Return to Video

Ерика Френкел: Универсалната машина за анестезия

 • 0:00 - 0:02
  Днес ще ви разкажа
 • 0:02 - 0:05
  за проекта на медицинска технология, която се нуждае от малко ресурси.
 • 0:05 - 0:07
  Аз се занимавам с проучване на здравните системи в редица държави.
 • 0:07 - 0:09
  И един от основните пропуски по отношение на здравеопазването,
 • 0:09 - 0:11
  който наблюдавам почти навсякъде,
 • 0:11 - 0:13
  е достъпа до безопасна хирургия.
 • 0:13 - 0:16
  Един от главните проблеми, на който попаднахме,
 • 0:16 - 0:19
  и който възпрепятства както достъпа на първо място,
 • 0:19 - 0:21
  така и безопасността на операциите,
 • 0:21 - 0:23
  е анестезията.
 • 0:23 - 0:25
  И всъщност, това е моделът, който очакваме да спомогне
 • 0:25 - 0:27
  за осигуряването на анестезия
 • 0:27 - 0:29
  в такива условия.
 • 0:29 - 0:31
  На видеото виждаме сцена, която може да бъде наблюдавана
 • 0:31 - 0:34
  във всяка една операционна зала в САЩ или в която и да е развита страна.
 • 0:34 - 0:36
  На заден план
 • 0:36 - 0:38
  е една изключително напреднала апаратура за анестезия.
 • 0:38 - 0:40
  Тази апаратура
 • 0:40 - 0:42
  позволява провеждането на операции и спасяването на животи,
 • 0:42 - 0:44
  тъй като е проектирана имайки предвид
 • 0:44 - 0:46
  конкректните условия.
 • 0:46 - 0:49
  За да работи, тази апаратура се нуждае от редица фактори,
 • 0:49 - 0:51
  които болницата трябва да осигури.
 • 0:51 - 0:54
  Необходим е изключително квалифициран анестезиолог
 • 0:54 - 0:56
  с години опит в работата със сложна техника, който
 • 0:56 - 0:59
  да следи за подаването на упойката
 • 0:59 - 1:01
  и да следи за безопасността и липса на болка при пациентите
 • 1:01 - 1:03
  по време на операцията.
 • 1:03 - 1:06
  Освен че работи с компютърни алгоритми, деликатната апаратура
 • 1:06 - 1:09
  се нуждае от специални грижи, TLC, които да я поддържат в изправно състояние,
 • 1:09 - 1:11
  и без които би се повредила.
 • 1:11 - 1:14
  И когато това стане, е нужен екип от инженери "медицинска техника",
 • 1:14 - 1:16
  които разбират нейната сложност и
 • 1:16 - 1:18
  могат да се справят с нея, да поправят частите, за да
 • 1:18 - 1:20
  продължи тя да спасява животи.
 • 1:20 - 1:22
  Това е доста скъпа техника.
 • 1:22 - 1:24
  Нужна е болница,
 • 1:24 - 1:26
  чийто бюджет може да си позволи да поддържа техника,
 • 1:26 - 1:29
  струваща повече от 50 или $100,000.
 • 1:29 - 1:31
  Очевидно,
 • 1:31 - 1:33
  и може би от най-голямо значение --
 • 1:33 - 1:35
  и концепциите, които сме чували до известна степен
 • 1:35 - 1:37
  го потвърждават --
 • 1:37 - 1:39
  необходимо е добро захранване,
 • 1:39 - 1:41
  което да осигури непрекъснат източник
 • 1:41 - 1:44
  на електроенергия, сгъстен кислород
 • 1:44 - 1:46
  и други медицински консумативи,
 • 1:46 - 1:48
  които са от изключителна важност за функционирането
 • 1:48 - 1:50
  на тази апаратура.
 • 1:50 - 1:53
  С други думи, апаратурата изисква много неща,
 • 1:53 - 1:55
  които тази болница не винаги може да предложи.
 • 1:55 - 1:57
  Като например електрозахранването
 • 1:57 - 1:59
  в болница в провинциалната част на Малави.
 • 1:59 - 2:01
  В тази болница
 • 2:01 - 2:03
  има един кадър, който е обучен да работи с анестезия,
 • 2:03 - 2:05
  и това е така,
 • 2:05 - 2:07
  защото е преминала 12-, може би 18-месечен
 • 2:07 - 2:09
  курс на обучение.
 • 2:09 - 2:11
  В болницата, както и в целия регион,
 • 2:11 - 2:13
  няма нито един инженер "медицинска техника".
 • 2:13 - 2:15
  И когато тази апаратура се развали,
 • 2:15 - 2:17
  а това се случва с техниката, с която разполагат екипите там,
 • 2:17 - 2:20
  те се опитват да разгадаят как да я поправят, в повечето случаи без резултат.
 • 2:20 - 2:23
  И тези машини отиват на т.нар. "морга".
 • 2:23 - 2:26
  В същото време, цената на машината, която споменах,
 • 2:26 - 2:28
  може да представлява 1/4 или 1/3
 • 2:28 - 2:30
  от годишния бюджет
 • 2:30 - 2:32
  на болницата.
 • 2:32 - 2:35
  И накрая, мисля, че сами виждате, че инсталацията не е особено надеждна.
 • 2:35 - 2:38
  Тази болница е със слабо електрозахранване,
 • 2:38 - 2:40
  което често търпи прекъсвания.
 • 2:40 - 2:42
  Често цялата болница
 • 2:42 - 2:44
  се захранва от генератор.
 • 2:44 - 2:46
  Представете си, ако генераторът се развали,
 • 2:46 - 2:48
  или се изчерпи.
 • 2:48 - 2:50
  Световната Банка вижда това
 • 2:50 - 2:53
  и изчислява, че болница, намираща се в такава бедна част на света,
 • 2:53 - 2:56
  може да претърпи около 18 прекъсвания на електрозахранването
 • 2:56 - 2:58
  на месец.
 • 2:58 - 3:00
  По същия начин, сгъстеният кислород или другите медицински консумативи
 • 3:00 - 3:02
  са също лукс
 • 3:02 - 3:04
  и често не са налични
 • 3:04 - 3:06
  в продължение на месеци и дори година.
 • 3:06 - 3:09
  Изглежда налудничаво, но ситуацията е такава, че
 • 3:09 - 3:11
  тези машини,
 • 3:11 - 3:13
  които са проектирани за болници от първия тип, които ви показах,
 • 3:13 - 3:15
  се даряват или продават
 • 3:15 - 3:18
  на болници от втория тип.
 • 3:18 - 3:20
  Това е не само неподходящо,
 • 3:20 - 3:23
  а и наистина опасно.
 • 3:23 - 3:25
  Един от партньорите ни в Johns Hopkins
 • 3:25 - 3:28
  наблюдаваше операции в Сиера Леоне
 • 3:28 - 3:30
  преди около година.
 • 3:30 - 3:33
  И първата операция за деня била акушеро-гинекологичен случай.
 • 3:33 - 3:36
  Дошла жена, която спешно се нуждаела от цезарово сечение,
 • 3:36 - 3:39
  за да бъде спасена тя и бебето и.
 • 3:39 - 3:41
  И всичко започнало доста обнадеждаващо.
 • 3:41 - 3:43
  Хирургът бил налице и дезифенктиран.
 • 3:43 - 3:45
  Медицинската сеста била на линия.
 • 3:45 - 3:47
  Тя успяла да направи упойката бързо,
 • 3:47 - 3:50
  което било важно заради спешния характер на ситуацията.
 • 3:50 - 3:52
  И всичко започнало добре,
 • 3:52 - 3:55
  докато не спрял тока.
 • 3:55 - 3:57
  И по средата на операцията,
 • 3:57 - 4:00
  хирургът се надпреварва с времето да приключи случая
 • 4:00 - 4:02
  и е способен на това, защото има лампа на главата.
 • 4:02 - 4:04
  Но сестрата буквално
 • 4:04 - 4:07
  тича като из тъмна театрална сцена
 • 4:07 - 4:09
  опитвайки се да намери каквато и да е упойка,
 • 4:09 - 4:11
  с която да приспи пациентката.
 • 4:11 - 4:14
  Защото апаратурата за анестезия не работи без ток.
 • 4:15 - 4:18
  Така една рутинна операция, която мнозина от Вас са претърпяли,
 • 4:18 - 4:20
  а други са може би резултат от нея,
 • 4:20 - 4:23
  се превръща в трагедия.
 • 4:23 - 4:26
  Обезсърчаващото е, че това не е частен случай;
 • 4:26 - 4:28
  това е нещо, което се случва из развиващите се страни.
 • 4:28 - 4:31
  35 милиона операции се провеждат всяка година
 • 4:31 - 4:33
  без надеждна упойка.
 • 4:33 - 4:35
  Моят колега, Д-р Пол Фентън,
 • 4:35 - 4:37
  е бил част от тази реалност.
 • 4:37 - 4:39
  Той беше началник "Анестезиология"
 • 4:39 - 4:41
  в университетска болница в Малави,
 • 4:41 - 4:43
  Всеки ден той отива на работа,
 • 4:43 - 4:45
  в операционен театър като описания,
 • 4:45 - 4:48
  опитвайки се да прилага анестезия и да учи другите как да го правят,
 • 4:48 - 4:50
  използвайки същата тази апаратура,
 • 4:50 - 4:52
  която е толкова ненадеждна и дори опасна за
 • 4:52 - 4:54
  неговата болница.
 • 4:54 - 4:56
  След неизвестен брой операции
 • 4:56 - 4:59
  и, можем да си представим, наистина недопустими трагедии,
 • 4:59 - 5:01
  той просто казал: "Това беше. Аз съм до тук. Достатъчно.
 • 5:01 - 5:03
  Трябва да има нещо по-добро."
 • 5:03 - 5:05
  Така че той се разходил до помещението,
 • 5:05 - 5:07
  в което развалените машини били изхвърляни --
 • 5:07 - 5:09
  май това е научния термин--
 • 5:09 - 5:11
  и започнал да се опитва да ги ремонтира.
 • 5:11 - 5:13
  Взел една част от тук, друга от там,
 • 5:13 - 5:15
  и се опитвал да направи машина,
 • 5:15 - 5:18
  която да работи в условията, които са налице.
 • 5:18 - 5:21
  И това, което измислил
 • 5:21 - 5:24
  бил прототипа на Универсалния Апарат за Анестезия --
 • 5:24 - 5:26
  апарат, който работи
 • 5:26 - 5:28
  и осигурява анестезия
 • 5:28 - 5:32
  независимо от условията, които неговата болница предоставя.
 • 5:32 - 5:34
  И ето тук се връщаме отново
 • 5:34 - 5:37
  в същата болница, малко по-добре развита, 12 години по-късно,
 • 5:37 - 5:40
  работеща с пациенти от педиатрия до гериатрия.
 • 5:40 - 5:43
  А сега ми позволете да Ви покажа как работи тази машина.
 • 5:43 - 5:45
  Воала!
 • 5:45 - 5:47
  Ето я.
 • 5:47 - 5:49
  Когато имате ток,
 • 5:49 - 5:51
  всичко в тази машина се случва в нейната основа.
 • 5:51 - 5:54
  Там има вграден кислороден концентратор.
 • 5:54 - 5:57
  Вече няколко пъти споменавам кислорода.
 • 5:57 - 5:59
  По същество, за да приложите анестезия.
 • 5:59 - 6:01
  Ви трябва колкото се може по-чист кислород,
 • 6:01 - 6:03
  защото всъщност с него ще разредите
 • 6:03 - 6:05
  упойката.
 • 6:05 - 6:07
  Сместа, която пациентът вдишва,
 • 6:07 - 6:09
  трябва да съдържа определен процент кислород,
 • 6:09 - 6:11
  иначе тя става опасна.
 • 6:11 - 6:13
  Когато има ток,
 • 6:13 - 6:16
  кислородният концентратор използва въздуха в стаята.
 • 6:16 - 6:19
  Както знаем, въздухът в помещението е безплатен,
 • 6:19 - 6:21
  в изобилие,
 • 6:21 - 6:23
  и е с 21% съдържание на кислород.
 • 6:23 - 6:26
  Всичко, което концентраторът прави, е да поеме въздуха от стаята, да го филтрира,
 • 6:26 - 6:28
  и да изпрати 95% чист кислород
 • 6:28 - 6:30
  нагоре към мястото,
 • 6:30 - 6:33
  където се смесва с упойката.
 • 6:33 - 6:35
  Преди тази смес
 • 6:35 - 6:37
  да достигне до дробовете на пациента,
 • 6:37 - 6:39
  тя минава от тук --
 • 6:39 - 6:41
  може да видите сами, тук има кислороден сензор --
 • 6:41 - 6:43
  който на ето този монитор отчита
 • 6:43 - 6:46
  процента доставян кислород.
 • 6:46 - 6:48
  А ако нямате електрозахранване,
 • 6:48 - 6:51
  или, да не дава Господ, ако то спре по средата на операцията,
 • 6:51 - 6:53
  тази машина автоматично се трансформира
 • 6:53 - 6:55
  без да е нужно дори и докосване,
 • 6:55 - 6:58
  като започва да черпи въздух от стаята през този извод.
 • 6:58 - 7:00
  Всичко останало си е същото.
 • 7:00 - 7:02
  Единствената разлика е, че
 • 7:02 - 7:05
  сега Вие работите с 21% кислород.
 • 7:05 - 7:08
  Досега тази игра беше опасна,
 • 7:08 - 7:11
  защото научавахте, че сте подали твърде малко кислород, чак когато се случи лошото.
 • 7:11 - 7:14
  Но тук ние имаме резервна батерия с дълъг живот.
 • 7:14 - 7:16
  Това е единствената част от машината, която разполага с батерия в резерва.
 • 7:16 - 7:18
  Но това дава контрол на хирурзите,
 • 7:18 - 7:20
  независимо дали има електричество или не,
 • 7:20 - 7:22
  защото те могат да регулират потока
 • 7:22 - 7:25
  на базата на процента кислород, който виждат, че се подава към пациента.
 • 7:25 - 7:27
  И в двата случая,
 • 7:27 - 7:29
  и при наличието, и при липсата на електрозахранване,
 • 7:29 - 7:31
  се случва пациента да има нужда от помощ при дишането.
 • 7:31 - 7:34
  Просто такава е същността на анестезията. Дробовете може да се парализират.
 • 7:34 - 7:36
  Така че, ние добавихме това ръчно управление тук.
 • 7:36 - 7:39
  Виждали сме операции, при които в продължение на 3-4 часа
 • 7:39 - 7:42
  пациентът бива обдишван по този начин.
 • 7:42 - 7:45
  Така че, това е една обикновена машина.
 • 7:45 - 7:47
  Побиват ме тръпки да кажа проста;
 • 7:47 - 7:49
  не, тя е обикновена.
 • 7:49 - 7:51
  И е такава по проект.
 • 7:51 - 7:53
  И не е нужен
 • 7:53 - 7:56
  висококвалифициран, опитен анестезиолог, който да работи с нея,
 • 7:56 - 7:59
  което е добре, защото в тези провинциални, квартални болници,
 • 7:59 - 8:02
  няма как да получиш такова ниво на обучение.
 • 8:02 - 8:05
  Апаратурата е проектирана още и за условията, при които ще бъде използвана.
 • 8:05 - 8:07
  Тя е изключително здрава.
 • 8:07 - 8:09
  Тя трябва да може да се справи
 • 8:09 - 8:11
  със степента на амортизация и износване, която
 • 8:11 - 8:14
  е характерна за тези болници.
 • 8:14 - 8:16
  Така че, машината не се чупи лесно,
 • 8:16 - 8:19
  но ако това се случи, почти всяка част
 • 8:19 - 8:22
  може да бъде подменена или ремонтирана
 • 8:22 - 8:25
  с гаечен ключ и отвертка.
 • 8:25 - 8:27
  На последно място, тя е достъпна.
 • 8:27 - 8:29
  Цената и е
 • 8:29 - 8:31
  8 пъти по-ниска
 • 8:31 - 8:34
  от цената на машината, която Ви показах в началото.
 • 8:34 - 8:37
  С други думи, говорим
 • 8:37 - 8:40
  за машина, която позволява провеждането на операции и спасяването на животи,
 • 8:40 - 8:43
  поради това, че е проектирана за работа в специфични условия,
 • 8:43 - 8:45
  точно както първата машина, която Ви показах.
 • 8:45 - 8:47
  Но ние не искаме да спрем дотук.
 • 8:47 - 8:49
  Работи ли?
 • 8:49 - 8:51
  Това ли е дизайнът, който наистина работи на практика?
 • 8:51 - 8:53
  Да, показаните до момента резултати са добри.
 • 8:53 - 8:56
  Включени са 13 болници в 4 държави
 • 8:56 - 8:58
  и от 2010 досега
 • 8:58 - 9:00
  сме извършили успешно повече от 2,000 операции
 • 9:00 - 9:02
  без неблагоприятни клинични последици.
 • 9:02 - 9:04
  Така че, сме развълнувани.
 • 9:04 - 9:08
  Това наистина изглежда като икономическо изгодно, приложимо решение
 • 9:08 - 9:11
  на един широко разпространен проблем.
 • 9:11 - 9:13
  Но все още искаме да се уверим,
 • 9:13 - 9:15
  че това е най-ефективната и безопасна апаратура, която
 • 9:15 - 9:17
  може да бъде използвана в болниците.
 • 9:17 - 9:19
  Ето защо създадохме редица партньорства
 • 9:19 - 9:21
  с НПО и университети
 • 9:21 - 9:24
  с цел събирането на данни за потребителския интерфейс,
 • 9:24 - 9:26
  за видовете операции, за които машината е подходяща,
 • 9:26 - 9:28
  както и за начините, по които може да бъде подобрена.
 • 9:28 - 9:30
  Едно от тези партньорства
 • 9:30 - 9:33
  е с Джон Хопкинс тук, в Балтимор.
 • 9:33 - 9:37
  Опитната лаборатория за анестезия тук е наистина много добра.
 • 9:37 - 9:39
  Така че, ние ще тестваме тази машина
 • 9:39 - 9:42
  като пресъздадем някои от кризисните ситуации по време на операция,
 • 9:42 - 9:44
  с които тя може да се сблъска
 • 9:44 - 9:46
  в болниците, за които е предназначена,
 • 9:46 - 9:49
  в контролирана, безопасна среда,
 • 9:49 - 9:51
  и така ще оценим нейната ефективност.
 • 9:51 - 9:54
  По този начин ще можем да сравним резултатите от проучването
 • 9:54 - 9:56
  с реалните такива,
 • 9:56 - 9:58
  защото сме поставили две такива машини в болници,
 • 9:58 - 10:00
  с които Джон Хопкинс работи в Сиера Леоне,
 • 10:00 - 10:03
  включително и във въпросната болница със спешното цезарово сечение.
 • 10:05 - 10:08
  Май говорих доста за анестезията, възнамерявам да го правя и в бъдеще.
 • 10:08 - 10:10
  Мисля, че е пленително,
 • 10:10 - 10:12
  и че е важен момент за човешкото здраве.
 • 10:12 - 10:15
  Наистина изглежда маловажно, никога не мислим за това,
 • 10:15 - 10:17
  докато не се сблъскаме с него,
 • 10:17 - 10:19
  и тогава то става жизненоважно.
 • 10:19 - 10:21
  Кой има достъп до хирургия и кой не?
 • 10:21 - 10:24
  Кой има достъп до безопасна хирургия и кой не?
 • 10:24 - 10:27
  Виждате, това е един от много случаи, в
 • 10:27 - 10:30
  който дизайнът, подходящият дизайн,
 • 10:30 - 10:33
  може да има влияние върху човешкото здраве.
 • 10:33 - 10:35
  Ако повече хора в сферата на здравеопазването,
 • 10:35 - 10:38
  занимаващи се с някои от тези предизвикателства в бедните страни,
 • 10:38 - 10:40
  биха започнали свой собствен процес на дизайн,
 • 10:40 - 10:42
  свое собствено проучване,
 • 10:42 - 10:44
  както отвън, така и
 • 10:44 - 10:46
  вътре в самите болници --
 • 10:46 - 10:48
  с други думи, ако създаваме проекти
 • 10:48 - 10:51
  за различните условия, които се срещат в толкова части на света,
 • 10:51 - 10:53
  а не за условията, които бихме искали да съществуват --
 • 10:53 - 10:56
  бихме могли просто да спасим много животи.
 • 10:56 - 10:58
  Много Ви благодаря!
 • 10:58 - 11:02
  (Аплодисменти)
Title:
Ерика Френкел: Универсалната машина за анестезия
Speaker:
Erica Frenkel
Description:

Представете си, че сте в средата на хирургия и спре тока! Няма светлина, няма кислород - и подаването на анестезия спира. Това се случва постоянно в болници по целия свят, превръщайки рутинни процедури в трагедии. Ерика Френкел представя едно решение: универсалната машина за анестезия.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:03
Maya Baneva added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions