Return to Video

Pięć głównych religii świata - John Bellaimey

 • 0:07 - 0:09
  Od niepamiętnych czasów
 • 0:09 - 0:11
  ludzie zastanawiali się
 • 0:11 - 0:12
  "Skąd pochodzimy?
 • 0:12 - 0:14
  Jakie jest nasze miejsce na świecie?
 • 0:14 - 0:17
  Co dzieje się z nami po śmierci?".
 • 0:17 - 0:18
  Religie to systemy wierzeń,
 • 0:18 - 0:21
  które rozwijały się na przestrzeni lat
 • 0:21 - 0:22
  w odpowiedzi na te
 • 0:22 - 0:23
  i inne odwieczne pytania.
 • 0:23 - 0:26
  Napędzało je przekonanie,
  że niektóre z niewiadomych
 • 0:26 - 0:28
  może wyjaśnić tylko wiara.
 • 0:28 - 0:29
  Opierały się też na przeczuciu,
 • 0:29 - 0:31
  że istnieje coś potężniejszego od nas,
 • 0:31 - 0:34
  czemu musimy być posłuszni,
 • 0:34 - 0:36
  lub źródło, z którego wszyscy pochodzimy
 • 0:36 - 0:38
  i do którego musimy powrócić.
 • 0:39 - 0:42
  Hinduizm oznacza religie Indii.
 • 0:42 - 0:43
  Nie jest to jedna religia,
 • 0:43 - 0:45
  ale wiele powiązanych ze sobą wierzeń
 • 0:45 - 0:47
  i praktyk duchowych.
 • 0:47 - 0:49
  Jego początki sięgają 5000 lat wstecz
 • 0:49 - 0:50
  do czasów Kryszny,
 • 0:50 - 0:52
  człowieka tak cnotliwego,
 • 0:52 - 0:54
  że stał się znany jako wcielenie Wisznu,
 • 0:54 - 0:57
  inkarnację boga w człowieku.
 • 0:57 - 1:00
  Nauczał, że życie podlega karmie,
 • 1:00 - 1:01
  prawu przyczyny i skutku,
 • 1:01 - 1:04
  a do nas należy wykonywanie
  swoich obowiązków, czyli dharmy,
 • 1:04 - 1:07
  odpowiednich dla pozycji społecznej,
 • 1:07 - 1:09
  nie martwiąc się o przebieg wydarzeń.
 • 1:09 - 1:12
  Gdy umieramy, wcielamy się w nowe ciało.
 • 1:12 - 1:14
  Jeśli wypełniliśmy dharmę
 • 1:14 - 1:16
  i nasze zobowiązania w poprzednim życiu,
 • 1:16 - 1:17
  otrzymujemy dobrą karmę,
 • 1:17 - 1:20
  która wprowadza naszą duszę
  na wyższy szczebel drabiny społecznej.
 • 1:20 - 1:22
  Reinkarnacja w kolejne życie
 • 1:22 - 1:25
  zależy więc od dotychczasowego.
 • 1:25 - 1:28
  Koło odrodzeń to sansara.
 • 1:28 - 1:30
  Bardzo święta osoba,
 • 1:30 - 1:33
  która przeżyła życie
  z wystarczająco dobrą karmą,
 • 1:33 - 1:34
  może opuścić koło.
 • 1:34 - 1:37
  Ta ucieczka nazywana jest mokszą.
 • 1:37 - 1:40
  Hinduizm naucza, że wszystko to jedność.
 • 1:40 - 1:41
  Cały wszechświat
 • 1:41 - 1:44
  to nadzmysłowa rzeczywistość - Brahman.
 • 1:44 - 1:46
  Jest tylko jeden Brahman,
 • 1:46 - 1:47
  ale w nim wielu bogów,
 • 1:47 - 1:50
  których role, wygląd i formy są różne
 • 1:50 - 1:52
  w różnych tradycjach.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma jest stwórcą,
 • 1:54 - 1:56
  Wisznu obrońcą,
 • 1:56 - 1:59
  który czasem przyjmuje ludzką formę,
 • 1:59 - 2:01
  a Śiwa potrafi przeistaczać
 • 2:01 - 2:03
  lub jest Panem Tańca.
 • 2:03 - 2:06
  Durga to zaciekła obrończyni, boska matka.
 • 2:06 - 2:08
  Ganeśa, o głowie słonia,
 • 2:08 - 2:11
  jest mądrym patronem sukcesu.
 • 2:11 - 2:15
  Hinduizm jest trzecią
  z największych religii świata.
 • 2:15 - 2:17
  I choć większość Hindusów żyje w Indiach,
 • 2:17 - 2:19
  można ich znaleźć na każdym kontynencie,
 • 2:19 - 2:21
  w sumie miliard ludzi.
 • 2:22 - 2:23
  Przenieśmy się na zachód,
 • 2:23 - 2:25
  przez pustynie i góry,
 • 2:25 - 2:28
  aż do żyznego półksiężyca sprzed 4000 lat.
 • 2:28 - 2:30
  Judaizm narodził się, gdy Bóg wezwał
 • 2:30 - 2:33
  Abrahama i Sarę do opuszczenia Mezopotamii
 • 2:33 - 2:35
  i udania się do ziemi Kanaan.
 • 2:35 - 2:38
  W nagrodę za wiarę w jedynego Boga,
 • 2:38 - 2:40
  dość rewolucyjny pogląd
 • 2:40 - 2:42
  w ówczesnym, politeistycznym świecie,
 • 2:42 - 2:46
  mieli otrzymać ziemię i liczne potomstwo.
 • 2:46 - 2:48
  Z tej obietnicy pochodzą ziemie Izraela
 • 2:48 - 2:49
  i naród wybrany.
 • 2:49 - 2:51
  Jednak życie na tej ziemi
 • 2:51 - 2:52
  i utrzymanie wspólnoty
 • 2:52 - 2:54
  miały okazać się bardzo trudne.
 • 2:54 - 2:57
  Izraelici byli niewolnikami w Egipcie,
 • 2:57 - 2:59
  ale Bóg ich wyzwolił
 • 2:59 - 3:00
  z pomocą proroka Mojżesza,
 • 3:00 - 3:02
  który otrzymał Dziesięć Przykazań.
 • 3:02 - 3:05
  Potem ich liczba wielokrotnie wzrosła.
 • 3:05 - 3:06
  Izraelici podbili Ziemię Obiecaną,
 • 3:06 - 3:09
  lecz ich panowanie trwało
  tylko kilkaset lat.
 • 3:09 - 3:11
  Izrael leży na rozdrożu,
 • 3:11 - 3:13
  przez które na przestrzeni wieków
 • 3:13 - 3:14
  przemaszerowało wiele armii.
 • 3:14 - 3:16
  W roku 70.
 • 3:16 - 3:17
  Rzymianie zniszczyli świątynię
 • 3:17 - 3:19
  znajdującą się w Jerozolimie.
 • 3:19 - 3:21
  Tak oto religia ta przeobraziła się
 • 3:21 - 3:22
  z religii świątynnej,
 • 3:22 - 3:24
  ze składaniem ofiar i kapłanami,
 • 3:24 - 3:26
  w religię księgi.
 • 3:26 - 3:28
  Dlatego też Judaizm jest wiarą
 • 3:28 - 3:31
  pełną symboli, czci i głębokich znaczeń
 • 3:31 - 3:33
  powiązanych z historią.
 • 3:33 - 3:35
  Wiele świętych tekstów składa się
 • 3:35 - 3:37
  na hebrajską biblię, czyli Tanach,
 • 3:37 - 3:40
  a setki dyskusji i spisanych interpretacji
 • 3:40 - 3:42
  składają się na obszerne kompendium
 • 3:42 - 3:43
  głębszych znaczeń,
 • 3:43 - 3:45
  zwane Talmudem.
 • 3:45 - 3:48
  Żydzi odnajdują bogate,
  symboliczne znaczenia w codziennym życiu.
 • 3:48 - 3:49
  Podczas wieczerzy sederowej
 • 3:49 - 3:51
  każde danie symbolizuje
 • 3:51 - 3:54
  aspekt wyjścia z niewoli.
 • 3:54 - 3:56
  Wagę dorastania podkreśla się,
 • 3:56 - 3:57
  kiedy młodzi ludzie
 • 3:57 - 3:59
  osiągają wiek bat i bar micwy -
 • 3:59 - 4:01
  ceremonii przejęcia odpowiedzialności
 • 4:01 - 4:02
  za swoje czyny
 • 4:02 - 4:04
  i uroczystego
 • 4:04 - 4:05
  wejścia w dorosłość
 • 4:05 - 4:07
  w duchu wiary, historii i tekstów
 • 4:07 - 4:08
  narodu żydowskiego.
 • 4:08 - 4:11
  Na świecie jest 14 milionów Żydów.
 • 4:11 - 4:13
  6 mln w Izraelu,
 • 4:13 - 4:14
  który uzyskał niepodległość
 • 4:14 - 4:17
  po tragedii Holocaustu
  podczas II Wojny Światowej,
 • 4:17 - 4:20
  oraz 5 mln w USA.
 • 4:20 - 4:24
  Wróćmy teraz do Indii sprzed 2500 lat,
 • 4:24 - 4:25
  gdzie narodził się buddyzm
 • 4:25 - 4:27
  dzięki młodemu księciu Siddharcie.
 • 4:27 - 4:29
  Mówi się, że w nocy, gdy został poczęty,
 • 4:29 - 4:31
  jego matkę, królową Mayę,
 • 4:31 - 4:32
  odwiedził we śnie biały słoń,
 • 4:32 - 4:35
  który się zbliżył do jej boku.
 • 4:35 - 4:38
  10 miesięcy później
  przyszedł na świat książę Siddhartha
 • 4:38 - 4:40
  i wiódł życie pełne luksusu.
 • 4:40 - 4:42
  Porzucił wygody po tym,
 • 4:42 - 4:43
  gdy jako młodzieniec
 • 4:43 - 4:44
  zobaczył ludzkie cierpienie,
 • 4:44 - 4:46
  które dotąd przed nim skrywano,
 • 4:46 - 4:49
  i od razu postanowił szukać jego źródeł.
 • 4:49 - 4:52
  Dlaczego ludzie muszą cierpieć?
 • 4:52 - 4:54
  Czy musimy wcielać się w setki żyć?
 • 4:54 - 4:56
  Na początku myślał, że problem tkwi
 • 4:56 - 4:58
  w przywiązaniu do rzeczy materialnych.
 • 4:58 - 5:00
  Porzucił więc wszystkie dobra
 • 5:00 - 5:02
  i został włóczęgą,
 • 5:02 - 5:05
  ale to z pewnością go nie uszczęśliwiło.
 • 5:05 - 5:08
  Wtedy usłyszał słowa nauczyciela muzyki:
 • 5:08 - 5:10
  "Nie naprężaj zbyt struny, bo pęknie,
 • 5:10 - 5:12
  ale nie pozwól by była zbyt luźna,
 • 5:12 - 5:14
  bo nie wyda dźwięku".
 • 5:14 - 5:15
  Nagle zrozumiał,
 • 5:15 - 5:17
  że popadanie ze skrajności w skrajność
 • 5:17 - 5:18
  było błędem.
 • 5:18 - 5:21
  Wypośrodkowanie między bogactwem a biedą
 • 5:21 - 5:22
  wydawało się najmądrzejsze.
 • 5:22 - 5:24
  Medytując pod drzewkiem bodhi,
 • 5:24 - 5:27
  doczekał się reszty odpowiedzi.
 • 5:27 - 5:29
  Życie jest pełne cierpienia.
 • 5:29 - 5:31
  Jego źródłem jest pragnienie
 • 5:31 - 5:34
  zaspokajania własnych potrzeb
  kosztem innych ludzi.
 • 5:34 - 5:36
  Realizacja ośmiostopniowego planu,
 • 5:36 - 5:38
  może nauczyć ograniczania tej potrzeby,
 • 5:38 - 5:41
  a tym samym zmniejszyć cierpienie.
 • 5:41 - 5:44
  Tego dnia Siddhartha stał się Buddą,
 • 5:44 - 5:45
  czyli oświeconym.
 • 5:45 - 5:48
  Nie jedynym, ale pierwszym.
 • 5:48 - 5:49
  Plan buddyzmu nazywany jest
 • 5:49 - 5:50
  Ośmioraką Ścieżką
 • 5:50 - 5:52
  i choć nie łatwo nią podążać,
 • 5:52 - 5:53
  jest drogowskazem
 • 5:53 - 5:55
  do oświecenia dla milionów ludzi.
 • 5:55 - 5:57
  To właśnie oznacza Buddyzm.
 • 5:57 - 5:58
  Stan miłosierdzia,
 • 5:58 - 5:59
  wnikliwość,
 • 5:59 - 6:00
  spokój
 • 6:00 - 6:02
  i niezłomność.
 • 6:02 - 6:04
  Odkąd powstał z medytacji,
 • 6:04 - 6:06
  aż do śmierci w starczym wieku,
 • 6:06 - 6:08
  Budda nauczał ludzi,
  jak doznać oświecenia.
 • 6:08 - 6:09
  Właściwa mowa,
 • 6:09 - 6:10
  cele,
 • 6:10 - 6:12
  umysł skupiony na prawdzie
 • 6:12 - 6:15
  i serce skupione na miłości do bliźniego.
 • 6:15 - 6:17
  Wielu buddystów wierzy w Boga lub bogów,
 • 6:17 - 6:20
  ale czyny są ważniejsze od wierzeń.
 • 6:20 - 6:22
  Obecnie na świecie
 • 6:22 - 6:23
  jest koło miliarda buddystów,
 • 6:23 - 6:27
  głównie na wschodzie,
  południowym wschodzie i południu Azji.
 • 6:28 - 6:31
  2000 lat temu w żydowskiej Ziemi Obiecanej
 • 6:31 - 6:33
  narodziło się chrześcijaństwo.
 • 6:33 - 6:36
  Tak jak hinduiści nazywają Krysznę
  "bogiem w ludzkiej postaci”,
 • 6:36 - 6:39
  tak samo chrześcijanie nazywają Jezusa.
 • 6:39 - 6:40
  Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu,
 • 6:40 - 6:43
  tak jak buddyzm wyrósł z hinduizmu.
 • 6:43 - 6:46
  Anioła Gabriel został
  zesłany przez Boga Abrahama,
 • 6:46 - 6:48
  by prosić młodą kobietę, Maryję,
 • 6:48 - 6:50
  aby ta została matką Syna Bożego.
 • 6:50 - 6:52
  Był nim Jezus.
 • 6:52 - 6:53
  Wychowany na stolarza
 • 6:53 - 6:55
  przez Maryję i jej męża Józefa.
 • 6:55 - 6:57
  W wieku 30 lat
 • 6:57 - 6:59
  zaczął publicznie głosić
 • 6:59 - 7:01
  żywe słowo Boże.
 • 7:01 - 7:03
  Mniej zainteresowany religijnością
 • 7:03 - 7:04
  niż sprawiedliwością i łaską,
 • 7:04 - 7:07
  Jezus uleczał chorych, by porwać tłumy
 • 7:07 - 7:10
  i nauczać ich o swym niebieskim ojcu,
 • 7:10 - 7:13
  czułym, przebaczającym i uważnym.
 • 7:13 - 7:15
  Zapraszał wszystkich do wspólnego stołu
 • 7:15 - 7:17
  by pokazać, na czym polega Boże Królestwo,
 • 7:17 - 7:22
  wspólnota wyrzutków,
  grzeszników i świętych.
 • 7:22 - 7:23
  Minęły zaledwie 3 lata,
 • 7:23 - 7:24
  zanim jego niekonwencjonalna mądrość
 • 7:24 - 7:26
  wpędziła go w kłopoty.
 • 7:26 - 7:27
  Został aresztowany
 • 7:27 - 7:29
  i stracony przez Rzym
 • 7:29 - 7:31
  w sposób typowy dla awanturników,
 • 7:31 - 7:34
  przez śmierć na krzyżu.
 • 7:34 - 7:36
  Krótko po pogrzebie
 • 7:36 - 7:38
  kobiety odkryły, że grób jest pusty
 • 7:38 - 7:40
  i szybko rozniosły wieści,
 • 7:40 - 7:43
  przekonane, że powstał z martwych.
 • 7:43 - 7:44
  Pierwsi chrześcijanie opisywali
 • 7:44 - 7:46
  spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem,
 • 7:46 - 7:50
  budząc zaufanie do jego przesłania:
 • 7:50 - 7:53
  "Miłujcie się, jak ja was umiłowałem".
 • 7:53 - 7:55
  Chrześcijanie świętują narodziny Jezusa
 • 7:55 - 7:57
  w grudniu, w Boże Narodzenie,
 • 7:57 - 8:00
  a Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie
 • 8:00 - 8:02
  podczas Wielkiego Tygodnia na wiosnę.
 • 8:02 - 8:03
  W sakramencie chrztu
 • 8:03 - 8:05
  zmycie grzechu
 • 8:05 - 8:07
  i przyjęcie do wspólnoty chrześcijan
 • 8:07 - 8:09
  jest wspomnieniem chrztu Jezusa,
 • 8:09 - 8:11
  kiedy to porzucił życie stolarza.
 • 8:11 - 8:12
  W sakramencie komunii
 • 8:12 - 8:14
  chrześcijanie jedzą chleb i piją wino
 • 8:14 - 8:17
  konsekrowane jako ciało i krew Jezusa,
 • 8:17 - 8:20
  wspominając ostatnią wieczerzę.
 • 8:20 - 8:22
  Na świecie są dwa miliardy chrześcijan,
 • 8:22 - 8:26
  co stanowi prawie 1/3 światowej populacji.
 • 8:27 - 8:30
  Islam rozpoczął się 1400 lat temu,
 • 8:30 - 8:31
  gdy mężczyzna wielkiej cnoty
 • 8:31 - 8:33
  medytował w jaskini
 • 8:33 - 8:35
  na arabskiej pustyni.
 • 8:35 - 8:37
  Mężczyzną tym był Mahomet.
 • 8:37 - 8:39
  Nawiedził go boski posłaniec,
 • 8:39 - 8:41
  ponownie - anioł Gabriel,
 • 8:41 - 8:43
  po arabsku Dżibril,
 • 8:43 - 8:46
  przynosząc słowa Allaha,
 • 8:46 - 8:48
  jedynego Boga Abrahama.
 • 8:48 - 8:49
  W następnych latach
 • 8:49 - 8:51
  Mahomet otrzymywał kolejnej wieści,
 • 8:51 - 8:53
  które zapamiętywał i których nauczał.
 • 8:53 - 8:56
  Recytował wersy pełne mądrości,
 • 8:56 - 8:57
  pięknych rymów
 • 8:57 - 8:59
  i tajemniczych metafor.
 • 8:59 - 9:02
  Jednak Mahomet był kupcem, nie poetą.
 • 9:02 - 9:03
  Wielu uznało, że wersy
 • 9:03 - 9:05
  rzeczywiście musiały być słowami Boga,
 • 9:05 - 9:08
  i ci stali się pierwszymi muzułmanami.
 • 9:08 - 9:11
  Słowo muzułmanin oznacza tego,
 • 9:11 - 9:14
  który poddaje się woli Boga.
 • 9:14 - 9:16
  Pięć obowiązków muzułmanina,
 • 9:16 - 9:19
  zwanych Pięcioma Filarami, to:
 • 9:19 - 9:22
  szahada: publiczne zapewnienie,
 • 9:22 - 9:25
  że nie ma Boga prócz Allaha,
 • 9:25 - 9:28
  a Mahomet jest jego prorokiem,
 • 9:28 - 9:31
  salat: modlitwa odmawiana 5 razy dziennie
  z twarzą zwróconą w stronę Mekki,
 • 9:31 - 9:34
  zakat - obowiązek oddania biednym
 • 9:34 - 9:38
  2 lub 3% swoich dochodów,
 • 9:38 - 9:41
  saum – post od wschodu do zachodu słońca
 • 9:41 - 9:43
  podczas księżycowego miesiąca Ramadan,
 • 9:43 - 9:45
  aby wzmocnić siłę woli
 • 9:45 - 9:46
  i zaufanie Bogu
 • 9:46 - 9:49
  oraz hadżdż – raz w życiu
 • 9:49 - 9:52
  każdy muzułmanin, którego na to stać,
  powinien odbyć pielgrzymkę
 • 9:52 - 9:53
  do świętego miasta – Mekki,
 • 9:53 - 9:54
  jako próbę czasu,
 • 9:54 - 9:56
  w którym stanie przed Bogiem
 • 9:56 - 9:58
  decydującym czy jest godny
 • 9:58 - 10:00
  dostąpić życia wiecznego u Jego boku.
 • 10:00 - 10:02
  Słowa Boga
 • 10:02 - 10:04
  wyjawiane prorokowi przez 23 lata
 • 10:04 - 10:06
  są zebrane w Koranie,
 • 10:06 - 10:10
  co dosłownie oznacza "recytację”.
 • 10:10 - 10:12
  Muzułmanie uważają Koran
  za jedyną świętą księgę
 • 10:12 - 10:14
  nieskalaną przez człowieka.
 • 10:14 - 10:16
  Wielu uważa ją również
 • 10:16 - 10:17
  za najwybitniejsze dzieło
 • 10:17 - 10:19
  literatury arabskiej.
 • 10:19 - 10:22
  Islam jest drugą pod względem
  wielkości religią świata,
 • 10:22 - 10:26
  wyznawaną przez ponad 1,5 miliarda
  muzułmanów na całym świecie.
 • 10:27 - 10:29
  Religia była i jest jednym
  z aspektów kultury
 • 10:29 - 10:31
  odkąd tylko powstała,
 • 10:31 - 10:34
  a sposoby jej praktykowania
  są niezliczone.
 • 10:34 - 10:36
  Wspólną cechą wszystkich religii
 • 10:36 - 10:38
  jest szukanie sensu
 • 10:38 - 10:39
  ponad pustymi zachciankami
 • 10:39 - 10:42
  i szarą rzeczywistością,
 • 10:42 - 10:43
  ponad grzechem,
 • 10:43 - 10:44
  cierpieniem
 • 10:44 - 10:46
  i śmiercią.
 • 10:46 - 10:47
  Ponad strachem
 • 10:47 - 10:49
  i ponad nami.
Title:
Pięć głównych religii świata - John Bellaimey
Description:

Obejrzyj całą lekcję na: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

To normalne, że ludzie borykają się z pytaniami, takimi jak: „Skąd pochodzimy?" lub „Jak trzeba żyć, by nasze życie miało jakieś znaczenie?". Wokół tych pytań oscyluje pięć głównych religii świata - ale to nie jedyna rzecz, która je łączy. John Bellaimey opowiada i wyjaśnia zawiłą historię i kulturę hinduizmu, judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu.

Lekcja - John Bellaimey, animacja - TED-Ed.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10
 • Nie wiem czemu, ale rozjechany jest synchron. Zrobiłam pierwszą minutę, ale poproszę Cię o resztę. Jeśli nie wiesz jak - daj znać. Połącz też linijki, jeśli razem bez trudu mieszczą się w 42 znakach, będzie nimi łatwiej manewrować.

Polish subtitles

Revisions