Return to Video

Az öt világvallás

 • 0:07 - 0:10
  Történelmünk során
  az emberek mindig és mindenhol
 • 0:10 - 0:12
  próbáltak választ találni
  olyan kérdésekre, mint:
 • 0:12 - 0:14
  Honnan jöttünk?
  Hol a helyünk a világban?
 • 0:14 - 0:17
  Mi lesz velünk, miután meghalunk?
 • 0:17 - 0:19
  A vallások olyan hitrendszerek,
 • 0:19 - 0:21
  melyek az idők során
  úgy alakultak és változtak,
 • 0:21 - 0:24
  hogy választ adjanak ezekre a kérdésekre
  és más örök rejtélyekre.
 • 0:24 - 0:26
  Alapjuk az a gondolat,
  hogy vannak kérdések,
 • 0:26 - 0:28
  melyekre a választ csak a hit adhatja meg,
 • 0:28 - 0:31
  vagyis az a megérzésünk,
  hogy van valami, ami nagyobb nálunk,
 • 0:31 - 0:34
  egy magasabb hatalom,
  melynek elszámolással tartozunk;
 • 0:34 - 0:36
  egy olyan forrás, ahonnan mind származunk,
 • 0:36 - 0:39
  és ahová egyszer majd vissza is térünk.
 • 0:39 - 0:42
  A hinduizmus indiai vallás.
 • 0:42 - 0:43
  Valójában nem is egyetlen vallás,
 • 0:43 - 0:47
  hanem inkább hiedelmek
  és lelki gyakorlatok összessége.
 • 0:47 - 0:50
  Eredete ötezer évvel ezelőttre,
  Krisna koráig nyúlik vissza.
 • 0:50 - 0:54
  Krisna olyan erényes férfiú volt,
  hogy Visnu megtestesülésének tartották:
 • 0:54 - 0:57
  istennek, aki ember képében
  tért vissza a földre.
 • 0:57 - 0:58
  Azt tanította,
 • 0:58 - 1:01
  hogy minden élő a karma,
  vagyis az ok-okozat törvényét követi.
 • 1:01 - 1:04
  Minden ember kötelessége,
  hogy elvégezze kiszabott feladatát,
 • 1:04 - 1:07
  kövesse dharmáját társadalmi
  helyzetének megfelelően anélkül,
 • 1:07 - 1:09
  hogy amiatt aggódna,
  mi lesz ennek az eredménye.
 • 1:09 - 1:12
  Mikor meghalunk,
  másik testben születünk újjá.
 • 1:12 - 1:16
  Ha követtük dharmánkat, és teljesítettük
  kötelességeinket előző életünkben,
 • 1:16 - 1:17
  jó karmánk lesz,
 • 1:17 - 1:20
  és ezzel feljebb kerülhetünk
  a társadalmi ranglétrán.
 • 1:20 - 1:23
  Vagyis azt, hogy miként születünk újjá,
  az határozza meg,
 • 1:23 - 1:25
  hogyan élünk ma.
 • 1:25 - 1:28
  A szamszára az újjászületés
  örök körforgása.
 • 1:28 - 1:31
  Lehetséges, hogy egy szentéletű ember
 • 1:31 - 1:33
  életében annyi jó karmát gyűjt össze,
 • 1:33 - 1:34
  hogy kiléphet ebből a körforgásból.
 • 1:34 - 1:37
  Ezt szabadulásnak
  vagy móksának is nevezzük.
 • 1:37 - 1:40
  A hinduizmus azt tanítja, hogy minden egy.
 • 1:40 - 1:41
  A teljes univerzum
 • 1:41 - 1:44
  egyetlen transzcendens valóság,
  melynek neve Brahman.
 • 1:44 - 1:46
  Csak egyetlen Brahman van,
 • 1:46 - 1:48
  benne azonban számos
  egyéb istenség létezik,
 • 1:48 - 1:52
  kiknek szerepe és formai megjelenése
  a különböző hagyományokban változó.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma a teremtő,
 • 1:54 - 1:56
  Visnu a megtartó.
 • 1:56 - 1:59
  Ő néha emberi alakot is ölt.
 • 1:59 - 2:01
  Siva pedig az üdvözítő,
 • 2:01 - 2:03
  a Tánc ura.
 • 2:03 - 2:06
  Durga a vadul óvó anyaistennő.
 • 2:06 - 2:08
  Ganésa, akinek elefántfeje van,
 • 2:08 - 2:11
  a siker bölcs segítője.
 • 2:11 - 2:15
  A hinduizmus a harmadik
  legnagyobb vallás a világon.
 • 2:15 - 2:17
  És bár a legtöbb hindu Indiában él,
 • 2:17 - 2:19
  minden kontinensen fellelhetők.
 • 2:19 - 2:22
  Hatalmas számról,
  egymilliárd emberről beszélünk.
 • 2:22 - 2:25
  És most utazzunk egy kicsit nyugatabbra
  sivatagokon, hegyeken át
 • 2:26 - 2:28
  a termékeny félhold vidékére
  4000 évvel ezelőttre.
 • 2:28 - 2:32
  A zsidó vallás úgy született, hogy Isten
  azt mondta Ábrahámnak és Sárának,
 • 2:32 - 2:33
  hogy hagyják el Mezopotámiát,
 • 2:33 - 2:35
  és költözzenek a Kánaánnak
  nevezett területre.
 • 2:35 - 2:38
  Hálából azért, mert hittek
  az egy igaz Istenben –
 • 2:38 - 2:41
  ami forradalmi gondolat volt
  egy olyan korban,
 • 2:41 - 2:42
  melyet többistenhit jellemzett –,
 • 2:42 - 2:46
  földet kaptak, és sok-sok
  utódjuk származott.
 • 2:46 - 2:48
  Ebből az ígéretből lett aztán az,
  amit ma Izraelnek,
 • 2:48 - 2:50
  a kiválasztottak földjének nevezünk,
 • 2:50 - 2:53
  de az, hogy ott is maradhassanak,
  és népüket egyben tartsák,
 • 2:53 - 2:54
  nagyon nehéznek bizonyult.
 • 2:54 - 2:57
  Izráel népe egyiptomi fogságba esett,
 • 2:57 - 2:59
  de Isten Mózes próféta segítségével
 • 2:59 - 3:00
  kiszabadította őket.
 • 3:00 - 3:03
  Mózes ekkor kapta meg
  Istentől a Tízparancsolatot,
 • 3:03 - 3:05
  és később több százat még hozzá.
 • 3:05 - 3:07
  Izreal népe meghódította ugyan
  az ígéret földjét,
 • 3:07 - 3:10
  de csak néhány évszázadig
  tudták maguknak megtartani.
 • 3:10 - 3:11
  Izrael olyan helyen fekszik,
 • 3:11 - 3:14
  ahol az évszázadok során
  számos hadsereg vonult át.
 • 3:14 - 3:19
  I.sz. 70-ben a rómaiak lerombolták
  a főváros, Jeruzsálem templomát.
 • 3:19 - 3:21
  A vallás így alakult át
 • 3:21 - 3:24
  templomi vallásból,
  ahol papok mutatnak be áldozatot,
 • 3:24 - 3:26
  a szent könyv vallásává.
 • 3:26 - 3:29
  Így lett a judaizmus
  jelképeken, tiszteletadáson
 • 3:29 - 3:32
  és az ország történelmét
  megörökítő könyvek
 • 3:32 - 3:34
  mélyértelmű gondolatain alapuló vallás.
 • 3:34 - 3:37
  A héber biblia, más néven Tanakh
  több szent iratot tartalmaz.
 • 3:37 - 3:41
  Része a Talmud, a mélyebb
  értelmezések átfogó összefoglalója,
 • 3:41 - 3:43
  melyben több száz írott értekezés
 • 3:43 - 3:45
  és szövegmagyarázat található.
 • 3:45 - 3:48
  Ez a mély szimbolika
  a zsidó hétköznapokban is fellelhető.
 • 3:48 - 3:51
  A Pészahkor felszolgált ételek mindegyike
 • 3:51 - 3:54
  valamilyen módon a rabszolgaságból való
  szabadulást jelképezi.
 • 3:54 - 3:56
  A felnőtté érés jelentőségét pedig
  az hangsúlyozza,
 • 3:56 - 3:59
  hogy mikor a fiatalok
  elérik a nagykorúságot,
 • 3:59 - 4:01
  egy ünnepélyes szertartás,
  a bár- és bát-micvó keretében
 • 4:01 - 4:03
  felelősséget vállalnak tetteikért,
 • 4:03 - 4:05
  és megünneplik, hogy ettől kezdve
 • 4:05 - 4:08
  életük összeforr a zsidó nép hitével,
  történelmével és szent írásaival.
 • 4:08 - 4:11
  14 millió zsidó vallású ember
  él ma a világon.
 • 4:11 - 4:13
  Közülük hatmillióan Izraelben –
 • 4:13 - 4:16
  mely a II. világháborúban elkövetett
  borzalmas népirtást követően
 • 4:16 - 4:17
  lett önálló állam –
 • 4:17 - 4:20
  és ötmillióan az Egyesült Államokban.
 • 4:20 - 4:24
  De lépjünk most vissza 2500 évet,
  és térjünk vissza Indiába,
 • 4:24 - 4:26
  ahol egy ifjú, Sziddhártha nevű
  herceggel együtt
 • 4:26 - 4:28
  megszületett a buddhizmus.
 • 4:28 - 4:30
  A fogantatásának története szerint
 • 4:30 - 4:34
  egy éjjel édesanyját, Májá királynőt
  álmában egy fehér elefánt látogatta meg,
 • 4:34 - 4:36
  aki a jobb oldala felől behatolt a méhébe.
 • 4:36 - 4:38
  Tíz hónappal később
  megszületett Sziddhártha,
 • 4:39 - 4:40
  kinek fényűző élet adatott.
 • 4:40 - 4:43
  Fiatal férfiként hagyta el először
  a palota biztonságát.
 • 4:43 - 4:46
  Ekkor saját szemével láthatta
  az emberi szenvedést,
 • 4:46 - 4:47
  amit addig rejtegettek előle.
 • 4:47 - 4:50
  Rögtön útnak is indult,
  hogy megkeresse az okokat.
 • 4:50 - 4:52
  Miért kell az embereknek szenvednie?
 • 4:52 - 4:55
  Miért kell több százszor újjászületnünk?
 • 4:55 - 4:57
  Először úgy gondolta, az a baj,
 • 4:57 - 4:59
  hogy ennyire ragaszkodunk
  anyagi javainkhoz.
 • 4:59 - 5:02
  Így aztán túladott mindenén,
  és vándor koldusnak állt.
 • 5:02 - 5:05
  Hamar rájött azonban,
  hogy ettől nem lesz boldogabb.
 • 5:05 - 5:06
  Aztán meghallotta,
 • 5:06 - 5:08
  hogy egy zenetanár
  így szól a tanítványához:
 • 5:08 - 5:11
  "Ne húzd meg túlságosan a húrt,
  mert elszakad.
 • 5:11 - 5:14
  De túl lazára se engedd,
  mert nem fog megszólalni a hangszered."
 • 5:14 - 5:18
  Ekkor megértette, hogy hiba volt
  szélsőségekben keresni a választ.
 • 5:18 - 5:20
  A legbölcsebb megoldásnak
 • 5:20 - 5:23
  a szegénység és gazdagság
  közötti középút tűnt.
 • 5:23 - 5:25
  És mikor egy bódhifa alatt meditált,
 • 5:25 - 5:27
  a válasz többi része is
  megvilágosodott előtte.
 • 5:27 - 5:30
  Az élet minden formája
  tele van szenvedéssel.
 • 5:30 - 5:32
  Ezt azok az önző vágyak okozzák,
 • 5:32 - 5:35
  melyeket ki-ki a mások
  kárára kíván kielégíteni.
 • 5:35 - 5:37
  Nyolc lépést követve
  azonban megtanulhatjuk,
 • 5:37 - 5:41
  hogyan szabjunk gátat a vágyakozásnak,
  és hogyan enyhítsük ezáltal a szenvedést.
 • 5:41 - 5:44
  Azon a napon lett Sziddhárthából Buddha,
 • 5:44 - 5:46
  a megvilágosodott -
 • 5:46 - 5:48
  nem az egyetlen, de az első.
 • 5:48 - 5:51
  Az említett buddhista tanítás pedig
  az ún. nyolcrétű ösvény,
 • 5:51 - 5:53
  amit ugyan nem könnyű követni,
 • 5:53 - 5:56
  mégis milliók számára mutatta meg
  a megvilágosodáshoz vezető utat,
 • 5:56 - 5:58
  vagyis azt, hogy mi a buddhaság lényege:
 • 5:58 - 5:59
  együttérzés,
 • 5:59 - 6:00
  bölcsesség,
 • 6:00 - 6:01
  béke
 • 6:01 - 6:02
  és állhatatosság.
 • 6:02 - 6:05
  Attól a perctől kezdve,
  hogy felkelt a bódhifa alól
 • 6:05 - 6:07
  egészen idős korában
  bekövetkezett haláláig,
 • 6:07 - 6:10
  Buddha arra tanította az embereket,
  hogyan érjék el a megvilágosodást:
 • 6:10 - 6:12
  helyes beszéddel, helyes szándékkal,
 • 6:12 - 6:13
  elménket a valóságra,
 • 6:13 - 6:15
  szívünket pedig mások
  szeretetére összpontosítva.
 • 6:15 - 6:17
  Sok buddhista hisz
  istenben vagy istenekben,
 • 6:17 - 6:20
  de számukra a tettek
  fontosabbak, mint a hit.
 • 6:21 - 6:23
  Ma közel egymilliárd buddhista él
  szerte a világban,
 • 6:23 - 6:27
  többnyire Kelet-, Délkelet-
  és Dél-Ázsiában.
 • 6:28 - 6:31
  2000 évvel ezelőtt
  a zsidóknak ígért szent földön
 • 6:31 - 6:33
  született meg a kereszténység.
 • 6:34 - 6:37
  Míg a hinduk Krisnát tekintik
  Isten földi megtestesítőjének,
 • 6:37 - 6:39
  a keresztények Jézusról mondják ugyanezt.
 • 6:39 - 6:41
  A kereszténység pedig
  úgy nőtt ki a zsidó vallásból,
 • 6:41 - 6:43
  ahogy a buddhizmus a hinduizmusból.
 • 6:44 - 6:48
  Ábrahám istene Gábriel arkangyalt küldte,
  hogy kérje meg Máriát, egy fiatal szüzet,
 • 6:48 - 6:50
  legyen fiának anyja.
 • 6:50 - 6:52
  Ez a fiú volt Jézus,
 • 6:52 - 6:56
  akit Mária és férje, József ácsnak nevelt.
 • 6:56 - 6:57
  Jézus 30 éves koráig élt velük.
 • 6:57 - 7:01
  Ekkor kezdte hirdetni
  Isten élő igéjét a nép körében.
 • 7:01 - 7:05
  Az igazság és a könyörület fontosabb volt
  számára, mint a vallásos gyakorlat.
 • 7:05 - 7:07
  Betegeket gyógyított, hogy maga köré
  gyűjtse az embereket,
 • 7:07 - 7:10
  és mennyei atyjáról tanítsa őket,
 • 7:10 - 7:12
  aki szerető, irgalmas és gondoskodó Isten.
 • 7:13 - 7:15
  Később mindenkit közös vacsorára hívott,
 • 7:15 - 7:17
  hogy így mutassa be,
  milyen Isten királysága,
 • 7:18 - 7:21
  ahol számkivetettek, bűnösök
  és szentek mind egy asztalnál esznek.
 • 7:22 - 7:23
  Három év múlva azonban
 • 7:23 - 7:26
  szokatlan bölcselete bajba sodorta.
 • 7:26 - 7:27
  Ellenfelei elfogatták,
 • 7:27 - 7:29
  a rómaiak pedig kivégezték
 • 7:29 - 7:33
  ugyanúgy, ahogy kivégeztek
  mindenki mást, aki lázadást szított:
 • 7:33 - 7:34
  keresztre feszítették.
 • 7:35 - 7:37
  De nem sokkal azután, hogy eltemették,
 • 7:37 - 7:39
  néhány helybéli asszony
  üresen találta a sírt.
 • 7:39 - 7:42
  Ennek hírét gyorsan széjjel is vitték
  abban a meggyőződésben,
 • 7:42 - 7:43
  hogy Jézus feltámadt.
 • 7:43 - 7:46
  Az első keresztények beszámolói szerint
  feltámadása utáni megjelenései
 • 7:46 - 7:49
  bizonyítékát adták annak,
  hogy tanításai igazak voltak.
 • 7:49 - 7:53
  A tanítás lényege: "Szeressétek egymást
  úgy, ahogy én szerettelek titeket."
 • 7:53 - 7:55
  A keresztények decemberben,
 • 7:55 - 7:57
  karácsony napján ünneplik
  Jézus születését;
 • 7:58 - 8:02
  kínszenvedését, halálát és feltámadását
  pedig a nagyhéten, tavasszal.
 • 8:02 - 8:05
  A keresztelés
  a bűnöktől való megtisztulást,
 • 8:05 - 8:08
  és a keresztény közösséghez való
  csatlakozást jelképezi,
 • 8:08 - 8:10
  és egyben Jézus
  megkeresztelkedését is idézi,
 • 8:10 - 8:12
  mikor maga mögött hagyta korábbi életét.
 • 8:12 - 8:15
  Úrvacsorakor a keresztények
  kenyeret esznek és bort isznak:
 • 8:15 - 8:17
  ez Krisztus szent teste és vére.
 • 8:17 - 8:20
  A szertartás a híveket
  az utolsó vacsorára emlékezteti.
 • 8:20 - 8:23
  Két milliárd keresztény él ma a Földön -
 • 8:23 - 8:25
  ez bolygónk lakosságának majdnem harmada.
 • 8:27 - 8:30
  Az iszlám 1400 éve indult útnak,
 • 8:30 - 8:32
  mikor egy másik erényes férfiú
 • 8:32 - 8:35
  az Arab-sivatag
  egyik barlangjában meditált.
 • 8:35 - 8:37
  Mohamednek hívták,
 • 8:37 - 8:43
  és őt is az Úr hírvivője
  Gábriel, arabul Dzsibríl kereste fel,
 • 8:43 - 8:48
  hogy átadja neki Allah,
  Ábrahám Istenének üzenetét.
 • 8:48 - 8:51
  Az elkövetkező néhány évben
  újabb és újabb üzenetek érkeztek,
 • 8:51 - 8:53
  melyeket Mohamed megtanult és továbbadott.
 • 8:53 - 8:56
  A versek, melyeket elmondott
  tele voltak bölcsességgel,
 • 8:56 - 8:59
  csodálatos rímekkel
  és titokzatos metaforákkal.
 • 8:59 - 9:02
  Mohamed azonban
  kereskedő volt, nem poéta,
 • 9:02 - 9:05
  így sokan úgy hitték,
  ezek valóban Isten szavai.
 • 9:05 - 9:08
  Ők voltak az első muszlimok.
 • 9:08 - 9:11
  A muszlim szó jelentése:
  az, aki átadja magát,
 • 9:11 - 9:14
  vagyis olyan személyre utal,
  aki aláveti magát Isten akaratának.
 • 9:14 - 9:17
  A muszlimoknak öt fontos kötelességük van,
 • 9:17 - 9:19
  melyeket az iszlám
  öt pillérének is nevezünk.
 • 9:19 - 9:22
  A saháda, a hitvallás, mely szerint minden
  hithű muszlim nyíltan vallja,
 • 9:22 - 9:24
  nincs más isten, csak Allah
 • 9:25 - 9:27
  és Mohamed az ő prófétája.
 • 9:28 - 9:32
  A szalát, az ima: a muszlimoknak naponta
  ötször kell Mekka felé fordulva imádkozni.
 • 9:32 - 9:33
  A zakát, az adakozás:
 • 9:33 - 9:38
  minden hívő muszlim bevétele 2-3%-át
  köteles a szegényeknek adni.
 • 9:38 - 9:41
  A szaum, a böjt: a ramadán hónapjában
 • 9:41 - 9:43
  hajnalhasadástól napnyugtáig
  böjtöt tartanak,
 • 9:43 - 9:46
  hogy ezzel megerősítsék akaraterejüket
  és Istenbe vetett hitüket.
 • 9:47 - 9:48
  Végezetül a Haddzs:
 • 9:48 - 9:51
  életében egyszer minden muszlimnak,
  aki ezt megteheti,
 • 9:51 - 9:53
  el kell látogatnia
  a szent városba, Mekkába.
 • 9:53 - 9:57
  Főpróbája ez annak, mikor mindenkinek
  meg kell majd jelenni Allah színe előtt,
 • 9:57 - 10:00
  hogy eldöntse, ki méltó
  az örök életre és ki nem.
 • 10:01 - 10:04
  Allah igéit, melyeket 23 év alatt
  nyilatkoztatott ki a prófétának
 • 10:04 - 10:06
  a Koránban gyűjtötték egybe.
 • 10:06 - 10:10
  A "korán" szó jelentése: kinyilatkoztatás.
 • 10:10 - 10:13
  A muszlimok szerint
  ez az egyetlen szent könyv,
 • 10:13 - 10:15
  ami emberi beavatkozástól mentes.
 • 10:15 - 10:16
  Sokak szerint egyben
 • 10:16 - 10:19
  a legszebb arab nyelven írott
  irodalmi alkotás is.
 • 10:19 - 10:22
  Az iszlám a világ
  második legnagyobb vallása,
 • 10:22 - 10:26
  melyet világszerte 1,5 milliárd
  hívő muszlim gyakorol.
 • 10:27 - 10:31
  A vallás az emberi kultúrával egyidős.
 • 10:31 - 10:34
  Számtalan gyakorlata létezik.
 • 10:34 - 10:38
  Minden vallás keresi azonban
  a létezés értelmét,
 • 10:38 - 10:41
  amely túlmutat az élet üres
  hívságain és gyarló történésein,
 • 10:42 - 10:43
  túl a bűnökön,
 • 10:43 - 10:45
  a szenvedésen és a halálon,
 • 10:46 - 10:47
  túl a félelmen
 • 10:47 - 10:49
  és túl önmagunkon.
Title:
Az öt világvallás
Description:

Emberi létünk része, hogy folyamatosan olyan kérdésekre keressük a választ, mint "Honnan jöttünk?" vagy "Hogyan élhetünk tartalmas életet?".
Ezek a létkérdések központi szerepet játszanak az öt villágvallás mindegyikében, de nem ez az egyetlen, ami összeköti őket.
John Bellaimey bevezet minket a hindu, a zsidó, a buddhista, a keresztény és az iszlám vallás egymásba fonódó történetébe és kultúrájába.

Lecke: John Bellaimey
Animáció: TED-Ed

A teljes lecke angol nyelven itt található: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Hungarian subtitles

Revisions