ontwikkeld
 • 0:44 - 0:46
  voor deze omgeving.
 • 0:46 - 0:49
  Om te kunnen werken heeft deze machine een aantal dingen nodig
 • 0:49 - 0:51
  die je in dit ziekenhuis kan vinden.
 • 0:51 - 0:54
  Ze heeft een zeer goed getrainde anesthesist nodig.
 • 0:54 - 0:56
  Jarenlange training met complexe machines
 • 0:56 - 0:59
  is nodig om te letten op het stromen van het gas
 • 0:59 - 1:01
  en de patiënten veilig en onder narcose houden
 • 1:01 - 1:03
  gedurende de gehele operatie.
 • 1:03 - 1:06
  Deze delicate machine loopt op computeralgoritmen,
 • 1:06 - 1:09
  heeft speciale zorg nodig, TLC, om ze draaiende te houden.
 • 1:09 - 1:11
  Ze is ook vrij gevoelig voor storingen.
 • 1:11 - 1:14
  In dat geval moet een team biomedische ingenieurs
 • 1:14 - 1:16
  met inzicht in die complexiteit
 • 1:16 - 1:18
  ze repareren, weten waar ze de onderdelen kunnen vinden
 • 1:18 - 1:20
  en ervoor zorgen dat ze levens kan blijven redden.
 • 1:20 - 1:22
  Het is een nogal dure machine.
 • 1:22 - 1:24
  Er is een ziekenhuis voor nodig
 • 1:24 - 1:26
  dat in staat is om voor één machine
 • 1:26 - 1:29
  50 tot $100.000 uit te geven.
 • 1:29 - 1:31
  Misschien wel het meest voor de hand liggende
 • 1:31 - 1:33
  en het allerbelangrijkste -
 • 1:33 - 1:35
  de concepten waar we over hoorden
 • 1:35 - 1:37
  illustreren dat -
 • 1:37 - 1:39
  is dat er een hele infrastructuur voor nodig is.
 • 1:39 - 1:41
  Die moet instaan voor een ononderbroken bron
 • 1:41 - 1:44
  van elektriciteit, van samengeperste zuurstof
 • 1:44 - 1:46
  en andere medische benodigdheden
 • 1:46 - 1:48
  die zo belangrijk zijn voor het functioneren
 • 1:48 - 1:50
  van deze machine.
 • 1:50 - 1:53
  Met andere woorden, deze machine vereist een hoop spullen
 • 1:53 - 1:55
  die dit ziekenhuis hier niet kan bieden.
 • 1:55 - 1:57
  Dit is de elektrische voeding
 • 1:57 - 1:59
  voor een ziekenhuis op het platteland van Malawi.
 • 1:59 - 2:01
  In dit ziekenhuis
 • 2:01 - 2:03
  is één persoon bevoegd voor de anesthesie.
 • 2:03 - 2:05
  Ze is gekwalificeerd
 • 2:05 - 2:07
  omdat ze 12, misschien 18 maanden
 • 2:07 - 2:09
  opleiding in anesthesie heeft gehad.
 • 2:09 - 2:11
  In het ziekenhuis en in de hele regio
 • 2:11 - 2:13
  vind je geen enkele biomedische ingenieur.
 • 2:13 - 2:15
  Als deze machine het begeeft,
 • 2:15 - 2:17
  moeten ze het zelf proberen op te lossen,
 • 2:17 - 2:20
  maar meestal lukt dat niet.
 • 2:20 - 2:23
  Die machines gaan de spreekwoordelijke schroothoop op.
 • 2:23 - 2:26
  Het prijskaartje van die machine
 • 2:26 - 2:28
  vertegenwoordigt misschien een kwart of een derde
 • 2:28 - 2:30
  van de jaarlijkse begroting
 • 2:30 - 2:32
  voor dit ziekenhuis.
 • 2:32 - 2:35
  Je kan ook wel zien dat infrastructuur hier niet het sterkste punt is.
 • 2:35 - 2:38
  Dit ziekenhuis is aangesloten op een zeer gebrekkig elektriciteitsnet,
 • 2:38 - 2:40
  dat het vaak laat afweten.
 • 2:40 - 2:42
  Het hele ziekenhuis draait vaak
 • 2:42 - 2:44
  op één enkele generator.
 • 2:44 - 2:46
  Je kan je voorstellen: die generator gaat kapot
 • 2:46 - 2:48
  of de brandstof raakt op.
 • 2:48 - 2:50
  De Wereldbank ziet dit
 • 2:50 - 2:53
  en schat dat een dergelijk ziekenhuis in een ontwikkelingsland
 • 2:53 - 2:56
  tot 18 stroomuitvallen
 • 2:56 - 2:58
  per maand kan verwachten.
 • 2:58 - 3:00
  Ook samengeperste zuurstof en andere medische benodigdheden
 • 3:00 - 3:02
  zijn een echte luxe
 • 3:02 - 3:04
  en vaak gedurende maanden
 • 3:04 - 3:06
  of zelfs een jaar niet op voorraad.
 • 3:06 - 3:09
  Het lijkt krankzinnig, maar het huidige werkingsmodel
 • 3:09 - 3:11
  schenkt of verkoopt machines
 • 3:11 - 3:13
  die zijn ontworpen
 • 3:13 - 3:15
  voor die eerste omgeving die ik jullie toonde,
 • 3:15 - 3:18
  aan ziekenhuizen in deze omgeving.
 • 3:18 - 3:20
  Het is niet alleen ongepast,
 • 3:20 - 3:23
  het is gewoon niet veilig.
 • 3:23 - 3:25
  Een van onze partners aan de Johns Hopkins
 • 3:25 - 3:28
  woonde ongeveer een jaar geleden
 • 3:28 - 3:30
  operaties in Sierra Leone bij.
 • 3:30 - 3:33
  De eerste operatie was toevallig een bevalling.
 • 3:33 - 3:36
  Een vrouw moest een keizersnede krijgen
 • 3:36 - 3:39
  om haar leven en het leven van haar baby te redden.
 • 3:39 - 3:41
  Alles begon behoorlijk goed.
 • 3:41 - 3:43
  De chirurg maakte zich gereed voor de operatie.
 • 3:43 - 3:45
  De verpleegster was er.
 • 3:45 - 3:47
  Ze kon de vrouw snel verdoven
 • 3:47 - 3:50
  en dat was ook nodig vanwege het dringende karakter van de situatie.
 • 3:50 - 3:52
  Alles ging goed
 • 3:52 - 3:55
  totdat de stroom uitviel.
 • 3:55 - 3:57
  In het midden van deze operatie
 • 3:57 - 4:00
  begint de chirurg een race tegen de klok om de zaak klaar te krijgen.
 • 4:00 - 4:02
  Hij kan dat, want hij heeft een hoofdlamp.
 • 4:02 - 4:04
  Maar de verpleegster moet letterlijk
 • 4:04 - 4:07
  rondrennen in een verduisterde operatiekamer
 • 4:07 - 4:09
  op zoek naar spullen om haar patiënt te verdoven,
 • 4:09 - 4:11
  om haar patiënt in slaap te houden.
 • 4:11 - 4:14
  Omdat haar machine niet werkt als er geen stroom is.
 • 4:15 - 4:18
  Zo draait deze routineoperatie die velen van jullie waarschijnlijk al hebben ervaren,
 • 4:18 - 4:20
  en waar anderen mogelijk het product van zijn,
 • 4:20 - 4:23
  nu uit op een tragedie.
 • 4:23 - 4:26
  Wat zo frustrerend is: dit is geen unieke gebeurtenis.
 • 4:26 - 4:28
  In de ontwikkelingslanden
 • 4:28 - 4:31
  gebeuren elk jaar 35 miljoen operaties
 • 4:31 - 4:33
  zonder veilige anesthesie.
 • 4:33 - 4:35
  Mijn collega, Dr Paul Fenton,
 • 4:35 - 4:37
  maakte dat mee.
 • 4:37 - 4:39
  Hij was hoofdanesthesioloog
 • 4:39 - 4:41
  in een ziekenhuis in Malawi, een academisch ziekenhuis.
 • 4:41 - 4:43
  Hij werkte elke dag
 • 4:43 - 4:45
  in een operatiekamer als deze.
 • 4:45 - 4:48
  Hij probeerde anesthesie te leveren, en anderen te leren
 • 4:48 - 4:50
  dit te doen met diezelfde machine
 • 4:50 - 4:52
  die in dit ziekenhuis zo onbetrouwbaar
 • 4:52 - 4:54
  en, eerlijk gezegd, onveilig was.
 • 4:54 - 4:56
  Na talloze operaties en
 • 4:56 - 4:59
  zoals je je kan voorstellen, onuitsprekelijke tragedies,
 • 4:59 - 5:01
  zei hij: "Genoeg geweest. Ik ben het zat.
 • 5:01 - 5:03
  Er moet iets beters komen."
 • 5:03 - 5:05
  Hij ging kijken tussen al die machines
 • 5:05 - 5:07
  die er de brui aan hadden gegeven -
 • 5:07 - 5:09
  ik denk dat dat de wetenschappelijke term is -
 • 5:09 - 5:11
  en hij begon daar wat te knutselen.
 • 5:11 - 5:13
  Hij verzamelde wat onderdelen
 • 5:13 - 5:15
  en probeerde een machine te bedenken
 • 5:15 - 5:18
  die zou werken in de realiteit waarmee hij werd geconfronteerd.
 • 5:18 - 5:21
  Hij bedacht dit kereltje hier,
 • 5:21 - 5:24
  het prototype voor de Universele Anesthesiemachine -
 • 5:24 - 5:26
  een machine die zou werken
 • 5:26 - 5:28
  en patiënten zou verdoven
 • 5:28 - 5:32
  ongeacht de omstandigheden die zijn ziekenhuis te bieden had.
 • 5:32 - 5:34
  Hier is het weer thuis
 • 5:34 - 5:37
  in hetzelfde ziekenhuis, een ietsje verder ontwikkeld, 12 jaar later.
 • 5:37 - 5:40
  Het dient voor patiënten van pediatrie tot geriatrie.
 • 5:40 - 5:43
  Ik toon jullie even hoe deze machine werkt.
 • 5:43 - 5:45
  Voilà!
 • 5:45 - 5:47
  Hier is ze.
 • 5:47 - 5:49
  Als je stroom hebt,
 • 5:49 - 5:51
  heeft deze machine hier beneden alles in huis.
 • 5:51 - 5:54
  Er zit een ingebouwde zuurstofconcentrator in.
 • 5:54 - 5:57
  Ik heb het een paar keer over zuurstof gehad.
 • 5:57 - 5:59
  Voor anesthesie
 • 5:59 - 6:01
  wil je met zo zuiver mogelijke zuurstof werken,
 • 6:01 - 6:03
  want uiteindelijk ga je hem verdunnen
 • 6:03 - 6:05
  met het gas.
 • 6:05 - 6:07
  Het mengsel dat de patiënt inademt
 • 6:07 - 6:09
  moet een minimum gehalte aan zuurstof bevatten,
 • 6:09 - 6:11
  anders kan het gevaarlijk worden.
 • 6:11 - 6:13
  Als er elektriciteit is
 • 6:13 - 6:16
  neemt de zuurstofconcentrator hier kamerlucht op.
 • 6:16 - 6:19
  Nu weten we dat kamerlucht heerlijk gratis is,
 • 6:19 - 6:21
  het is in overvloed aanwezig
 • 6:21 - 6:23
  en bevat al 21 procent zuurstof.
 • 6:23 - 6:26
  Deze concentrator neemt kamerlucht op, filtert ze
 • 6:26 - 6:28
  en geeft dan hier
 • 6:28 - 6:30
  95 procent zuivere zuurstof af
 • 6:30 - 6:33
  die gemengd wordt met het anestheticum.
 • 6:33 - 6:35
  Voordat het mengsel
 • 6:35 - 6:37
  in de longen van de patiënt terechtkomt,
 • 6:37 - 6:39
  moet het hier nog passeren -
 • 6:39 - 6:41
  je kunt het niet zien, maar er zit hier een zuurstofsensor -
 • 6:41 - 6:43
  waardoor je op dit scherm kan aflezen
 • 6:43 - 6:46
  welk percentage zuurstof wordt afgeleverd.
 • 6:46 - 6:48
  Als je geen stroom hebt
 • 6:48 - 6:51
  of als, God verhoede, de stroom in het midden van een operatie uitvalt,
 • 6:51 - 6:53
  schakelt deze machine automatisch,
 • 6:53 - 6:55
  zonder ze zelfs aan te raken,
 • 6:55 - 6:58
  over naar aanzuigen van kamerlucht via deze inlaat.
 • 6:58 - 7:00
  Al het andere blijft hetzelfde.
 • 7:00 - 7:02
  Het enige verschil is dat je nu
 • 7:02 - 7:05
  werkt met 21 procent zuurstof.
 • 7:05 - 7:08
  Vroeger kwam dit neer op een gevaarlijke gok,
 • 7:08 - 7:11
  omdat je pas wist dat je te weinig zuurstof gaf, als er iets ergs gebeurde.
 • 7:11 - 7:14
  Maar we hebben hier een batterij met lange levensduur om op terug te vallen.
 • 7:14 - 7:16
  Dit is het enige deel met een batterij.
 • 7:16 - 7:18
  Maar dat zorgt ervoor,
 • 7:18 - 7:20
  of er stroom is of niet,
 • 7:20 - 7:22
  dat de anesthesist het debiet kan regelen
 • 7:22 - 7:25
  op basis van het percentage zuurstof dat ze hun patiënt toedienen.
 • 7:25 - 7:27
  In beide gevallen,
 • 7:27 - 7:29
  of je nu stroom hebt of niet,
 • 7:29 - 7:31
  heeft de patiënt soms hulp nodig bij het ademhalen.
 • 7:31 - 7:34
  Het is gewoon een realiteit van de anesthesie. De longen kunnen verlamd geraken.
 • 7:34 - 7:36
  Daarom hebben we er een handbediende balg aan toegevoegd.
 • 7:36 - 7:39
  We hebben drie of vier uur durende operaties meegemaakt
 • 7:39 - 7:42
  waarbij de patiënt hiermee geventileerd werd.
 • 7:42 - 7:45
  Het is een rechttoe rechtaan machine.
 • 7:45 - 7:47
  Dat wil niet zeggen dat ze simpel is:
 • 7:47 - 7:49
  ze is rechttoe rechtaan, zonder franjes.
 • 7:49 - 7:51
  En wel door ontwerp.
 • 7:51 - 7:53
  Je hoeft geen hoog opgeleide,
 • 7:53 - 7:56
  gespecialiseerde anesthesist te zijn om deze machine te gebruiken.
 • 7:56 - 7:59
  En dat is goed, omdat je in deze landelijke ziekenhuizen
 • 7:59 - 8:02
  dat niveau van opleiding niet gaat vinden.
 • 8:02 - 8:05
  Ze is ook ontworpen voor de omgeving waarin ze zal worden gebruikt.
 • 8:05 - 8:07
  Ze kan tegen een stootje.
 • 8:07 - 8:09
  Ze moet bestand zijn
 • 8:09 - 8:11
  tegen de hitte en slijtage
 • 8:11 - 8:14
  in de ziekenhuizen in deze plattelandsgebieden.
 • 8:14 - 8:16
  Ze mag niet gemakkelijk stuk gaan,
 • 8:16 - 8:19
  maar als het toch gebeurt, kan vrijwel elk stuk van deze machine
 • 8:19 - 8:22
  gewisseld en vervangen worden
 • 8:22 - 8:25
  met behulp van een inbussleutel en een schroevendraaier.
 • 8:25 - 8:27
  Tot slot: ze is betaalbaar.
 • 8:27 - 8:29
  Deze machine wordt geleverd voor
 • 8:29 - 8:31
  een achtste van de kosten
 • 8:31 - 8:34
  van de conventionele machine die ik jullie eerder liet zien.
 • 8:34 - 8:37
  Met andere woorden, hier hebben we
 • 8:37 - 8:40
  een machine die operaties mogelijk maakt en levens kan redden
 • 8:40 - 8:43
  omdat ze is ontwikkeld voor haar eigen omgeving,
 • 8:43 - 8:45
  net als de eerste machine die ik liet zien.
 • 8:45 - 8:47
  Maar we willen het daarbij niet laten.
 • 8:47 - 8:49
  Werkt dat?
 • 8:49 - 8:51
  Is dit het ontwerp dat daar gaat voldoen?
 • 8:51 - 8:53
  We hebben er tot nu toe goede resultaten van gezien.
 • 8:53 - 8:56
  In 13 ziekenhuizen in vier landen
 • 8:56 - 8:58
  hebben we sinds 2010
 • 8:58 - 9:00
  er meer dan 2000 operaties mee uitgevoerd
 • 9:00 - 9:02
  zonder klinische tegenvallers.
 • 9:02 - 9:04
  We zijn er enthousiast over.
 • 9:04 - 9:08
  Dit lijkt een kosteneffectieve, schaalbare oplossing te worden
 • 9:08 - 9:11
  voor een alomtegenwoordig probleem.
 • 9:11 - 9:13
  Maar we willen er zeker van zijn
 • 9:13 - 9:15
  dat dit de meest effectieve en veilige machine is
 • 9:15 - 9:17
  die we kunnen inzetten in ziekenhuizen.
 • 9:17 - 9:19
  Daarvoor zijn we een aantal samenwerkingsverbanden gestart
 • 9:19 - 9:21
  met ngo's en universiteiten
 • 9:21 - 9:24
  om gegevens te verzamelen over de gebruiksvriendelijkheid,
 • 9:24 - 9:26
  over het soort operaties waar ze geschikt voor is
 • 9:26 - 9:28
  en de manieren waarop we ze kunnen verbeteren.
 • 9:28 - 9:30
  Een van die samenwerkingsverbanden
 • 9:30 - 9:33
  is met de Johns Hopkins hier in Baltimore.
 • 9:33 - 9:37
  Ze hebben hier een echt cool lab om verdoving te simuleren.
 • 9:37 - 9:39
  We testen deze machine
 • 9:39 - 9:42
  door een aantal van de operatiekamercrises te simuleren
 • 9:42 - 9:44
  waar deze machine mee te maken kan krijgen
 • 9:44 - 9:46
  in een van de ziekenhuizen waarvoor ze bestemd is.
 • 9:46 - 9:49
  We kunnen nu in een besloten, veilige omgeving
 • 9:49 - 9:51
  haar doeltreffendheid evalueren.
 • 9:51 - 9:54
  We kunnen dan de resultaten van die studie vergelijken
 • 9:54 - 9:56
  met de ervaring in de echte wereld,
 • 9:56 - 9:58
  omdat we er twee plaatsen in ziekenhuizen
 • 9:58 - 10:00
  waar Johns Hopkins mee samenwerkt in Sierra Leone,
 • 10:00 - 10:03
  met inbegrip van het ziekenhuis waar die keizersnede plaatsvond.
 • 10:05 - 10:08
  Ik heb veel gesproken over anesthesie, mijn stokpaardje.
 • 10:08 - 10:10
  Het is ongelooflijk fascinerend
 • 10:10 - 10:12
  en een belangrijke component van de gezondheid.
 • 10:12 - 10:15
  Ze blijft buiten beeld, we denken er nooit goed over na,
 • 10:15 - 10:17
  totdat we er geen toegang meer toe hebben
 • 10:17 - 10:19
  en dan wordt ze de beslissende factor.
 • 10:19 - 10:21
  Wie krijgt chirurgie en wie niet?
 • 10:21 - 10:24
  Wie krijgt een veilige operatie en wie niet?
 • 10:24 - 10:27
  Het is gewoon een van de vele manieren
 • 10:27 - 10:30
  waarop een goed, doelmatig ontwerp
 • 10:30 - 10:33
  invloed kan hebben op gezondheidskwesties.
 • 10:33 - 10:35
  Als meer mensen in de gezondheidszorg,
 • 10:35 - 10:38
  die te maken krijgen met deze uitdagingen in ontwikkelingslanden,
 • 10:38 - 10:40
  hun eigen ontwerpproces konden opstarten,
 • 10:40 - 10:42
  hun eigen oplossing zoeken
 • 10:42 - 10:44
  buiten de begaanbare wegen,
 • 10:44 - 10:46
  en in het ziekenhuis -
 • 10:46 - 10:48
  in andere woorden, als we gaan ontwerpen
 • 10:48 - 10:51
  voor de bestaande toestand in zoveel delen van de wereld,
 • 10:51 - 10:53
  in plaats van een wens-situatie -
 • 10:53 - 10:56
  zouden we een groot aantal levens kunnen redden.
 • 10:56 - 10:58
  Heel hartelijk bedankt.
 • 10:58 - 11:02
  (Applaus)
Title:
Erica Frenkel: De universele anesthesiemachine
Speaker:
Erica Frenkel
Description:

Wat als je op de snijtafel ligt en de stroom valt uit? Geen licht, geen zuurstof - en je anesthesiemachine stopt. Het gebeurt voortdurend in ziekenhuizen over de hele wereld, waardoor routineprocedures eindigen in tragedies. Erica Frenkel demonstreert een oplossing: de universele anesthesiemachine.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:03
Rik Delaet added a translation

Dutch subtitles

Revisions