Return to Video

As destrezas humanas necesarias nun mundo imprevisible

 • 0:01 - 0:04
  Hai pouco, o equipo de liderado
  dunha cadea de supermercados dos EEUU
 • 0:04 - 0:08
  decidiu que había que mellorar
  a eficiencia da empresa.
 • 0:08 - 0:12
  Así que se apuntaron entusiasmados
  á súa transformación dixital.
 • 0:12 - 0:16
  Suprimiron os equipos de supervisión
  de carne, verduras e panadaría
 • 0:16 - 0:20
  e introduciron un algoritmo
  para asignar tarefas.
 • 0:21 - 0:23
  Ben, no canto de a xente,
  traballaren xunta
 • 0:23 - 0:27
  cada empregado fichaba ao chegar,
  asignábaselle unha tarefa, realizábaa,
 • 0:27 - 0:29
  e volvía por máis.
 • 0:29 - 0:33
  Era xestión científica en grao sumo,
 • 0:33 - 0:35
  á hora de estandarizar e asignar traballo.
 • 0:36 - 0:38
  Era supereficiente.
 • 0:39 - 0:40
  Ou non de todo,
 • 0:41 - 0:44
  dado que o asignador de tarefas non sabía
 • 0:44 - 0:47
  cando a un cliente lle ía caer
  unha caixa de ovos,
 • 0:47 - 0:50
  non podía prever cando un neno revoltoso
  ía entornar un expositor,
 • 0:51 - 0:52
  ou cando o instituto do barrio decidía
 • 0:52 - 0:55
  que todo o mundo tiña que vir
  cun coco ao día seguinte.
 • 0:55 - 0:56
  (Risas)
 • 0:56 - 0:58
  A eficiencia vai moi ben
 • 0:58 - 1:01
  cando podes prever con precisión
  que vas necesitar.
 • 1:02 - 1:05
  Pero cando xorde o anómalo
  ou o inesperado
 • 1:05 - 1:07
  --nenos, clientes, cocos--
 • 1:07 - 1:10
  ben, entón a eficiencia
  xa non está do teu lado.
 • 1:12 - 1:14
  Isto volveuse unha cuestión esencial,
 • 1:14 - 1:17
  esta capacidade para facer fronte
  aos imprevistos,
 • 1:18 - 1:21
  porque os imprevistos están
  a converterse na norma.
 • 1:22 - 1:26
  É o motivo polo que aos expertos e
  aos analistas lles custa facer predicións
 • 1:26 - 1:28
  con máis de 400 días de antelación.
 • 1:29 - 1:30
  Por que?
 • 1:31 - 1:32
  Porque nos últimos 20 ou 30 anos,
 • 1:32 - 1:36
  boa parte do mundo pasou
  de ser complicado
 • 1:36 - 1:38
  a ser complexo --
 • 1:38 - 1:41
  é dicir, é verdade que hai certas pautas,
 • 1:41 - 1:43
  pero non se repiten de xeito regular.
 • 1:43 - 1:48
  O que significa que cambios moi pequenos
  poden ter un impacto desproporcionado.
 • 1:48 - 1:51
  E significa que non sempre
  vai abondar coa experiencia,
 • 1:51 - 1:55
  porque o sistema non deixa de mudar
  demasiado rápido.
 • 1:56 - 1:59
  Así que o que todo iso significa
 • 1:59 - 2:02
  é que hai una enorme cantidade de cousas
 • 2:02 - 2:05
  que, digamos, se resisten ás predicións.
 • 2:05 - 2:09
  É por iso que o Banco de Inglaterra di
  que, efectivamente, haberá outra crise
 • 2:09 - 2:11
  pero non sabemos por que ou cando.
 • 2:12 - 2:14
  Sabemos que o cambio climático é real,
 • 2:14 - 2:18
  pero non podemos prever en que lugar
  se vai producir un incendio
 • 2:18 - 2:21
  e non sabemos que fábricas
  van quedar asolagadas.
 • 2:21 - 2:24
  Por iso ás empresas cólleas por sorpresa
 • 2:24 - 2:29
  que, de repente, as pallas de plástico,
  as bolsas e as botellas de auga
 • 2:29 - 2:32
  pasen de ser produtos básicos
  a ser algo que hai que evitar.
 • 2:33 - 2:37
  E confúndeos que un cambio de costumes
 • 2:37 - 2:42
  convirta estrelas en marxinados
  e colegas en proscritos:
 • 2:43 - 2:46
  incerteza imsuprimible.
 • 2:47 - 2:52
  Nun entorno que desafía de
  tal xeito as predicións,
 • 2:52 - 2:55
  a eficiencia non só non nos vai servir;
 • 2:55 - 3:02
  de feito socaba e debilita a nosa
  capacidade de adaptación e resposta.
 • 3:04 - 3:07
  Entón, se a eficiencia xa non é
  o noso pricipio guía,
 • 3:07 - 3:09
  como debemos afrontar o futuro?
 • 3:09 - 3:11
  Que modo de pensar
  é o que nos vai axudar?
 • 3:11 - 3:17
  Que clase de talentos debemos
  asegurarnos de defender?
 • 3:18 - 3:22
  Penso que onde antes adoitabamos pensar
  moito en xestión "xusto a tempo",
 • 3:23 - 3:26
  temos que comezar a pensar
  en "por se acaso".
 • 3:26 - 3:30
  e prepararnos para acontecementos
  que son en xeral seguros
 • 3:30 - 3:32
  pero permanecen ambiguos no específico.
 • 3:33 - 3:38
  Un exemplo é a Coalición para
  a Preparación ante Epidemias, a CEPI.
 • 3:38 - 3:42
  Sabemos que no futuro
  haberá máis epidemias,
 • 3:42 - 3:46
  pero non sabemos onde, cando ou que.
 • 3:46 - 3:48
  Así que non podemos planificar nada.
 • 3:49 - 3:51
  Pero podemos prepararnos.
 • 3:51 - 3:57
  A CEPI está a crear múltiples vacinas
  para múltiples doenzas,
 • 3:58 - 4:01
  aínda que non poden predicir
  cales desas vacinas van funcionar
 • 4:01 - 4:03
  ou que enfermidades van aparecer.
 • 4:03 - 4:06
  Así que algunhas desas vacinas
  non se van usar nunca.
 • 4:06 - 4:08
  É ineficiente.
 • 4:09 - 4:11
  Pero é sólido,
 • 4:11 - 4:13
  porque ofrece máis opcións,
 • 4:13 - 4:18
  o que significa que non dependemos
  dunha única solución tecnolóxica.
 • 4:19 - 4:22
  A capacidade de resposta ás epidemias
  tamén depende en gran medida
 • 4:22 - 4:25
  de persoas que se coñecen
  e confían uns noutros.
 • 4:25 - 4:28
  Pero desenvolvermos esas relacións
  leva tempo,
 • 4:28 - 4:32
  e tempo é o que sempre escasea
  cando estala unha epidemia.
 • 4:32 - 4:37
  Por iso a CEPI está a desenvolver
  relacións, amizades, alianzas,
 • 4:38 - 4:41
  aínda que saben que algunhas delas
  poden non chegar a necesitarse.
 • 4:42 - 4:45
  É pouco eficiente,
  se cadra unha perda de tempo,
 • 4:45 - 4:46
  pero é sólido.
 • 4:47 - 4:51
  Tamén podemos ver razoamento sólido
  nos servizos financeiros.
 • 4:51 - 4:55
  No pasado, os bancos adoitaban dispor
  de moito menos capital
 • 4:55 - 4:57
  do que se lles esixe hoxe,
 • 4:57 - 5:01
  porque dispor de tan pouco capital,
  ser demasiado eficientes con el,
 • 5:01 - 5:04
  era precisamente a causa
  da fraxilidade dos bancos.
 • 5:05 - 5:10
  É certo que dispor de máis capital
  semella e, de feito, é ineficiente.
 • 5:10 - 5:16
  Pero dá solidez, porque protexe
  o sistema financeiro das sorpresas.
 • 5:17 - 5:20
  Os países que toman en serio
  o cambio climático
 • 5:20 - 5:24
  saben que teñan que adoptar
  solucións múltiples,
 • 5:24 - 5:27
  múltiples formas de enerxías renovables,
 • 5:27 - 5:28
  e non unha soa.
 • 5:28 - 5:33
  Os países máis avanzados
  levan anos traballando,
 • 5:33 - 5:37
  cambiando o abastecemento de auga e
  alimentos e o sistema sanitario,
 • 5:37 - 5:41
  porque recoñecen que no momento
  en que poidan predicir con certeza,
 • 5:41 - 5:45
  se cadra esa información xa chega tarde.
 • 5:45 - 5:50
  O mesmo enfoque é aplicable ás guerras
  comerciais, como saben moitos países.
 • 5:50 - 5:54
  No canto de depender dun único
  socio comercial enorme,
 • 5:54 - 5:56
  tratan de ser amigos de todos,
 • 5:56 - 5:58
  dado que saben que non se pode predicir
 • 5:58 - 6:02
  que mercados poden volverse
  inestables de súpeto.
 • 6:02 - 6:06
  Negociar todos eses acordos
  require moito tempo e é caro,
 • 6:06 - 6:07
  pero é sólido,
 • 6:07 - 6:13
  porque proporciona unha defensa mellor
  de toda a economía fronte a sobresaltos.
 • 6:13 - 6:17
  É sobre todo a estratexia que adoptan
  os países pequenos
 • 6:17 - 6:21
  que saben que carecen de músculo
  para mandar no mercado,
 • 6:21 - 6:24
  así que é simplemente mellor contar
  con demasiados amigos.
 • 6:26 - 6:28
  Mais se estás atrapado
  nunha destas organizacións
 • 6:28 - 6:33
  que seguen prisioneiras
  do mito da eficiencia,
 • 6:33 - 6:35
  como comezas a cambiala?
 • 6:36 - 6:38
  Intenta uns experimentos.
 • 6:38 - 6:40
  Nos Países Baixos,
 • 6:40 - 6:45
  a asistencia a domicilio xestionábase
  máis ou menos coma o supermercado:
 • 6:45 - 6:47
  traballo estandarizado e prescrito
 • 6:47 - 6:49
  minuto a minuto:
 • 6:49 - 6:53
  nove minutos os luns,
  sete minutos os mércores,
 • 6:53 - 6:55
  oito minutos os venres.
 • 6:55 - 6:57
  Os enfermeiros odiábano.
 • 6:57 - 6:59
  Así que un deles, Jos de Blok,
 • 6:59 - 7:01
  propuxo un experimento.
 • 7:02 - 7:03
  Dado que cada paciente é distinto,
 • 7:03 - 7:06
  e non sabemos ben que vai necesitar,
 • 7:06 - 7:08
  por que non deixamos que decidan
  os enfermeiros?
 • 7:09 - 7:11
  Soa irresponsable?
 • 7:11 - 7:12
  (Risas)
 • 7:12 - 7:14
  (Aplausos)
 • 7:14 - 7:18
  Neste experimento, Jos descubriu
  que os pacientes melloraban
 • 7:18 - 7:21
  na metade de tempo,
 • 7:21 - 7:25
  e os custos reducíronse un 30 por cento.
 • 7:26 - 7:30
  Cando lle preguntei a Jos
  que o sorprendera do experimento
 • 7:30 - 7:32
  díxome rindo:
 • 7:32 - 7:35
  "Non tiña nin idea de que
  podía ser tan doado
 • 7:35 - 7:38
  lograr melloras tan enormes,
 • 7:38 - 7:41
  porque isto non é algo que
  se poida saber ou predicir
 • 7:41 - 7:44
  sentado nunha mesa
  ou diante dun ordenador"
 • 7:45 - 7:49
  Así que esta forma de asistencia
  espallouse polos Países Baixos
 • 7:49 - 7:50
  e por todo o mundo.
 • 7:50 - 7:54
  Pero cada vez que se instala nun país
  comeza con experimentos,
 • 7:54 - 7:58
  porque en cada lugar hai pequenas
  diferencias imprevisibles.
 • 7:59 - 8:03
  Por suposto, non todos os experimentos
  funcionan.
 • 8:03 - 8:06
  Jos probou un enfoque similar
  co servizo de bombeiros
 • 8:06 - 8:10
  e viu que non funcionaba porque
  o servizo está demasiado centralizado.
 • 8:10 - 8:12
  Os experimentos errados
  semellan ineficientes,
 • 8:12 - 8:16
  pero son a miúdo o único xeito
  que temos de descubrir
 • 8:16 - 8:18
  como funciona o mundo real.
 • 8:18 - 8:21
  Así que agora está probando cos mestres.
 • 8:23 - 8:26
  Experimentos coma ese requeren
  creatividade
 • 8:27 - 8:29
  e non pouca audacia.
 • 8:30 - 8:31
  En Inglaterra --
 • 8:32 - 8:35
  case digo Reino Unido, pero é
  en Inglaterra --
 • 8:35 - 8:37
  (Risas)
 • 8:37 - 8:41
  (Aplausos)
 • 8:41 - 8:45
  En Inglaterra, o mellor equipo de rugby,
  ou un dos mellores,
 • 8:45 - 8:47
  son os Saracens.
 • 8:47 - 8:52
  O presidente e o entrenador decatáronse
  de que todo o seu adestramento físico
 • 8:52 - 8:55
  e a preparación baseada en datos
  que poñen en práctica
 • 8:55 - 8:56
  volvéronse xenéricos;
 • 8:56 - 8:59
  de feito, tódolos equipos fan
  exactamento o mesmo.
 • 9:00 - 9:02
  Así que se arriscaron a experimentar.
 • 9:02 - 9:06
  Levaron a todo o equipo,
  mesmo en plena temporada,
 • 9:06 - 9:08
  de viaxe a esquiar
 • 9:08 - 9:11
  e a ver proxectos sociais en Chicago.
 • 9:11 - 9:13
  Foi caro,
 • 9:13 - 9:15
  levou moito tempo,
 • 9:15 - 9:16
  e podía ser un tanto arriscado
 • 9:16 - 9:20
  poñer un feixe de xogadores de rugby
  nunha pista de esquí, non si?
 • 9:20 - 9:21
  (Risas)
 • 9:21 - 9:25
  Pero o que descubriron foi que
  os xogadores voltaban
 • 9:25 - 9:30
  con vínculos renovados
  de lealdade e solidariedade.
 • 9:30 - 9:33
  E agora cando están no campo
  baixo unha presión incrible,
 • 9:33 - 9:38
  manifestan o que o presidente
  chama "confianza" --
 • 9:39 - 9:43
  unha inquebrantable e firme
 • 9:43 - 9:44
  dedicación mútua.
 • 9:45 - 9:49
  Os seus rivais están abraiados,
 • 9:49 - 9:53
  pero seguen demasiado atados á eficiencia
  como para intentar iso.
 • 9:54 - 9:56
  En Verve, unha tecnolóxica londinense,
 • 9:56 - 9:59
  a directora xeral mide practicamente
  todo o que se move,
 • 9:59 - 10:02
  pero non logrou atopar nada
  que tivese impacto
 • 10:02 - 10:04
  na produtividade da empresa.
 • 10:04 - 10:08
  Así que deseñou un experimento
  que chama "A semana do cariño":
 • 10:08 - 10:13
  durante toda unha semana cada empregado
  ten que buscar algo enxeñoso,
 • 10:13 - 10:15
  práctico e imaxinativo
 • 10:15 - 10:17
  que faga algún compañeiro,
 • 10:17 - 10:19
  pregoalo e festexalo.
 • 10:19 - 10:21
  Esixe moitísimo tempo e esforzo;
 • 10:22 - 10:25
  moitos dirían que é unha distracción.
 • 10:25 - 10:27
  Pero en realidade estimula a actividade
 • 10:27 - 10:30
  e fai que toda a empresa
  sexa máis produtiva.
 • 10:32 - 10:35
  Preparación, formación de coalicións,
 • 10:35 - 10:39
  imaxinación, experimentos,
 • 10:39 - 10:40
  coraxe --
 • 10:41 - 10:43
  nunha época imprevisible,
 • 10:43 - 10:48
  esas son fontes extraordinarias
  de resiliencia e fortaleza.
 • 10:49 - 10:51
  Son eficientes,
 • 10:52 - 10:55
  pero apórtannos unha capacidade infinita
 • 10:55 - 10:59
  para a adaptación, a variación
  e a invención.
 • 11:00 - 11:03
  E canto menos saibamos sobre o futuro,
 • 11:03 - 11:08
  máis imos necesitar
  destas fontes fabulosas
 • 11:08 - 11:14
  de destrezas humanas,
  caóticas e imprevisibles.
 • 11:15 - 11:19
  Pero a nosa crecente dependencia
  da tecnoloxía
 • 11:20 - 11:24
  lévanos a liquidar esas destrezas.
 • 11:25 - 11:28
  Cada vez que nos servimos da tecnoloxía
 • 11:28 - 11:32
  para animarnos a tomar unha decisión
  ou facer unha elección
 • 11:32 - 11:35
  ou para interpretar os sentimentos dalguén
 • 11:35 - 11:37
  ou para guiarnos nunha conversa,
 • 11:37 - 11:42
  estamos subcontratando unha máquina
  para o que podemos facer nós mesmos,
 • 11:42 - 11:45
  e é un intercambio que sae moi caro.
 • 11:46 - 11:49
  Canto máis deixamos que as máquinas
  pensen por nós,
 • 11:50 - 11:53
  menos podemos pensar por nós mesmos.
 • 11:54 - 11:55
  Canto máis --
 • 11:55 - 11:59
  (Aplausos)
 • 11:59 - 12:04
  Canto máis tempo pasan os médicos
  mirando historiais dixitalizados,
 • 12:04 - 12:08
  menos tempo pasan vendo pacientes.
 • 12:08 - 12:11
  Canto máis usamos apps para pais e nais
 • 12:11 - 12:13
  menos coñecemos aos nosos fillos.
 • 12:14 - 12:19
  Canto máis tempo pasamos con persoas que
  está previsto e programado que nos gusten,
 • 12:19 - 12:23
  menos capaces somos de conectar coas
  que son diferentes de nós.
 • 12:23 - 12:28
  E canta menos compaixón necesitamos,
  menos compaixón temos
 • 12:30 - 12:33
  O que tentan facer todas estas tecnoloxías
 • 12:33 - 12:40
  é aplicar á forza un modelo estandarizado
  dunha realidade previsible
 • 12:40 - 12:44
  a un mundo de infinitas sorpresas.
 • 12:45 - 12:46
  Que é o que queda fóra?
 • 12:47 - 12:50
  Calquera cousa que non se poida medir --
 • 12:50 - 12:53
  o que vén sendo practicamente
  todo o que importa.
 • 12:54 - 13:01
  (Aplausos)
 • 13:03 - 13:07
  A nosa crecente dependencia
  da tecnoloxía
 • 13:07 - 13:11
  ponnos en risco de perder destrezas,
 • 13:11 - 13:12
  de ser máis vulnerables
 • 13:12 - 13:15
  diante da profunda e crecente complexidade
 • 13:15 - 13:17
  do mundo real.
 • 13:18 - 13:23
  Cando estaba a pensar nos extremos
  de tensión e axitación
 • 13:23 - 13:26
  aos que sabemos que nos imos
  ter que enfrontar,
 • 13:27 - 13:30
  fun falar cunha serie de directivos
 • 13:30 - 13:35
  cuxas empresas pasaran
  por crises existenciais
 • 13:35 - 13:37
  nas que cambalearon
  ao bordo do colapso.
 • 13:39 - 13:43
  Foron conversas francas e desgarradoras.
 • 13:44 - 13:48
  Moitos choraron ao lembrar.
 • 13:48 - 13:50
  Así que lles preguntaba:
 • 13:51 - 13:53
  "Que che axudou a seguir adiante?"
 • 13:53 - 13:56
  E todos respondían exactamente o mesmo.
 • 13:56 - 13:59
  "Non foron os datos
  nin a tecnoloxía", dicían
 • 14:00 - 14:03
  "Foron os meus amigos e os compañeiros
 • 14:03 - 14:05
  os que me deron forza para seguir."
 • 14:05 - 14:10
  Un engadiu: "Foi máis ben o oposto
  á economía baixo demanda."
 • 14:12 - 14:16
  Pero entón fun falar cun grupo
  de xoves executivos emerxentes
 • 14:16 - 14:18
  e pregunteilles:
 • 14:18 - 14:19
  "Que amigos tedes no traballo?"
 • 14:19 - 14:21
  Quedaron mirando.
 • 14:22 - 14:24
  "Non hai tempo."
 • 14:24 - 14:25
  "Están demasiado ocupados."
 • 14:25 - 14:27
  "Non é eficiente."
 • 14:28 - 14:31
  Pregunteime quen lles vai dar
 • 14:32 - 14:36
  imaxinación e resistencia e coraxe
 • 14:36 - 14:38
  cando cheguen as tormentas?
 • 14:40 - 14:43
  Calquera que trate de dicirnos
  que coñece o futuro
 • 14:43 - 14:46
  só intenta posuílo,
 • 14:46 - 14:49
  unha forma espuria de destino manifesto.
 • 14:50 - 14:52
  A verdade máis dura e profunda é
 • 14:53 - 14:56
  que o futuro é territorio inexplorado,
 • 14:56 - 14:58
  e non podemos facer mapas
  ata chegarmos aló.
 • 14:59 - 15:01
  Pero non hai problema,
 • 15:01 - 15:04
  porque temos tanta información --
 • 15:04 - 15:05
  se a empregamos.
 • 15:05 - 15:11
  Temos un profundo talento
  para a inventiva e a exploración --
 • 15:11 - 15:13
  se o poñemos en práctica.
 • 15:13 - 15:18
  Temos valor abondo para inventar
  cousas que nunca antes víramos.
 • 15:19 - 15:21
  Se perdemos esas destrezas,
 • 15:22 - 15:24
  quedamos á toa.
 • 15:24 - 15:27
  Pero se as perfeccionamos
  e as desenvolvemos,
 • 15:28 - 15:31
  podemos crear calquera futuro
  que elixamos.
 • 15:32 - 15:34
  Grazas.
 • 15:34 - 15:40
  (Aplausos)
Title:
As destrezas humanas necesarias nun mundo imprevisible
Speaker:
Margaret Hefferman
Description:

Canto máis confiamos na tecnoloxía para ser máis eficientes, menos destrezas temos para enfrontarnos co inesperado, segundo a escritora e empresaria Margaret Hefferman. Nesta charla expón os motivos polos que necesitamos menos tecnoloxía e máis destrezas humanas desordenadas -- imaxinación, humildade, valor -- para resolver problemas nos ámbitos dos negocios, o goberno e a vida nunha época imprevisible. "Temos valor abondo para inventar cousas que nunca antes víramos," di. "Podemos crear calquera futuro que elixamos."

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Galician subtitles

Revisions