Return to Video

Beş büyük evrensel din - John Bellaimey

 • 0:07 - 0:09
  Tarihimizin tüm zaman ve mekânlarında,
 • 0:09 - 0:11
  insanoğlu daima,
 • 0:11 - 0:12
  "Nereden geldik?
 • 0:12 - 0:14
  Dünyadaki yerimiz ne?
 • 0:14 - 0:17
  Öldükten sonra bize ne olacak?" gibi
  soruları merak etmiştir.
 • 0:17 - 0:20
  Dinler, zamanla gelişen ve
  evrilen inanç sistemleridir.
 • 0:20 - 0:22
  Bunlara ve diğer ezeli sırlara
 • 0:22 - 0:23
  karşılık olarak
 • 0:23 - 0:26
  bazı soruların sadece inançla
  cevaplanabileceği
 • 0:26 - 0:28
  duygusuyla hareket ederek
 • 0:28 - 0:29
  bizden daha büyük bir şey var
 • 0:29 - 0:31
  sezgisine dayanan,
 • 0:31 - 0:34
  cevap vermemiz gereken daha büyük bir güç
 • 0:34 - 0:36
  ya da hepimizin türediği
 • 0:36 - 0:38
  ve kendisine dönmemiz
  gereken bir kaynaktır.
 • 0:39 - 0:42
  Hinduizm Hindistan dinleri anlamına gelir.
 • 0:42 - 0:43
  Tek bir din değildir,
 • 0:43 - 0:45
  ancak ilgili inanç ve
 • 0:45 - 0:47
  manevi uygulamaların karışımıdır.
 • 0:47 - 0:49
  Beş milyon yıl öncesine,
 • 0:49 - 0:50
  Krishna dönemine dayanır ki o,
 • 0:50 - 0:52
  tanrı Vishnu'nun simgesi olarak
 • 0:52 - 0:54
  ve tanrının insan formunda vücut bulması
 • 0:54 - 0:57
  olarak tanınan fazilet insanı idi.
 • 0:57 - 1:00
  Hayatın tümünün karmayı takip ettiğini,
 • 1:00 - 1:01
  sebep sonuç kanununu
 • 1:01 - 1:05
  ve işimizin görevimizi, darmayı,
  yapmak olduğunu,
 • 1:05 - 1:06
  toplumdaki yerimize göre,
 • 1:06 - 1:10
  her şeyi neyle sonuçlanacağından endişe
  etmeden yapmayı öğretti.
 • 1:10 - 1:12
  Öldüğümüzde, yeni bir bedene gireriz.
 • 1:12 - 1:14
  Eğer darmamızı takip etmişsek
 • 1:14 - 1:16
  ve geçmiş yaşantımızda görevimizi
  doğru yapmışsak,
 • 1:16 - 1:17
  iyi bir karmamız olur.
 • 1:17 - 1:20
  Bu ruhumuzu, toplum
  düzeyinde yukarı kaldırır.
 • 1:20 - 1:22
  Sonraki hayata yeniden doğuşumuz
 • 1:22 - 1:25
  bu hayatımızda ne
  yaptığımızla bağlantılıdır.
 • 1:25 - 1:28
  Yeniden doğuş çarkına samsara denir.
 • 1:28 - 1:30
  Çok mukaddes birinin,
 • 1:30 - 1:31
  çarktan kurtulmak için
 • 1:31 - 1:34
  yeterince iyi bir karma ile dolu
  bir hayata yönlenmesi mümkündür.
 • 1:34 - 1:37
  Bu kaçışa mokşa denir.
 • 1:37 - 1:40
  Hinduizm her şeyin tek olduğunu öğretir.
 • 1:40 - 1:41
  Tüm kainat,
 • 1:41 - 1:44
  Brahman denilen yüce bir gerçekliktir
 • 1:44 - 1:46
  ve sadece tek bir Brahman vardır.
 • 1:46 - 1:48
  Ancak içinde pek çok tanrı barındırır
 • 1:48 - 1:50
  ve onların rolleri, görüşleri ve şekilleri
 • 1:50 - 1:52
  farklı geleneklere göre değişir.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma yaratıcıdır,
 • 1:54 - 1:56
  Vishnu koruyucudur
 • 1:56 - 1:59
  --ki bazen insan formunda görünür--
 • 1:59 - 2:01
  ve Shiva dönüştürücüdür
 • 2:01 - 2:03
  ya da Dansın Efendisidir.
 • 2:03 - 2:06
  Durgha müthiş koruyucu kutsal bir annedir.
 • 2:06 - 2:08
  Ganesha'nın filden bir kafası vardır
 • 2:08 - 2:11
  ve başarının bilge efendisidir.
 • 2:11 - 2:15
  Hinduizm dünyadaki en büyük üçüncü dindir.
 • 2:15 - 2:17
  Hinduların çoğu Hindistan'da
  yaşasalar da,
 • 2:17 - 2:19
  her kıtada bulunabilirler,
 • 2:19 - 2:21
  toplamda bir milyar kişi.
 • 2:22 - 2:23
  Şimdi, batıya doğru gidelim,
 • 2:23 - 2:25
  çöllerin ve dağların ötesine
 • 2:25 - 2:28
  yaklaşık 4000 yıl önceki
  Bereketli Hilal'e.
 • 2:28 - 2:30
  Yahudilik, Tanrının İbrahim ve Sare'yi,
 • 2:30 - 2:33
  Mezopotamya'yı terk etmeye
  çağırmasıyla başladı.
 • 2:33 - 2:35
  Onların Filistin'e göç etmelerini istedi.
 • 2:35 - 2:38
  Tek gerçek Tanrı'ya inançlarına
  karşılık olarak,
 • 2:38 - 2:40
  ki bu, zamanın çok tanrılı dünyasında
 • 2:40 - 2:42
  devrimsel bir kavramdı,
 • 2:42 - 2:46
  toprakları ve pek çok nesilleri olacaktı.
 • 2:46 - 2:48
  Bu sözden, İsrail toprağı ve
 • 2:48 - 2:49
  seçilmiş insanlar geldi,
 • 2:49 - 2:51
  ancak o toprakta kalmak
 • 2:51 - 2:52
  ve o insanları bir arada tutmak
 • 2:52 - 2:54
  çok zor olacaktı.
 • 2:54 - 2:57
  Yahudiler, Mısır'da köle edilmişti
 • 2:57 - 2:59
  ancak Tanrı, Musa peygamberin yardımıyla
 • 2:59 - 3:00
  onları özgür kıldı.
 • 3:00 - 3:02
  Musa'ya On Emir ve
 • 3:02 - 3:05
  daha sonra yüzlercesi gönderilmişti.
 • 3:05 - 3:06
  Yahudiler Kutsal Ülke'yi fethettiler
 • 3:06 - 3:09
  ancak onu birkaç yüz yıl koruyabildiler.
 • 3:09 - 3:11
  İsrail, birçok yolun kesişme noktasındadır
 • 3:11 - 3:13
  ki orası pek çok ordunun
 • 3:13 - 3:14
  yüzyıllar boyu yürüdüğü yerdir.
 • 3:14 - 3:16
  Ve 70 yılında
 • 3:16 - 3:18
  Romalılar, onların başkenti Kudüs'teki
 • 3:18 - 3:19
  tapınağı yerle bir etti.
 • 3:19 - 3:21
  Bu nedenle din kendisini,
 • 3:21 - 3:22
  bir tapınak dininden,
 • 3:22 - 3:24
  kurban ve din adamı olan
 • 3:24 - 3:26
  bir kitap dinine çevirdi.
 • 3:26 - 3:28
  Bu nedenle Yahudilik
 • 3:28 - 3:31
  bir sembolizm, hürmet ve
 • 3:31 - 3:34
  tarihindeki litaratüre bağlı
  derin anlamların inancıdır.
 • 3:34 - 3:35
  Pek çok kutsal yazı,
 • 3:35 - 3:37
  Musevi İncili veya Tanah'ı oluşturur
 • 3:37 - 3:40
  ve yüzlerce yazılı tartışma ve yorum,
 • 3:40 - 3:42
  derin anlamların
 • 3:42 - 3:44
  geniş özetini içinde barındırır
 • 3:44 - 3:45
  ve buna Talmud denilir.
 • 3:45 - 3:48
  Yahudiler, zengin ve sembolik
  anlamı günlük hayatta bulur.
 • 3:48 - 3:49
  Hamursuz bayramı yemeğinde,
 • 3:49 - 3:51
  menüdeki her madde
 • 3:51 - 3:54
  kölelikten kaçışın bir yönünü simgeler.
 • 3:54 - 3:55
  Büyümenin önemi
 • 3:55 - 3:58
  gençlerin rüşde erdiği yaşta
 • 3:58 - 3:59
  vurgulanır.
 • 3:59 - 4:01
  Onlar yaptıklarının sorumluluğunu
 • 4:01 - 4:03
  aldığında bu törenler olur
 • 4:03 - 4:04
  ve kendi hayatlarını
 • 4:04 - 4:05
  Yahudilerin
 • 4:05 - 4:07
  inanç, tarih ve metinlerine
 • 4:07 - 4:08
  katmayı kutlarlar.
 • 4:08 - 4:11
  Bugün, dünyada 14 milyon Yahudi var,
 • 4:11 - 4:13
  6 milyonu İsrail'de.
 • 4:13 - 4:16
  Ülke 2. Dünya savaşındaki
  soykırımdan sonra
 • 4:16 - 4:17
  bağımsızlığını kazandı.
 • 4:17 - 4:20
  5 milyon Yahudi ise Birleşik
  Devletler'de yaşıyor.
 • 4:20 - 4:24
  Ama şimdi 2500 yıl geriye
  dönelim, Hindistan'a,
 • 4:24 - 4:25
  Budizm'in
 • 4:25 - 4:28
  Siddhartha denilen genç
  prens ile başladığı yere.
 • 4:28 - 4:29
  O ana rahmine düştüğünde,
 • 4:29 - 4:31
  annesi, kraliçe Maya'nın
 • 4:31 - 4:33
  yanına giren beyaz bir fil tarafından
 • 4:33 - 4:36
  uykusunda ziyaret edildiği söylenir.
 • 4:36 - 4:38
  On ay sonra, Prens Siddhartha
 • 4:38 - 4:40
  lüks bir hayatın içine doğar.
 • 4:40 - 4:41
  Genç bir adam olarak
 • 4:41 - 4:43
  korunaklı varlığından işe girişerek
 • 4:43 - 4:45
  ondan gizlenmekte olan
 • 4:45 - 4:46
  insanların ızdırabına şahit oldu
 • 4:46 - 4:49
  ve kaynağını araştırmak için
  hemen yola çıktı.
 • 4:49 - 4:52
  İnsanlar neden ızdırap çeksindi?
 • 4:52 - 4:55
  Yüzlerce yaşam ile mi
  yeni bedenlere girmeliyiz?
 • 4:55 - 4:56
  İlk başta, problemin
 • 4:56 - 4:58
  materyale bağlı olduğunu sandı,
 • 4:58 - 5:00
  bu yüzden bütün mal ve mülkünü bıraktı.
 • 5:00 - 5:02
  Avare bir dilenci oldu
 • 5:02 - 5:05
  ve bunun da kendisini hiç
  mutlu etmediğini keşfetti.
 • 5:05 - 5:08
  Sonra bir müzik
  öğretmeninin bir öğrenciye,
 • 5:08 - 5:10
  "Teli çok fazla germe, kopar,
 • 5:10 - 5:12
  ama çok da gevşetme,
 • 5:12 - 5:14
  ses vermez."
 • 5:14 - 5:15
  O anda fark etti ki
 • 5:15 - 5:17
  uç noktalarda cevap aramak
 • 5:17 - 5:18
  bir hataymış.
 • 5:18 - 5:21
  Lüks hayat ve fakirlik arasındaki orta yol
 • 5:21 - 5:22
  en bilge olandı.
 • 5:22 - 5:24
  Bodi ağacı altında meditasyon yaparken
 • 5:24 - 5:27
  cevabın kalanı ona geldi.
 • 5:27 - 5:29
  Hayatın tümü ızdırabla doludur.
 • 5:29 - 5:31
  Buna sebep olan şey ise,
 • 5:31 - 5:35
  kişinin kendini tatminini başkalarının
  sırtından yaptığı bencil ihtirası.
 • 5:35 - 5:36
  Sekiz adımlık planı takip etmek bize,
 • 5:36 - 5:38
  o ihtirası azaltmayı öğretebilir
 • 5:38 - 5:41
  ve böylece ızdırap da azalır.
 • 5:41 - 5:44
  O gün Siddhartha, Buda oldu.
 • 5:44 - 5:45
  Yani aydınlanmış kişi.
 • 5:45 - 5:48
  Tek aydınlanmış kişi değil, ama ilk olan.
 • 5:48 - 5:49
  Budist plana,
 • 5:49 - 5:50
  Sekiz aşamalı kutsal yol denir
 • 5:50 - 5:52
  ve takip edilmesi kolay olmasa da,
 • 5:52 - 5:53
  milyonlarca kişiye,
 • 5:53 - 5:55
  aydınlanmanın yolunu gösterdi.
 • 5:55 - 5:57
  Mükemmel aydınlanmanın anlamı da bu:
 • 5:57 - 5:58
  Şefkat,
 • 5:58 - 5:59
  içgörü,
 • 5:59 - 6:00
  huzur
 • 6:00 - 6:02
  ve metanet hâli.
 • 6:02 - 6:04
  O ağacın altından kalktığı zamandan
 • 6:04 - 6:06
  yaşlı bir adam olarak ölümüne kadar,
 • 6:06 - 6:08
  Buda insanlara nasıl
  aydınlanılacağını öğretti:
 • 6:08 - 6:09
  Güzel konuşma,
 • 6:09 - 6:10
  güzel hedefler,
 • 6:10 - 6:12
  gerçek olana odaklanmış bir akıl
 • 6:12 - 6:15
  ve başkalarını sevmeye
  odaklanmış bir kalp.
 • 6:15 - 6:17
  Pek çok Budist Tanrı'ya
  veya tanrılara inanır
 • 6:17 - 6:20
  ancak davranışlar inançlardan
  daha önemlidir.
 • 6:20 - 6:22
  Bugün dünyada yaklaşık bir milyar
 • 6:22 - 6:23
  Budist var.
 • 6:23 - 6:27
  Çoğunlukla doğuda, güneydoğuda
  ve güney Asya'dalar.
 • 6:28 - 6:31
  2000 yıl önce Yahudiliğin
  Kutsal Ülkesi'nde
 • 6:31 - 6:33
  Hristiyanlık doğdu.
 • 6:33 - 6:36
  Aynı Hinduların "İnsan Formundaki
  Tanrı" dedikleri Krişna gibi,
 • 6:36 - 6:39
  Hristiyanlar da aynı şeyi İsa için söyler
 • 6:39 - 6:41
  ve Hristiyanlık Yahudilikten türemiştir,
 • 6:41 - 6:44
  aynen Budizm'in Hinduizm'den
  türemesi gibi.
 • 6:44 - 6:46
  Cebrail meleği, İbrahim'in
  Allah'ı tarafından
 • 6:46 - 6:48
  Meryem isimli genç kadına,
 • 6:48 - 6:50
  oğlunun annesi olmasını
  istemek için gönderildi.
 • 6:50 - 6:52
  Oğul İsa idi,
 • 6:52 - 6:53
  bir marangoz olarak
 • 6:53 - 6:55
  Meryem ve kocası Yusuf
  tarafından büyütüldü.
 • 6:55 - 6:57
  30 yaşına geldiğinde,
 • 6:57 - 6:59
  Tanrı'nın yaşayan kelimesi olarak
 • 6:59 - 7:01
  toplumsal mesleğine başladı.
 • 7:01 - 7:04
  Dindarlıkla adalet ve
  merhametten daha az ilgilendi.
 • 7:04 - 7:07
  Kalabalıkları çekmek için
  hastaları iyileştirdi
 • 7:07 - 7:10
  ve sonra onlara kutsal babasını öğretti--
 • 7:10 - 7:13
  sevecen, bağışlayıcı ve nazik babasını.
 • 7:13 - 7:15
  Sonra herkesi ortak bir masaya davet etti
 • 7:15 - 7:17
  ve onun Tanrı Krallığı'nı göstermek için
 • 7:17 - 7:22
  kimsesizleri, günahkârları ve azizleri
  beraber yemeğe çağırdı.
 • 7:22 - 7:23
  Onun kalender hikmeti
 • 7:23 - 7:24
  başını belaya sokmadan önce
 • 7:24 - 7:26
  sadece üç yılı vardı.
 • 7:26 - 7:27
  Düşmanları onu tutuklattı
 • 7:27 - 7:29
  ve Roma tarafından
 • 7:29 - 7:31
  sorun çıkaranlara ölüm cezası veren
 • 7:31 - 7:33
  standart yöntemle,
 • 7:33 - 7:34
  çarmıha gerilerek idam edildi.
 • 7:34 - 7:36
  Ancak gömüldükten kısa bir süre sonra,
 • 7:36 - 7:39
  kadınlar onun mezarının
  boş olduğunu gördüler
 • 7:39 - 7:40
  ve hemen,
 • 7:40 - 7:43
  öldükten sonra diriltildiği
  sözünü yaydılar.
 • 7:43 - 7:44
  İlk Hristiyanlar
 • 7:44 - 7:46
  onun mesajının doğru olduğundan güç alarak
 • 7:46 - 7:49
  onun diriltilmiş
  görüntülerini tanımladılar.
 • 7:49 - 7:53
  Mesaj şöyleydi: Benim sizi sevdiğim
  gibi siz de birbirinizi sevin.
 • 7:53 - 7:55
  Hrisityanlar İsa'nın doğumunu
 • 7:55 - 7:57
  Aralık ayında Noel'de kutlarlar.
 • 7:57 - 8:00
  Onun ızdırabını, ölümünü
  ve diriltilişini ise
 • 8:00 - 8:02
  baharda Kutsal Hafta'da kutlarlar.
 • 8:02 - 8:03
  Vaftiz töreninde,
 • 8:03 - 8:05
  günahlardan yıkanma
 • 8:05 - 8:07
  ve Hristiyan toplumuna samimi karşılama,
 • 8:07 - 8:09
  İsa'nın marangoz olduğu,
  hayatını bıraktığı zamanki
 • 8:09 - 8:11
  kendi vaftizini hatırlatır.
 • 8:11 - 8:12
  Cemaat töreninde,
 • 8:12 - 8:14
  Hristiyanlar ekmek yiyip şarap içerler
 • 8:14 - 8:17
  ki bunlar İsa'nın bedeni ve
  kanı olarak kutsanmışlardır
 • 8:17 - 8:20
  ve İsa'nın son akşam
  yemeğini hatırlatırlar.
 • 8:20 - 8:22
  Dünya üzerinde iki milyar Hristiyan vardır
 • 8:22 - 8:26
  ki bu dünya nüfusunun
  üçte birini temsil eder.
 • 8:27 - 8:29
  İslam, 1400 yıl önce,
 • 8:29 - 8:31
  Arap çölünde bir mağarada tefekkür eden
 • 8:31 - 8:33
  muazzam erdem sahibi
 • 8:33 - 8:35
  bir adamla başladı.
 • 8:35 - 8:37
  Adamın adı Muhammed'di.
 • 8:37 - 8:39
  İlahi bir elçi tarafından
  ziyaret edilmişti,
 • 8:39 - 8:41
  yine Cebrail meleği
 • 8:41 - 8:43
  Arapça'da, Cibril denilen melek
 • 8:43 - 8:46
  ona Allah'ın sözlerini getiriyordu.
 • 8:46 - 8:48
  İbrahim'in tek ilahı olan Allah'ın.
 • 8:48 - 8:49
  Birkaç yıl içinde,
 • 8:49 - 8:51
  daha fazla mesajlar geldi
 • 8:51 - 8:53
  ve o bunları ezberleyip öğretti.
 • 8:53 - 8:56
  Okuduğu ayetler erdemli söylemlerle,
 • 8:56 - 8:57
  güzel şiirler
 • 8:57 - 8:59
  ve gizemli metaforlarla doluydu.
 • 8:59 - 9:02
  Ancak Muhammed bir tüccardı, şair değildi.
 • 9:02 - 9:03
  Pek çok insan ayetlerin,
 • 9:03 - 9:05
  gerçekten Tanrı'nın sözleri
  olduğuna inandı
 • 9:05 - 9:08
  ve bu inananlar ilk Müslümanlar oldular.
 • 9:08 - 9:11
  Muslümanın kelime anlamı teslim olandır,
 • 9:11 - 9:14
  yani Tanrı'nın rızasına boyun eğen kişi.
 • 9:14 - 9:16
  Bir müslümanın beş önemli görevi
 • 9:16 - 9:19
  İslamın Beş Şartı olarak adlandırılır:
 • 9:19 - 9:22
  Şehadet, Müslümanların açıkça
 • 9:22 - 9:25
  Allah'tan başka ilah olmadığını
 • 9:25 - 9:28
  ve Muhammed'in onun son
  peygamberi olduğunu ilan etmesidir.
 • 9:28 - 9:31
  Namaz, müslümanların Mekke'ye yönelerek
  beş vakit namaz kılmasıdır.
 • 9:31 - 9:34
  Zekât, her müslümanın kazandığının
 • 9:34 - 9:38
  yüzde 3 veya 2'sini fakirlere vermesidir.
 • 9:38 - 9:41
  Oruç, kameri aylardan Ramazan ayında
 • 9:41 - 9:43
  gün boyu oruç tutmalarıdır,
 • 9:43 - 9:44
  ki bunu iradelerini ve
 • 9:44 - 9:47
  Allah'a olan inançlarını
  güçlendirmek için yaparlar.
 • 9:47 - 9:50
  Ve Hac, hayatlarında bir kere,
 • 9:50 - 9:52
  yapabilen müslümanlar
 • 9:52 - 9:53
  kutsal şehir Mekke'yi hac ederler.
 • 9:53 - 9:55
  Orada Tanrı'nın önünde durup
 • 9:55 - 9:57
  değerli ya da değersiz
  olarak yargılanacakları
 • 9:57 - 9:59
  zamanın ve O'nunla sonsuz hayatın
 • 9:59 - 10:00
  provasını yaparlar.
 • 10:00 - 10:02
  Allah'ın sözleri
 • 10:02 - 10:04
  peygambere 23 yılda indi,
 • 10:04 - 10:06
  Kur'an'da toplandı,
 • 10:06 - 10:10
  ki kelime anlamı "okuma" demektir.
 • 10:10 - 10:13
  Müslümanlar bu kitabın, insan
  yozlaşmasından uzak
 • 10:13 - 10:15
  tek kutsal kitap olduğuna inanırlar.
 • 10:15 - 10:16
  Pek çokları tarafından da
 • 10:16 - 10:17
  Arap dilindeki
 • 10:17 - 10:19
  en güzel edebi eser olarak düşünülür.
 • 10:19 - 10:22
  İslam, dünyanın en büyük ikinci dinidir;
 • 10:22 - 10:26
  tüm dünyada bir buçuk milyardan
  fazla Müslüman tarafından tatbik edilir.
 • 10:27 - 10:29
  Din, var olduğu sürece
 • 10:29 - 10:31
  kültürün bir görünüşüdür
 • 10:31 - 10:34
  ve uygulamasının sayısız
  varyasyonu vardır.
 • 10:34 - 10:36
  Ancak tüm dinlerde ortak olan şey,
 • 10:36 - 10:38
  boş gösterişlerin ve
 • 10:38 - 10:40
  varoluşun düşük gerçekliklerinin ötesinde
 • 10:40 - 10:42
  manaya bir çağrıdır.
 • 10:42 - 10:43
  Günahın,
 • 10:43 - 10:44
  ızdırabın
 • 10:44 - 10:46
  ve ölümün de ötesinde,
 • 10:46 - 10:47
  korkunun
 • 10:47 - 10:49
  ve kendimizin de ötesinde.
Title:
Beş büyük evrensel din - John Bellaimey
Description:

Dersin tamamı için: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

'Nereden geliyoruz?' ve 'Anlamlı bir hayat nasıl yaşarım?' gibi sorularla uğraşmak tamamen insancadır. Bu varoluşsal sorular beş büyük evrensel dinin merkezinde yer almaktadır ve bu inançları bağlayan şey bununla sınırlı değildir. John Bellaimey bize Hinduizm, Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık ve İslam'ın iç içe geçmiş tarihlerini ve kültürlerini açıklıyor.

Dersi veren John Bellaimey, animasyonu yapan TED-Ed.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Turkish subtitles

Revisions