Return to Video

ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla

 • 0:10 - 0:11
  tumindig
 • 0:11 - 0:12
  ikakagulat mo
 • 0:12 - 0:13
  kapag ako'y dumura at magsimula na ng kiskisan
 • 0:13 - 0:14
  sisirain ko ang iyong istilo at ida-dagdag ko
 • 0:14 - 0:15
  sa mahaba kong listahan ng mga patente
 • 0:15 - 0:16
  habang ikaw ay abala
 • 0:16 - 0:17
  sa paghuhukay
 • 0:17 - 0:18
  at pagsusunog ng mga tulay
 • 0:18 - 0:19
  ako ay gumagawa ng mga sariling likha
 • 0:19 - 0:20
  nagpapakayaman
 • 0:20 - 0:21
  kaya balikan mo na ang iyong mga kalapati
 • 0:21 - 0:22
  isa kang geek
 • 0:22 - 0:23
  sinusumpong ng OCD
 • 0:23 - 0:24
  ni wala kang nakasiping
 • 0:24 - 0:26
  ngunit sigurado akong nalamangan kita
 • 0:26 - 0:27
  dudurugin kita Tesla
 • 0:27 - 0:28
  walang anumang magiliw kong ilalagay
 • 0:28 - 0:30
  hindi ako nag-iiba ng agos
 • 0:30 - 0:32
  hihahamon kita ng diretsahan
 • 0:32 - 0:34
  nakikita ko ang isang walang-hanggang sangkalawakan
 • 0:34 - 0:35
  ngunit walang pangamba sa banta
 • 0:35 - 0:36
  mula sa kaaway na ito
 • 0:36 - 0:38
  kaya tawagin mo akong si Tesla
 • 0:38 - 0:38
  Nikola
 • 0:38 - 0:39
  pusturang manamit
 • 0:39 - 0:41
  nagbibigay ng mga aralin sa kaaway pang-dagitab
 • 0:41 - 0:42
  kayo ito ay nasa pagsusulit
 • 0:42 - 0:43
  kaya umamin ka na
 • 0:43 - 0:44
  sa iyong pagnanakaw
 • 0:44 - 0:45
  at hayaang malaman ng buong daigdig
 • 0:45 - 0:46
  kung anong ginawa ng Serbiyano
 • 0:46 - 0:48
  sa Salamangkero ng Menlo
 • 0:48 - 0:49
  muling nasusulat ang kasaysayan
 • 0:49 - 0:51
  at mayroon akong Reddit
 • 0:51 - 0:52
  ang iyong dakilang sariling gawa
 • 0:52 - 0:53
  ay magnakaw ng mga gawa ng iba
 • 0:53 - 0:54
  masakit ang katotohanan
 • 0:54 - 0:55
  isa kang mahirap at sawi
 • 0:55 - 0:56
  wala akong pakialam
 • 0:56 - 0:56
  sa iyong mga pananaw
 • 0:56 - 0:58
  kung hindi iyan napapag-kakitaan
 • 0:58 - 0:58
  ako ay nagne-negosyo
 • 0:58 - 0:59
  naiintindihan
 • 0:59 - 1:00
  ang mga bagay na hindi mo kaya
 • 1:00 - 1:01
  kay ayos
 • 1:01 - 1:03
  at kaya kong gawing maganda ang Nueva Jersey
 • 1:03 - 1:04
  ako ay nasa rekord na sarili kong likha
 • 1:04 - 1:06
  ikaw ay nalinlang, sinasabi ko
 • 1:06 - 1:07
  at tataya ako ng 50 libong dolyar
 • 1:07 - 1:08
  na hindi mo makakalimutan
 • 1:08 - 1:09
  kung wala ako
 • 1:09 - 1:10
  ito ang mapapala
 • 1:10 - 1:11
  ng labanang ito
 • 1:11 - 1:12
  walang liwanag
 • 1:12 - 1:13
  walang kamera
 • 1:13 - 1:13
  walang tinig
 • 1:13 - 1:14
  kita mo?
 • 1:14 - 1:15
  hangal
 • 1:15 - 1:16
  sa tingin mo bang kaya mo
 • 1:16 - 1:17
  akong hamakin nito?
 • 1:17 - 1:18
  hindi mo kayang tanggapin ang aking kaloob
 • 1:18 - 1:19
  ng iyong sakim na kaisipan
 • 1:19 - 1:20
  ang saloobin ko
 • 1:20 - 1:22
  ay malayo sa sarili niyang panahon
 • 1:22 - 1:23
  hindi mo ninakawan
 • 1:23 - 1:25
  ninakaw mo ako sa sangkatauhan
 • 1:25 - 1:27
  ito ay isang paglilipat ng katotohanan
 • 1:27 - 1:28
  at ang nakakakilabot na kwento
 • 1:28 - 1:29
  tungkol sa iyo at sa isang mananalapi
 • 1:29 - 1:30
  at kapag nalaman ng tao
 • 1:30 - 1:32
  na pinigilan mo akong gawing libre ang lakas-enerhiya
 • 1:32 - 1:33
  susumpain nila
 • 1:33 - 1:35
  ang manlolokong si Edison sa lahat ng uri ng kasangkapan
 • 1:35 - 1:36
  sinong nagwagi?
 • 1:36 - 1:38
  sinong susunod?
 • 1:38 - 1:40
  kayo ang magpasya
Title:
ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla
Description:

Filipino translation of the original English

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Project:
ERB Season 2 - Part 3
Duration:
02:04

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions