Vietnamese subtitles

← 03-24 Setting the Font - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/15/2015 by Retired user.

 1. fontFamily là thuộc tính mà
  bạn sẽ sử dụng để thiết lập phông chữ
 2. cho một TextView.
 3. Vì chúng ta muốn phông chữ thực tế
  là Sans Serif Light,
 4. sans-serif-light sẽ là giá trị
  mà ta sử dụng cho thuộc tính fontFamily.
 5. Để dễ hiểu hơn,
  hãy để tôi chỉ cho bạn ở Android Studio.
 6. Được rồi, tôi đã trở lại
  activity_main.xml
 7. Hãy thêm các thuộc tính khác.
 8. Tôi sẽ bắt đầu với
  TextView Happy Birthday, Ben,
 9. và thuộc tính mà tôi đang thêm vào
  là android: fontFamily.
 10. Được rồi, fontFamily tôi muốn sử dụng
  nếu bạn còn nhớ slide gần nhất là sans,
 11. đó là sans-serif-light.
 12. Và như mọi khi, nó nằm
  giữa hai dấu ngoặc kép.
 13. Bây giờ thì hơi khó nhìn một chút,
 14. nhưng giao diện xem trước đã cập nhật
  phông chữ mỏng hơn, San Serif Light.
 15. Bạn có thể nhìn thấy nó tốt nhất
  nếu bạn không bấm vào TextView,
 16. và so sánh hai cái này với nhau,
  vì đây là phông chữ cũ
 17. và đây là phông mới.
 18. Vài điều cần lưu ý hay một số vấn đề
  mà bạn có thể gặp phải.
 19. Chúng là các dấu gạch ngang,
  chúng không có gạch dưới.
 20. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn
  làm đúng điều đó.
 21. Hãy chắc chắn bạn gõ từ
  sans-serif-light hoàn toàn chính xác.
 22. Ví dụ như,
 23. máy tính sẽ không nhận ra
  sans_serif_light với các gạch dưới.
 24. Bạn có thể thấy ở đây
  nó lại hoàn nguyên trở lại phông cũ.
 25. Cũng lưu ý rằng khi di chuột qua văn bản,
  bạn có thể nhận được thông báo này.
 26. fontFamily chỉ được sử dụng trong API 16
  và cao hơn, tối thiểu hiện tại đang là 15.
 27. Nếu bạn nhớ lại khi chúng ta thực hiện
  dự án, ta đẫ đặt SDK tối thiểu là 15,
 28. hay Ice Cream Sandwich.
 29. Có nghĩa là để sử dụng thuộc tính này,
  bạn cần một phiên bản cao hơn.
 30. Đây không phải là một việc to tát.
 31. nhưng về cơ bản có nghĩa là
  trên điện thoại cũ bạn sẽ thấy phông chữ
 32. sát nhau hơn và trên điện thoại mới
  bạn sẽ thực sự thấy font Sans Serif Light.
 33. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục
  thêm thuộc tính vào TextView khác của tôi.
 34. Hãy kéo xuống.
 35. android: fontFamily.
 36. Được rồi, giờ trên màn hình xem trước
  tất cả mọi thứ có vẻ đúng,
 37. nhưng hãy luôn chạy nó trên điện thoại.
 38. Tôi sẽ nhấn nút run màu xanh lá cây.
 39. Tôi sẽ phải đợi một triệu năm mất.
 40. Tôi nhấn vào điện thoại, nhấn OK.
 41. Được rồi, và khi bạn tải nó lên
  trên điện thoại của bạn,
 42. bạn sẽ có thể thấy rằng phông
  Sans Serif Light hơi mỏng hơn một chút.
 43. Làm tốt lắm, đã xong hai bước,
  còn ba bước nữa.