Return to Video

Pět největších světových náboženství - John Bellaimey

 • 0:07 - 0:09
  V každé době a na všech místech světa
 • 0:09 - 0:11
  si lidé kladli otázku:
 • 0:11 - 0:12
  "Odkud jsme se tu vzali?
 • 0:12 - 0:14
  Jaké je naše místo v tomto světě?
 • 0:14 - 0:17
  A co s námi bude, až zemřeme?"
 • 0:17 - 0:19
  Náboženství, to jsou věroučné systémy,
 • 0:19 - 0:21
  které se v dějinách postupně rozvíjely,
 • 0:21 - 0:22
  aby nalezly odpovědi
 • 0:22 - 0:24
  na tato a další věčná tajemství.
 • 0:24 - 0:26
  Vycházejí z přesvědčení, že na některé otázky
 • 0:26 - 0:28
  nám nabídne odpověď jen víra.
 • 0:28 - 0:29
  Stojí na tušení,
 • 0:29 - 0:31
  že je tu něco většího, než jsme my,
 • 0:31 - 0:34
  nějaká vyšší moc, které se máme zodpovídat,
 • 0:34 - 0:36
  nebo nějaký zdroj, z nějž jsme vyšli,
 • 0:36 - 0:38
  a k němuž se musíme vrátit.
 • 0:39 - 0:42
  Hinduismus je označení pro náboženství v Indii.
 • 0:42 - 0:43
  Nejde o jediné náboženství,
 • 0:43 - 0:45
  ale spíše o celou řadu podobných přesvědčení
 • 0:45 - 0:47
  a duchovních aktivit.
 • 0:47 - 0:49
  Jeho počátek najdeme před pěti tisíci lety
 • 0:49 - 0:50
  v době Krišny,
 • 0:50 - 0:52
  což byl natolik ctnostný muž,
 • 0:52 - 0:54
  že je známý jako avatár Višnua,
 • 0:54 - 0:57
  tedy vtělení boha v lidské podobě.
 • 0:57 - 1:00
  Učil, že náš život ubíhá podle karmy,
 • 1:00 - 1:01
  tedy zákona příčiny a následku,
 • 1:01 - 1:05
  a naší rolí je plnit své poslání, neboli dharmu,
 • 1:05 - 1:06
  podle našeho místa ve společnosti,
 • 1:06 - 1:09
  aniž bychom se starali, jak věci dopadnou.
 • 1:09 - 1:12
  Když zemřeme, převtělíme se do nového těla.
 • 1:12 - 1:14
  Pokud jsme naplňovali naši dharmu
 • 1:14 - 1:16
  a plnili v předchozím životě dobře své poslání,
 • 1:16 - 1:17
  potom máme dobrou karmu,
 • 1:17 - 1:20
  která posune naši duši výše na společenském žebříčku.
 • 1:20 - 1:22
  Naše zrození k novému životu
 • 1:22 - 1:25
  je tedy určováno tím, co děláme v tomto životě.
 • 1:25 - 1:28
  Tento koloběh nových narození se nazývá samsára.
 • 1:28 - 1:30
  Pro opravdu svatého člověka je možné,
 • 1:30 - 1:33
  že prožije život s tak dobrou karmou,
 • 1:33 - 1:34
  že unikne z tohoto koloběhu.
 • 1:34 - 1:37
  Tento únik se nazývá mokša.
 • 1:37 - 1:40
  Hinduismus učí, že všechno je jedním.
 • 1:40 - 1:41
  Celý vesmír je
 • 1:41 - 1:44
  jednou transcedentní skutečností nazývanou Brahman,
 • 1:44 - 1:46
  a je jen jeden Brahman,
 • 1:46 - 1:47
  v němž jsou různí bohové,
 • 1:47 - 1:50
  a jejich role, aspekty a formy se liší
 • 1:50 - 1:52
  podle různých tradic.
 • 1:52 - 1:54
  Brahma je stvořitel,
 • 1:54 - 1:56
  Višnu je udržovatel,
 • 1:56 - 1:59
  který na sebe bere někdy lidskou podobu,
 • 1:59 - 2:01
  a Šiva je tím, kdo proměňuje,
 • 2:01 - 2:03
  nebo také "Pán tance".
 • 2:03 - 2:06
  Durgá je božská matka ochránkyně.
 • 2:06 - 2:08
  Ganéša má sloní hlavu
 • 2:08 - 2:11
  a je moudrým patronem úspěchu.
 • 2:11 - 2:15
  Hinduismus je třetím nerozšířenějším náboženstvím na světě.
 • 2:15 - 2:17
  A i když věšina hinduistů žije v Indii,
 • 2:17 - 2:19
  můžete se s nimi setkat na všech kontinentech,
 • 2:19 - 2:21
  v celkovém počtu jedné miliardy.
 • 2:22 - 2:23
  Vydejme se teď na západ,
 • 2:23 - 2:25
  přes pouště a pohoří,
 • 2:25 - 2:28
  do oblasti úrodného půlměsíce, do doby před 4000 lety.
 • 2:28 - 2:30
  Judaismus začíná tím, že Bůh povolal
 • 2:30 - 2:33
  Abrahama a Sáru, aby odešli z Mezopotámie
 • 2:33 - 2:35
  a přesídlili do Kanaánské země.
 • 2:35 - 2:38
  Na základě své víry v jednoho pravého Boha,
 • 2:38 - 2:40
  (což je revoluční koncept
 • 2:40 - 2:42
  v tehdejším polyteistickém světě)
 • 2:42 - 2:46
  mají dostat zemi a mnoho potomků.
 • 2:46 - 2:48
  V tomto zaslíbení má svůj původ Izraelská země
 • 2:48 - 2:49
  a vyvolený lid;
 • 2:49 - 2:51
  ale zůstat v této zemi
 • 2:51 - 2:52
  a žít zde jako národ pospolu,
 • 2:52 - 2:54
  se ukázalo jako něco velmi obtížného.
 • 2:54 - 2:57
  Izraelité žili jako otroci v Egyptě,
 • 2:57 - 2:59
  ale Bůh je osvobodil
 • 2:59 - 3:00
  s pomocí proroka Mojžíše,
 • 3:00 - 3:02
  který od něj přijal Deset přikázání,
 • 3:02 - 3:05
  a později ještě stovky dalších.
 • 3:05 - 3:06
  Dobyli Zaslíbenou zemi,
 • 3:06 - 3:09
  ale dokázali si ji udržet jen několik málo staletí.
 • 3:09 - 3:11
  Izrael se nachází na území,
 • 3:11 - 3:13
  přes které po celá staletí
 • 3:13 - 3:14
  procházely mnohé armády.
 • 3:14 - 3:16
  A v roce 70
 • 3:16 - 3:17
  zničili Římané chrám
 • 3:17 - 3:19
  v jejich hlavním městě, v Jeruzalémě.
 • 3:19 - 3:21
  A tak se toto náboženství přeměnilo
 • 3:21 - 3:22
  z chrámového náboženství
 • 3:22 - 3:24
  s obětmi a kněžími,
 • 3:24 - 3:26
  na náboženství knihy.
 • 3:26 - 3:28
  Proto je judaismus vírou
 • 3:28 - 3:31
  plnou symbolů, úcty a hlubokých významů,
 • 3:31 - 3:34
  které jsou svázány s literaturou jeho historie.
 • 3:34 - 3:35
  Různé posvátné spisy společně tvoří
 • 3:35 - 3:37
  hebrejskou Bibli, neboli Tanach,
 • 3:37 - 3:40
  a stovky psaných diskuzí a výkladů
 • 3:40 - 3:42
  najdeme v rozsáhlém kompendiu
 • 3:42 - 3:43
  hlubších významů,
 • 3:43 - 3:45
  kterému se říká Talmud.
 • 3:45 - 3:48
  Židé nacházejí hlubokou symboliku i v každodenním životě.
 • 3:48 - 3:49
  Při velikonoční večeři
 • 3:49 - 3:51
  symbolizuje každá část jídelníčku
 • 3:51 - 3:54
  určitý prvek vyvedení z otroctví.
 • 3:54 - 3:55
  Důležitost růstu
 • 3:55 - 3:57
  je zdůrazňována ve chvíli, kdy mladí lidé
 • 3:57 - 3:59
  dosáhnou věku tzv. "bar-" a "bat-mitzva".
 • 3:59 - 4:01
  Jde o obřady, při nichž přijímají zodpovědnost
 • 4:01 - 4:02
  za své další jednání
 • 4:02 - 4:04
  a slaví skutečnost, že i jejich životy
 • 4:04 - 4:05
  jsou důležitou součástí
 • 4:05 - 4:07
  víry, dějin a textů
 • 4:07 - 4:08
  židovského lidu.
 • 4:08 - 4:11
  Dnes je na světě asi 14 milionů Židů,
 • 4:11 - 4:13
  z toho 6 milionů v Izraeli,
 • 4:13 - 4:14
  který se stal nezávislým
 • 4:14 - 4:17
  po hrůzách genocidy druhé světové války,
 • 4:17 - 4:20
  a 5 milionů ve Spojených státech.
 • 4:20 - 4:24
  Teď se ale vraťme o 2500 let zpět, do Indie,
 • 4:24 - 4:25
  odkud pochází buddhismus
 • 4:25 - 4:28
  a také mladý princ jménem Siddhárta.
 • 4:28 - 4:29
  Říká se, že oné noci, kdy byl počat,
 • 4:29 - 4:31
  navštívil jeho matku, královnu Máju,
 • 4:31 - 4:33
  ve spánku bílý slon,
 • 4:33 - 4:36
  který vstoupil do jejího pravého boku.
 • 4:36 - 4:38
  O deset měsíců později se narodil princ Siddhártha
 • 4:38 - 4:40
  do velmi luxusního prostředí.
 • 4:40 - 4:42
  Když se jako mladý muž rozhodl vykročit
 • 4:42 - 4:43
  ze zabezpečeného života,
 • 4:43 - 4:45
  setkal se s lidským utrpením,
 • 4:45 - 4:46
  které mu bylo doposud neznámé,
 • 4:46 - 4:49
  a ihned se rozhodl, že odhalí jeho příčinu.
 • 4:49 - 4:52
  Proč musí lidé prožívat tolik utrpení?
 • 4:52 - 4:55
  Musíme se převtělovat do stovek dalších životů?
 • 4:55 - 4:56
  Nejprve se domníval, že problémem je
 • 4:56 - 4:58
  lpění na hmotných věcech,
 • 4:58 - 5:00
  a tak se vzdal svého majetku.
 • 5:00 - 5:02
  Stal se potulným žebrákem,
 • 5:02 - 5:05
  což jej ale neučinilo šťastnějším.
 • 5:05 - 5:08
  Potom zaslechl učitele hudby, který říkal svému žákovi:
 • 5:08 - 5:10
  "Nanapínej tu strunu tolik, nebo praskne.
 • 5:10 - 5:12
  Ale nenechávej ji ani příliš volnou,
 • 5:12 - 5:14
  nebo nebude dobře znít."
 • 5:14 - 5:15
  V té chvíli s uvědomil,
 • 5:15 - 5:17
  že hledat odpověď v extrémech
 • 5:17 - 5:18
  byl omyl.
 • 5:18 - 5:21
  Střední cesta mezi luxusem a chudobou
 • 5:21 - 5:22
  mu připadala jako nejmoudřejší.
 • 5:22 - 5:24
  Když poté meditoval pod stromem,
 • 5:24 - 5:27
  našel i zbytek odpovědi.
 • 5:27 - 5:29
  V životě je mnoho utrpení.
 • 5:29 - 5:31
  A to vychází ze sobecké touhy
 • 5:31 - 5:35
  po vlastním uspokojení na úkor druhých.
 • 5:35 - 5:36
  Následování osmi důležitých kroků
 • 5:36 - 5:38
  nás může naučit omezit tuto touhu,
 • 5:38 - 5:41
  a tak omezit i naše utrpení.
 • 5:41 - 5:44
  Toho dne se Siddhártha stal Buddhou,
 • 5:44 - 5:45
  tedy "osvíceným".
 • 5:45 - 5:48
  Ne však jediným, ale prvním.
 • 5:48 - 5:49
  Onen buddhistický plán bývá označován
 • 5:49 - 5:50
  jako Osmidílná stezka,
 • 5:50 - 5:52
  a i když není snadné se po ní vydat,
 • 5:52 - 5:54
  ukázala už milionům lidí
 • 5:54 - 5:55
  cestu k osvícení,
 • 5:55 - 5:57
  což je smyslem výrazu "buddhovství".
 • 5:57 - 5:58
  Je to stav soucitu,
 • 5:58 - 5:59
  porozumění,
 • 5:59 - 6:00
  pokoje
 • 6:00 - 6:02
  a vytrvalosti.
 • 6:02 - 6:04
  Od chvíle, kdy vstal z tohoto místa pod stromem,
 • 6:04 - 6:06
  až do jeho stáří a smrti,
 • 6:06 - 6:08
  učil Buddha lidi, jak dosáhnout osvícení:
 • 6:08 - 6:09
  správná řeč,
 • 6:09 - 6:10
  správné cíle,
 • 6:10 - 6:12
  mysl zaměřená na to, co je skutečné,
 • 6:12 - 6:15
  a srdce zaměřené na lásku k druhým.
 • 6:15 - 6:17
  Mnoho buddhistů věří v Boha či bohy,
 • 6:17 - 6:20
  ale jejich činy jsou důležitější než víra.
 • 6:20 - 6:22
  Dnes je na světě asi
 • 6:22 - 6:23
  miliarda buddhistů,
 • 6:23 - 6:27
  většinou ve východní, jihovýchodní a jižní Asii.
 • 6:28 - 6:31
  Před 2000 lety, v zaslíbené zemi judaismu,
 • 6:31 - 6:33
  se zrodilo křesťanství.
 • 6:33 - 6:36
  Tak jako hinduisté vnímají Krišnu jako "Boha v lidské podobě",
 • 6:36 - 6:39
  tak křesťané vidí stejně Ježíše.
 • 6:39 - 6:40
  Křesťanství vychází z judaismu,
 • 6:40 - 6:43
  podobně jako buddhismus z hinduismu.
 • 6:43 - 6:46
  Archanděl Gabriel byl poslán od Abrahamova Boha,
 • 6:46 - 6:48
  aby požádal mladou ženu jménem Maria,
 • 6:48 - 6:50
  aby se stala matkou jeho Syna.
 • 6:50 - 6:52
  Tímto synem byl Ježíš,
 • 6:52 - 6:53
  který vyrůstal v tesařské rodině
 • 6:53 - 6:55
  Marie a jejího manžela Josefa
 • 6:55 - 6:57
  až do svých třiceti let,
 • 6:57 - 6:59
  kdy začal své veřejné působení
 • 6:59 - 7:01
  jako živé Boží slovo.
 • 7:01 - 7:03
  Nezaměřoval se ani tak na náboženské úkony,
 • 7:03 - 7:04
  jako spíše na spravedlnost a milosrdenství.
 • 7:04 - 7:07
  Ježíš uzdravoval nemocné, aby tím získal pozornost lidí,
 • 7:07 - 7:10
  které potom učil o své nebeském Otci --
 • 7:10 - 7:13
  který je milující, odpouštějící a pozorný.
 • 7:13 - 7:15
  Potom zval všechny ke společnému stolu,
 • 7:15 - 7:17
  aby tím ilustroval Boží království,
 • 7:17 - 7:22
  zval vyvržence, hříšníky i svaté ke společnému jídlu.
 • 7:22 - 7:23
  Trvalo to jen tři roky,
 • 7:23 - 7:24
  než ho jeho nezvyklá moudrost
 • 7:24 - 7:26
  přivedla do potíží.
 • 7:26 - 7:27
  Jeho nepřátelé jej zatkli,
 • 7:27 - 7:29
  a byl Římany popraven
 • 7:29 - 7:30
  standardním způsobem,
 • 7:30 - 7:33
  jakým byli popravování buřiči,
 • 7:33 - 7:34
  přibitím na kříž.
 • 7:34 - 7:36
  Ale krátce poté, co byl pohřben,
 • 7:36 - 7:38
  našly ženy jeho hrob prázdný,
 • 7:38 - 7:40
  a brzy roznesly zprávu,
 • 7:40 - 7:43
  že určitě vstal z mrtvých.
 • 7:43 - 7:44
  První křesťané popsali to,
 • 7:44 - 7:46
  jak se setkali se vzkříšeným,
 • 7:46 - 7:49
  čímž posílili důvěru, že jeho poselství je pravdivé.
 • 7:49 - 7:53
  Poselství: Milujte se, jako jsem já miloval vás.
 • 7:53 - 7:55
  Křesťané slaví Ježíšovo narození
 • 7:55 - 7:57
  v prosinci jako Vánoce,
 • 7:57 - 8:00
  a jeho utrpení, smrt a vzkříšení
 • 8:00 - 8:02
  během velikonočního týdne na jaře.
 • 8:02 - 8:03
  Při obřadu křtu,
 • 8:03 - 8:05
  symbolizujícím smytí hříchů
 • 8:05 - 8:07
  a vstup do křesťanského společenství,
 • 8:07 - 8:09
  si připomínají Ježíšův křest,
 • 8:09 - 8:11
  kdy opustil životní dráhu tesaře.
 • 8:11 - 8:12
  Při obřadu - přijímání -
 • 8:12 - 8:14
  jedí křesťané hostie
 • 8:14 - 8:17
  znázorňující Ježíšovo tělo a víno připomínající krev,
 • 8:17 - 8:20
  čímž si připomínají Ježíšovu poslední večeři.
 • 8:20 - 8:22
  Na světě jsou dvě miliardy křesťanů,
 • 8:22 - 8:26
  což představuje téměř třetinu světové populace.
 • 8:27 - 8:30
  Islám vzniká před 1400 lety
 • 8:30 - 8:31
  díky ctnostnému muži,
 • 8:31 - 8:33
  který meditoval v horské jeskyni
 • 8:33 - 8:35
  v Arabské poušti.
 • 8:35 - 8:37
  Tím mužem byl Mohamed.
 • 8:37 - 8:39
  Byl navštíven Božím poslem,
 • 8:39 - 8:41
  kterým byl opět archanděl Gabriel,
 • 8:41 - 8:43
  či arabsky Džibríl,
 • 8:43 - 8:46
  který mu ohlásil slova Alláha,
 • 8:46 - 8:48
  jediného Boha Abrahamova.
 • 8:48 - 8:49
  V několika dalších letech
 • 8:49 - 8:51
  dostával další poselství,
 • 8:51 - 8:53
  která se učil zpaměti a učil je i druhé.
 • 8:53 - 8:56
  Verše, které recitoval, byly plné moudrosti,
 • 8:56 - 8:57
  překrásných rýmů,
 • 8:57 - 8:59
  a tajuplných metafor.
 • 8:59 - 9:02
  Mohamed byl ale obchodník, ne básník.
 • 9:02 - 9:03
  Mnozí souhlasili, že tyto verše
 • 9:03 - 9:05
  byly skutečně Božími slovy,
 • 9:05 - 9:08
  a tito věřící se stali prvními Muslimy.
 • 9:08 - 9:11
  Slovo "muslim" znamená "oddaný",
 • 9:11 - 9:14
  tedy člověk podřizující se Boží vůli.
 • 9:14 - 9:16
  Pěti hlavním povinnostem muslimů
 • 9:16 - 9:19
  se říká Pět pilířů:
 • 9:19 - 9:22
  Šaháda - muslimové veřejně vyznávají,
 • 9:22 - 9:25
  že není jiného Boha kromě Alláha,
 • 9:25 - 9:28
  a že Mohamed je jeho poslední prorok;
 • 9:28 - 9:31
  Salát - modlí se 5x denně tváří k Mekce;
 • 9:31 - 9:34
  Zakát - od každého muslima je očekáváno,
 • 9:34 - 9:38
  že dá 2-3% svého čistého přijmu chudým;
 • 9:38 - 9:41
  Saum - půst během denních hodin
 • 9:41 - 9:43
  v průběhu lunárního měsíce ramadánu,
 • 9:43 - 9:45
  který má posílit vůli
 • 9:45 - 9:47
  a důvěru v Boha;
 • 9:47 - 9:50
  a Hadždž - jednou za život
 • 9:50 - 9:52
  by měl každý muslim, který je toho schopný, podniknout pouť
 • 9:52 - 9:53
  do svatého měst Mekky,
 • 9:53 - 9:54
  a připravit se tak na dobu,
 • 9:54 - 9:56
  kdy budou všichni stát před Bohem
 • 9:56 - 9:58
  a budou souzeni, zda jsou hodni či nehodni
 • 9:58 - 10:00
  věčného života s Ním.
 • 10:00 - 10:02
  Boží slova,
 • 10:02 - 10:04
  která byla proroku zjevována po 23 let,
 • 10:04 - 10:06
  jsou zapsána v Koránu,
 • 10:06 - 10:10
  což doslova znamená "recitace".
 • 10:10 - 10:12
  Muslimové věří, že je to svatá kniha
 • 10:12 - 10:14
  prostá lidské zkaženosti.
 • 10:14 - 10:16
  Mnozí ji považují
 • 10:16 - 10:17
  za nejskvělejší literární dílo
 • 10:17 - 10:19
  v arabském jazyce.
 • 10:19 - 10:22
  Islám je druhým největším světovým náboženstvím,
 • 10:22 - 10:26
  k němuž se hlásí jedna a půl miliardy muslimů na světě.
 • 10:27 - 10:29
  Náboženství vždy bylo a je
 • 10:29 - 10:31
  součástí kultury,
 • 10:31 - 10:34
  a existuje celá řada jeho podob a praktikování.
 • 10:34 - 10:36
  Všechna náboženství však společně
 • 10:36 - 10:38
  odkazují na hlubší smysl,
 • 10:38 - 10:39
  přesahující prázdné marnosti
 • 10:39 - 10:42
  a přízemnost bytí,
 • 10:42 - 10:43
  přesahující realitu hříchu,
 • 10:43 - 10:44
  utrpení,
 • 10:44 - 10:46
  a smrti,
 • 10:46 - 10:47
  přesahující strach,
 • 10:47 - 10:49
  a nás samotné.
Title:
Pět největších světových náboženství - John Bellaimey
Description:

Celá prezentace: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

Je zcela přirozené, že lidé zápasí s otázkami jako: "Odkud pocházíme?" a "Jak prožít život, který má smysl?". Tyto existenciální otázky jsou i ve středu pěti největších světových náboženství -- a to není vše, co tyto víry spojuje. John Bellaimey vysvětluje vzájemně propojené dějiny a kultury hinduismu, judaismu, buddhismu, křesťanství a islámu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Czech subtitles

Revisions