Vietnamese subtitles

← RandWalk 1.3 TypesofRandomWalks

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 09/06/2018 by Huong Nguyen.

 1. có nhiều loại bước ngẫu nhiên
 2. tôi hi vọng một số, để các bạn có khái

 3. niệm về sự phong phú.
 4. một là bước ngẫu nhiên Pearson, trong đó
 5. mỗi bước có độ dài nhất định nhưng hướng
 6. ngẫu nhiên. Điều tôi muốn nói ở đây là
 7. hướng thường thấy của bước ngẫu nhiên Pearson
 8. một ví dụ khác là bước ngẫu nhiên Lattice
 9. mỗi bước bị giới hạn giữa những
 10. điểm cận kề của một
 11. mạng lưới phổ biến. Đây là những bước
 12. có độ dài cố định và hướng
 13. 1 trong đông, tây, nam, bắc
 14. một kiểu khác là
 15. đường Levy. Đối với đường Levy có 1
 16. phân phối rộng gồm các bước đơn
 17. nhưng mỗi bước một hướng.
 18. ở đây chúng ta thấy sự đổi chỗ
 19. sau vài bước có thể bị ảnh hưởng bởi
 20. bước dài nhất.
 21. một ví dụ khác tôi thường dùng là
 22. Shrinking step, tức là
 23. một người càng đi càng lười
 24. theo thời gian và bước thứ n
 25. sẽ ở điểm kết thúc khi lambda <1.
 26. một điểm đặc biệt ở kiểu bước ngẫu
 27. nhiên này là sự đa dạng của xác suất
 28. phân phối là hàm của yếu tố
 29. lambda (λ)
 30. biết λ = 0.61, hay chính xác hơn là
 31. tỉ lệ vàng (1+ căn(5))/2,
 32. xác suất phân phối đẹp, mô hình tương tự
 33. lặp lại trên tất cả các quy mô
 34. nên đốm ở giữa giống toàn bộ
 35. sự phân phối bên trong đốm giữa
 36. sẽ nhắc lại trên toàn bộ
 37. phân phối
 38. một trường hợp đặc biệt khác là λ= 0.707,
  tức 1/căn(2)
 39. đây là xác suất phân phối
 40. gồm 3 đoạn tuyến tính, 2 nghiêng
 41. 1 thẳng. Có nhiều
 42. ví dụ đẹp kiểu
 43. Shrinking steps này
 44. một ví dụ quan trọng khác trong
 45. tự nhiên, khuếch tán hỗn loạn hay bước
 46. ngẫu nhiên chuyển động trong trường đối
  lưu
 47. trong trường hợp này bước thường thấy
 48. có độ dài tăng dần theo thời gian.
 49. Hoặc hình lông chim như các bạn
 50. thấy ở đây khói bay lên từ dàn khoan dầu
 51. ngoài biển
 52. đây là những kiểu bước ngẫu nhiên mà chúng
 53. ta vừa thảo luận. Chúng ta sẽ thấy 4 kiểu
 54. đều trong định lý giới hạn trung tâm
 55. trong đó xác suất phân phối tiệm cận
 56. phân phối Gauss, không phụ thuộc các chi
 57. tiết của chuyển động vi mô. Tính chất
 58. toàn thể này là một nguyên tắc cực kỳ có
 59. lợi trong nhiều hiện tượng chung.