Return to Video

Bez počítača - Cykly sa zacykľujú

 • 0:01 - 0:05
  Bez počítača: Cykly sa zacykľujú
 • 0:07 - 0:09
  Ahoj! Volám sa Miral Kobt.
 • 0:09 - 0:13
  Som tvorcom iLuminate.
 • 0:13 - 0:16
  V mojej práci je niečo, čo využívam pri tanci a
 • 0:16 - 0:20
  aj pri programovaní svetelných oblekov. Sú to... cykly!
 • 0:20 - 0:23
  Cykly sú opakovania akcie znovu a znovu dookola.
 • 0:23 - 0:28
  Keď niečo opakuješ niekoľkokrát, ako moje akcie pre udržanie hula hoop,
 • 0:28 - 0:31
  robím cyklus tejto akcie.
 • 0:31 - 0:39
  Toto je cyklus
 • 0:41 - 0:48
  Dnes budeme mať tanečnú párty. Budeme robiť
  cykly s novým tancom - opakovaním
 • 0:48 - 0:51
  Dozvieme sa o cykloch prostredníctvom tanca
 • 0:51 - 0:57
  Naučíš sa niekoľko jednoduchých krokov a
  neustálym opakovaním vytvoríš tanec
 • 0:57 - 0:59
  Tu sú kroky, ktoré sa treba naučiť:
 • 0:59 - 1:04
  Tleskni rukami, daj ruky za hlavu,
 • 1:04 - 1:08
  Daj ruky na pás, zdvihni ľavú ruku,
 • 1:08 - 1:11
  Zdvihni pravú ruku
 • 1:11 - 1:13
  Celkom jednoduché, však?
 • 1:13 - 1:17
  Hlava, pás. Hlava, pás. Klap klap klap.
 • 1:17 - 1:22
  Vidíš, že sa niektoré kroky opakujú? Ako napríklad tlieskanie? To je cyklus!
 • 1:22 - 1:24
  Potrebujeme to urobiť dvakrát, pripravení?
 • 1:26 - 1:30
  Objavíš skrátenie pokynov cyklením
  niektorých tanečných krokov.
 • 1:30 - 1:32
  Ste pripravení?
 • 1:32 - 1:36
  Teraz budeme robiť brušný smiech, pripravení?
 • 1:39 - 1:41
  My vlastne používame cykly pri tanci.
 • 1:41 - 1:45
  Tanečníci majú na sebe počítače, všetci sú v rovnakej sieti
 • 1:45 - 1:48
  Mohla by som púšťať svetlo cez
  rovnakých tanečníkov znova a znova
 • 1:48 - 1:51
  Takže v cykle by mohlo byť opakovanie,
  hovorím tým, že chceš
 • 1:51 - 1:55
  cykliť cez týchto 6 tanečníkov znova a znova a v cykle
 • 1:55 - 1:57
  chceš zvýšiť rýchlosť, takže
 • 1:57 - 2:00
  súčasne robíš kruhy cez rovnakých tanečníkov, ale aj zvyšuješ
 • 2:00 - 2:04
  rýchlosť svetiel tak, že to pôsobí na divákov ako vizuálny trik.
 • 2:04 - 2:06
  A to všetko je vytvorené pomocou cyklov.
 • 2:07 - 2:11
  Cykly sú v počítačovej technike dôležité,
  pretože nám skracujú a zjednodušujú prácu.
Title:
Bez počítača - Cykly sa zacykľujú
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22
NikoletaFialova edited Slovak subtitles for Unplugged - Getting Loopy
Barbora Ščurková edited Slovak subtitles for Unplugged - Getting Loopy
Barbora Ščurková edited Slovak subtitles for Unplugged - Getting Loopy
Barbora Ščurková edited Slovak subtitles for Unplugged - Getting Loopy

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions