Return to Video

ERB - توماس ادیسون در برابر نیکولا تسلا

 • 0:10 - 0:11
  برخیز
 • 0:11 - 0:12
  تعجب خواهی کرد
 • 0:12 - 0:13
  وقتی که صاف وایسم و فریاد بزنم
 • 0:13 - 0:14
  من سبک و روش تورو می شکافم
 • 0:14 - 0:15
  و اون رو به لیست بلند بالای "پتنت" هام اضافه می کنم
 • 0:15 - 0:16
  زمانی که سرگرم
 • 0:16 - 0:17
  حفر خندق بودی
 • 0:17 - 0:18
  و پل ها را می سوزاندی
 • 0:18 - 0:19
  من اختراع هایم را بیرون می دادم
 • 0:19 - 0:20
  و ثروت جمع می کردم
 • 0:20 - 0:21
  پس برگرد پیش کبوترهات
 • 0:21 - 0:22
  تو بچه سوسولی
 • 0:22 - 0:23
  و به بیماری وسواس دچاری
 • 0:23 - 0:24
  تو هیچ وقت سکس نداشتی
 • 0:24 - 0:26
  مطمئن باش من دهنتو سرویس می کنم
 • 0:26 - 0:27
  من تو رو می شکنم تسلا
 • 0:27 - 0:28
  راهی نداره که بخوایم آروم حلش کنیم
 • 0:28 - 0:30
  من حرفمو عوض نمی کنم
 • 0:30 - 0:32
  من مستقیما به تو "دیس" می دم
 • 0:32 - 0:34
  من جهانی از انرژی بی نهایت می بینم
 • 0:34 - 0:35
  اما بدون پتانسیلی برای تهدید
 • 0:35 - 0:36
  از این دشمن
 • 0:36 - 0:38
  پس می تونی تسلا صدام کنی
 • 0:38 - 0:38
  نیکولا
 • 0:38 - 0:39
  کسی که بی نقص لباس پوشیده
 • 0:39 - 0:41
  کسی که در لباس یک دشمن الکتریکی درس میده
 • 0:41 - 0:42
  این نکته توی امتحان میاد
 • 0:42 - 0:43
  پس اعتراف کن
 • 0:43 - 0:44
  به دزدی هایت
 • 0:44 - 0:45
  و بذار همه دنیا بدونن
 • 0:45 - 0:46
  اون صربستانی چیکار کرد
 • 0:46 - 0:48
  برای جادوگر منلو
 • 0:48 - 0:49
  تاریخ داره بازنویسی می شه
 • 0:49 - 0:51
  و من اونو از حفظم
 • 0:51 - 0:52
  بهترین اختراعت
 • 0:52 - 0:53
  راهی برای دزدین اعتبار بود
 • 0:53 - 0:54
  حقیقت تلخه
 • 0:54 - 0:55
  تو ورشکسته ای و آه در بساط نداری
 • 0:55 - 0:56
  پشیزی به خیالاتت
 • 0:56 - 0:56
  اهمیت نمی دم
 • 0:56 - 0:58
  اگر نشه پولی ازشون درآورد
 • 0:58 - 0:58
  من تجارت می کنم
 • 0:58 - 0:59
  افتاد؟
 • 0:59 - 1:00
  کارایی که هرگز نتونسیتی انجام بدی
 • 1:00 - 1:01
  پس بذار بهت بگم
 • 1:01 - 1:03
  که من باعث شدم نیوجرسی خوب جلوه کنه
 • 1:03 - 1:04
  تصویر من الان داره توسط یکی از اختراعاتم ضبط میشه
 • 1:04 - 1:06
  توی این مورد گولت زدن قبلا هم بهت گفتم
 • 1:06 - 1:07
  و من 50 هزار دلار باهات شرط می بندم
 • 1:07 - 1:08
  که هیچوقت فراموشش نکنی
 • 1:08 - 1:09
  بدون من
 • 1:09 - 1:10
  این یه چشمه
 • 1:10 - 1:11
  از چیزیه که این دعوا می تونست باشه
 • 1:11 - 1:12
  بدون نور
 • 1:12 - 1:13
  بدون دوربین
 • 1:13 - 1:13
  بدون صدا
 • 1:13 - 1:14
  حالیت شد؟
 • 1:14 - 1:15
  توی احمق
 • 1:15 - 1:16
  فکر کردی می تونی
 • 1:16 - 1:17
  با این چیزا منو تحت تاثیر قرار بدی؟
 • 1:17 - 1:18
  تو نمی تونستی استعدادای منو داشته باشی
 • 1:18 - 1:19
  با اون ذهن کوچیک حریصت
 • 1:19 - 1:20
  چیزی که توی سر منه
 • 1:20 - 1:22
  از زمان خودش جلوتر بود
 • 1:22 - 1:23
  تو از من چیزی ندزدیدی
 • 1:23 - 1:25
  تو من رو از بشریت دزدیدی
 • 1:25 - 1:27
  این یک انتقال بی سیم از حقیقته
 • 1:27 - 1:28
  و یک داستان واقعی تکان دهنده
 • 1:28 - 1:29
  از تو و یک بانکدار
 • 1:29 - 1:30
  و اگر مردم می دونستند
 • 1:30 - 1:32
  که تو نذاشتی من برق رو مجانی کنم
 • 1:32 - 1:33
  بد و بیراه می گفتند
 • 1:33 - 1:35
  به ادیسون متقلب به هر طریقی که می تونستند
 • 1:35 - 1:36
  چه کسی برد؟
 • 1:36 - 1:38
  نفر بعدی کیه؟
 • 1:38 - 1:40
  شما بگید
Title:
ERB - توماس ادیسون در برابر نیکولا تسلا
Description:

جنگ های رپ حماسی تاریخ

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Project:
ERB Season 2 - Part 3
Duration:
02:04

Persian subtitles

Revisions Compare revisions