Return to Video

Уменията, от които се нуждаем в един непредсказуем свят

 • 0:01 - 0:04
  Наскоро лидерският екип
  на американска верига супермаркети
 • 0:04 - 0:08
  реши, че бизнесът им има нужда
  от подобряване на ефикасността.
 • 0:08 - 0:12
  Следователно те възторжено приветстваха
  своята дигитална трансформация.
 • 0:12 - 0:16
  Екипите, отговарящи за месото, зеленчуците
  и хляба бяха разтурени
 • 0:16 - 0:20
  и заместени от
  алгоритмичен разпределител на задачи.
 • 0:21 - 0:23
  И в момента,
  вместо хората да работят заедно,
 • 0:23 - 0:27
  всеки един служител отива, записва се,
  поставя му се задача, той я изпълнява,
 • 0:27 - 0:29
  и се връща за още.
 • 0:29 - 0:33
  Това е научен мениджмънт
  на стероиди,
 • 0:33 - 0:35
  стандартизиране и разпределяне на труда.
 • 0:36 - 0:38
  Наистина страшно ефективно.
 • 0:39 - 0:40
  Е, не съвсем,
 • 0:41 - 0:44
  защото разпределителят на задачи не знаел
 • 0:44 - 0:47
  кога някой клиент ще изпусне
  кутия с яйца,
 • 0:47 - 0:50
  не можел да предвиди и кога някое
  непослушно дете ще събори някой стелаж,
 • 0:51 - 0:52
  или пък кога местната гимназия
  ще реши,
 • 0:52 - 0:55
  че всеки трябва да донесе
  кокосов орех на следващия ден.
 • 0:55 - 0:56
  (Смях)
 • 0:56 - 0:58
  Ефикасността работи наистина
  много добре,
 • 0:58 - 1:01
  когато можеш да предвидиш
  точно от какво ще имаш нужда.
 • 1:02 - 1:05
  Но когато се появи аномалия
  или нещо неочаквано -
 • 1:05 - 1:07
  деца, клиенти, кокосови орехи...
 • 1:07 - 1:10
  Е, тогава вече ефикасността
  вече не е наш приятел.
 • 1:12 - 1:14
  Това се е превърнало в проблем
  от основна важност,
 • 1:14 - 1:17
  тази способност
  да се справяме с неочакваното,
 • 1:18 - 1:21
  защото неочакваното
  се превръща в нормата.
 • 1:22 - 1:26
  Ето защо експертите не желаят
  да прогнозират каквото и да било
 • 1:26 - 1:28
  за повече от 400 дена напред.
 • 1:29 - 1:30
  Защо ли?
 • 1:31 - 1:32
  Защото през последните 20-30 години,
 • 1:32 - 1:36
  голяма част от света
  се превърна от сложен
 • 1:36 - 1:38
  в комплексен,
 • 1:38 - 1:41
  което значи, че да - има дадени модели,
 • 1:41 - 1:43
  но те не се повтарят често.
 • 1:43 - 1:48
  Това значи, че много малки промени
  могат да окажат непропорционално влияние.
 • 1:48 - 1:51
  Това също значи и, че знанията
  няма да бъдат достатъчно,
 • 1:51 - 1:55
  тъй като системата продължава
  твърде бързо да се променя.
 • 1:56 - 1:59
  Следователно това означава,
 • 1:59 - 2:02
  че има твърде много неща по света,
 • 2:02 - 2:05
  които в момента
  не се поддават на предсказване.
 • 2:05 - 2:09
  Ето защо Английската централна банка
  ще каже: "Да, ще има и друг срив,
 • 2:09 - 2:11
  но ние не знаем защо или кога.''
 • 2:12 - 2:14
  Знаем, че промените в климата са факт,
 • 2:14 - 2:18
  но не можем да предвидим
  къде ще избухнат горски пожари
 • 2:18 - 2:21
  и не знаем точно кои предприятия
  ще бъдат наводнени.
 • 2:21 - 2:24
  Ето защо компаниите
  са ударени изневиделица,
 • 2:24 - 2:29
  когато пластмасови сламки, торбички
  и вода в бутилки
 • 2:29 - 2:32
  се превръщат от основен продукт
  в брак само за една нощ,
 • 2:33 - 2:37
  и поразени, когато промяната в
  социалните нрави
 • 2:37 - 2:42
  превръща звездите в парии и
  колегите в изгнаници:
 • 2:43 - 2:46
  неизкоренима несигурност
 • 2:47 - 2:52
  В околна среда,
  която не се поддава на прогнози,
 • 2:52 - 2:55
  ефективността не само
  няма да ни помогне,
 • 2:55 - 3:02
  точно тя подкопава нашата
  способност да се адаптираме.
 • 3:04 - 3:07
  Така че, ако ефективността вече не е
  нашият водещ принцип,
 • 3:07 - 3:09
  то как трябва да подходим
  към бъдещето?
 • 3:09 - 3:11
  Какъв начин на мислене
  наистина би ни помогнал?
 • 3:11 - 3:17
  Кой вид умения
  трябва да се уверим, че защитаваме?
 • 3:18 - 3:22
  Смятам, че както в миналото мислехме много
  само за мениджмънт ,,точно навреме'',
 • 3:23 - 3:26
  сега трябва да започнем да мислим
  ,,просто за всеки случай'',
 • 3:26 - 3:30
  да се подготвим за събития, които
  в общи линии е сигурно, че ще се случат,
 • 3:30 - 3:32
  но остават конкретно нееднозначни.
 • 3:33 - 3:38
  Такъв пример е да речем,Обединението
  за епидемична подготвеност (ОЕП).
 • 3:38 - 3:42
  Добре знаем, че ще има
  все повече епидемии в бъдеще,
 • 3:42 - 3:46
  но не знаем къде, кога или какво.
 • 3:46 - 3:48
  Следователно няма как да планираме.
 • 3:49 - 3:51
  Но поне можем да се подготвим.
 • 3:51 - 3:57
  ОЕП разработва много ваксини
  за различни болести,
 • 3:58 - 4:01
  знаейки че не може да се предвиди кои
  от тях ще дадат резултат
 • 4:01 - 4:03
  или какви епидемии ще избухнат.
 • 4:03 - 4:06
  Така че някои от тези ваксини
  никога няма да бъдат ползвани.
 • 4:06 - 4:08
  Това е неефикасно.
 • 4:09 - 4:11
  Но е сигурно,
 • 4:11 - 4:13
  защото осигурява повече възможности,
 • 4:13 - 4:18
  и показва, че ние не сме зависими
  от едно единствено технологично решение.
 • 4:19 - 4:22
  Реакцията при епидемия
  също зависи
 • 4:22 - 4:25
  от хора, които се познават
  и разчитат един на друг.
 • 4:25 - 4:28
  Обаче за развиването
  на такива взаимоотношения трябва време,
 • 4:28 - 4:32
  време, което никога не стига,
  когато се разрази епидемия.
 • 4:32 - 4:37
  ОЕП в момента се фокусират върху
  развиването на приятелски взаимоотношения,
 • 4:38 - 4:41
  знаейки, че някои от тях никога няма
  да бъдат използвани.
 • 4:42 - 4:45
  Това е неефективно
  и може би е загуба на време,
 • 4:45 - 4:46
  но е сигурно.
 • 4:47 - 4:51
  Можем да видим, също така, това мислене,
  приложено във финансовите услуги.
 • 4:51 - 4:55
  В миналото банките имаха много
  по-малък капитал в наличност,
 • 4:55 - 4:57
  отколкото днес се изисква от тях,
 • 4:57 - 5:01
  защото ниската наличност на капитал,
  и прекалено ефективното боравене с него,
 • 5:01 - 5:04
  са нещата, които направиха банките
  така уязвими, на първо място.
 • 5:05 - 5:10
  Значи, притежаването на по-голям капитал
  изглежда и е неефективно.
 • 5:10 - 5:16
  Но е сигурно, защото той предпазва
  финансовата система от изненади.
 • 5:17 - 5:20
  Страните, които се отнасят сериозно
  към климатичните промени
 • 5:20 - 5:24
  знаят,че ще трябва да намерят много
  повече решения на проблема,
 • 5:24 - 5:27
  многообразни форми на
  възобновима енергия,
 • 5:27 - 5:28
  а не само една.
 • 5:28 - 5:33
  По-напредналите държави
  работят върху това вече много години,
 • 5:33 - 5:37
  променят начините си на снабдяване с вода
  и храна, както и здравеопазването си,
 • 5:37 - 5:41
  защото виждат, че докато стигнат
  до сигурно предположение,
 • 5:41 - 5:45
  тази информация може
  вече да е закъсняла.
 • 5:45 - 5:50
  Можем да подходим по същия начин към
  търговията, и много страни го правят.
 • 5:50 - 5:54
  Вместо да зависят от един
  гигантски търговски партньор,
 • 5:54 - 5:56
  те се опитват да бъдат приятели с всички,
 • 5:56 - 5:58
  защото знаят,че няма как да се предвиди
 • 5:58 - 6:02
  кои пазари могат
  изведнъж да станат нестабилни.
 • 6:02 - 6:06
  Всичко това отнема време и пари,
  договарянето на всички тези сделки,
 • 6:06 - 6:07
  но е сигурно,
 • 6:07 - 6:13
  защото то прави икономиката им
  по-добре защитена от сривове.
 • 6:13 - 6:17
  Тази стратегия се прилага
  най-вече от по-малки страни,
 • 6:17 - 6:21
  които знаят, че никога няма да имат
  пазарната мощ да определят правилата,
 • 6:21 - 6:24
  така че, е по-добре просто
  да имаш повече приятели.
 • 6:26 - 6:29
  Но ако си принуден да си част
  от една от организациите,
 • 6:29 - 6:33
  които са все още заслепени
  от мита за ефективността,
 • 6:33 - 6:35
  как можеш да започнеш
  да я променяш?
 • 6:36 - 6:38
  Опитай с няколко експеримента.
 • 6:38 - 6:40
  В Холандия,
 • 6:40 - 6:45
  домашните здравни грижи
  били управлявани като супермаркета:
 • 6:45 - 6:47
  работа по даден стандарт и график
 • 6:47 - 6:49
  до точната минута:
 • 6:49 - 6:53
  9 минути в понеделник,
  7 минути в сряда,
 • 6:53 - 6:55
  8 минути в петък.
 • 6:55 - 6:57
  Медицинските сестри ненавиждали това.
 • 6:57 - 6:59
  Така, един от тях,
  мъж на име Джос де Блок,
 • 6:59 - 7:01
  предложил експеримент.
 • 7:02 - 7:03
  Тъй като всеки пациент е различен,
 • 7:03 - 7:06
  и ние не знаем
  точно от какво ще се нуждае,
 • 7:06 - 7:08
  защо просто не оставим
  на медицинските сестри да решават?
 • 7:09 - 7:11
  Звучи безразсъдно?
 • 7:11 - 7:12
  (Смях)
 • 7:12 - 7:14
  (Аплодисменти)
 • 7:14 - 7:18
  В своя експеримент Джос открил,че
  пациентите подобрили състоянието си
 • 7:18 - 7:21
  за два пъти-по кратко време,
 • 7:21 - 7:25
  и това довело до намаляване
  на разходите с 30 процента.
 • 7:26 - 7:30
  Когато попитах Джос
  кое от експеримента го е изненадало,
 • 7:30 - 7:32
  той се засмя и каза:
 • 7:32 - 7:35
  "Ами нямах идея, че ще бъде толкова лесно
 • 7:35 - 7:38
  да видим такова голямо подобрение,
 • 7:38 - 7:41
  защото това не е от нещата,
  които можеш да узнаеш или да предвидиш,
 • 7:41 - 7:45
  докато си седиш на бюрото или
  си се вторачил в екрана на компютъра."
 • 7:45 - 7:49
  Сега тази форма на сестрински грижи
  се разпространява в Холандия
 • 7:49 - 7:50
  и по целия свят.
 • 7:50 - 7:54
  Но във всяка нова страна, всичко все още
  стартира с експерименти,
 • 7:54 - 7:58
  защото всяко място е
  непредвидимо различно.
 • 7:59 - 8:03
  Разбира се,
  не всички експерименти проработват.
 • 8:03 - 8:06
  Джос опитал да подходи
  по същия начин към пожарната,
 • 8:06 - 8:10
  но открил, че не става, тъй като
  е твърде централизирана.
 • 8:10 - 8:12
  Провалените експерименти
  може да изглеждат неефективни,
 • 8:12 - 8:16
  но често те са
  единственият начин да открием
 • 8:16 - 8:18
  как е устроен истинският свят.
 • 8:18 - 8:21
  Така че, сега той пробва с учителите.
 • 8:23 - 8:26
  Експерименти като тези
  изискват креативност,
 • 8:27 - 8:29
  и немалко смелост.
 • 8:30 - 8:31
  В Англия --
 • 8:32 - 8:35
  щях да кажа Обединеното кралство,
  но в Англия --
 • 8:35 - 8:37
  (Смях)
 • 8:37 - 8:41
  (Аплодисменти)
 • 8:41 - 8:45
  В Англия, водещият ръгби отбор
  или един от водещите ръгби отбори.
 • 8:45 - 8:47
  е Сарацен.
 • 8:47 - 8:52
  Мениджърът и треньорът осъзнали, че
  всичките физически тренировки
 • 8:52 - 8:55
  и подобряването на формата основано на
  факти, които правят
 • 8:55 - 8:56
  е станало стандартно;
 • 8:56 - 8:59
  наистина, всички отбори
  правят едно и също.
 • 9:00 - 9:02
  Така те решили да рискуват с експеримент.
 • 9:02 - 9:06
  Завели целия отбор, въпреки че
  било през пиковия за тях сезон,
 • 9:06 - 9:08
  на ски ваканция
 • 9:08 - 9:11
  и да разглеждат
  социални проекти в Чикаго.
 • 9:11 - 9:13
  Това било скъпо
 • 9:13 - 9:15
  отнемало време
 • 9:15 - 9:16
  и можело да бъде малко рисковано,
 • 9:16 - 9:20
  да пуснеш цяла сюрия ръгбисти
  на една ски писта, нали?
 • 9:20 - 9:21
  (Смях)
 • 9:21 - 9:25
  Но това, което те открили било, че
  играчите се върнали
 • 9:25 - 9:30
  с подновени чувства на лоялност и
  солидарност един към друг.
 • 9:30 - 9:33
  И сега когато са на игрището
  под огромно напрежение,
 • 9:33 - 9:38
  те проявяват това,
  което мениджърът нарича "присъствие" -
 • 9:39 - 9:43
  непрекъсната, непоколебима всеотдайност
 • 9:43 - 9:44
  един към друг.
 • 9:45 - 9:49
  Това предизвиква страхопочитание
  у опонентите им,
 • 9:49 - 9:53
  но те все още са твърде запленени
  от ефективността, за да опитат.
 • 9:54 - 9:56
  В технологичната компания ,,Върв"
  в Лондон,
 • 9:56 - 9:59
  изпълнителният директор измерва почти
  всяко нещо, което се движи,
 • 9:59 - 10:02
  но не успява да открие нищо, което
  да допринесе за някаква промяна
 • 10:02 - 10:04
  в продуктивността на компанията.
 • 10:04 - 10:08
  Така че разработва експеримент,
  който нарича ,,Седмица на обичта":
 • 10:08 - 10:13
  цяла една седмица, в която всеки служител
  трябва да търси умни,
 • 10:13 - 10:15
  полезни и с творческа замисъл неща,
 • 10:15 - 10:17
  които прави някой друг,
 • 10:17 - 10:19
  да разкаже за тях
  и да ги почете.
 • 10:19 - 10:21
  Това отнема много време и усилия,
 • 10:22 - 10:25
  много хора биха го нарекли
  дори разсейващо.
 • 10:25 - 10:27
  Но всъщност е наистина стимулиращо
  бизнеса
 • 10:27 - 10:30
  и подпомага продуктивността
  на цялата компания.
 • 10:32 - 10:35
  Подготовка, изграждане на коалиции,
 • 10:35 - 10:39
  въображение, експерименти,
 • 10:39 - 10:40
  смелост-
 • 10:41 - 10:43
  в непредсказуеми времена,
 • 10:43 - 10:48
  това са наистина значими източници
  на устойчивост и сила.
 • 10:49 - 10:51
  Те не са ефективни,
 • 10:52 - 10:55
  но ни дават безгранична способност
 • 10:55 - 10:59
  за адаптация, разнообразие
  и изобретателност.
 • 11:00 - 11:03
  И колкото по-малко знаем за бъдещето,
 • 11:03 - 11:08
  толкова повече ще се нуждаем от
  тези значими източници
 • 11:08 - 11:14
  на човешки, хаотични,
  непредвидими умения.
 • 11:15 - 11:19
  Но с нарасването на нашата
  зависимост от технологиите,
 • 11:20 - 11:24
  ние източваме активите на тези умения.
 • 11:25 - 11:28
  Всеки път когато използваме технологиите
 • 11:28 - 11:32
  да ни помогнат във взимането на решение,
  в правенето на избор
 • 11:32 - 11:35
  или в това да интерпретираме
  как някой се чувства,
 • 11:35 - 11:37
  или пък да ни помогнат
  да проведем разговор,
 • 11:37 - 11:42
  ние разчитаме на машини за нещо,
  което всъщност можем сами,
 • 11:42 - 11:45
  и това е наистина една скъпа замяна.
 • 11:46 - 11:49
  Колкото повече позволяваме на машините
  да мислят вместо нас,
 • 11:50 - 11:53
  толкова по-малко мислим ние.
 • 11:54 - 11:55
  Колкото повече-
 • 11:55 - 11:59
  (Аплодисменти)
 • 11:59 - 12:04
  Колкото повече време лекарите прекарват
  в преглеждане на дигитални картони,
 • 12:04 - 12:08
  толкова по-малко време прекарват
  в преглеждане на пациентите си.
 • 12:08 - 12:11
  Колкото повече използваме интернет
  приложения за родители,
 • 12:11 - 12:13
  толкова по-малко опознаваме своите деца.
 • 12:14 - 12:19
  Колкото повече време прекарваме с хората,
  които сме програмирани да харесваме,
 • 12:19 - 12:23
  толкова по-малко контактуваме с хора,
  различни от нас.
 • 12:23 - 12:28
  И колкото по-малко съчувствие ни трябва,
  толкова по-малко съчувствие имаме.
 • 12:30 - 12:33
  Със всичките тези
  технологични експерименти се опитваме
 • 12:33 - 12:40
  насила да приложим стандартизиран модел
  за някаква предвидима реалност
 • 12:40 - 12:44
  върху свят, който непрекъснато ни
  изненадва.
 • 12:45 - 12:46
  Какво обаче се губи?
 • 12:47 - 12:50
  Всяко нещо,
  което не може да бъде измерено -
 • 12:50 - 12:53
  което е всъщност всяко нещо,
  което е от значение.
 • 12:54 - 13:01
  (Аплодисменти)
 • 13:03 - 13:07
  Растящата ни зависимост от технологиите
 • 13:07 - 13:11
  ни поставя в риск от това да станем
  по-малко опитни,
 • 13:11 - 13:12
  по-уязвими
 • 13:12 - 13:15
  към дълбоката и нарастваща
  сложност
 • 13:15 - 13:17
  на истинския свят.
 • 13:18 - 13:23
  Мислех си за крайностите
  на стреса и турболентността,
 • 13:23 - 13:26
  с които знаем, че един ден
  ще трябва да се борим.
 • 13:27 - 13:30
  Отидох и говорих с няколко
  изпълнителни директори,
 • 13:30 - 13:35
  чийто бизнес е преминал през
  екзистенциални кризи,
 • 13:35 - 13:37
  когато са били на косъм от рухване.
 • 13:39 - 13:43
  Това бяха откровени,
  смущаващи разговори.
 • 13:44 - 13:48
  Много от мъжете се разплакаха,
  само като си припомняха.
 • 13:48 - 13:50
  Така че, ги попитах:
 • 13:51 - 13:53
  "Какво ви помагаше да
  преживеете това?"
 • 13:53 - 13:56
  И всички те дадоха един и същи отговор.
 • 13:56 - 13:59
  "Не бяха данните, нито технологиите"-
  казаха те.
 • 14:00 - 14:03
  "Приятелите и колегите ми бяха тези,
 • 14:03 - 14:05
  които ми помагаха да продължа."
 • 14:05 - 14:10
  Един от тях добави: "Общо взето, беше
  обратното на гиг икономиката."
 • 14:12 - 14:16
  Но след това отидох и разговарях
  с група млади, развиващи се мениджъри,
 • 14:16 - 14:18
  и ги попитах:
 • 14:18 - 14:19
  "Кои са приятелите ти в работата?"
 • 14:19 - 14:21
  И те ме поглеждаха неразбиращо.
 • 14:22 - 14:24
  "Няма време."
 • 14:24 - 14:25
  "Твърде заети са."
 • 14:25 - 14:27
  "Не е ефективно."
 • 14:28 - 14:31
  Аз се зачудих, кой ще им даде
 • 14:32 - 14:36
  въображение, издръжливост и смелост,
 • 14:36 - 14:38
  когато дойдат бурите?
 • 14:40 - 14:43
  Всеки, който се опитва да ви каже,
  че познава бъдещето
 • 14:43 - 14:46
  просто се опитва да го притежава,
 • 14:46 - 14:49
  фалшив вид ясна съдба.
 • 14:50 - 14:52
  По-трудната за приемане,
  по-дълбока истина е,
 • 14:53 - 14:56
  че бъдещето не е предначертано,
 • 14:56 - 14:58
  че не можем да го начераем
  без да сме стигнали до там.
 • 14:59 - 15:01
  Но това не е проблем,
 • 15:01 - 15:04
  защото имаме толкова въображение-
 • 15:04 - 15:05
  ако го използваме.
 • 15:05 - 15:11
  Притежаваме огромен талант на
  изобретателност и откривателство-
 • 15:11 - 15:13
  само ако ги прилагаме.
 • 15:13 - 15:18
  Достатъчно смели сме да изобретим неща,
  които никой никога не е виждал.
 • 15:19 - 15:21
  Загубим ли тези умения,
 • 15:22 - 15:24
  ние оставаме без посока.
 • 15:24 - 15:27
  Но, ако ги развиваме,
 • 15:28 - 15:31
  можем създадем каквото си искаме бъдеще.
 • 15:32 - 15:34
  Благодаря ви!
 • 15:34 - 15:40
  (Аплодисменти)
Title:
Уменията, от които се нуждаем в един непредсказуем свят
Speaker:
Маргарет Хефернън
Description:

"Колкото повече разчитаме на технологиите да ни направят продуктивни, с толкова по-малко умения разполагаме да се изправим пред неочакваното." - твърди писателят и предприемач Маргарет Хефернън.
Тя обяснява защо се нуждаем от по-малко технологии и от повече умения като въображение, скромност, смелост - за да разрешаваме проблеми в бизнеса, управлението и живота в едни непредвидими времена. "Ние сме достатъчно смели да изобретим куп неща, които никой никога не е виждал." - казва тя. "Можем да създадем каквото си поискаме бъдеще."

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Bulgarian subtitles

Revisions