Vietnamese subtitles

← 21-19 What If We Forget to Check the Type?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Casting (ép kiểu) và kiểm tra instanceof là những thứ bạn sẽ có dịp sử dụng
  2. khi lập trình Java, nhưng thường thì ta nên tránh nó. Hãy khám phá vì sao.
  3. Đây là code java mà bạn đã viết trước đó. Nếu ta tự nhiên
  4. quên mất làm việc check này, và sẽ đi qua tất cả phần tử
  5. và cố di chuyển chúng. Điều gì xảy ra nếu tôi chạy chương trình.
  6. Hãy thử ở trong BlueJ đi. Chương trình có chạy như cũ không?
  7. Các ngôi nhà có di chuyển không? Hay sẽ có compile time error
  8. vì drawable không thể ép kiểu sang movable? Hay là
  9. sẽ có runtime error? Bởi vì có vài drawables không thể ép kiểu sang moveable?
  10. Như đã nói, nếu bạn không chắc, hãy thử nó.