Return to Video

3. BEING THE GOOD GROUND - Are You Like Matthew, Or The Rich Young Ruler?

 • 0:02 - 0:03
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:11
  Dobrodošli na ovaj treći video u seriji
  koja se zove "Isusov poziv".
 • 0:11 - 0:15
  U ovoj seriji govorim o svojoj novoj
  knjizi, želim da je malo okusite,
 • 0:15 - 0:17
  da vam dam neka učenja, itd.
 • 0:17 - 0:19
  Imam ovde novu knjigu.
 • 0:19 - 0:22
  Prvi put sam sam dobio kopiju.
 • 0:22 - 0:24
  Sada dobijamo reakcije.
 • 0:24 - 0:28
  Počinjemo da dobijamo reakcije
  od ljudi koji su pročitali knjigu
 • 0:28 - 0:30
  i kako im je ona promenila živote.
 • 0:30 - 0:34
  Želim da pročitam jednu reakciju.
  Jedna osoba je napisala:
 • 0:34 - 0:35
  Ovo je za svakog hrišćanina.
 • 0:35 - 0:38
  Ta osoba je napisala sledeće
  na Amazonu:
 • 0:38 - 0:41
  "Da li ste ikada pročitali svoju Bibliju
  i čeznuli za više?
 • 0:41 - 0:46
  Čeznuli da idete kako je i Isus
  i da vidite šta je Isus video?
 • 0:46 - 0:51
  Ono što Torben piše u ovoj knjizi
  odgovor je na ono što nedostaje
 • 0:51 - 0:54
  u onome što je postalo
  "normalan" hrišćanski život.
 • 0:54 - 1:00
  Duša mi je tražila više,
  od kada pamtim.
 • 1:00 - 1:04
  Nikada više neću biti ista
  posle čitanja ove knjige!
 • 1:04 - 1:10
  Ovo je veoma jednostavno evanđelje
  napisano tako da ga svako može razumeti.
 • 1:10 - 1:14
  Ovo je OBAVEZNA literatura za
  SVAKOG hrišćanina!"
 • 1:14 - 1:19
  Divne reči je napisala ta osoba na Amazonu.
  Želim da kažem:
 • 1:19 - 1:21
  Da li ste čeznuli sa više?
 • 1:21 - 1:26
  Da li ste čeznuli za tim da živitem životom
  o kojem čitamo u Delima apostolskim?
 • 1:26 - 1:30
  Tada zaista verujem da je ovaj knjiga i
  ovaj video serijal nešto za vas.
 • 1:30 - 1:33
  Zaista vas ohrabrujem da
  pogledate ceo serijal
 • 1:33 - 1:39
  koji će izlaziti svaki drugi ili treći dan,
  i pribavite knjigu ako možete.
 • 1:39 - 1:42
  Do sada smo pogledali
 • 1:42 - 1:46
  to koliko je važno ne graditi
  na našoj crkvenoj kulturi.
 • 1:46 - 1:49
  Moramo graditi na Hristu
  i Njegovoj reči.
 • 1:49 - 1:52
  Prvo Hrist, onda misija,
  po Njemu,
 • 1:52 - 1:55
  a onda zajvršimo sa crkvom.
 • 1:55 - 1:59
  Ne prvo crkva, a onda misiju smeštamo
  unutar te crkvene kutije,
 • 1:59 - 2:01
  tako da zaboravimo Hrista.
 • 2:01 - 2:04
  O tome sam govorio do sada.
 • 2:04 - 2:09
  Takođe smo pogledali da Biblija kaže
  da bismo trebali da slušamo Isusa,
 • 2:09 - 2:12
  kao što su to činili prvi učenici.
 • 2:13 - 2:16
  Istina je da se naš fokus promenio.
 • 2:16 - 2:19
  Naš način praktikovanja crkve se promenio.
 • 2:19 - 2:21
  Ali Isus je zauvek isti.
 • 2:22 - 2:27
  Zaista je vreme da se zaustavimo
  u tome što radimo
 • 2:27 - 2:32
  i pogledamo Isusa i to
  na šta nas je On pozvao.
 • 2:32 - 2:36
  Poglavlje koje ćemo danas pogledati
  zove se "Biti dobro zemljište".
 • 2:36 - 2:39
  Želim da počnem time što ću
  pročitati nešto iz moje crkve.
 • 2:40 - 2:43
  "Isusov poziv da ga sledimo je za sve,
 • 2:43 - 2:49
  ali tužna je istina da mnogi nisu voljni
  da podignu krst
 • 2:49 - 2:51
  i plate cenu da Ga slede.
 • 2:51 - 2:58
  Ići za Isusom je poziv u kojem je potrebno
  biti voljan platiti visoku cenu.
 • 2:59 - 3:04
  To je nešto o čemu često
  ne želimo da razgovaramo,
 • 3:04 - 3:06
  a kamoli da radimo,
 • 3:06 - 3:10
  ali oni koji su voljni da plate cenu..."
 • 3:10 - 3:12
  Da, to je tako istinito.
 • 3:12 - 3:15
  Ne volimo o tome da razgovaramo.
 • 3:15 - 3:18
  Ne volimo o tome da mislimo,
  ne volimo o tome da pričamo.
 • 3:18 - 3:25
  Ne volimo da pričamo o tome da
  moramo platiti cenu idenja za Isusom.
 • 3:25 - 3:28
  Košta svega da se ide za Isusom.
 • 3:28 - 3:29
  To je nešto o čemu moramo pričati.
 • 3:29 - 3:33
  Morate biti toga svesni
  i biti voljni da platite cenu.
 • 3:33 - 3:37
  U suprotnom nećete moći da radite
  ono na šta vas je Isus pozvao.
 • 3:38 - 3:41
  Kada govorimo o Isusovom pozivu,
  želim da kažem, opet,
 • 3:41 - 3:43
  da je to za svakoga.
 • 3:43 - 3:45
  Njegov poziv je za sve nas.
 • 3:45 - 3:49
  Ako ste stari, ako ste mladi,
  ako ste muškaras, ako ste žena.
 • 3:49 - 3:51
  Isus je pozvao vas.
 • 3:51 - 3:57
  Ali, kao što smo ranije pogledali,
  istina je, svi su pozvani, ali...
 • 3:57 - 4:00
  Samo je nekolicina spremna
  da podigne krst
 • 4:00 - 4:03
  i plati cenu idenja za Njim.
 • 4:03 - 4:07
  Ako pogledamo Bibliju,
  dvojicu ljudi u Bibliji,
 • 4:07 - 4:11
  vidi se veoma jasno,
  pozvao je Isus.
 • 4:11 - 4:14
  Bilo je mnogo ljudi, ali želim da
  govorim o dvojici.
 • 4:14 - 4:17
  Jedan od onih koje je Isus pozvao
  bio je Matej.
 • 4:17 - 4:22
  On je bio skupljač poreza.
  Čitate o tome u Mateji 9.
 • 4:22 - 4:28
  Isus je išao, video ga i pozvao ga,
  i Matej je odmah
 • 4:28 - 4:32
  ostavio sve iza sebe
  i pošao za Isusom.
 • 4:32 - 4:35
  Isus ga je puno upotrebio.
 • 4:35 - 4:39
  Isus je zaista iskoristio Mateja
  na jedan predivan način.
 • 4:39 - 4:42
  On je čak bio onaj ko je napisao
  jedno od evanđelja.
 • 4:42 - 4:46
  Mateja je Bog upotrebio.
 • 4:46 - 4:51
  Zašto? Isus ga je pozvao i on je bio voljan
  i rekao je "da" Isusovom pozivu.
 • 4:51 - 4:55
  Ali, u Mateji 19 čitate o drugom čoveku,
 • 4:55 - 4:58
  bogataševom sinu.
 • 4:58 - 5:00
  Isus je i njega pozvao
 • 5:00 - 5:04
  istim pozivom,
  kao što je pozvao i Mateja.
 • 5:04 - 5:06
  Hajde za mnom.
 • 5:06 - 5:12
  Ali bogati mladić nije bio
  spreman da plati cenu
 • 5:12 - 5:16
  i to se završilo tako što je
  ovaj otišao veoma tužan.
 • 5:16 - 5:18
  I više o njemu ne čitamo.
 • 5:18 - 5:21
  Dakle, imamo dva čoveka u Bibliji.
 • 5:21 - 5:25
  Imamo Mateja i imamo mladog
  bogataškog sina.
 • 5:25 - 5:28
  Obojica su bila pozvana.
 • 5:28 - 5:33
  Ali samo jedan od njih bio je spreman
  da ostavi sve iza sebe i ide za Isusom.
 • 5:33 - 5:37
  Ta osoba je iskusila zadivljujući
  život sa Isusom.
 • 5:37 - 5:43
  Ta osoba iskusila je toliko toga.
  Bog ga je izobilno iskoristio...
 • 5:43 - 5:46
  a druga osoba je otišla tužna.
 • 5:46 - 5:48
  I više o njemu ne čitamo.
 • 5:48 - 5:52
  Ko si ti od ove dvojice?
 • 5:52 - 5:53
  Ko si ti?
 • 5:53 - 5:57
  Isusov poziv bio je isti,
 • 5:57 - 6:01
  ali odgovor je bio drugačiji.
 • 6:02 - 6:05
  Ovo morate razumeti,
  ako pogledamo Isusov poziv,
 • 6:05 - 6:08
  o čemu ću govoriti u ovoj serijalu
  i svojoj knjizi,
 • 6:08 - 6:12
  da je taj poziv da se ide za Isusom
  isti za sve nas.
 • 6:12 - 6:16
  Ali odgovor koji ljudi daju
  razlikuje se od osobe do osobe.
 • 6:16 - 6:20
  A vi morate izabrati
  pre nego što pređemo dalje
 • 6:20 - 6:22
  i pogledamo šta kaže Isus.
 • 6:22 - 6:26
  Morate izabrati ko ste.
 • 6:26 - 6:30
  Da li ste kao Matej
  ili ste kao mladi bogataški sin.
 • 6:30 - 6:35
  Još jedno mesto na kojem je
  takođe jasno je Marko 4.
 • 6:36 - 6:40
  U Marku 4 čitamo priču o sejaču.
 • 6:40 - 6:45
  U toj priči vidimo da je bio jedan farmer
  koji je sejao svoje seme.
 • 6:45 - 6:48
  Seme je Reč Božja.
 • 6:48 - 6:52
  Ili, recimo ovako.
  Seme je Isusov poziv.
 • 6:52 - 6:54
  Poziv koji je Isus uputio.
 • 6:54 - 6:58
  Ali poziv pada na četiri različita zemljišta
 • 6:58 - 7:02
  i daje četiri različita rezultata.
 • 7:04 - 7:13
  Prvo zemljište je ono kada seme
  pada pored puta.
 • 7:13 - 7:16
  I ptice odmah dođu i pojedu ga.
 • 7:16 - 7:21
  To su oni ljudi koji čuju reč,
  ali im ona ne siđe u srce,
 • 7:21 - 7:24
  tako da dolazi Satana i krade
  to što je bilo posejano u njihovom srcu.
 • 7:27 - 7:28
  Ne znam da li ste to vi.
 • 7:28 - 7:33
  Možda ćete pročitati moju knjigu,
  možda ćete pogledati ovaj serijal,
 • 7:33 - 7:37
  možda ćete pročitati šta vam Isus kaže,
 • 7:37 - 7:39
  ali to će samo ući na jedno uvo
  a na drugo izaći.
 • 7:39 - 7:43
  Jednoga dana stajaćete pred Njim,
  a da niste bili verni.
 • 7:43 - 7:45
  Niste Ga primili.
 • 7:46 - 7:47
  To je istina.
 • 7:47 - 7:52
  Drugo zemljište o kojem čitamo
  u Marku 4
 • 7:52 - 7:58
  je kada je seme palo na kamenito zemljište,
 • 7:58 - 8:02
  nije bilo mnogo vlažnog zemljišta,
  tako da je ono brzo izniklo,
 • 8:02 - 8:09
  ali onda je sinulo sunce i spržilo ga,
  tako je ono venulo i umrlo.
 • 8:09 - 8:14
  Isus kaže da su to oni ljudi koji
  čuju reč i prime je,
 • 8:14 - 8:18
  ali kada dođe progon oni otpadnu.
 • 8:18 - 8:24
  Otpadnu jer reč nije ušla duboko
  u njihova srca.
 • 8:24 - 8:27
  Dakle, kada dođe progon oni otpadnu,
 • 8:27 - 8:33
  jer nisu istinski voljni da plate cenu
  idenja za Isusom.
 • 8:33 - 8:35
  Ne znam da li ste to vi.
 • 8:35 - 8:40
  Mnogi ljudi će slušati Isusov poziv
  i Njegove reči,
 • 8:40 - 8:42
  i reći: Isuse, želim da idem za Tobom.
 • 8:42 - 8:46
  Želim da Ti budem poslušan, Isuse.
  Isuse, želim da Te slušam.
 • 8:46 - 8:50
  Ali znate, čim počnete da slušate Hrista,
  Njegove reči,
 • 8:50 - 8:51
  doživećete progon.
 • 8:51 - 8:53
  Znate, možete biti u crkvi
  ceo svoj život,
 • 8:53 - 8:56
  a da ne doživite progon.
 • 8:56 - 8:59
  Ali, obećavam vam, tog trenutka
  kada počnete da lečite bolesne,
 • 8:59 - 9:02
  izgonite demone, a naročito kada
  počnete da odvojite ljude Hristu...
 • 9:02 - 9:06
  Satana to mrzi, imaćete neprijatelja,
 • 9:06 - 9:08
  i iskusićete veliki, veliki progon.
 • 9:08 - 9:09
  I šta se događa?
 • 9:09 - 9:13
  Mnogi ljudi otpadnu kada se to desi.
 • 9:13 - 9:17
  Zato, pre nego što pogledamo poziv
  koji vam je Isus dao
 • 9:17 - 9:24
  i pre nego što krenemo dalje,
  morate se zaustaviti i upitati:
 • 9:24 - 9:25
  Koje sam ja zemljište?
 • 9:25 - 9:27
  Da li sam ja drugo zemljište?
 • 9:27 - 9:31
  Hoću li ja otpasti i odustati
  čim postane teško?
 • 9:31 - 9:33
  Ili ću nastaviti bez obzira na sve?
 • 9:33 - 9:36
  Vaš izbor.
  Vaša odluka.
 • 9:36 - 9:41
  Treće zemljište o kojem govori Isus
  u Marku 4:7,
 • 9:41 - 9:45
  kada kaže da je seme palo
  među trnje,
 • 9:45 - 9:52
  i trnje je izraslo zajedno sa semenom
  i udavilo ga
 • 9:52 - 9:55
  tako da nije donelo plod.
 • 9:55 - 10:01
  Treće zemljište o kojem govori Isus,
  to je to što raste oko nas,
 • 10:01 - 10:05
  a to su brige ovoga sveta,
  prevara bogatstva
 • 10:05 - 10:07
  i čežnja za drugim stvarima.
 • 10:09 - 10:12
  Mnogi ljudi čuju Reč Božju,
  čuju poziv koji nam je Isus uputio,
 • 10:12 - 10:15
  ali su kao mladi bogataški sin.
 • 10:15 - 10:19
  Čuju Reč i kažu:
  Isuse, želim da Te sledim.
 • 10:19 - 10:20
  Ali šta se dešava?
 • 10:20 - 10:24
  Ima toliko toga oko njih,
  prevara bogatstva,
 • 10:24 - 10:27
  brige i čežnja za drugim stvarima,
 • 10:27 - 10:32
  i dođe sve to, i završi se tako
  što ukrade taj poziv.
 • 10:32 - 10:35
  Oni su kao mladi bogataški sin koji
  je rekao: Isuse, želim da idem za Tobom.
 • 10:35 - 10:39
  Ili kažu: Isuse, šta da radim da
  nasledim večni život?
 • 10:39 - 10:42
  I onda je otišao tužan.
 • 10:42 - 10:46
  Ali ima i onih ljudi koji su
  četvrto zemljište,
 • 10:46 - 10:50
  dobro zemljište,
  koji donose mnogo ploda.
 • 10:50 - 10:53
  Ti ljudi ne donose malo ploda,
  već mnogo ploda.
 • 10:53 - 10:58
  Tridesetostruko, šezdesetostruko,
  stostruko.
 • 10:58 - 11:00
  Pitaću vas: Ko ste vi?
 • 11:00 - 11:04
  Jeste li Matej
  ili ste mladi bogataški sin?
 • 11:04 - 11:06
  Ko ste od te dvojice?
 • 11:06 - 11:09
  Koje ste zemljište vi,
  od ta četiri?
 • 11:10 - 11:13
  Da li ste zemljište broj jedan,
  koji samo čuju Isusov poziv,
 • 11:13 - 11:15
  ali nikada ne odgovore?
 • 11:15 - 11:18
  Da li ste zemljište broj dva,
  koji kažu: Isuse, želim da Te sledim?
 • 11:18 - 11:21
  Ali onda dođe progon i odmah otpadnete
 • 11:21 - 11:23
  jer niste voljni da platite cenu.
 • 11:23 - 11:25
  Ili ste kao treće zemljište:
  Isuse, želim da Te sledim.
 • 11:25 - 11:28
  Želim da idem za Tobom.
  Želim da budem dobro zemljište,
 • 11:28 - 11:32
  ali želite i mnogoga drugoga
  u svom životu.
 • 11:33 - 11:37
  Prevareni ste bogatstvom
  i svim drugom stvarima oko sebe.
 • 11:37 - 11:41
  I zato ne donosite plod.
  Ili brige?
 • 11:41 - 11:45
  Ili ste dobro zemljište
  koje donosi mnogo ploda?
 • 11:45 - 11:49
  Moramo razumeti,
  nije to nešto o čemu mnogo govorimo u crkvi,
 • 11:49 - 11:52
  ali zaista moramo shvatiti
  da je to vaš izbor.
 • 11:52 - 11:55
  Nije to moj izbor.
  Moj život - moj izbor.
 • 11:55 - 11:57
  Vaš život - vaš izbor.
 • 11:57 - 12:03
  Vi morate izabrati koje
  zemljište želite biti.
 • 12:03 - 12:07
  Sada živimo u vreme kada svet ludi.
 • 12:07 - 12:11
  Sve je uzdrmano.
  Virus, ekonomija, naša sloboda.
 • 12:12 - 12:16
  Ali to, zapravo, nije loše za crkvu.
 • 12:16 - 12:18
  To je, zapravo, dobro.
  Zašto?
 • 12:18 - 12:23
  Jer ovakva vremena otkrivaju
  koje smo zemljište.
 • 12:23 - 12:28
  Ovakvo vreme otkriva
  šta je unutar neke osobe.
 • 12:31 - 12:34
  Ako pogledamo današnju crkvu,
  budimo iskreni,
 • 12:34 - 12:38
  većina ljudi u današnjoj crkvi
  su zemljište broj dva i tri,
 • 12:40 - 12:44
  ali ne vide da su broj dva i tri
  pre nego što...
 • 12:44 - 12:48
  dođe progon i
  pre uzdrmane ekonomije,
 • 12:48 - 12:51
  kada dođu strahovi i brige,
 • 12:51 - 12:55
  i tada se otkriva koje su zemljište.
 • 12:55 - 13:01
  Otkriva se da mnogi od tih ljudi nisu
  bili voljni da pate
 • 13:01 - 13:04
  i plate cenu idenja za Isusom.
 • 13:04 - 13:08
  Dakle, čim dođe progon,
  počnu da prave kompromis,
 • 13:08 - 13:12
  zarad mira,
  ili, čim dođe progon,
 • 13:14 - 13:19
  počnu da se odriču Hrista.
  Završi se tako što se odreknu Hrista.
 • 13:19 - 13:22
  Ne, ne, ne, ne. Nije potrebno na takav način
  da Mu budemo poslušni.
 • 13:22 - 13:26
  Ili, čim se uzdrma ekonomija,
  pošto su zemljište broj tri,
 • 13:26 - 13:31
  oni kažu: Da, Isuse, želim da Te sledim.
  Ali onda košta svega da se ide za Njim,
 • 13:31 - 13:35
  i dođu brige i čežnja za drugim stvarima,
  i otkrije se ko su.
 • 13:35 - 13:38
  Da nisu dobro zemljište.
 • 13:38 - 13:41
  Gde ste vi?
  Ko ste vi?
 • 13:41 - 13:44
  Zaista verujem i nadam se da...
 • 13:44 - 13:49
  da vam knjiga "Isusov poziv" i ova
  serija videa mogu pomoći.
 • 13:49 - 13:53
  Zaista verujem, kada budemo pogledali
  Luku 10,
 • 13:53 - 13:58
  da će vam to biti otkrivenje toga
  na šta vas je Isus pozvao.
 • 13:58 - 14:04
  Ali, samo oni koji uzmu Njegove reči,
  koji su voljni, koji su poslušni,
 • 14:04 - 14:07
  biće oni koji će doneti mnogo ploda.
 • 14:07 - 14:11
  Tužno je reći,
  ali neki od vas čuće ovo učenje,
 • 14:11 - 14:14
  neki od vas čuće šta je rekao Isus,
 • 14:14 - 14:16
  ali to će na jedno uvo ući
  a na drugo izaći.
 • 14:17 - 14:20
  Neki od vas će otpasti.
  Neki od vas rade druge stvari.
 • 14:20 - 14:27
  Zato vas molim da se zaustavite i odlučite,
  proverite sebe i odlučite -
 • 14:27 - 14:31
  želim biti poslušan Isusu
  bez obzira na sve.
 • 14:31 - 14:35
  Želim da budem Njegov učenik.
  Želim da budem kao Matej.
 • 14:35 - 14:42
  Želim da budem voljan da podignem svoj krst.
  Želim da idem za Njim bez obzira na sve.
 • 14:42 - 14:44
  I ako kažete tako,
  ako tako razmišljate,
 • 14:44 - 14:49
  ako ste voljni, i vi ćete, kao Matej,
  iskusiti zadivljujući život,
 • 14:49 - 14:53
  u kojem će vas Bog upotrebiti i moći ćete
  da promenite živote mnogih ljudi,
 • 14:53 - 14:58
  i stajaćete pred Isusom
  kao dobar i veran sluga jednoga dana,
 • 14:58 - 15:01
  kao neko ko je bio veran u malim stvarima.
 • 15:01 - 15:07
  Ali ako ne budete, Isus će vas pitati:
  Zašto me zoveš: Gospode! Gosode!
 • 15:07 - 15:11
  ako ne radiš šta sam rekao?
 • 15:11 - 15:16
  Zašto me zoveš: Gospode! Gospode!
  ako ne radiš šta sam rekao?
 • 15:17 - 15:20
  Moramo razumeti i
 • 15:20 - 15:27
  da je učenik neko ko bi trebalo da se odrekne
  sebe, podigne krst i ide za Njim.
 • 15:29 - 15:33
  Isus je rekao da će onaj ko se drži svog
  života izgubiti život,
 • 15:33 - 15:39
  a onaj ko položi svoj život radi Njega
  život će zadobiti.
 • 15:40 - 15:44
  Zadivljujuće je vreme u kojem živimo.
  Vrlo sam uzbuđen.
 • 15:44 - 15:45
  Da, uzdrmani smo,
 • 15:45 - 15:50
  ali vreme je da se zaustavimo,
  vreme je da ispitamo sebe,
 • 15:50 - 15:52
  vreme je da vidimo gde smo.
 • 15:52 - 15:55
  Da li smo kao Matej
  ili smo kao mladi bogataški sin?
 • 15:55 - 15:57
  Vreme je da vidimo koje smo zemljište.
 • 15:57 - 16:00
  Da li smo zemljište jedan, dva,
  tri ili četiri?
 • 16:00 - 16:03
  Da li smo dobro zemljište
  koje donosi mnogo ploda?
 • 16:03 - 16:05
  Završiću tako što ću reći da...
 • 16:05 - 16:09
  kada smo, pre godinu i po dana, napustili
  Dansku zbog progona,
 • 16:09 - 16:14
  Bog nam je govorio i rekao:
  Torben, crkva nije spremna.
 • 16:14 - 16:18
  Moraš pomoći crkvi.
  Crkva nije spremna.
 • 16:18 - 16:23
  Znao sam da će progon doći
  i da će doći teška vremena za crkvu,
 • 16:23 - 16:25
  ali nisam znao da će to doći tako brzo.
 • 16:25 - 16:30
  Nisam znao da će taj potres
  doći tako brzo.
 • 16:31 - 16:35
  U isto vreme, sa svim ovim,
  šoka zbog toga šta se sve dešava
 • 16:35 - 16:39
  u današnjem svetu, uzbuđen sam
  zbog toga što se dešava u današnjem svetu.
 • 16:39 - 16:42
  Zašto?
  Jer Isus gradi svoju crkvu.
 • 16:42 - 16:44
  Isus gradi svoju crkvu.
 • 16:44 - 16:48
  Isus zove ljude k Sebi i ka Svojoj reči.
 • 16:48 - 16:52
  Nadam se da će pratiti ovo učenje
  i u sledećim lekcijama,
 • 16:52 - 16:55
  kada ćemo dublje ući u Luku 10.
 • 16:55 - 16:58
  Ako niste to učinili, nabavite moju knjigu,
  pročitajte je.
 • 16:58 - 17:01
  Možete je dobiti i besplatno,
  ako pišete na TheLastReformation.com,
 • 17:01 - 17:03
  ako nemate novca da je kupite
  na Amazonu.
 • 17:03 - 17:06
  Hajdemo zajedno na ovo putovanje,
 • 17:06 - 17:10
  da zajedno idemo korak po korak,
  korak po korak,
 • 17:10 - 17:13
  da uđemo u to šta kaže Isus,
 • 17:13 - 17:15
  i da budemo voljni da platimo cenu,
 • 17:15 - 17:18
  voljni da podignemo krst,
  voljni da Mu budemo poslušni,
 • 17:18 - 17:21
  i da radimo ovo zajedno,
  i onda zajedno
 • 17:21 - 17:24
  videćemo divan plod,
  kao što čitamo u Delima apostolskim.
 • 17:24 - 17:26
  Bog vas blagoslovio!
  Do sledećeg puta! Zdravo!
 • 17:30 - 17:31
  Isusov poziv
Title:
3. BEING THE GOOD GROUND - Are You Like Matthew, Or The Rich Young Ruler?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
17:37

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions