Return to Video

Năm tôn giáo lớn trên thế giới - John Bellaimey

 • 0:07 - 0:09
  Ở bất kỳ nơi nào hay thời đại nào
  trong lịch sử,
 • 0:09 - 0:11
  loài người đều tự hỏi,
 • 0:11 - 0:12
  "Chúng ta từ đâu đến?
 • 0:12 - 0:14
  Chỗ đứng của chúng ta trong thế giới này là gì?
 • 0:14 - 0:17
  Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta
  sau khi chết đi?"
 • 0:17 - 0:19
  Tôn giáo là hệ thống niềm tin
 • 0:19 - 0:21
  được phát triển và tiến hóa qua thời gian
 • 0:21 - 0:22
  nhằm trả lời cho những câu hỏi này
 • 0:22 - 0:24
  và những bí ẩn vĩnh cửu khác,
 • 0:24 - 0:26
  mà người ta tin rằng một số câu hỏi
 • 0:26 - 0:28
  chỉ có thể được trả lời bởi Đức tin
 • 0:28 - 0:29
  và dựa vào trực giác
 • 0:29 - 0:31
  rằng có một cái gì đó lớn hơn
  bản thân chúng ta,
 • 0:31 - 0:34
  một quyền lực cao hơn mà chúng ta phải trả lời,
 • 0:34 - 0:36
  hoặc nguồn nào đó
  mà tất cả chúng ta đều được sinh ra từ nó
 • 0:36 - 0:38
  và cũng là nơi chúng ta phải trở về.
 • 0:39 - 0:42
  Ấn Độ giáo (Đạo Hindu)
  có nghĩa là tôn giáo của Ấn Độ.
 • 0:42 - 0:43
  Nó không phải là một tôn giáo duy nhất
 • 0:43 - 0:45
  nhưng thay vào đó
  là một loạt các niềm tin có liên quan
 • 0:45 - 0:47
  và những thói quen tinh thần.
 • 0:47 - 0:49
  Nó xuất hiện cách đây năm thiên niên kỷ
 • 0:49 - 0:50
  vào thời đại của Krishna,
 • 0:50 - 0:52
  một người đàn ông với đức hạnh
 • 0:52 - 0:54
  và được biết đến
  như là hiện thân của Vishnu,
 • 0:54 - 0:57
  một hóa thân của Thần
  trong hình thức con người.
 • 0:57 - 1:00
  Ông đã dạy rằng
  mọi cuộc sống đi theo karma,
 • 1:00 - 1:01
  quy luật nhân quả,
 • 1:01 - 1:05
  và công việc của chúng ta là
  thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc là Phật pháp,
 • 1:05 - 1:06
  tuỳ theo vị trí của chúng ta trong xã hội
 • 1:06 - 1:09
  mà không lo lắng về hệ quả của sự việc.
 • 1:09 - 1:12
  Khi chúng ta chết, chúng ta được
  tái sinh vào một cơ thể mới.
 • 1:12 - 1:14
  Nếu chúng ta theo Phật Pháp
 • 1:14 - 1:16
  và đã làm tròn nhiệm vụ trong
  kiếp trước của mình,
 • 1:16 - 1:17
  chúng ta sẽ được nhận được
  luật nhân quả,
 • 1:17 - 1:20
  được gửi linh hồn của chúng ta
  lên các cấp bậc cao của xã hội.
 • 1:20 - 1:22
  Việc tái sinh vào cuộc sống tiếp theo
  của chúng ta
 • 1:22 - 1:25
  được xác định bởi những gì
  chúng ta làm trong cuộc sống hiện tại
 • 1:25 - 1:28
  Các bánh xe của tái sinh được gọi là luân hồi.
 • 1:28 - 1:30
  Nó có thể cho một người thần thánh
 • 1:30 - 1:33
  sống một cuộc sống với đủ luật nhân quả
 • 1:33 - 1:34
  để thoát khỏi các bánh xe
 • 1:34 - 1:37
  Sự giải thoát này được gọi là moksha.
 • 1:37 - 1:40
  Ấn Độ giáo dạy rằng tất cả mọi thứ là một.
 • 1:40 - 1:41
  Cả vũ trụ là
 • 1:41 - 1:44
  một hiện thực siêu việt được gọi là Brahman,
 • 1:44 - 1:46
  và chỉ có một Brahman
 • 1:46 - 1:47
  nhưng nhiều vị thần bên trong nó,
 • 1:47 - 1:50
  và vai trò của họ, các khía cạnh,
  và các hình thức khác nhau
 • 1:50 - 1:52
  tuỳ theo các truyền thống khác nhau.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma là đấng sáng tạo,
 • 1:54 - 1:56
  Vishnu là người bảo vệ
 • 1:56 - 1:59
  những thần linh này đôi khi
  xuất hiện dưới hình dạng con người,
 • 1:59 - 2:01
  và Shiva là người biến đổi,
 • 2:01 - 2:03
  hoặc Chúa tể của những điệu nhảy.
 • 2:03 - 2:06
  Durga là mẹ bảo vệ
  thiêng liêng và quyết liệt.
 • 2:06 - 2:08
  Ganesha có một đầu voi
 • 2:08 - 2:11
  và là người bảo trợ khôn ngoan
  của sự thành công.
 • 2:11 - 2:15
  Ấn Độ giáo là tôn giáo
  lớn thứ ba trên thế giới.
 • 2:15 - 2:17
  Và mặc dù hầu hết
  người Hindu sống ở Ấn Độ,
 • 2:17 - 2:19
  ta có thể tìm thấy họ trên mọi lục địa,
 • 2:19 - 2:21
  một tỷ người mạnh mẽ.
 • 2:22 - 2:23
  Bây giờ, hãy đi du lịch tới phương Tây,
 • 2:23 - 2:25
  qua các sa mạc và những ngọn núi
 • 2:25 - 2:28
  đến vùng đất Lưỡng Hà
  khoảng 4.000 năm trước đây.
 • 2:28 - 2:30
  Do Thái giáo bắt đầu
  với việc Thiên Chúa kêu gọi
 • 2:30 - 2:33
  Abraham và Sarah rời khỏi Mesopotamia (Lưỡng Hà)
 • 2:33 - 2:35
  và di cư đến đất Canaan.
 • 2:35 - 2:38
  Đền đáp cho Đức tin của họ
  vào một Thiên Chúa thật sự,
 • 2:38 - 2:40
  một khái niệm cách mạng
 • 2:40 - 2:42
  trong thế giới đa thần vào thời điểm đó,
 • 2:42 - 2:46
  họ sẽ có nhiều đất đai và con cháu.
 • 2:46 - 2:48
  Từ lời hứa hẹn này đến đất của Israel
 • 2:48 - 2:49
  và những người được chọn,
 • 2:49 - 2:51
  nhưng ở lại vùng đất đó
 • 2:51 - 2:52
  và giữ những người này với nhau
 • 2:52 - 2:54
  là việc làm rất khó khăn.
 • 2:54 - 2:57
  Người dân Isarel bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập,
 • 2:57 - 2:59
  nhưng Thiên Chúa đã giải phóng họ
  với sự giúp đỡ
 • 2:59 - 3:00
  của nhà tiên tri Moses,
 • 3:00 - 3:02
  người đã nhận được mười điều răn
 • 3:02 - 3:05
  và sau đó thêm hàng trăm điều nữa.
 • 3:05 - 3:06
  Họ đã chinh phục vùng Đất Hứa,
 • 3:06 - 3:09
  nhưng chỉ có thể giữ nó trong vài trăm năm.
 • 3:09 - 3:11
  Israel nằm ở ngã tư
 • 3:11 - 3:13
  mà thông qua đó các đội quân
 • 3:13 - 3:14
  hành quân qua nhiều thế kỷ.
 • 3:14 - 3:16
  Và trong năm 70,
 • 3:16 - 3:17
  người La Mã đã phá hủy đền thờ
 • 3:17 - 3:19
  tại thủ đô của họ, Jerusalem.
 • 3:19 - 3:21
  Vì vậy, tôn giáo này đã chuyển đổi chính nó
 • 3:21 - 3:22
  từ một đền thờ tôn giáo
 • 3:22 - 3:24
  với các lễ tế và linh mục
 • 3:24 - 3:26
  thành một tôn giáo trong sách vở.
 • 3:26 - 3:28
  Bởi vì điều này, do Thái giáo là một Đức tin
 • 3:28 - 3:31
  của biểu tượng, tôn kính và ý nghĩa sâu sa
 • 3:31 - 3:34
  gắn với các tài liệu lịch sử của nó.
 • 3:34 - 3:35
  Những kinh thánh thiêng liên tạo nên
 • 3:35 - 3:37
  Kinh Thánh Do Thái, hoặc Tanakh,
 • 3:37 - 3:40
  và hàng trăm cuộc thảo luận và diễn giải
 • 3:40 - 3:42
  được chứa trong một bản trích yếu mở rộng
 • 3:42 - 3:43
  với ý nghĩa sâu sắc hơn,
 • 3:43 - 3:45
  gọi là Talmud.
 • 3:45 - 3:48
  Người Do Thái tìm ý nghĩa phong phú,
  mang tính biểu tượng trong cuộc sống hàng ngày.
 • 3:48 - 3:49
  Tại bữa ăn Vượt Qua,
 • 3:49 - 3:51
  những món ăn trên thực đơn
  biểu tượng cho
 • 3:51 - 3:54
  một khía cạnh của việc
  thoát khỏi chế độ nô lệ.
 • 3:54 - 3:55
  Sự quan trọng của việc trưởng thành
 • 3:55 - 3:57
  được nhấn mạnh khi thanh thiếu niên
 • 3:57 - 3:59
  đạt đến độ tuổi bar ( 13 tuổi ở nam)
  và bat mitzvah ( 12 tuổi ở nữ),
 • 3:59 - 4:01
  trong nghi lễ trưởng thành đó
  các thiếu niên này phải chịu trách nhiệm
 • 4:01 - 4:02
  cho hành động của mình
 • 4:02 - 4:04
  và chào mừng sự kết hợp
 • 4:04 - 4:05
  của cuộc sống cá nhân
 • 4:05 - 4:07
  với đức tin, lịch sử và văn bản
 • 4:07 - 4:08
  của người Do Thái.
 • 4:08 - 4:11
  Có 14 triệu người Do Thái
  trên thế giới ngày nay,
 • 4:11 - 4:13
  6 triệu ở Israel,
 • 4:13 - 4:14
  mà đã trở nên độc lập
 • 4:14 - 4:17
  từ sau các nạn diệt chủng khủng khiếp
  trong chiến tranh thế giới thứ hai,
 • 4:17 - 4:20
  và 5 triệu tại Hoa Kỳ.
 • 4:20 - 4:24
  Nhưng bây giờ, hãy trở lại 2500 năm trước
  và trở về Ấn Độ
 • 4:24 - 4:25
  nơi Phật giáo đã bắt đầu
 • 4:25 - 4:28
  với một hoàng tử trẻ tên là Siddhartha.
 • 4:28 - 4:29
  Vào đêm ông được sinh ra,
 • 4:29 - 4:31
  mẹ ông, nữ hoàng Maya,
 • 4:31 - 4:33
  người được cho là
  có một con voi trắng đã đến viếng thăm
 • 4:33 - 4:36
  trong giấc ngủ của bà
 • 4:36 - 4:38
  Mười tháng sau đó,
  Hoàng tử Siddartha được sinh ra
 • 4:38 - 4:40
  trong một cuộc sống sung túc.
 • 4:40 - 4:42
  Mạo hiểm bước ra khỏi
  sự che chở vốn có
 • 4:42 - 4:43
  khi còn là chàng trai trẻ,
 • 4:43 - 4:45
  ông đã chứng kiến
  những đau khổ của loài người
 • 4:45 - 4:46
  mà đã được che giấu đi khỏi tầm mắt của ông
 • 4:46 - 4:49
  và ngay lập tức ông đã ra đi
  để tìm nguồn cội của nó.
 • 4:49 - 4:52
  Tại sao mọi người phải chịu đựng đau khổ?
 • 4:52 - 4:55
  Chúng ta có phải hồi sinh
  qua nhiều kiếp hay không?
 • 4:55 - 4:56
  Lúc đầu, ông nghĩ rằng vấn đề
 • 4:56 - 4:58
  liên quan tới vật chất,
 • 4:58 - 5:00
  Vì vậy, ông đã từ bỏ tài sản của mình.
 • 5:00 - 5:02
  trở thành một kẻ ăn xin lang thang,
 • 5:02 - 5:05
  mà ông phát hiện ra rằng chắc chắn không
  làm cho ông không hạnh phúc hơn.
 • 5:05 - 5:08
  Sau đó ông nghe lỏm một giáo viên âm nhạc
  nói với một học trò của mình,
 • 5:08 - 5:10
  "Đừng siết chặt dây đàn quá , nó sẽ bị đứt.
 • 5:10 - 5:12
  Nhưng đừng để nó quá lỏng
 • 5:12 - 5:14
  vì nó sẽ không phát ra âm thanh."
 • 5:14 - 5:15
  Trong nháy mắt, ông nhận ra rằng
 • 5:15 - 5:17
  việc tìm kiếm câu trả lời ở những thái cực
 • 5:17 - 5:18
  là một sai lầm.
 • 5:18 - 5:21
  Đường ranh giữa sang trọng và đói nghèo
 • 5:21 - 5:22
  dường như là khôn ngoan nhất.
 • 5:22 - 5:24
  Và trong khi ngồi thiền dưới một cây bồ đề
 • 5:24 - 5:27
  phần còn lại của câu trả lời đã đến với ông.
 • 5:27 - 5:29
  Tất cả cuộc sống gắn với đau khổ.
 • 5:29 - 5:31
  được gây ra bởi sự ham muốn ích kỷ
 • 5:31 - 5:35
  của bản thân
  đổi lại bằng sự hy sinh của người khác.
 • 5:35 - 5:36
  Đi theo một kế hoạch gồm 8 bước
 • 5:36 - 5:38
  có thể dạy cho chúng ta giảm bớt lòng tham đó,
 • 5:38 - 5:41
  và do đó làm giảm sự đau khổ.
 • 5:41 - 5:44
  Ngày hôm đó, Siddhartha trở thành Ðức Phật,
 • 5:44 - 5:45
  người được giác ngộ
 • 5:45 - 5:48
  Không phải là người duy nhất,
  nhưng một trong những người đầu tiên.
 • 5:48 - 5:49
  Kế hoạch của Phật giáo được gọi là
 • 5:49 - 5:50
  Bát Chánh Đạo,
 • 5:50 - 5:52
  và mặc dù nó không phải là dễ dàng để làm theo,
 • 5:52 - 5:53
  nhưng nó đã chỉ ra con đường
 • 5:53 - 5:55
  cho hàng triệu người để giác ngộ,
 • 5:55 - 5:57
  đó cũng chính là ý nghĩa của Phật giáo,
 • 5:57 - 5:58
  một tấm lòng từ bi,
 • 5:58 - 5:59
  cái nhìn sâu sắc,
 • 5:59 - 6:00
  an bình,
 • 6:00 - 6:02
  và vững vàng.
 • 6:02 - 6:04
  Từ khi đứng dậy từ dưới tán cây đó
 • 6:04 - 6:06
  đến khi chết đi dưới hình hài một lão già,
 • 6:06 - 6:08
  Đức Phật đã dạy con người
  làm thế nào để giác ngộ:
 • 6:08 - 6:09
  phát biểu đúng,
 • 6:09 - 6:10
  mục tiêu đúng ,
 • 6:10 - 6:12
  tâm hồn tập trung
  vào những gì là hiện thực,
 • 6:12 - 6:15
  và một trái tim tập trung
  vào việc yêu thương những người khác.
 • 6:15 - 6:17
  Nhiều Phật tử tin vào Thần hay các vị thần,
 • 6:17 - 6:20
  nhưng hành động quan trọng hơn niềm tin.
 • 6:20 - 6:22
  Có gần một tỷ Phật tử
 • 6:22 - 6:23
  trên thế giới ngày nay,
 • 6:23 - 6:27
  chủ yếu là ở phía Đông, Đông Nam,
  và Nam á.
 • 6:28 - 6:31
  2.000 năm về trước
  ở miền Đất Hứa của Do Thái giáo
 • 6:31 - 6:33
  Thiên Chúa đã được sinh ra.
 • 6:33 - 6:36
  Cũng giống như người Hindu
  gọi Krishna là "Chúa trong hình người"
 • 6:36 - 6:39
  Người Thiên Chúa giáo cũng nói điều tương tự
  về Chúa Giêsu,
 • 6:39 - 6:40
  và Thiên Chúa giáo
  đã phát triển vượt mặt Do Thái giáo
 • 6:40 - 6:43
  cũng giống như Phật giáo
  phát triển vượt mặt Ấn Độ giáo.
 • 6:43 - 6:46
  Thiên sứ Gabriel
  đã được gửi đến bởi Thánh Abraham
 • 6:46 - 6:48
  để yêu cầu một phụ nữ trẻ tên là Mary
 • 6:48 - 6:50
  trở thành mẹ của con trai ông.
 • 6:50 - 6:52
  Đứa trẻ đó là Chúa Giêsu,
 • 6:52 - 6:53
  được nuôi lớn bởi một người thợ mộc
 • 6:53 - 6:55
  bởi Mary và Joseph, chồng bà
 • 6:55 - 6:57
  cho đến khi ông 30 tuổi,
 • 6:57 - 6:59
  ông bắt đầu sự nghiệp công khai
 • 6:59 - 7:01
  với cương vị là Thiên Chúa.
 • 7:01 - 7:03
  Ít quan tâm đến khía cạnh tôn giáo
 • 7:03 - 7:04
  hơn là về công lý và lòng thương xót,
 • 7:04 - 7:07
  Chúa Giêsu đã chữa lành các bệnh nhân
  để thu hút đám đông
 • 7:07 - 7:10
  và sau đó đã dạy cho họ về Thiên Chúa
  Cha của mình--
 • 7:10 - 7:13
  trìu mến, khoan dung, và chu đáo.
 • 7:13 - 7:15
  Sau đó, ông sẽ mời mọi người
  vào một bàn ăn chung
 • 7:15 - 7:17
  để minh họa về Vương Quốc Thiên Chúa của mình,
 • 7:17 - 7:22
  những người bị xã hội ruồng rẫy, tội nhân,
  và các Thánh ăn uống cùng nhau.
 • 7:22 - 7:23
  Ông đã chỉ có 3 năm
 • 7:23 - 7:24
  trước khi sự khôn ngoan độc đáo của bản thân mình
 • 7:24 - 7:26
  khiến ông gặp rắc rối.
 • 7:26 - 7:27
  Kẻ thù của ông đã bắt giam ông
 • 7:27 - 7:29
  và ông đã bị xử trảm bởi Rome
 • 7:29 - 7:30
  bằng các tiêu chuẩn
 • 7:30 - 7:33
  mà những kẻ phản nghịch bị hành xử,
 • 7:33 - 7:34
  đó là đóng đinh.
 • 7:34 - 7:36
  Nhưng không lâu sau khi ông được chôn cất,
 • 7:36 - 7:38
  những người phụ nữ
  tìm thấy ngôi mộ của ông trống rỗng
 • 7:38 - 7:40
  và nhanh chóng lan truyền thông tin này,
 • 7:40 - 7:43
  thuyết phục rằng
  ông đã trỗi dậy từ cõi chết.
 • 7:43 - 7:44
  Các Kitô hữu đầu tiên mô tả
 • 7:44 - 7:46
  hình hài phục sinh của ông,
 • 7:46 - 7:49
  tạo cảm hứng vào niềm tin rằng
  thông điệp của ông là sự thật.
 • 7:49 - 7:53
  Thông điệp: yêu thương lẫn nhau
  như tôi đã yêu thương bạn.
 • 7:53 - 7:55
  Thiên Chúa giáo kỷ niệm
  ngày sinh của Chúa Giêsu
 • 7:55 - 7:57
  vào tháng mười hai trong lễ Giáng sinh,
 • 7:57 - 8:00
  sự hy sinh đau khổ, cái chết, và phục sinh của ông
 • 8:00 - 8:02
  trong tuần thánh vào mùa xuân.
 • 8:02 - 8:03
  Trong buổi lễ rửa tội,
 • 8:03 - 8:05
  rửa đi của tội tổ tông
 • 8:05 - 8:07
  và chào đón vào cộng đồng Thiên Chúa giáo,
 • 8:07 - 8:09
  nhắc nhớ lại lễ rửa tội của Chúa Giêsu
 • 8:09 - 8:11
  Khi ông rời bỏ cuộc sống của mình
  là một người thợ mộc.
 • 8:11 - 8:12
  Trong nghi thức của cộng đồng,
 • 8:12 - 8:14
  Kitô hữu ăn bánh mì và uống rượu
 • 8:14 - 8:17
  được ban phép là cơ thể và máu của Chúa Giêsu,
 • 8:17 - 8:20
  nhắc lại bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu.
 • 8:20 - 8:22
  Có hai tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới,
 • 8:22 - 8:26
  đại diện cho gần một phần ba
  dân số của thế giới.
 • 8:27 - 8:30
  Hồi giáo bắt đầu từ 1400 năm trước
 • 8:30 - 8:31
  với một người đàn ông có đức hạnh lớn,
 • 8:31 - 8:33
  ngồi thiền trong một hang động trên núi
 • 8:33 - 8:35
  trong vùng sa mạc ả Rập.
 • 8:35 - 8:37
  Người đàn ông đó là Muhammad.
 • 8:37 - 8:39
  Ông đã được thăm viếng
  bởi người đưa tin của thượng đế,
 • 8:39 - 8:41
  một lần nữa thiên sứ Gabriel,
 • 8:41 - 8:43
  trong tiếng ả Rập, Jibril,
 • 8:43 - 8:46
  chuyển đến cho anh ta
  những lời của Allah,
 • 8:46 - 8:48
  Thiên Chúa một của Abraham.
 • 8:48 - 8:49
  Trong vài năm tới,
 • 8:49 - 8:51
  càng nhiều thông điệp được gửi đến,
 • 8:51 - 8:53
  và ông ghi nhớ và dạy lại người dân.
 • 8:53 - 8:56
  Những lời mà ông thuật lại
  thì chất chứa những thành ngữ khôn ngoan,
 • 8:56 - 8:57
  những vần điệu đẹp,
 • 8:57 - 8:59
  và những ẩn dụ bí ẩn.
 • 8:59 - 9:02
  Nhưng Muhammad là một nhà buôn,
  không phải là một nhà thơ.
 • 9:02 - 9:03
  Nhiều người cho rằng những vần thơ này
 • 9:03 - 9:05
  thực sự là những lời của Thiên Chúa,
 • 9:05 - 9:08
  và những tín hữu
  trở thành những người Hồi giáo đầu tiên.
 • 9:08 - 9:11
  Từ "người Hồi giáo"
  có nghĩa là những người đầu hàng,
 • 9:11 - 9:14
  có nghĩa là một người
  đi theo mong muốn của Thiên Chúa.
 • 9:14 - 9:16
  Năm nhiệm vụ quan trọng nhất
  của một người Hồi giáo
 • 9:16 - 9:19
  được gọi là năm nguyên tắc:
 • 9:19 - 9:22
  Shahada, người Hồi giáo tuyên bố công khai,
 • 9:22 - 9:25
  rằng không có thần thánh nào khác ngoài Allah,
 • 9:25 - 9:28
  và Muhammad là thiên sứ cuối cùng của Ngài;
 • 9:28 - 9:31
  Salat, họ cầu nguyện năm lần một ngày
  đối mặt với Mecca;
 • 9:31 - 9:34
  Zakat, mỗi người Hồi giáo được yêu cầu
 • 9:34 - 9:38
  đem 2 hoặc 3% giá trị tài sản của mình
  cho người nghèo;
 • 9:38 - 9:41
  Sawm, họ nhịn ăn vào ban ngày
 • 9:41 - 9:43
  vào tháng âm lịch Ramadan
 • 9:43 - 9:45
  để tăng cường ý chí
 • 9:45 - 9:47
  và sự phụ thuộc của mình vào Thiên Chúa;
 • 9:47 - 9:50
  và Hajj, một lần trong một đời,
 • 9:50 - 9:52
  mỗi tín đồ Hồi giáo nếu có điều kiện phải
  thực hiện một cuộc hành hương
 • 9:52 - 9:53
  tới thành phố thánh Mecca,
 • 9:53 - 9:54
  diễn tập cho khoảnng thời gian
 • 9:54 - 9:56
  khi họ sẽ đứng trước Thiên Chúa
 • 9:56 - 9:58
  để được đánh giá
  là xứng đáng hay không xứng đáng
 • 9:58 - 10:00
  với sự sống đời đời với Người.
 • 10:00 - 10:02
  Những lời của Thiên Chúa,
 • 10:02 - 10:04
  tiết lộ cho vị tiên tri từ hơn 23 năm,
 • 10:04 - 10:06
  được thu thập trong kinh Qur'an,
 • 10:06 - 10:10
  có nghĩa là "lời tuyên thệ."
 • 10:10 - 10:12
  Người Hồi giáo tin rằng
  nó sẽ là cuốn sách thánh duy nhất
 • 10:12 - 10:14
  giải thoát sự đổ đốn của con người.
 • 10:14 - 10:16
  Nó cũng được rất nhiều người coi trọng
 • 10:16 - 10:17
  như là một tác phẩm văn học xuất sắc
 • 10:17 - 10:19
  trong tiếng ả Rập.
 • 10:19 - 10:22
  Islam là tôn giáo lớn thứ hai thế giới,
 • 10:22 - 10:26
  được theo bởi hơn một tỷ rưỡi
  người Hồi giáo trên khắp thế giới.
 • 10:27 - 10:29
  Tôn giáo đã là một khía cạnh của văn hóa
 • 10:29 - 10:31
  từ ngày nó bắt đầu sự tồn tại của mình,
 • 10:31 - 10:34
  và có vô số các biến thể
  về việc thực hành nó.
 • 10:34 - 10:36
  Nhưng điều phổ biến cho tất cả các tôn giáo
 • 10:36 - 10:38
  đó là một kháng cáo cho ý nghĩa
 • 10:38 - 10:39
  vượt lên trên sự trống rỗng hư ảo
 • 10:39 - 10:42
  và sự tồn tại thấp kém ở hiện thực,
 • 10:42 - 10:43
  vượt qua tội lỗi,
 • 10:43 - 10:44
  đau khổ,
 • 10:44 - 10:46
  và cái chết,
 • 10:46 - 10:47
  vượt qua nỗi sợ hãi,
 • 10:47 - 10:49
  và chính bản thân chúng ta.
Title:
Năm tôn giáo lớn trên thế giới - John Bellaimey
Description:

Xem bài học đầy đủ tại: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

Con người thường phải vật lộn với câu hỏi, như "Chúng ta đến từ nơi nào?" 'và "Làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa?" Những câu hỏi trên là trung tâm của năm tôn giáo chính trên thế giới - và đó không phải là tất cả những gì kết nối các tín ngưỡng với nhau. John Bellaimey giải thích lịch sử gắn bó và nền văn hóa của Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

Bài học bởi John Bellaimey, đồ họa bởi TED-Ed.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions