Return to Video

De vijf grote wereldgodsdiensten - John Bellaimey

 • 0:07 - 0:09
  Op alle momenten en plaatsen
  van onze geschiedenis,
 • 0:09 - 0:11
  hebben mensen
  zich afgevraagd:
 • 0:11 - 0:12
  "Waar komen we vandaan?
 • 0:12 - 0:14
  Wat is onze plek op aarde?
 • 0:14 - 0:17
  Wat gebeurt er met ons
  wanneer we dood gaan?"
 • 0:17 - 0:19
  Religies zijn geloofssystemen
 • 0:19 - 0:21
  die zijn ontstaan en
  veranderd met de tijd
 • 0:21 - 0:22
  in reactie op deze
 • 0:22 - 0:24
  en andere eeuwige mysteries,
 • 0:24 - 0:26
  gedreven door het gevoel
  dat er vragen zijn
 • 0:26 - 0:28
  die je alleen kan beantwoorden
  door geloof
 • 0:28 - 0:29
  en gebaseerd op een gevoel
 • 0:29 - 0:31
  dat er iets groter is
  dan onszelf,
 • 0:31 - 0:34
  een hogere macht die verantwoording
  van ons eist,
 • 0:34 - 0:36
  of een bron
  waar we uit zijn ontstaan
 • 0:36 - 0:38
  en waarnaar we terug
  moeten gaan.
 • 0:39 - 0:42
  Met Hindoeïsme worden
  de religies van India bedoeld.
 • 0:42 - 0:43
  Het is niet één enkele godsdienst
 • 0:43 - 0:45
  maar eerder een veelvoud
  van verwante geloven
 • 0:45 - 0:47
  en spirituele gebruiken.
 • 0:47 - 0:49
  De oorsprong ligt
  5.000 jaar geleden
 • 0:49 - 0:50
  in de tijd van Krishna,
 • 0:50 - 0:52
  een man van zo veel deugd
 • 0:52 - 0:54
  dat hij gezien werd als
  een avatar van Vishnoe,
 • 0:54 - 0:57
  een belichaming van de god
  in menselijke vorm.
 • 0:57 - 1:00
  Hij leerde dat
  al het leven karma volgt,
 • 1:00 - 1:01
  de wet van oorzaak en gevolg.
 • 1:01 - 1:05
  Het is aan ons allen om
  onze taak te doen, ofwel dharma,
 • 1:05 - 1:06
  volgen onze plek
  in de samenleving
 • 1:06 - 1:09
  zonder ons zorgen te maken
  hoe zaken zullen uitpakken.
 • 1:09 - 1:12
  Na de dood worden we gereïncarneerd
  in een nieuw lichaam.
 • 1:12 - 1:14
  Als we onze dharma
  hebben gevolgd
 • 1:14 - 1:16
  en onze levenstaak
  goed hebben volbracht,
 • 1:16 - 1:17
  krijgen we goed karma,
 • 1:17 - 1:20
  waardoor onze ziel hoger
  op de sociale ladder komt.
 • 1:20 - 1:22
  Onze wedergeboorte
  in een nieuw leven
 • 1:22 - 1:25
  wordt dus bepaald door
  wat we in dit leven doen.
 • 1:25 - 1:28
  De cirkel van wedergeboorten
  wordt samsara genoemd.
 • 1:28 - 1:30
  Het is mogelijk dat
  een zeer heilig mens
 • 1:30 - 1:33
  een leven heeft geleid
  met voldoende goed karma
 • 1:33 - 1:34
  om de cirkel te ontsnappen.
 • 1:34 - 1:37
  Dit ontkomen wordt
  moksha genoemd.
 • 1:37 - 1:40
  Hindoeïsme leert dat
  alles met elkaar is verbonden.
 • 1:40 - 1:41
  Het universum is
 • 1:41 - 1:44
  één alles overstijgende werkelijkheid
  die Brahman wordt genoemd.
 • 1:44 - 1:46
  En er is maar één Brahman,
 • 1:46 - 1:47
  maar daarin vele goden,
 • 1:47 - 1:50
  wiens rol, aspecten
  en vormen variëren
 • 1:50 - 1:52
  volgens de verschillende tradities.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma is de schepper,
 • 1:54 - 1:56
  Vishnoe is de behouder
 • 1:56 - 1:59
  die soms menselijke vorm aanneemt.
 • 1:59 - 2:01
  Shiva is de omvormer,
 • 2:01 - 2:03
  of Koning van de Dans.
 • 2:03 - 2:06
  Durga is de fel beschermende
  goddelijke moeder.
 • 2:06 - 2:08
  Ganesha heeft het hoofd
  van een olifant
 • 2:08 - 2:11
  en is de wijze beschermheilige
  van succes.
 • 2:11 - 2:15
  Hindoeïsme is de derde grootste
  godsdienst ter wereld.
 • 2:15 - 2:17
  En hoewel de meeste Hindoes
  in India wonen,
 • 2:17 - 2:19
  zijn ze te vinden op elk continent,
 • 2:19 - 2:21
  Een miljard gelovigen.
 • 2:22 - 2:23
  Laten we nu
  naar het westen reizen,
 • 2:23 - 2:25
  over bergen en woestijnen,
 • 2:25 - 2:28
  naar de vruchtbare sikkel
  van 4.000 jaar geleden.
 • 2:28 - 2:30
  Het Jodendom begint met
  een oproep van God
 • 2:30 - 2:33
  aan Abraham en Sara
  om Mesopotamië te verlaten
 • 2:33 - 2:35
  en naar het land Kanaän te gaan.
 • 2:35 - 2:38
  Als dank voor hun geloof
  in de ene ware God,
 • 2:38 - 2:40
  een revolutionair concept
 • 2:40 - 2:42
  in de polytheïstische wereld
  van dat moment,
 • 2:42 - 2:46
  zouden ze land en
  vele nakomelingen hebben.
 • 2:46 - 2:48
  Vanuit deze belofte
  kwam het land Israël
 • 2:48 - 2:49
  en het uitverkoren volk.
 • 2:49 - 2:51
  Maar dat land behouden
 • 2:51 - 2:52
  en het volk bijeen te houden
 • 2:52 - 2:54
  zou erg moeilijk blijken.
 • 2:54 - 2:57
  De Israëlieten werden
  tot slaaf gemaakt in Egypte,
 • 2:57 - 2:59
  maar God bevrijdde hen
  met de hulp
 • 2:59 - 3:00
  van de profeet Mozes,
 • 3:00 - 3:02
  die de Tien Geboden ontving
 • 3:02 - 3:05
  en later nog honderden andere.
 • 3:05 - 3:06
  Zij veroverden het Beloofde Land,
 • 3:06 - 3:09
  maar wisten het maar
  een paar eeuwen te behouden.
 • 3:09 - 3:11
  Israël ligt op het kruispunt
 • 3:11 - 3:13
  waarlangs door de eeuwen heen
 • 3:13 - 3:14
  vele legers hebben gemarcheerd.
 • 3:14 - 3:16
  En in het jaar 70,
 • 3:16 - 3:17
  vernietigden de Romeinen
  de tempel
 • 3:17 - 3:19
  in hun hoofdstad, Jeruzalem.
 • 3:19 - 3:21
  Dus de godsdienst veranderde
 • 3:21 - 3:22
  van een tempelreligie
 • 3:22 - 3:24
  met offers en priesters
 • 3:24 - 3:26
  naar een religie van het boek.
 • 3:26 - 3:28
  Vanwege dit
  is het Jodendom een geloof
 • 3:28 - 3:31
  van symbolisme, eerbied
  en diepe bedoelingen
 • 3:31 - 3:34
  verbonden aan de verhalen
  van haar geschiedenis.
 • 3:34 - 3:35
  De vele heilige teksten
  vormen samen
 • 3:35 - 3:37
  de Hebreeuwse bijbel,
  of Tenach,
 • 3:37 - 3:40
  en honderden geschreven
  discussies en interpretaties
 • 3:40 - 3:42
  zijn samengevoegd
  in een omvangrijk handboek
 • 3:42 - 3:43
  vol diepere betekenissen,
 • 3:43 - 3:45
  genaamd de Talmoed.
 • 3:45 - 3:48
  Joden vinden een rijke, symbolische
  betekenis in hun dagelijks leven.
 • 3:48 - 3:49
  Bij de Pesachmaaltijd
 • 3:49 - 3:51
  staat elk gerecht symbool
 • 3:51 - 3:54
  voor een aspect van
  het ontsnappen aan de slavernij.
 • 3:54 - 3:55
  Het belang van volwassen worden
 • 3:55 - 3:57
  wordt benadrukt
  wanneer jonge mensen
 • 3:57 - 3:59
  de leeftijd van
  bar of bat mitswa bereiken,
 • 3:59 - 4:01
  ceremonies waarbij zij
  verantwoordelijkheid nemen
 • 4:01 - 4:02
  voor hun daden.
 • 4:02 - 4:04
  Zij vieren het vervlechten
 • 4:04 - 4:05
  van hun leven
 • 4:05 - 4:07
  met het geloof, de geschiedenis
  en teksten
 • 4:07 - 4:08
  van het Joodse volk.
 • 4:08 - 4:11
  Vandaag de dag
  zijn er zo'n 14 miljoen Joden,
 • 4:11 - 4:13
  Zes miljoen in Israël,
 • 4:13 - 4:14
  wat onafhankelijk werd
 • 4:14 - 4:17
  na de gruweldaden van de genocide
  in de Tweede Wereldoorlog,
 • 4:17 - 4:20
  en vijf miljoen
  in de Verenigde Staten.
 • 4:20 - 4:24
  Maar laten we nu 2.500 jaar
  teruggaan in de tijd, weer naar India
 • 4:24 - 4:25
  waar het Boeddhisme begon
 • 4:25 - 4:28
  met een jonge prins
  genaamd Siddhartha.
 • 4:28 - 4:29
  Op de nacht dat hij werd verwekt,
 • 4:29 - 4:31
  zou zijn moeder,
  koningin Maya,
 • 4:31 - 4:33
  zijn bezocht in haar slaap
 • 4:33 - 4:36
  door een witte olifant
  die haar zijde binnendrong.
 • 4:36 - 4:38
  Tien maanden later
  werd prins Siddartha geboren
 • 4:38 - 4:40
  in een leven vol luxe.
 • 4:40 - 4:42
  Toen hij buiten zijn
  beschermde bestaan
 • 4:42 - 4:43
  als jonge man trad ,
 • 4:43 - 4:45
  zag hij het lijden van de mens
 • 4:45 - 4:46
  dat voor hem verborgen
  was gehouden
 • 4:46 - 4:49
  en begon onmiddellijk de zoektocht
  naar de oorsprong ervan.
 • 4:49 - 4:52
  Waarom moet de mens lijden?
 • 4:52 - 4:55
  Moeten we langs
  honderden levens reïncarneren?
 • 4:55 - 4:56
  In het begin dacht hij
  dat het probleem
 • 4:56 - 4:58
  verbondenheid was
  aan materiële zaken,
 • 4:58 - 5:00
  dus hij gaf zijn bezittingen op.
 • 5:00 - 5:02
  Hij werd een rondreizende bedelaar,
 • 5:02 - 5:05
  wat hem, zo ontdekte hij,
  zeker niet gelukkiger maakte.
 • 5:05 - 5:08
  Toen hoorde hij een muziekleraar
  tegen zijn leerling zeggen:
 • 5:08 - 5:10
  "Span de snaar niet te strak aan,
  of het zal breken.
 • 5:10 - 5:12
  Maar span het niet te slap,
 • 5:12 - 5:14
  of er zal geen geluid
  uit komen."
 • 5:14 - 5:15
  In een flits besefte hij
 • 5:15 - 5:17
  dat het zoeken naar antwoorden
  in de extremen
 • 5:17 - 5:18
  een vergissing was.
 • 5:18 - 5:21
  De middenweg tussen
  luxe en armoede
 • 5:21 - 5:22
  leek het meest verstandig.
 • 5:22 - 5:24
  Terwijl hij mediteerde
  onder een bodhiboom,
 • 5:24 - 5:27
  kwam de rest
  van het antwoord tot hem.
 • 5:27 - 5:29
  Al het leven is vol met lijden,
 • 5:29 - 5:31
  veroorzaakt
  door een egoïstisch verlangen
 • 5:31 - 5:35
  naar je eigen vervulling
  ten koste van een ander.
 • 5:35 - 5:36
  Het volgen van
  een achtstappenplan
 • 5:36 - 5:38
  kan ons leren dit verlangen
  te verminderen
 • 5:38 - 5:41
  en dus het lijden laten afnemen.
 • 5:41 - 5:44
  Op die dag werd Siddhartha
  de Boeddha,
 • 5:44 - 5:45
  de verlichte.
 • 5:45 - 5:48
  Niet de enige, maar de eerste.
 • 5:48 - 5:49
  Het Boeddhistisch systeem heet
 • 5:49 - 5:50
  het Achtvoudige Pad.
 • 5:50 - 5:52
  En hoewel het niet eenvoudig
  te doorlopen is,
 • 5:52 - 5:53
  heeft het de weg geleid
 • 5:53 - 5:55
  naar verlichting voor miljoenen,
 • 5:55 - 5:57
  wat is wat Boeddhaschap inhoudt,
 • 5:57 - 5:58
  een staat van barmhartigheid,
 • 5:58 - 5:59
  inzicht,
 • 5:59 - 6:00
  vrede,
 • 6:00 - 6:02
  en standvastigheid.
 • 6:02 - 6:04
  Vanaf het dat hij opstond
  onder die boom
 • 6:04 - 6:06
  tot het ogenblik van zijn dood
  als een oude man,
 • 6:06 - 6:08
  leerde de Boeddha mensen
  hoe verlicht te worden:
 • 6:08 - 6:09
  juiste spraak,
 • 6:09 - 6:10
  juiste doelen,
 • 6:10 - 6:12
  een hoofd dat is gericht op
  wat er werkelijk is,
 • 6:12 - 6:15
  en een hart dat gericht is
  op het liefhebben van anderen.
 • 6:15 - 6:17
  Veel Boeddhisten
  geloven God of in goden,
 • 6:17 - 6:20
  maar handelen is
  belangrijker dan geloof.
 • 6:20 - 6:22
  Er zijn vandaag de dag
  wereldwijd
 • 6:22 - 6:23
  bijna een miljard Boeddhisten,
 • 6:23 - 6:27
  voornamelijk in Oost-
  en Zuidoost-Azië en Zuid-Azië.
 • 6:28 - 6:31
  2.000 jaar geleden, in
  het Beloofde land van de Joden
 • 6:31 - 6:33
  werd het Christendom geboren.
 • 6:33 - 6:36
  Net zoals Hindoes Krisha
  "God in Menselijke Vorm" noemen,
 • 6:36 - 6:39
  zeggen Christenen
  hetzelfde over Jezus.
 • 6:39 - 6:40
  En het Christendom ontstond
  vanuit het Jodendom,
 • 6:40 - 6:43
  net zoals Boeddhisme ontstond
  vanuit Hindoeïsme.
 • 6:43 - 6:46
  De engel Gabriël werd door
  de God van Abraham gezonden
 • 6:46 - 6:48
  om de jonge vrouw Maria
 • 6:48 - 6:50
  te vragen de moeder te worden
  van zijn zoon.
 • 6:50 - 6:52
  Deze zoon was Jezus,
 • 6:52 - 6:53
  opgevoed als een timmerman
 • 6:53 - 6:55
  door Maria en haar echtgenoot Jozef,
 • 6:55 - 6:57
  tot hij 30 jaar oud was,
 • 6:57 - 6:59
  en zijn openbare carrière begon
 • 6:59 - 7:01
  als het levende woord van God.
 • 7:01 - 7:03
  Minder geïnteresseerd
  in godsdienstigheid
 • 7:03 - 7:04
  dan in rechtvaardigheid
  en mededogen,
 • 7:04 - 7:07
  genas Jezus de zieken
  om publiek te trekken
 • 7:07 - 7:10
  om hen dan te onderwijzen
  over zijn hemelse vader
 • 7:10 - 7:13
  liefdevol, vergevend
  en oplettend.
 • 7:13 - 7:15
  Hij nodigde iedereen uit
  aan een gemeenschappelijke tafel
 • 7:15 - 7:17
  om zijn Koninkrijk
  van God aan te tonen,
 • 7:17 - 7:22
  waar verschoppelingen, zondaars
  en heiligen allen samen aten.
 • 7:22 - 7:23
  Hij had maar drie jaar
 • 7:23 - 7:24
  voordat zijn ongewone wijsheid
 • 7:24 - 7:26
  hem in de problemen bracht.
 • 7:26 - 7:27
  Zijn vijanden lieten hem arresteren
 • 7:27 - 7:29
  en hij werd door
  de Romeinen geëxecuteerd
 • 7:29 - 7:30
  op de standaard manier
 • 7:30 - 7:33
  waarop onruststokers
  ter dood werden gebracht:
 • 7:33 - 7:34
  kruisiging.
 • 7:34 - 7:36
  Maar kort nadat
  hij was begraven,
 • 7:36 - 7:38
  vonden vrouwen zijn graf leeg
 • 7:38 - 7:40
  en verspreidden snel het woord,
 • 7:40 - 7:43
  overtuigd dat hij
  uit de dood was herrezen.
 • 7:43 - 7:44
  De eerste Christenen beschreven
 • 7:44 - 7:46
  zijn herrezen verschijningen,
 • 7:46 - 7:49
  die het vertrouwen inspireerden
  dat zijn boodschap waar was:
 • 7:49 - 7:53
  "Heb elkaar lief,
  zoals ik u liefgehad heb."
 • 7:53 - 7:55
  Christenen vieren
  de geboorte van Jezus
 • 7:55 - 7:57
  in december met Kerst
 • 7:57 - 8:00
  en zijn lijden, dood
  en wederopstanding
 • 8:00 - 8:02
  tijdens de Goede Week
  in de lente.
 • 8:02 - 8:03
  In de ceremonie van doop,
 • 8:03 - 8:05
  een wegspoelen van zonde
 • 8:05 - 8:07
  en verwelkoming
  in de Christelijke gemeenschap,
 • 8:07 - 8:09
  wordt een beeld opgeroepen
  van Jezus' eigen doop,
 • 8:09 - 8:11
  toen hij zijn leven
  als timmerman verliet.
 • 8:11 - 8:12
  Met het ritueel
  van de Communie,
 • 8:12 - 8:14
  eten Christenen het brood
  en drinken de wijn
 • 8:14 - 8:17
  die gezegend zijn als het lichaam
  en het bloed van Jezus,
 • 8:17 - 8:20
  en herinneren naar
  Jezus' laatste avondmaal.
 • 8:20 - 8:22
  Er zijn wereldwijd
  twee miljard Christenen,
 • 8:22 - 8:26
  bijna een derde deel van
  de wereldbevolking.
 • 8:27 - 8:30
  Islam begon 1.400 jaar geleden
 • 8:30 - 8:31
  met een man van grote deugd,
 • 8:31 - 8:33
  mediterend in een berggrot
 • 8:33 - 8:35
  in de Arabische woestijn.
 • 8:35 - 8:37
  Deze man was Mohammed.
 • 8:37 - 8:39
  Hij werd bezocht door
  een heilige boodschapper,
 • 8:39 - 8:41
  wederom de engel Gabriël,
 • 8:41 - 8:43
  In het Arabisch, Jibril,
 • 8:43 - 8:46
  die hem de boodschap
  van Allah bracht,
 • 8:46 - 8:48
  de ene God van Abraham.
 • 8:48 - 8:49
  In de daarop volgende jaren
 • 8:49 - 8:51
  kwamen meer
  en meer boodschappen
 • 8:51 - 8:53
  die hij onthield en onderwees.
 • 8:53 - 8:56
  De verzen die hij opzegde
  waren vol met wijsheden,
 • 8:56 - 8:57
  prachtige rijmen
 • 8:57 - 8:59
  en mysterieuze metaforen.
 • 8:59 - 9:02
  Maar Mohammed was
  een handelaar, niet een dichter.
 • 9:02 - 9:03
  Vele waren het over eens
 • 9:03 - 9:05
  dat de verzen inderdaad
  het woord van God waren
 • 9:05 - 9:08
  en deze gelovigen werden
  de eerste Moslims.
 • 9:08 - 9:11
  Het woord Moslim betekent
  iemand die zich overgeeft,
 • 9:11 - 9:14
  dus een persoon die zich
  onderwerpt aan Gods wil.
 • 9:14 - 9:16
  De vijf belangrijkste plichten
  van een Moslim
 • 9:16 - 9:19
  worden de Vijf Zuilen genoemd.
 • 9:19 - 9:22
  Sjahada: Moslims
  verklaren publiekelijk
 • 9:22 - 9:25
  dat er geen andere God is
  dan Allah,
 • 9:25 - 9:28
  en dat Mohammed
  zijn laatste profeet is.
 • 9:28 - 9:31
  Salat: zij bidden vijf keer per dag
  richting Mekka.
 • 9:31 - 9:34
  Zakat: elke Moslim is verplicht
 • 9:34 - 9:38
  om 2 of 3% van zijn inkomen
  aan de armen te geven.
 • 9:38 - 9:41
  Sawm: zij vasten
  gedurende daglicht
 • 9:41 - 9:43
  voor de maand Ramadan
 • 9:43 - 9:45
  om zo hun wilskracht
  te versterken
 • 9:45 - 9:47
  en ook hun vertrouwen op God.
 • 9:47 - 9:50
  En Hadj: eens in hun leven
 • 9:50 - 9:52
  moet elke Moslim
  een pelgrimstocht ondernemen
 • 9:52 - 9:53
  naar de heilige stad Mekka,
 • 9:53 - 9:54
  om het moment te oefenen
 • 9:54 - 9:56
  dat zij voor God komen
 • 9:56 - 9:58
  om beoordeeld te worden
 • 9:58 - 10:00
  voor een eeuwig leven met Hem.
 • 10:00 - 10:02
  De woorden van God,
 • 10:02 - 10:04
  gedurende 23 jaar geopenbaard
  aan de profeet.
 • 10:04 - 10:06
  zijn verzameld in de Koran,
 • 10:06 - 10:10
  wat letterlijk "de voordracht"
  betekent.
 • 10:10 - 10:12
  Moslims geloven dat dit
  het enige heilige boek is
 • 10:12 - 10:14
  dat vrij is van
  menselijke inmenging.
 • 10:14 - 10:16
  Het wordt ook door velen gezien
 • 10:16 - 10:17
  als het beste literaire werk
 • 10:17 - 10:19
  in de Arabische taal.
 • 10:19 - 10:22
  De Islam is de tweede godsdienst
  in de wereld,
 • 10:22 - 10:26
  dat wordt beoefend
  door anderhalf miljard Moslims.
 • 10:27 - 10:29
  Godsdienst is een aspect van cultuur
 • 10:29 - 10:31
  voor zo lang als het bestaat,
 • 10:31 - 10:34
  en er zijn talloze variaties
  van de uitoefening.
 • 10:34 - 10:36
  Maar gemeenschappelijk
  voor alle religies
 • 10:36 - 10:38
  is een beroep op betekenis
 • 10:38 - 10:39
  voorbij de lege ijdelheid
 • 10:39 - 10:42
  en nederige werkelijkheid
  van het bestaan,
 • 10:42 - 10:43
  voorbij zonde,
 • 10:43 - 10:44
  lijden,
 • 10:44 - 10:46
  en de dood,
 • 10:46 - 10:47
  voorbij angst,
 • 10:47 - 10:49
  en verder reikend dan onszelf.
Title:
De vijf grote wereldgodsdiensten - John Bellaimey
Description:

Bekijk de hele les: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

Het is typisch menselijk om te worstelen met vragen als "Waar komen we vandaan?" en "Hoe kan ik een betekenisvol leven leiden?" Deze existentiële vragen staan centraal in de vijf grote wereldgodsdiensten -- en dat is niet het enige dat deze religies met elkaar verbindt. John Bellaimey legt de verweven geschiedenis en culturen van Hindoeïsme, Jodendom, Boeddhisme, Christendom en Islam uit.
Les door John Bellaimey, animatie door TED-Ed.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10
 • En nog eentje waarin je kan oefenen met 42 karakters per regel, 21 karakters per seconde.

  Succes ermee,

  Els

 • Regels ingekort. De gesproken tekst gaat te snel om te voldoen aan 21 karakters per seconde. Waar mogelijk de vertaalde zinnen zo kort mogelijk gemaakt.

 • Dag Feike,

  Ik vond nog regels met 25 karakters per seconde of meer. Die heb ik ingekort tot 21 karakters per seconde.

  Enkele zinnen liepen niet helemaal goed (inversies).

  Zoals steeds: als er aanpassingen zijn waar je het niet mee eens bent, hoor ik het graag.

  Els

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions