Return to Video

Katil balina sürüsünün harika büyükanneleri - Darren Croft

 • 0:10 - 0:13
  Pasifik'in kuzey batısının
  fırtınalı kıyılarının ötesindeki
 • 0:13 - 0:17
  soğuk sularda katil balina sürüleri yaşar.
 • 0:17 - 0:20
  Her aile burada genelde bir üyesi,
 • 0:20 - 0:22
  en bilgili avcısı olan
 • 0:22 - 0:24
  büyükanneler sayesinde
 • 0:24 - 0:25
  yaşamını sürdürür.
 • 0:25 - 0:28
  Bu aile reisi dişiler 80 sene
  ya da daha fazla süre yaşarlar,
 • 0:28 - 0:32
  erkeklerse 30'larında ölürler.
 • 0:32 - 0:35
  Katil balinalar her ana okyanusta
  yaşamalarına rağmen,
 • 0:35 - 0:38
  yakın zamana kadar haklarında
  pek az şey biliyorduk.
 • 0:38 - 0:41
  Hayatlarının detayları bilim insanları
  tarafından araştırılmamıştı,
 • 0:41 - 0:44
  ta ki Balina Araştırma Merkezi
  adındaki organizasyon
 • 0:44 - 0:47
  1976'da Washington eyaleti
  ve British Columbia yakınlarında
 • 0:47 - 0:51
  tek bir popülasyonu araştırmaya
  başlayıncaya dek.
 • 0:51 - 0:53
  Devam eden çalışmaları sayesinde
 • 0:53 - 0:55
  Güney Sakinleri diye bilinen
  bu balinalar hakkında
 • 0:55 - 0:58
  pek çok şey öğrendik.
 • 0:58 - 0:59
  Daha fazla şey öğrendikçe
 • 0:59 - 1:04
  bu popülasyonun yaşlılarının oynadığı
  hayati rol odağa yerleşti.
 • 1:04 - 1:07
  Her büyükanne yaşamına
  bir yavru olarak başlar,
 • 1:07 - 1:11
  annesinin aile grubu içinde
  veya ana erkil olarak doğar.
 • 1:11 - 1:13
  Aile her şeyi birlikte yapar,
 • 1:13 - 1:18
  avlanma ve oynama, hatta kendilerine
  has çağrı setiyle iletişim kurma.
 • 1:18 - 1:24
  Hem kızlar, hem de oğullar bütün
  yaşamlarını annenin ailesi ile geçirir.
 • 1:24 - 1:28
  Bu genç balinalar sadece yakınlarıyla
  birlikte oluyor anlamında değildir.
 • 1:28 - 1:30
  Kendi özel çağrıları yanında,
 • 1:30 - 1:34
  ana erkil aile yakınındaki
  ailelerle diyalekt paylaşır
 • 1:34 - 1:36
  ve düzenli olarak sosyalleşirler.
 • 1:36 - 1:39
  Bir dişi 15 yaşlarına eriştiğinde
 • 1:39 - 1:42
  bu toplantılar diğer
  gruplardan erkeklerle
 • 1:42 - 1:44
  çiftleşmek için bir imkân sağlar.
 • 1:44 - 1:46
  İlişki çiftleşmekten öteye gitmez —
 • 1:46 - 1:49
  dişi ve yavruları aile ile kalır,
 • 1:49 - 1:52
  erkek de kendi annesine döner.
 • 1:52 - 1:54
  Yaklaşık 40 yaşlarına kadar
 • 1:54 - 1:58
  ortalamada altı senede bir yavru doğurur.
 • 1:58 - 2:00
  Sonra menapoza girer —
 • 2:00 - 2:04
  bu, hayvanlar aleminde
  neredeyse hiç yoktur.
 • 2:04 - 2:07
  Aslında insanlar, katil balinalar
  ve birkaç balina türü daha
 • 2:07 - 2:11
  dişileri üremeyi bitirdikten
  sonra yıllarca yaşamaya
 • 2:11 - 2:14
  devam eden tek türlerdir.
 • 2:14 - 2:15
  Menapozdan sonra
 • 2:15 - 2:18
  büyükanneler Güney Sakinleri'nin
  ana besin kaynağı
 • 2:18 - 2:21
  olan somon avlamada liderlik ederler.
 • 2:21 - 2:24
  Kışın büyük bir bölümünde
  açıkta araştırma yaparak
 • 2:24 - 2:26
  somona diğer balıklarla katkı sağlarlar.
 • 2:26 - 2:30
  Ancak somon yumurtlamak için sürüyle
  kıyıya yaklaştığında
 • 2:30 - 2:33
  katil balinalar takip eder.
 • 2:33 - 2:35
  Aile reisi dişi genç balinalara
 • 2:35 - 2:38
  nerede en verimli balık alanlarını
  bulacağını gösterir.
 • 2:38 - 2:43
  Aynı zamanda yakaladığı somonların
  %90'ınını paylaşır.
 • 2:43 - 2:44
  Her geçen sene
 • 2:44 - 2:47
  katkıları daha hayati hâle gelir:
 • 2:47 - 2:52
  Fazla avlanma ve habitat yıkımı
  somon popülasyonlarını azaltarak
 • 2:52 - 2:56
  balinaları hep açlık riskine
  yakın hâle getirir.
 • 2:56 - 2:58
  Büyükannelerin uzmanlıkları
 • 2:58 - 3:02
  aileleri için yaşam ve ölüm arasındaki
  fark anlamına gelebilir –
 • 3:02 - 3:04
  peki neden yavru doğurmayı bırakırlar?
 • 3:04 - 3:09
  Bir dişi için üremeye devam etmek
  her zaman daha avantajlıdır,
 • 3:09 - 3:13
  mevcut çocuklarına
  ve torunlarına bakıyor olsa bile.
 • 3:13 - 3:17
  Birkaç özel durum bu denklemi
  katil balinalar için değiştiriyor.
 • 3:17 - 3:20
  Ne oğulların
  ne de kızların aile kökenlerini
 • 3:20 - 3:24
  terk etmemesine çok nadir rastlanır —
 • 3:24 - 3:26
  neredeyse tüm hayvan türlerinde
 • 3:26 - 3:29
  bir ya da iki cins ayrılır.
 • 3:29 - 3:32
  Bunun anlamı şudur,
  dişi katil balina yaşlandıkça
 • 3:32 - 3:34
  ailesinin büyük bir bölümünü
 • 3:34 - 3:37
  çocukları ve torunları oluşturur,
 • 3:37 - 3:39
  daha uzak akrabalarsa ölür.
 • 3:39 - 3:44
  Yaşlı dişiler gruba genç dişilerden
  daha yakın oldukları için
 • 3:44 - 3:48
  bütün aile ile ilgilenmeleri daha iyidir,
 • 3:48 - 3:51
  buna karşılık genç dişiler
  üremeyle ilgilenmelidir.
 • 3:51 - 3:53
  Katil balina çevresinde
 • 3:53 - 3:56
  her yeni yavru sınırlı,
  bölüşülen kaynaklarla
 • 3:56 - 3:58
  yeni bir can beslemektir.
 • 3:58 - 4:03
  Yaşlı dişi ailesine yük olmadan
  genlerini yetişkin oğullarını
 • 4:03 - 4:05
  destekleyerek geçirebilir,
 • 4:05 - 4:08
  bu oğullar diğer ailelerin
  yetiştireceği yavrulara baba olur.
 • 4:08 - 4:11
  Bu, dişilerin orta yaşta
  tamamen üremeyi durdurmak üzere
 • 4:11 - 4:14
  evrim geçirmelerinin nedeni olabilir.
 • 4:14 - 4:17
  Büyükannelerin katkıları olsa bile
 • 4:17 - 4:20
  Güney Sakinleri katil balinaların
  çoğunlukla somon düşüşünden
 • 4:20 - 4:23
  dolayı türleri tehlike altındadır.
 • 4:23 - 4:26
  Onları yok oluştan kurtarmak
  için somon popülasyonlarını
 • 4:26 - 4:28
  eski hâline getirmek üzere
  acilen yatırım yapmalıyız.
 • 4:28 - 4:31
  Uzun vadede Balina Araştırma Merkezi
 • 4:31 - 4:33
  gibi çalışmalara
  daha çok ihtiyacımız olacak.
 • 4:33 - 4:35
  Güney Sakinleri hakkında öğrendiklerimiz
 • 4:35 - 4:37
  diğer gruplar için geçerli olmayabilir.
 • 4:37 - 4:40
  Diğer popülasyonları yakından gözleyerek
 • 4:40 - 4:43
  daha fazla şaşırtıcı
  adaptasyonlar keşfedebiliriz
 • 4:42 - 4:46
  ve yaşamları risk altına girmeden
  önce insan müdahalesine
 • 4:46 - 4:49
  hassaslıklarını tahmin edebiliriz.
Title:
Katil balina sürüsünün harika büyükanneleri - Darren Croft
Speaker:
Darren Croft
Description:

Dersin tamamı için: https://ed.ted.com/lessons/the-amazing-grandmothers-of-the-killer-whale-pod-darren-croft

Katil balina sürüleri Dünya'daki her ana okyanusun sularında yaşar. Bir üyesi, en bilgili üyesi olan büyükanneler sayesinde her aile yaşamını sürdürür. Bu aile reisi dişiler 80 sene ya da daha fazla süre yaşarlar ve uzmanlıkları aileler için yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Darren Croft katil balinaların yaşamlarını ve hayatlarında karşılaştıkları tehlikeleri detaylandırıyor.

Ders: Darren Croft, direktör: Boniato Studio.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:49

Turkish subtitles

Revisions