Vietnamese subtitles

← ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla

Get Embed Code
51 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 2 created 01/26/2015 by Reizouko Helle.

 1. bước lên đây
 2. mày sẽ sốc
 3. khi tao xiên và chích điện
 4. tao sẽ "xé" phong cách của mày
 5. và cho vào "danh sách bệnh nhân" của tao
 6. khi mày còn đang bận
 7. đào mương
 8. và đốt cầu
 9. tao đã cho ra thêm phát minh
 10. làm giàu
 11. thế nên về với chim bồ câu của mày đi
 12. mày là 1 thằng mọt
 13. bị bệnh rối loạn (OCD)
 14. mày chưa bao giờ quan hệ
 15. nhưng chắc rằng mày đã bị tao "thông"
 16. tao sẽ dập mày, Tesla
 17. không nhẹ nhàng đâu
 18. tao không thay đổi nhịp rap
 19. tao chửi thằng mày luôn
 20. tao thấy 1 vũ trụ với năng lượng vô biên
 21. nhưng không có sự đe dọa
 22. từ kẻ địch này
 23. nên mày có thể gọi tao là Tesla
 24. Nikola
 25. đập zai
 26. giảng dạy trong lĩnh vực điện
 27. cái này sẽ có trong bài kiểm tra
 28. nên thành thật
 29. với những kẻ cắp
 30. và cho cả thế giới biết
 31. những gì người Serbi làm
 32. cho "thầy phù thủy Menlo Park"
 33. lịch sử đang được viết lại
 34. và tao đã chứng nhận
  (reddit là tên mạng XH Mỹ)
 35. phát minh khá nhất của mày
 36. là cách để ăn cắp
 37. sự thật mất lòng
 38. mày vừa nghèo vừa hết thời
 39. đừng để í đến
 40. những tầm nhìn của mày
 41. nếu nó không sinh lời
 42. tao quản lý kinh doanh
 43. hiểu chưa
 44. những thứ mày không thể làm
 45. quá chất
 46. đến nỗi tao làm New Jersey nổi tiếng
 47. tao đang rap trên bản thu do tao sáng chế
 48. mày bị lừa rồi tao nói thật
 49. và cá với mày 50 nghìn đô-la
 50. rằng mày sẽ không thể quên
 51. không có tao
 52. thì đây là những gì
 53. trận đấu này diễn ra
 54. không đèn
 55. không máy quay
 56. không tiếng
 57. thấy chưa ?
 58. thằng đần
 59. mày nghĩ mày có thể
 60. xúc phạm tao như thế sao ?
 61. mày không thể thừa kế thành quả của tao
 62. với đầu óc tham lam nhỏ bé của mày
 63. những gì trong tao
 64. đã vượt xa thời đại
 65. mày không ăn cắp của tao
 66. mày ăn cắp tao khỏi nhân loại
  (Thomas đẩy Nikola vào chỗ chết)
 67. đây là sự chuyển tải của sự thật
 68. và nó là 1 sự thật phũ phàng
 69. giữa nhà băng và mày
 70. và nếu mọi người biết
 71. mày cản tao cung cấp năng lượng miễn phí
 72. họ sẽ nguyền rủa
 73. công ty Con-Edison vì mọi lợi ích
 74. ai thắng ?
 75. ai tiếp ?
 76. Fix by Reizouko