Return to Video

De menselijke vaardigheden die we nodig hebben in een onvoorspelbare wereld

 • 0:01 - 0:04
  Onlangs besloten de leiders
  van een Amerikaanse supermarktketen
 • 0:04 - 0:08
  dat hun bedrijf een pak
  efficiënter moest worden.
 • 0:08 - 0:12
  Dus wierpen ze zich volledig
  op hun digitale transformatie.
 • 0:12 - 0:16
  De teams die toezicht hielden op vlees,
  groente en brood werden ontslaan
 • 0:16 - 0:20
  en vervangen door
  een algoritmische taakverdeler.
 • 0:21 - 0:23
  In plaats van mensen die samenwerken,
 • 0:23 - 0:27
  kwamen werknemers nu aan, klokten in,
  kregen een taak toegewezen, deden dit
 • 0:27 - 0:29
  en begonnen van voor af aan.
 • 0:29 - 0:33
  Het was wetenschappelijk
  management op steroïden,
 • 0:33 - 0:35
  het standaardiseren en toewijzen van werk.
 • 0:36 - 0:38
  Het was super efficiënt.
 • 0:39 - 0:40
  Nou... niet helemaal,
 • 0:41 - 0:44
  want de taakverdeler wist niet
 • 0:44 - 0:47
  wanneer een klant
  een doos eieren zou laten vallen,
 • 0:47 - 0:50
  kon niet voorspellen wanneer een kind
  een display zou omverwerpen,
 • 0:51 - 0:53
  of wanneer de lokale school
  haar leerlingen zou vragen
 • 0:53 - 0:55
  de volgende dag
  een kokosnoot mee te brengen.
 • 0:55 - 0:56
  (Gelach)
 • 0:56 - 0:58
  Efficiëntie werkt echt goed
 • 0:58 - 1:01
  als je precies kunt voorspellen
  wat je nodig zal hebben.
 • 1:02 - 1:05
  Maar bij een afwijkende
  of onverwachte situatie,
 • 1:05 - 1:07
  kinderen, klanten, kokosnoten...
 • 1:07 - 1:10
  Dan is efficiëntie niet langer een hulp.
 • 1:12 - 1:14
  Dit is echt een cruciale kwestie geworden,
 • 1:14 - 1:17
  dit vermogen om
  met het onverwachte om te gaan,
 • 1:18 - 1:21
  want het onverwachte
  is de norm aan het worden.
 • 1:22 - 1:26
  Daarom aarzelen experts
  en voorspellers om iets te voorspellen
 • 1:26 - 1:28
  meer dan 400 dagen op voorhand.
 • 1:29 - 1:30
  Waarom?
 • 1:31 - 1:32
  Omdat in de afgelopen 20 of 30 jaar
 • 1:32 - 1:38
  een groot deel van de wereld verschoven is
  van ingewikkeld naar complex.
 • 1:38 - 1:41
  Dat betekent dat er
  inderdaad patronen zijn
 • 1:41 - 1:43
  maar dat ze zich niet regelmatig herhalen;
 • 1:43 - 1:48
  dat zeer kleine veranderingen een
  onevenredig grote impact kunnen hebben;
 • 1:48 - 1:51
  en dat expertise niet altijd zal volstaan,
 • 1:51 - 1:55
  omdat het systeem
  gewoon te snel blijft veranderen.
 • 1:56 - 1:59
  Dus wat dat betekent,
 • 1:59 - 2:02
  is dat enorm veel zaken ter wereld
 • 2:02 - 2:05
  zich vandaag niet meer lenen
  tot voorspellingen.
 • 2:05 - 2:09
  Daarom zegt de Bank of England:
  ja, er komt een nieuwe crash,
 • 2:09 - 2:11
  maar we weten niet waarom of wanneer.
 • 2:12 - 2:14
  We weten dat
  klimaatverandering een feit is,
 • 2:14 - 2:18
  maar we kunnen niet voorspellen
  waar bosbranden zullen uitbreken,
 • 2:18 - 2:21
  en welke fabrieken zullen overstromen.
 • 2:21 - 2:24
  Daarom begrijpen bedrijven
  niet wat er gebeurt
 • 2:24 - 2:29
  wanneer plastic rietjes,
  zakken en waterflessen
 • 2:29 - 2:33
  plots veranderen van standaardproduct
  naar iets dat wordt afgekeurd.
 • 2:33 - 2:37
  En daarom zijn ze verbijsterd
  als veranderende sociale waarden
 • 2:37 - 2:42
  sterren in paria's verandert
  en collega's in outcasts:
 • 2:43 - 2:46
  onuitroeibare onzekerheid.
 • 2:47 - 2:52
  In een omgeving waarin
  voorspellen zo moeilijk is geworden,
 • 2:52 - 2:55
  zal efficiëntie ons
  niet alleen niet helpen,
 • 2:55 - 3:02
  het ondermijnt en erodeert ons vermogen
  om ons aan te passen en te reageren.
 • 3:04 - 3:07
  Dus als efficiëntie niet langer
  onze leidraad is,
 • 3:07 - 3:09
  hoe moeten we de toekomst dan aanpakken?
 • 3:09 - 3:11
  Welke manier van denken
  zal ons echt helpen?
 • 3:11 - 3:17
  Welke talenten moeten we
  absoluut verdedigen?
 • 3:18 - 3:22
  Waar we in het verleden vooral bezig waren
  met 'just in time management',
 • 3:23 - 3:26
  moeten we ons nu richten
  op 'just in case management'
 • 3:26 - 3:30
  en ons voorbereiden op situaties
  die over het algemeen zeker zijn,
 • 3:30 - 3:32
  maar specifiek gezien ambigu zijn.
 • 3:33 - 3:38
  Een voorbeeld hiervan is de Coalitie
  voor Epidemische Paraatheid, CEPI.
 • 3:38 - 3:42
  We weten dat er in de toekomst
  meer epidemieën zullen zijn,
 • 3:42 - 3:46
  maar weten niet waar of wanneer of wat.
 • 3:46 - 3:48
  Dus kunnen we niet plannen.
 • 3:49 - 3:51
  Maar we kunnen ons wel voorbereiden.
 • 3:51 - 3:57
  Dus ontwikkelt CEPI meerdere vaccins
  voor meerdere ziekten,
 • 3:58 - 4:01
  wetende dat ze niet kunnen voorspellen
  welke vaccins zullen werken
 • 4:01 - 4:03
  of welke ziekten zullen uitbreken.
 • 4:03 - 4:06
  Dus sommige van die vaccins
  zullen nooit worden gebruikt.
 • 4:06 - 4:08
  Dat is inefficiënt.
 • 4:09 - 4:13
  Maar het is robuust
  omdat het meer mogelijkheden biedt
 • 4:13 - 4:18
  en betekent dat we niet afhangen
  van één technologische oplossing.
 • 4:19 - 4:22
  Ons reactievermogen ten aanzien
  van een epidemie hangt ook sterk af
 • 4:22 - 4:25
  van mensen die elkaar
  kennen en vertrouwen.
 • 4:25 - 4:28
  Maar die relaties hebben
  tijd nodig om zich te ontwikkelen,
 • 4:28 - 4:32
  tijd die we altijd tekortkomen
  als er een epidemie uitbreekt.
 • 4:32 - 4:37
  Dus ontwikkelt CEPI nu al relaties,
  vriendschappen en allianties,
 • 4:38 - 4:41
  wetende dat sommige ervan
  misschien nooit zullen worden gebruikt.
 • 4:42 - 4:45
  Dat is inefficiënt,
  tijdverspilling misschien,
 • 4:45 - 4:46
  maar het is robuust.
 • 4:47 - 4:51
  Dat robuuste denken zie je ook
  in de financiële sector.
 • 4:51 - 4:55
  Vroeger hielden banken
  veel minder kapitaal aan
 • 4:55 - 4:57
  dan ze vandaag moeten,
 • 4:57 - 5:01
  want te weinig kapitaal aanhouden
  en er te efficiënt mee omgaan,
 • 5:01 - 5:04
  is precies wat banken zo fragiel maakte.
 • 5:05 - 5:10
  Meer kapitaal aanhouden
  lijkt en is inefficiënt.
 • 5:10 - 5:16
  Maar het is robuust, want het beschermt
  het financiële systeem tegen verrassingen.
 • 5:17 - 5:20
  Landen die klimaatverandering
  echt serieus nemen
 • 5:20 - 5:24
  weten dat ze meerdere
  oplossingen moeten hebben,
 • 5:24 - 5:27
  meerdere vormen van hernieuwbare energie,
 • 5:27 - 5:28
  niet slechts één.
 • 5:28 - 5:33
  De landen die op dit vlak
  het verst staan, zijn al jaren bezig
 • 5:33 - 5:37
  hun water- en voedselvoorziening
  en gezondheidszorg aan te passen,
 • 5:37 - 5:41
  want ze weten dat, tegen de tijd
  dat ze zeker zijn van hun voorspelling,
 • 5:41 - 5:45
  die informatie waarschijnlijk
  te laat zal komen.
 • 5:45 - 5:48
  Je kan dezelfde aanpak gebruiken
  voor handelsoorlogen
 • 5:48 - 5:50
  en veel landen doen dat ook.
 • 5:50 - 5:54
  In plaats van af te hangen
  van één enkele grote handelspartner,
 • 5:54 - 5:56
  proberen ze ieders vriend te zijn,
 • 5:56 - 5:58
  want ze weten dat ze
  niet kunnen voorspellen
 • 5:58 - 6:02
  welke markten plots
  onstabiel kunnen worden.
 • 6:02 - 6:06
  Het is tijdrovend en duur
  om over al deze deals te onderhandelen,
 • 6:06 - 6:07
  maar het is robuust
 • 6:07 - 6:13
  omdat het hun hele economie helpt
  om zich tegen schokken te verdedigen.
 • 6:13 - 6:17
  Deze strategie wordt
  vooral gevolgd door kleine landen
 • 6:17 - 6:21
  die weten dat ze nooit de slagkracht
  zullen hebben om de lakens uit te delen,
 • 6:21 - 6:24
  dus het is beter om
  te veel vrienden te hebben.
 • 6:26 - 6:28
  Maar als je vastzit
  in een van die organisaties
 • 6:28 - 6:33
  die nog steeds gevangen zitten
  in de mythe rond efficiëntie,
 • 6:33 - 6:35
  hoe begin je dan aan verandering?
 • 6:36 - 6:38
  Probeer wat te experimenteren.
 • 6:38 - 6:40
  In Nederland
 • 6:40 - 6:45
  werd thuisverpleging vroeger gerund
  zoals de supermarkt:
 • 6:45 - 6:49
  gestandaardiseerde en
  voorgeschreven taken tot op de minuut:
 • 6:49 - 6:53
  negen minuten op maandag,
  zeven minuten op woensdag,
 • 6:53 - 6:55
  acht minuten op vrijdag.
 • 6:55 - 6:57
  De verplegers hadden er een hekel aan.
 • 6:57 - 7:01
  Dus een van hen, Jos de Blok,
  stelde een experiment voor.
 • 7:01 - 7:03
  Aangezien elke patiënt anders is
 • 7:03 - 7:06
  en we op voorhand niet weten
  wat ze nodig hebben,
 • 7:06 - 7:09
  waarom laten we de verplegers
  niet gewoon zelf beslissen?
 • 7:09 - 7:11
  Klinkt dat roekeloos?
 • 7:11 - 7:12
  (Gelach)
 • 7:12 - 7:14
  (Applaus)
 • 7:14 - 7:18
  In zijn experiment ondervond Jos
  dat de patiënten beter werden
 • 7:18 - 7:21
  in de helft van de tijd,
 • 7:21 - 7:25
  en de kosten daalden met 30 procent.
 • 7:26 - 7:30
  Toen ik Jos vroeg wat hem had verrast
  aan zijn experiment,
 • 7:30 - 7:32
  lachte hij en zei:
 • 7:32 - 7:35
  "Ik had geen idee
  dat het zo makkelijk kon zijn
 • 7:35 - 7:38
  om zo'n enorme verbetering te creëren,
 • 7:38 - 7:41
  want dit soort dingen
  kan je niet weten of voorspellen
 • 7:41 - 7:45
  door aan een bureau
  naar een computerscherm te staren."
 • 7:45 - 7:49
  Dus nu heeft deze vorm van verpleging
  zich verspreid over heel Nederland
 • 7:49 - 7:50
  en over de hele wereld.
 • 7:50 - 7:54
  Maar in elk nieuw land
  begint het nog steeds met experimenten,
 • 7:54 - 7:58
  omdat elke plaats een beetje,
  en onvoorspelbaar, anders is.
 • 7:59 - 8:03
  Natuurlijk werken niet alle experimenten.
 • 8:03 - 8:06
  Jos probeerde een soortgelijke
  aanpak bij de brandweer
 • 8:06 - 8:10
  en ondervond dat het niet werkte,
  omdat de dienst te gecentraliseerd is.
 • 8:10 - 8:12
  Mislukte experimenten
  zien er inefficiënt uit,
 • 8:12 - 8:16
  maar vaak is dit de enige manier
  om erachter te komen
 • 8:16 - 8:18
  hoe de echte wereld werkt.
 • 8:18 - 8:22
  Dus nu probeert hij het bij leraren.
 • 8:23 - 8:29
  Dit soort experimenten vereisen
  creativiteit en een goede dosis lef.
 • 8:30 - 8:32
  In Engeland...
 • 8:32 - 8:34
  ik wou zeggen in het Verenigd Koninkrijk,
 • 8:34 - 8:35
  maar in Engeland...
 • 8:35 - 8:37
  (Gelach)
 • 8:37 - 8:41
  (Applaus)
 • 8:41 - 8:47
  In Engeland is het leidende rugbyteam,
  of toch een ervan, Saracens.
 • 8:47 - 8:52
  De manager en de coach realiseerden zich
  dat alle fysieke training die ze doen
 • 8:52 - 8:56
  en de datagedreven conditionering
  generiek zijn geworden.
 • 8:56 - 8:59
  Alle teams doen precies hetzelfde.
 • 9:00 - 9:02
  Dus ze namen het risico
  van een experiment.
 • 9:02 - 9:08
  Ze namen het hele team mee,
  zelfs in het wedstrijdseizoen, op skireis
 • 9:08 - 9:11
  en om sociale projecten
  in Chicago te bezoeken.
 • 9:11 - 9:16
  Dit was duur, tijdrovend,
  en het is een beetje riskant
 • 9:16 - 9:20
  om een groep rugbyspelers
  op een skipiste te zetten, toch?
 • 9:20 - 9:21
  (Gelach)
 • 9:21 - 9:25
  Maar wat ze ontdekten
  was dat de spelers terugkwamen
 • 9:25 - 9:30
  met hernieuwde relaties
  van loyaliteit en solidariteit.
 • 9:30 - 9:33
  En als ze nu op het veld staan
  onder ongelooflijke druk,
 • 9:33 - 9:38
  vertonen ze wat de manager
  rustige zelfverzekerdheid noemt:
 • 9:38 - 9:44
  een niet-aflatende, onwrikbare
  toewijding aan elkaar.
 • 9:45 - 9:49
  Hun tegenstanders zijn vol ontzag
 • 9:49 - 9:54
  maar zijn nog te veel in de ban van
  efficiëntie om het zelf uit te proberen.
 • 9:54 - 9:56
  Bij een Londens technologiebedrijf, Verve,
 • 9:56 - 9:59
  meet de CEO zo ongeveer
  alles wat beweegt,
 • 9:59 - 10:02
  maar ze kon niets vinden
  dat een verschil maakte
 • 10:02 - 10:04
  in de productiviteit van het bedrijf.
 • 10:04 - 10:08
  Dus bedacht ze een experiment
  dat ze 'Love Week' noemt:
 • 10:08 - 10:12
  een hele week waarin
  alle werknemers op zoek gaan
 • 10:12 - 10:17
  naar slimme, hulpvaardige, fantasierijke
  dingen die hun collega's doen
 • 10:17 - 10:19
  en dat in de bloemetjes zetten.
 • 10:19 - 10:21
  Het kost enorm veel tijd en moeite,
 • 10:22 - 10:25
  velen zouden het afleiding noemen,
 • 10:25 - 10:31
  maar het geeft hen echt energie
  en maakt het hele bedrijf productiever.
 • 10:32 - 10:35
  Bereidheid, coalitievorming,
 • 10:35 - 10:40
  verbeelding, experimenten, moed.
 • 10:41 - 10:43
  In een onvoorspelbare tijd
 • 10:43 - 10:48
  zijn dit enorme bronnen
  van veerkracht en sterkte.
 • 10:49 - 10:51
  Dit is niet efficiënt,
 • 10:52 - 10:55
  maar ze geven ons
  een grenzeloze capaciteit
 • 10:55 - 10:59
  voor aanpassing,
  variatie en inventiviteit.
 • 11:00 - 11:03
  En hoe minder we over de toekomst weten,
 • 11:03 - 11:08
  hoe meer we deze geweldige
  hulpbronnen zullen nodig hebben
 • 11:08 - 11:14
  van menselijke, rommelige,
  onvoorspelbare vaardigheden.
 • 11:15 - 11:19
  Maar in onze groeiende
  afhankelijkheid van technologie,
 • 11:20 - 11:24
  zijn we die vaardigheden
  aan het ontmantelen.
 • 11:25 - 11:28
  Telkens als we technologie gebruiken
 • 11:28 - 11:32
  om een beslissing of keuze te maken,
 • 11:32 - 11:35
  of te interpreteren hoe iemand zich voelt,
 • 11:35 - 11:37
  of ons door een gesprek te loodsen,
 • 11:37 - 11:42
  besteden we aan een machine uit
  wat we zelf kunnen doen,
 • 11:42 - 11:45
  en dat is een dure ruil.
 • 11:46 - 11:49
  Hoe meer we machines
  voor ons laten denken,
 • 11:50 - 11:53
  hoe minder we voor onszelf kunnen denken.
 • 11:54 - 11:55
  Hoe meer...
 • 11:55 - 11:59
  (Applaus)
 • 11:59 - 12:04
  Hoe meer tijd dokters besteden
  aan het lezen van digitale dossiers,
 • 12:04 - 12:08
  hoe minder tijd ze over hebben
  om naar hun patiënten te kijken.
 • 12:08 - 12:11
  Hoe meer we gebruik maken
  van opvoedingsapps,
 • 12:11 - 12:13
  hoe minder we onze kinderen kennen.
 • 12:14 - 12:19
  Hoe meer tijd we doorbrengen met mensen
  die automatisch zijn voorgesorteerd,
 • 12:19 - 12:23
  hoe minder we kunnen omgaan
  met mensen die anders zijn dan wij.
 • 12:23 - 12:28
  En hoe minder medeleven we nodig hebben,
  hoe minder medeleven we hebben.
 • 12:30 - 12:33
  Wat al deze technologieën proberen te doen
 • 12:33 - 12:40
  is een gestandaardiseerd model forceren
  van een voorspelbare werkelijkheid
 • 12:40 - 12:44
  op een wereld die oneindig verrassend is.
 • 12:45 - 12:47
  Wat wordt geëlimineerd?
 • 12:47 - 12:50
  Alles wat we niet kunnen meten,
 • 12:50 - 12:53
  dus ongeveer alles
  wat echt de moeite waard is.
 • 12:54 - 13:01
  (Applaus)
 • 13:03 - 13:07
  Door onze groeiende
  afhankelijkheid van technologie
 • 13:07 - 13:12
  riskeren we minder bekwaam
  te worden, kwetsbaarder
 • 13:12 - 13:17
  voor de diepe en groeiende
  complexiteit van de echte wereld.
 • 13:18 - 13:23
  Terwijl ik nadacht over
  de extreme stress en turbulentie
 • 13:23 - 13:26
  die we onvermijdelijk
  het hoofd zullen moeten bieden,
 • 13:27 - 13:30
  ging ik met een aantal CEO's praten
 • 13:30 - 13:35
  van bedrijven die een existentiële
  crisis hadden doorgemaakt,
 • 13:35 - 13:37
  toen ze op de rand van de afgrond stonden.
 • 13:39 - 13:43
  Dit waren openhartige,
  moeilijke gesprekken.
 • 13:44 - 13:48
  Velen hadden tranen in de ogen
  toen ze eraan terugdachten.
 • 13:48 - 13:50
  Dus vroeg ik hen:
 • 13:51 - 13:53
  "Wat hielp je er doorheen?"
 • 13:53 - 13:56
  En ze zeiden allemaal precies hetzelfde.
 • 13:56 - 13:59
  "Het was geen data of technologie,
 • 14:00 - 14:05
  het waren mijn vrienden en collega's
  die me op de been hielden."
 • 14:05 - 14:11
  Een van hen voegde eraan toe: "Het was
  het tegenovergestelde van de gig economy."
 • 14:12 - 14:16
  Maar toen ging ik praten met een groep
  jonge, opkomende kaderleden,
 • 14:16 - 14:19
  en vroeg hen:
  "Welke collega's zijn vrienden?"
 • 14:19 - 14:22
  en ze staarden ze me niet-begrijpend aan.
 • 14:22 - 14:24
  "Er is geen tijd."
 • 14:24 - 14:25
  "Ze hebben het te druk."
 • 14:25 - 14:27
  "Het is niet efficiënt."
 • 14:28 - 14:36
  Wie, vroeg ik me af, zal hen
  verbeeldingskracht, stamina en moed geven
 • 14:36 - 14:38
  als de storm komt?
 • 14:40 - 14:43
  Iedereen die je vertelt
  dat hij de toekomst kent,
 • 14:43 - 14:46
  probeert gewoon die toekomst te bezitten,
 • 14:46 - 14:49
  een vals gevoel van voorbestemming.
 • 14:50 - 14:52
  De hardere, diepere waarheid is
 • 14:53 - 14:56
  dat de toekomst niet
  in kaart kan worden gebracht,
 • 14:56 - 14:58
  dat we hem niet kennen
  tot we er zijn aanbeland.
 • 14:59 - 15:04
  Maar dat is oké,
  omdat we zoveel fantasie hebben...
 • 15:04 - 15:05
  als we hem gebruiken.
 • 15:05 - 15:11
  We hebben een diep talent
  voor inventiviteit en exploratie
 • 15:11 - 15:13
  als we ze toepassen.
 • 15:13 - 15:18
  We hebben de moed om dingen uit te vinden
  die we nog nooit hebben gezien.
 • 15:19 - 15:21
  Verlies die vaardigheden,
 • 15:22 - 15:24
  en we zijn verloren.
 • 15:24 - 15:27
  Maar verfijn en ontwikkel ze,
 • 15:28 - 15:31
  en we kunnen elke toekomst
  creëren die we willen.
 • 15:32 - 15:34
  Bedankt.
 • 15:34 - 15:37
  (Applaus)
Title:
De menselijke vaardigheden die we nodig hebben in een onvoorspelbare wereld
Speaker:
Margaret Heffernan
Description:

Hoe meer we vertrouwen op technologie om efficiënter te worden, hoe minder vaardigheden we hebben om met het onverwachte om te gaan, zegt schrijfster en ondernemer Margaret Heffernan. Ze legt uit waarom we minder technologie en meer rommelige menselijke vaardigheden nodig hebben - zoals verbeeldingskracht, nederigheid en moed - om problemen te kunnen oplossen in het bedrijfsleven, de overheid en het leven in onze onvoorspelbare tijd. "We hebben genoeg moed om dingen uit te vinden die we nog nooit hebben gezien", zegt ze. "We kunnen elke toekomst creëren die we willen."

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Dutch subtitles

Revisions