Return to Video

แม่เฒ่าผู้น่าทึ่งแห่งฝูงวาฬเพชฌฆาต - ดาร์เรน ครอฟต์

 • 0:10 - 0:13
  เลยจากชายฝั่งหินในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
 • 0:13 - 0:17
  มีฝูงวาฬเพชฌฆาตอาศัยอยู๋ในน้ำที่เย็นเยียบ
 • 0:17 - 0:20
  การที่วาฬแต่ละครอบครัวอยู่รอดที่นี่ได้นั้น
 • 0:20 - 0:22
  ส่วนใหญ่แล้วต้องขอบคุณสมาชิกตัวหนึ่ง
 • 0:22 - 0:24
  นักล่าที่มีความรู้มากที่สุดในครอบครัว
 • 0:24 - 0:25
  แม่เฒ่า
 • 0:25 - 0:28
  แม่เฒ่าเหล่านี้อาจอายุมียืนถึงแปดสิบปี
  หรือมากกว่า
 • 0:28 - 0:32
  ในขณะที่เพศผู้ส่วนใหญ่ตายตั้งแต่อายุสามสิบ
 • 0:32 - 0:35
  แม้ว่าวาฬเพชฌฆาตจะมีอยู่ในทุกมหาสมุทรหลัก
 • 0:35 - 0:38
  แต่จนถึงตอนนี้เรารู้เรื่องของพวกมันน้อยมาก
 • 0:38 - 0:41
  วิถีชีวิตของพวกมันซุกซ่อนจากนักวิทยาศาสตร์
 • 0:41 - 0:44
  จนกระทั่งองค์กรที่ชื่อว่า
  Center for Whale Research
 • 0:44 - 0:47
  เริ่มศึกษาประชากรวาฬกลุ่มหนึ่ง
 • 0:47 - 0:51
  บริเวณรัฐวอชิงตันและบริติชโคลัมเบีย
  ใน ค.ศ. 1976
 • 0:51 - 0:53
  เพราะงานที่พวกเขาทำอยู่
 • 0:53 - 0:55
  เราจึงได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวาฬพวกนี้
 • 0:55 - 0:58
  ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ประชากรทางทิศใต้
 • 0:58 - 0:59
  และยิ่งเราศึกษา
 • 0:59 - 1:04
  เราก็ยิ่งสนใจหน้าที่อันสำคัญ
  ของแม่เฒ่าของกลุ่มนี้
 • 1:04 - 1:07
  ชีวิตแม่เฒ่าแต่ละตัวเริ่มจากเกิดเป็นลูกวาฬ
 • 1:07 - 1:11
  ในครอบครัวของแม่ ฝูงที่สืบทอดโดยเพศเมีย
 • 1:11 - 1:13
  ครอบครัวทำทุกอย่างร่วมกัน
 • 1:13 - 1:18
  ล่าเหยื่อ เล่นกัน
  และคุยกันผ่านรหัสเสียงเฉพาะของฝูง
 • 1:18 - 1:24
  ลูกทั้งเพศผู้และเพศเมีย
  จะอยู่กับครอบครัวของแม่ไปตลอดชีวิต
 • 1:24 - 1:28
  แต่ลูกวาฬก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์
  กับญาติๆ เพียงอย่างเดียว
 • 1:28 - 1:30
  นอกจากรหัสเสียงเฉพาะของครอบครัวแล้ว
 • 1:30 - 1:34
  ครอบครัวของเธอยังพูดคุยด้วยรหัสเสียง
  กับครอบครัวใกล้เคียงด้วย
 • 1:34 - 1:36
  พวกวาฬพบปะพูดคุยกันเป็นประจำ
 • 1:36 - 1:39
  เมื่อเพศเมียมีอายุได้ประมาณสิบห้าปี
 • 1:39 - 1:44
  การพบปะนี้จะเป็นโอกาสในการผสมพันธุ์
  กับเพศผู้จากฝูงอื่น
 • 1:44 - 1:46
  โดยมีความสัมพันธ์ไม่มากไปกว่าผสมพันธุ์กัน
 • 1:46 - 1:49
  เธอและลูกๆ จะอยู่กับครอบครัวของเธอ
 • 1:49 - 1:52
  ในขณะที่เพศผู้กลับไปหาแม่ของตัวเอง
 • 1:52 - 1:54
  เธอตกลูกโดยเฉลี่ยทุกๆ หกปี
 • 1:54 - 1:58
  จนกว่าจะอายุครบสี่สิบปีโดยประมาณ
 • 1:58 - 2:00
  จากนั้นเธอก็สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์
 • 2:00 - 2:04
  ซึ่งแทบจะไม่มีเรื่องแบบนี้ในอาณาจักรสัตว์
 • 2:04 - 2:09
  ความจริงแล้ว มีเพียงมนุษย์ วาฬเพชฌาต
  และวาฬอีกไม่กี่ชนิด
 • 2:09 - 2:11
  ที่เพศเมียมีชีวิตอยู่ต่ออีกหลายปี
 • 2:11 - 2:14
  หลังจากที่หยุดสืบพันธุ์
 • 2:14 - 2:15
  หลังสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์
 • 2:15 - 2:18
  แม่เฒ่าจะเป็นผู้นำในการล่าปลาแซลมอน
 • 2:18 - 2:21
  ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของประชากรทางทิศใต้
 • 2:21 - 2:24
  ในหน้าหนาวส่วนใหญ่พวกวาฬออกล่านอกชายฝั่ง
 • 2:24 - 2:26
  และล่าปลาชนิดอื่นนอกจากแซลมอนด้วย
 • 2:26 - 2:30
  แต่เมื่อฝูงแซลมอนมุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง
  เพื่อวางไข่
 • 2:30 - 2:33
  วาฬเพชฌฆาตก็จะว่ายตามไป
 • 2:33 - 2:35
  แม่เฒ่าจะสอนวาฬที่อายุน้อยกว่า
 • 2:35 - 2:38
  ในการหาแหล่งจับปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
 • 2:38 - 2:43
  และเธอยังแบ่งปันแซลมอนที่เธอจับมากถึง 90%
 • 2:43 - 2:44
  ในแต่ละปีที่ผ่านมา
 • 2:44 - 2:47
  ความช่วยเหลือของเธอมีความสำคัญมากขึ้น
 • 2:47 - 2:52
  การจับปลามากเกินไปและการทำลายถิ่นที่อยู่
  ทำให้จำนวนปลาแซลมอนลดลง
 • 2:52 - 2:56
  วาฬจึงเสี่ยงที่จะขาดแคลนอาหารเกือบตลอดเวลา
 • 2:56 - 2:58
  ความชำนาญของแม่เฒ่าเหล่านี้
 • 2:58 - 3:02
  อาจหมายถึงความเป็นความตายของครอบครัว
 • 3:02 - 3:04
  แต่ทำไมพวกแม่เฒ่าจึงหยุดตกลูก
 • 3:04 - 3:09
  การที่เพศเมียสืบพันธุ์ต่อมักจะเป็นผลดีเสมอ
 • 3:09 - 3:13
  แม้ว่าเธอจะต้องดูแลลูกหลานของตัวเองก็ตาม
 • 3:13 - 3:17
  มีสองสาเหตุทำให้กรณีของวาฬเพชฌฆาตต่างออกไป
 • 3:17 - 3:20
  การที่ลูกๆ ทั้งเพศผู้และเพศเมีย
 • 3:20 - 3:24
  จะออกจากครอบครัวที่เกิดมานั้นหายากมาก
 • 3:24 - 3:26
  ในสัตว์แทบทุกชนิด
 • 3:26 - 3:29
  จะมีเพศหนึ่งหรือทั้งสองเพศที่ออกจากฝูง
 • 3:29 - 3:32
  ซึ่งแปลว่ายิ่งวาฬเพชฌฆาตเพศเมียใช้ชีวิตนาน
 • 3:32 - 3:34
  ฝูงของเธอก็จะยิ่งมีสัดส่วน
 • 3:34 - 3:37
  ของลูกหลานของเธอมากขึ้น
 • 3:37 - 3:39
  ในขณะที่ญาติห่างๆ ต่ายจากไป
 • 3:39 - 3:44
  เนื่องจากเพศเมียที่แก่กว่าเกี่ยวดองกับฝูง
  มากกว่าเพศเมียที่อายุน้อย
 • 3:44 - 3:48
  พวกเธอจึงลงแรงทำเต็มที่เพื่อทั้งครอบครัว
 • 3:48 - 3:51
  ขณะที่เพศเมียแรกรุ่นควรลงแรงในการสืบพันธุ์
 • 3:51 - 3:53
  จากสภาพแวดล้อมของวาฬเพชฌฆาต
 • 3:53 - 3:56
  ลูกเกิดใหม่ทุกตัว
  เป็นอีกปากท้องที่ต้องเลี้ยง
 • 3:56 - 3:58
  โดยต้องแบ่งปันทรัพยากรณ์ที่มีอย่างจำกัด
 • 3:58 - 4:03
  เพศเมียที่แก่กว่ายังสามารถส่งต่อยีนส์ของตน
  โดยไม่สร้างภาระให้ฝูงได้
 • 4:03 - 4:05
  ด้วยการช่วยเหลือลูกเพศผู้ที่โตแล้ว
 • 4:05 - 4:08
  ซึ่งจะไปมีลูกให้ครอบครัวอื่นเลี้ยง
 • 4:08 - 4:10
  นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เพศเมียวิวัฒนาการ
 • 4:10 - 4:14
  เพื่อหยุดสืบพันธุ์อย่างถาวรในช่วงวัยทอง
 • 4:14 - 4:17
  แม้จะมีแม่เฒ่าคอยช่วยเหลือ
 • 4:17 - 4:20
  ประชากรวาฬเพชฌฆาตทางทิศใต้
  ก็ยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ
 • 4:20 - 4:23
  สาเหตุหลักคือจำนวนแซลมอนที่ลดลง
 • 4:23 - 4:27
  เราต้องรีบลงมือฟื้นฟูประชากรแซลมอน
 • 4:27 - 4:28
  เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์
 • 4:28 - 4:33
  ในระยะยาวเราต้องศึกษาเพิ่มเติม
  แบบที่ Center for Whale Research ทำ
 • 4:33 - 4:35
  สิ่งที่เราเรียนรู้จากประชากรทางทิศใต้
 • 4:35 - 4:38
  อาจไม่ใช่วิถีชีวิตของวาฬกลุ่มอื่น
 • 4:38 - 4:40
  หากศึกษาประชากรกลุ่มอื่นมากกว่านี้
 • 4:40 - 4:42
  เราอาจค้นพบความแตกต่างที่น่าตกใจ
 • 4:42 - 4:46
  และคาดเดาความเสียหาย
  ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ได้
 • 4:46 - 4:50
  ก่อนที่ชีวิตของพวกมันจะตกอยู่ในความเสี่ยง
Title:
แม่เฒ่าผู้น่าทึ่งแห่งฝูงวาฬเพชฌฆาต - ดาร์เรน ครอฟต์
Speaker:
ดาร์เรน ครอฟต์ (Darren Croft)
Description:

ฝูงวาฬเพชฌฆาตอาศัยอยู๋ในทุกมหาสมุทรหลักทั่วโลก การที่วาฬแต่ละครอบครัวอยู่รอดได้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะแม่เฒ่า ซึ่งเป็นนักล่าที่มีความรู้มากที่สุดในครอบครัว แม่เฒ่าเหล่านี้อาจอายุมียืนถึงแปดสิบปีหรือมากกว่า และความชำนาญของพวกแม่เฒ่าอาจหมายถึงความเป็นความตายของครอบครัว ดาร์เรน ครอฟต์ ได้บรรยายวิถีชีวิตของวาฬเพชฌฆาตและอันตรายที่พวกมันต้องเผชิญ

บทเรียนโดย ดาร์เรน ครอฟต์ กำกับโดย Boniato Studio

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:49
Sakunphat Jirawuthitanant approved Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Sakunphat Jirawuthitanant edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Pattara Jermsawat accepted Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Pattara Jermsawat edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Kaew Sritana edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Kaew Sritana edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Kaew Sritana edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Kaew Sritana edited Thai subtitles for Inside the killer whale matriarchy
Show all

Thai subtitles

Revisions