Serbian subtitles

← NasumičanHod 1.3 VrsteNasumičnogHoda

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 05/01/2020 by drNIK FMD.

 1. Postoji mnogo tipova nasumičnog hoda, i
 2. nadam se... nekoliko od njih, tako da će te steći ideju

 3. o njegovom bogatstvu.
 4. Prvi tip je Pirsonov (Pearson) nasumični hod, u kome
 5. dužina svakog koraka je fiksna, ali u različitim
 6. smerovima. Ono što pokazujem ovde, je
 7. tipična trajektorija koju daje Pirsonov nasumičan hod.
 8. Sledeći primer je Rešetkast (Lattice) nasumičan hod,
 9. u kome je nasumičan hod ograničen
 10. kretanjem između najbližih komšijskih strana
 11. neke regularne rešetke. Dakle, ovde su koraci
 12. fiksne dužine i smerovi kretanja su
 13. ili sever, ili istok, ili jug ili zapad.
 14. Još jedan tip nasumičnog hoda je takozvani
 15. Levijev let. U Levijevom letu postoji
 16. široka distribucija dužina pojedinačnih koraka
 17. ali je svaki korak u nasumičnom smeru.
 18. Ovde, vidimo da zamena
 19. nakon mnogih koraka može da bude dominirana
 20. najdužim korakom hoda.
 21. Sledeći primer koji je mio mom srcu je
 22. primer Skupljajućih koraka tj.
 23. nasumično šetač koji postaje sve više lenji i lenji
 24. kako vreme prolazi i dužina devetog koraka
 25. se završava kada je lambda manja od 1.
 26. Neverovatan aspekt ovo tipa nasumičnog
 27. hoda je različitos tipova distribucije verovatnoća
 28. kao funkcije skupljajućeg
 29. faktora lambda (λ).
 30. Ukoliko je λ=0,61, odnosno mnogo preciznije
 31. kada je on jednak zlatnom raciju (1+sqrt(5))/2,
 32. distribucija verovatnoća je prelepa, samo
 33. simulirajući obrazac se ponavlja na celoj skali
 34. tako da je srednja mrlja jednaka na celoj
 35. distribuciji unutar srednje mrlje
 36. što je dalje reprodukovano na celoj
 37. distribuciji opet.
 38. Još jedan zanimljivi specijalan slučaj je kada je λ=0,707, što je ustvari 1/sqrt(2).
 39. Ovde je distribucija verovatnoća
 40. sastavljena od tri linearna segmenta, dve nagnute linije
 41. i jedne ravne linije. Takođe postoji mnogo
 42. drugih lepih specijalnih slučajeva ove vrste
 43. nasumičnog hoda Skupljajućih koraka.
 44. Sledeći važan primer koji se pojavljuje
 45. u prirodi, turbulentna difuzija ili nasumičan hod
 46. koji se pomera u nasumičnom konvecionom polju.
 47. U ovom slučaju, tipična dužina koraka
 48. nasumičnog hoda raste sa protokom vremena.
 49. Ovako ponašanje koje
 50. vidite ovde kod dima koji se podiže iz sagorevanja nafte
 51. u okeanu.
 52. Ovde imamo tip nasumičnog hoda
 53. o kome smo diskutovali. Kao što ćemo videti, prva četiri tipa
 54. leže u domenu centralne granične teoreme
 55. u kojoj je distribucija verovatnoće
 56. asimptotična kao Gausova, nezavisno
 57. od detalja u mikroskopskom kretanju. Ova
 58. univerzalnost je izuzetno koristan princip
 59. u mnogim kolektivnim fenomenima.