Return to Video

Pet najvećih svetskih religija - Džon Belejmi (John Bellaimey)

 • 0:07 - 0:10
  U svim vremenima i na svim mestima
  u našoj istoriji,
 • 0:10 - 0:11
  ljudska bića su se pitala:
 • 0:11 - 0:12
  "Odakle smo došli?
 • 0:12 - 0:14
  Koje je naše mesto u svetu?
 • 0:14 - 0:17
  Šta se dešava s nama kad umremo?"
 • 0:17 - 0:19
  Religije su sistemi verovanja
 • 0:19 - 0:21
  koji su se se razvijali tokom vremena
 • 0:21 - 0:22
  kao odgovor na te
 • 0:22 - 0:24
  i druge večne misterije,
 • 0:24 - 0:26
  vođeni osećajem da na neka pitanja
 • 0:26 - 0:28
  može da se odgovori samo verom
 • 0:28 - 0:29
  i na osnovu intuicije
 • 0:29 - 0:31
  da postoji nešto veće od nas samih,
 • 0:31 - 0:34
  viša moć, kojoj moramo da odgovorimo,
 • 0:34 - 0:36
  ili neki izvor sa koga svi dolazimo
 • 0:36 - 0:38
  i kome moramo da se vratimo.
 • 0:39 - 0:42
  Hinduizam znači: religije Indije.
 • 0:42 - 0:43
  To nije jedna religija,
 • 0:43 - 0:45
  već pre raznolika povezana verovanja
 • 0:45 - 0:47
  i duhovni običaji.
 • 0:47 - 0:49
  Potiče od pre pet milenijuma,
 • 0:49 - 0:50
  iz vremena Krišne,
 • 0:50 - 0:52
  čoveka takve vrline
 • 0:52 - 0:54
  da je postao poznat kao avatar Višnua,
 • 0:54 - 0:57
  otelotvorenje boga u ljudskom obliku.
 • 0:57 - 1:00
  On je učio da ceo život prati karma,
 • 1:00 - 1:01
  zakon uzroka i posledica,
 • 1:01 - 1:05
  i naš zadatak je da obavimo
  našu dužnost, ili darmu,
 • 1:05 - 1:06
  prema našem mestu u društvu,
 • 1:06 - 1:09
  bez brige kako će to ispasti.
 • 1:09 - 1:12
  Kad umremo, reinkarniramo se u novo telo.
 • 1:12 - 1:14
  Ako smo pratili darmu
 • 1:14 - 1:16
  i obavili našu dužnost
  u prethodnom životu,
 • 1:16 - 1:17
  dobijamo dobru karmu
 • 1:17 - 1:20
  koja šalje našu dušu
  na viši društveni položaj.
 • 1:20 - 1:23
  Znači da je naše ponovno rođenje
  u sledećem životu
 • 1:23 - 1:25
  određeno onim što radimo u ovom.
 • 1:25 - 1:28
  Krug ponovnih rađanja zove se samsara.
 • 1:28 - 1:30
  Moguće je da sveta osoba
 • 1:30 - 1:33
  vodi život sa dovoljno dobrom karmom
 • 1:33 - 1:34
  da se oslobodi kruga.
 • 1:34 - 1:37
  To oslobođenje zove se mokša.
 • 1:37 - 1:40
  Hinduizam uči da je sve jedno.
 • 1:40 - 1:41
  Ceo univerzum je
 • 1:41 - 1:44
  jedna transcendentna stvarnost
  zvana Braman,
 • 1:44 - 1:46
  i postoji samo jedan Braman,
 • 1:46 - 1:47
  ali mnogo bogova unutar njega,
 • 1:47 - 1:50
  i njihove uloge, vidovi i oblici
  se razlikuju
 • 1:50 - 1:52
  u skladu s različitim tradicijama.
 • 1:52 - 1:54
  Brama je tvorac,
 • 1:54 - 1:56
  Višnu je zaštitnik
 • 1:56 - 1:59
  koji ponekad uzima ljudski oblik,
 • 1:59 - 2:01
  a Šiva je transformator
 • 2:01 - 2:03
  li bog plesa.
 • 2:03 - 2:06
  Durga je žestoko zaštitnička
  božanska majka.
 • 2:06 - 2:08
  Ganeša ima slonovsku glavu
 • 2:08 - 2:11
  i mudri je zaštitnik uspeha.
 • 2:11 - 2:15
  Hinduizam je treća najveća
  religija u svetu.
 • 2:15 - 2:17
  I iako većina Hindusa živi u Indiji,
 • 2:17 - 2:19
  mogu se naći na svakom kontinentu
 • 2:19 - 2:21
  i ima ih milijardu.
 • 2:22 - 2:23
  Otputujmo sada na zapad,
 • 2:23 - 2:25
  preko pustinja i planina
 • 2:25 - 2:28
  do plodnog polumeseca,
  4.000 godina unazad.
 • 2:28 - 2:30
  Judaizam je počeo kada je Bog pozvao
 • 2:30 - 2:33
  Avrama i Saru da napuste Mesopotamiju
 • 2:33 - 2:35
  i presele se u zemlju Hanan.
 • 2:35 - 2:38
  U zamenu za njihovu veru
  u jednog pravog Boga -
 • 2:38 - 2:40
  revolucionarni koncept
 • 2:40 - 2:42
  u tadašnjem politeističkom svetu -
 • 2:42 - 2:46
  dobili bi zemlju i mnoge potomke.
 • 2:46 - 2:48
  Od ovog obećanja je nastala zemlja Izrael
 • 2:48 - 2:49
  i izabrani narod,
 • 2:49 - 2:51
  ali ostanak u toj zemlji
 • 2:51 - 2:52
  i držanje tih ljudi zajedno
 • 2:52 - 2:54
  je bilo vrlo teško.
 • 2:54 - 2:57
  Izraelićani su postali robovi u Egiptu,
 • 2:57 - 2:59
  ali Bog ih je oslobodio uz pomoć
 • 2:59 - 3:00
  proroka Mojsija,
 • 3:00 - 3:02
  koji je primio Deset zapovesti
 • 3:02 - 3:05
  i kasnije još stotine.
 • 3:05 - 3:06
  Osvojili su Obećanu zemlju,
 • 3:06 - 3:09
  ali mogli su je zadržati samo
  nekoliko stotina godina.
 • 3:09 - 3:11
  Izrael leži na raskršću
 • 3:11 - 3:13
  preko kojeg su mnoge vojske
 • 3:13 - 3:14
  prelazile tokom vekova.
 • 3:14 - 3:16
  A godine 70. n.e.,
 • 3:16 - 3:17
  Rimljani su uništili hram
 • 3:17 - 3:19
  u njihovoj prestonici Jerusalimu.
 • 3:19 - 3:21
  Tako se religija transformisala
 • 3:21 - 3:22
  od religije hramova
 • 3:22 - 3:24
  sa žrtvama i sveštenicima
 • 3:24 - 3:26
  u religiju knjige.
 • 3:26 - 3:28
  Zbog toga, Judaizam je vera
 • 3:28 - 3:31
  simbolizma, poštovanja i dubokih značenja
 • 3:31 - 3:34
  vezana za književnost njene istorije.
 • 3:34 - 3:35
  Mnogobrojni sveti spisi čine
 • 3:35 - 3:37
  jevrejsku Bibliju, ili Tanah,
 • 3:37 - 3:40
  a stotine pisanih diskusija
  i interpretacija
 • 3:40 - 3:42
  se nalaze u velikoj zbirci
 • 3:42 - 3:43
  dubljih značenja
 • 3:43 - 3:45
  zvanoj Talmud.
 • 3:45 - 3:48
  Jevreji nalaze bogato, simboličko
  značenje u dnevnom životu.
 • 3:48 - 3:49
  Za trpezom na Pashu,
 • 3:49 - 3:51
  svaka stvar na jelovniku simboliše
 • 3:51 - 3:54
  neki vid oslobađanja od ropstva.
 • 3:54 - 3:55
  Značaj odrastanja
 • 3:55 - 3:57
  ističe se kada mladi ljudi
 • 3:57 - 3:59
  postanu punoletni
  "bar micvom" i "bat micvom",
 • 3:59 - 4:02
  ceremonijama tokom kojih oni
  preuzimaju odgovornost
 • 4:02 - 4:02
  za svoje postupke
 • 4:02 - 4:04
  i proslavljaju prožimanje
 • 4:04 - 4:05
  njihovih sopstvenih života
 • 4:05 - 4:07
  sa verom, istorijom i tekstovima
 • 4:07 - 4:08
  jevrejskog naroda.
 • 4:08 - 4:11
  Danas ima 14 miliona Jevreja u svetu,
 • 4:11 - 4:13
  6 miliona u Izraelu,
 • 4:13 - 4:14
  koji je postao nezavisan
 • 4:14 - 4:17
  posle užasa genocida u 2. svetskom ratu,
 • 4:17 - 4:20
  i 5 miliona u Sjedinjenim Državama.
 • 4:20 - 4:24
  Ali, da se sada vratimo
  2.500 godina unazad, u Indiju,
 • 4:24 - 4:25
  gde je Budizam počeo
 • 4:25 - 4:28
  sa mladim princom po imenu Sidarta.
 • 4:28 - 4:30
  U noći kad je začet, kažu da je
 • 4:30 - 4:32
  njegovu majku, kraljicu Maju,
 • 4:32 - 4:34
  u snu posetio beli slon
 • 4:34 - 4:36
  koji joj je dodirnuo bok.
 • 4:36 - 4:38
  Deset meseci kasnije,
  rodio se princ Sidarta
 • 4:38 - 4:40
  u raskoši.
 • 4:40 - 4:42
  Odvajajući se od zaštićenog položaja
 • 4:42 - 4:43
  u mladosti,
 • 4:43 - 4:45
  bio je svedok ljudske patnje
 • 4:45 - 4:46
  koju su krili od njega,
 • 4:46 - 4:49
  i istog trenutka je krenuo
  da istraži njene izvore.
 • 4:49 - 4:52
  Zašto ljudi moraju da podnose patnju?
 • 4:52 - 4:55
  Moramo li se reinkarnirati
  u stotinama života?
 • 4:55 - 4:56
  U prvi mah, mislio je da je problem
 • 4:56 - 4:58
  u vezivanju za materijalne stvari,
 • 4:58 - 5:00
  pa se odrekao svoje imovine.
 • 5:00 - 5:02
  Postao je lutajući prosjak,
 • 5:02 - 5:05
  što ga, otkrio je, nije učinilo srećnijim.
 • 5:05 - 5:08
  Onda je slučajno čuo nastavnika
  muzike kako govori učeniku:
 • 5:08 - 5:10
  "Ne zateži previše žicu, jer će pući.
 • 5:10 - 5:12
  Ali nemoj da bude suviše labava,
 • 5:12 - 5:14
  jer neće proizvesti zvuk."
 • 5:14 - 5:15
  U magnovenju je shvatio
 • 5:15 - 5:17
  da je traženje odgovora u krajnostima
 • 5:17 - 5:18
  bila greška.
 • 5:18 - 5:21
  Sredina između raskoši i siromaštva
 • 5:21 - 5:22
  izgledala je najmudrija.
 • 5:22 - 5:24
  I dok je meditirao pod bodhi drvetom,
 • 5:24 - 5:27
  pao mu je na pamet ostatak odgovora.
 • 5:27 - 5:29
  Ceo život obiluje patnjom.
 • 5:29 - 5:31
  Ona je prouzrokovana sebičnom žudnjom
 • 5:31 - 5:35
  za sopstvenim ostvarenjem na račun drugih.
 • 5:35 - 5:36
  Ako sledimo plan od 8 koraka,
 • 5:36 - 5:38
  možemo naučiti da smanjimo tu žudnju
 • 5:38 - 5:41
  i tako smanjimo patnju.
 • 5:41 - 5:44
  Tog dana, Sidarta je postao Buda,
 • 5:44 - 5:45
  prosvetljeni.
 • 5:45 - 5:48
  Ne jedini, već prvi.
 • 5:48 - 5:49
  Budistički plan se naziva
 • 5:49 - 5:50
  Osmostruki put
 • 5:50 - 5:52
  i, mada nije lako slediti ga,
 • 5:52 - 5:54
  pokazao je put prosvetljenja
 • 5:54 - 5:55
  milionima,
 • 5:55 - 5:57
  što je ono što Buda znači:
 • 5:57 - 5:58
  stanje saosećanja,
 • 5:58 - 5:59
  uvida,
 • 5:59 - 6:00
  mira
 • 6:00 - 6:02
  i postojanosti.
 • 6:02 - 6:04
  Od trenutka kada je ustao od tog drveta
 • 6:04 - 6:06
  do trenutka svoje smrti u starosti,
 • 6:06 - 6:08
  Buda je učio ljude kako da
  postanu prosvetljeni:
 • 6:08 - 6:09
  pomoću pravog govora,
 • 6:09 - 6:10
  pravih ciljeva,
 • 6:10 - 6:12
  uma fokusiranog na ono što je stvarno,
 • 6:12 - 6:15
  i srca fokusiranog na voljenje drugih.
 • 6:15 - 6:17
  Mnogi budisti veruju u Boga ili bogove,
 • 6:17 - 6:20
  ali postupci su važniji od uverenja.
 • 6:20 - 6:22
  U svetu danas ima
 • 6:22 - 6:23
  skoro milijardu budista,
 • 6:23 - 6:27
  uglavnom u istočnoj,
  jugoistočnoj i južnoj Aziji.
 • 6:28 - 6:31
  Pre 2.000 godina,
  u Obećanoj zemlji judaizma,
 • 6:31 - 6:33
  rođeno je hrišćanstvo.
 • 6:33 - 6:36
  Kao što Hindusi nazivaju Krišnu
  "bogom u ljudskom obličju",
 • 6:36 - 6:39
  hrišćani isto kažu za Isusa,
 • 6:39 - 6:40
  a hrišćanstvo je izraslo iz judaizma
 • 6:40 - 6:43
  kao što je budizam izrastao iz hinduizma.
 • 6:43 - 6:46
  Arhanđela Gavrila je poslao Avramov Bog
 • 6:46 - 6:48
  da pita ženu po imenu Marija
 • 6:48 - 6:50
  da postane majka njegovog sina.
 • 6:50 - 6:52
  Taj sin je bio Isus,
 • 6:52 - 6:53
  odgajan kao drvodelja
 • 6:53 - 6:55
  od Marije i njenog muža Josifa,
 • 6:55 - 6:57
  dok nije napunio 30 godina,
 • 6:57 - 6:59
  kada je započeo javnu karijeru
 • 6:59 - 7:01
  kao živa reč Boga.
 • 7:01 - 7:03
  Manje zainteresovan za religioznost
 • 7:03 - 7:04
  nego za pravdu i milost,
 • 7:04 - 7:07
  Isus je lečio bolesne da bi privukao mase
 • 7:07 - 7:10
  i onda ih učio o svom nebeskom ocu -
 • 7:10 - 7:13
  nežnom, praštajućem i pažljivom.
 • 7:13 - 7:15
  Onda bi pozvao sve za zajednički sto
 • 7:15 - 7:17
  da bi ilustrovao njegovo
  Božje kraljevstvo:
 • 7:17 - 7:21
  prognane, grešnike i svece;
  sve to u toku zajedničkog jela.
 • 7:21 - 7:22
  Imao je samo tri godine
 • 7:22 - 7:25
  pre nego što ga je njegova
  nekonvencionalna mudrost
 • 7:25 - 7:26
  uvalila u nevolje.
 • 7:26 - 7:27
  Neprijatelji su ga izdali,
 • 7:27 - 7:29
  i Rimljani su ga pogubili
 • 7:29 - 7:30
  uobičajenim sredstvom
 • 7:30 - 7:33
  kojim su kažnjavali podstrekače -
 • 7:33 - 7:34
  raspećem.
 • 7:34 - 7:36
  Ali ubrzo pošto je sahranjen,
 • 7:36 - 7:38
  žene su našle njegov grob prazan
 • 7:38 - 7:40
  i brzo to razglasile,
 • 7:40 - 7:43
  ubeđene da je ustao iz mrtvih.
 • 7:43 - 7:44
  Prvi hrišćani su opisali
 • 7:44 - 7:46
  njegova pojavljivanja posle vaskrsenja,
 • 7:46 - 7:49
  šireći uverenje da je
  njegova poruka bila tačna.
 • 7:49 - 7:53
  Poruka: volite jedni druge,
  kao što sam vas ja voleo.
 • 7:53 - 7:55
  Hrišćani slave rođenje Isusa
 • 7:55 - 7:57
  u decembru na Božić,
 • 7:57 - 8:00
  a njegovu patnju, smrt i uskrsnuće
 • 8:00 - 8:02
  tokom Svete nedelje, u proleće.
 • 8:02 - 8:03
  U ceremoniji krštenja,
 • 8:03 - 8:05
  spiranjem greha
 • 8:05 - 8:07
  i dobrodošlicom u hrišćansku zajednicu,
 • 8:07 - 8:09
  oživljava se Isusovo sopstveno krštenje
 • 8:09 - 8:11
  kada je napustio život drvodelje.
 • 8:11 - 8:12
  U obredu pričešća,
 • 8:12 - 8:14
  hrišćani jedu hleb i piju vino,
 • 8:14 - 8:17
  blagoslovene kao telo i krv Isusa,
 • 8:17 - 8:20
  oživljavajući Isusovu poslednju večeru.
 • 8:20 - 8:22
  Ima dve milijarde hrišćana širom sveta
 • 8:22 - 8:26
  koji predstavljaju skoro
  trećinu svetske populacije.
 • 8:27 - 8:30
  Islam je nastao pre 1.400 godina
 • 8:30 - 8:31
  sa čovekom velike vrline,
 • 8:31 - 8:33
  koji je meditirao u planinskoj pećini
 • 8:33 - 8:35
  u arabijskoj pustinji.
 • 8:35 - 8:37
  Taj čovek je bio Muhamed.
 • 8:37 - 8:39
  Njega je posetio božiji izaslanik,
 • 8:39 - 8:41
  ponovo arhanđel Gavrilo,
 • 8:41 - 8:43
  na arapskom Džibril,
 • 8:43 - 8:46
  i doneo mu reči Alaha,
 • 8:46 - 8:48
  Avramovog jedinog Boga.
 • 8:48 - 8:49
  Sledećih nekoliko godina
 • 8:49 - 8:51
  sve više i više poruka je stizalo
 • 8:51 - 8:53
  i on ih je pamtio i prenosio.
 • 8:53 - 8:56
  Stihovi koje je govorio bili su
  prepuni mudrih izreka,
 • 8:56 - 8:57
  divnih rima
 • 8:57 - 8:59
  i misterioznih metafora.
 • 8:59 - 9:02
  Ali Muhamed je bio trgovac, a ne pesnik.
 • 9:02 - 9:04
  Mnogi su se složili da su stihovi
 • 9:04 - 9:05
  zaista bile reči Boga,
 • 9:05 - 9:08
  i ovi vernici su postali prvi muslimani.
 • 9:08 - 9:11
  Reč "musliman" znači
  "onaj koji se predaje",
 • 9:11 - 9:14
  što znači: osoba koja se
  pokorava volji Boga.
 • 9:14 - 9:16
  Pet najvažnijih dužnosti muslimana
 • 9:16 - 9:19
  se nazivaju Pet stubova islama:
 • 9:19 - 9:22
  Šehadet - muslimani se izjašnjavaju javno,
 • 9:22 - 9:25
  nema drugog Boga osim Alaha,
 • 9:25 - 9:28
  a Muhamed je njegov konačni prorok;
 • 9:28 - 9:31
  Namaz (salat) - mole se 5 puta dnevno
  okrenuti ka Meki;
 • 9:31 - 9:34
  Zekat - svaki musliman treba da
 • 9:34 - 9:38
  2 ili 3% svojih prihoda da siromašnima;
 • 9:38 - 9:41
  Saum - oni poste tokom dana
 • 9:41 - 9:43
  za vreme meseca Ramazana
 • 9:43 - 9:45
  da bi ojačali snagu volje
 • 9:45 - 9:47
  i svoje poverenje u Boga;
 • 9:47 - 9:50
  i Hadž - jednom u životu,
 • 9:50 - 9:52
  svaki musliman koji može,
  mora da ode na hodočašće
 • 9:52 - 9:53
  u sveti grad Meku,
 • 9:53 - 9:54
  da vežba za vreme
 • 9:54 - 9:56
  kad će stati pred Boga
 • 9:56 - 9:58
  da bude procenjen
  kao dostojan ili nedostojan
 • 9:58 - 10:00
  večnog života s Njim.
 • 10:00 - 10:02
  Reči Boga,
 • 10:02 - 10:04
  otkrivene proroku tokom 23 godine,
 • 10:04 - 10:06
  sakupljene su u Kuranu,
 • 10:06 - 10:10
  što doslovno znači "recitacija".
 • 10:10 - 10:12
  Muslimani veruju da je to
  jedina sveta knjiga
 • 10:12 - 10:14
  u kojoj nema ljudske pokvarenosti.
 • 10:14 - 10:16
  Takođe je mnogi smatraju
 • 10:16 - 10:17
  za najbolje književno delo
 • 10:17 - 10:19
  na arapskom jeziku.
 • 10:19 - 10:22
  Islam je druga najveća svetska religija
 • 10:22 - 10:26
  sa preko 1.5 milijardi
  muslimana širom sveta.
 • 10:27 - 10:29
  Religija je vid kulture
 • 10:29 - 10:31
  od kada ona postoji
 • 10:31 - 10:34
  i postoje nebrojene verzije
  njenog upražnjavanja.
 • 10:34 - 10:36
  Ali zajedničko za sve religije
 • 10:36 - 10:37
  je nalaženje smisla
 • 10:37 - 10:39
  izvan granica praznih sujeta
 • 10:39 - 10:42
  i niskih realnosti postojanja,
 • 10:42 - 10:43
  izvan greha,
 • 10:43 - 10:44
  patnje
 • 10:44 - 10:46
  i smrti,
 • 10:46 - 10:47
  izvan straha,
 • 10:47 - 10:49
  i izvan nas samih.
Title:
Pet najvećih svetskih religija - Džon Belejmi (John Bellaimey)
Description:

Pogledajte celu lekciju na: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

Potpuno je ljudski boriti se s pitanjima poput: "Odakle smo došli?" i "Kako da živim život sa smislom?" Ova egzistencijalna pitanja su ključna za pet najvećih svetskih religija - i to nije sve što ih povezuje. Džon Belejmi objašnjava isprepletene istorije i kulture hinduizma, judaizma, budizma, hrišćanstva i islama.

Autor lekcije: John Bellaimey, animacija: TED-Ed.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Serbian subtitles

Revisions