Return to Video

مادربزرگ‌های شگفت‌انگیزِ دسته نهنگ قاتل - دارن کرافت

 • 0:00 - 0:13
  در ساحل ناهموار شمال‌‎غربی اقیانوس آرام،
 • 0:13 - 0:17
  دسته‌هایی از نهنگ‌های قاتل
  در آب‌های سرد زندگی می‌کنند.
 • 0:17 - 0:20
  هر خانواده در اینجا می‌تواند
 • 0:20 - 0:22
  عمدتا به لطف یک عضو،
 • 0:22 - 0:24
  داناترین شکارچی خود، زنده بماند:
 • 0:24 - 0:25
  مادربزرگ.
 • 0:25 - 0:28
  این مادران می‌توانند
  هشتاد سال یا بیشتر عمر کنند،
 • 0:28 - 0:32
  در حالی که بیشتر نرها
  در سی سالگی می‌میرند.
 • 0:32 - 0:35
  اگرچه نهنگ‌های قاتل
  در هر اقیانوس بزرگی زندگی می‌کنند،
 • 0:35 - 0:38
  اما تا همین اواخر
  اطلاعات کمی در مورد آنها داشتیم.
 • 0:38 - 0:41
  جزئیات زندگی آن‌ها
  از دانشمندان دور مانده بود
 • 0:41 - 0:44
  تا اینکه سازمانی به نام مرکز تحقیقات نهنگ
 • 0:44 - 0:47
  مطالعه یک جمعیت از آنها
 • 0:47 - 0:51
  مجاور ایالت واشنگتن و بریتیش کلمبیا را
  در سال ۱۹۷۶ آغاز کرد.
 • 0:51 - 0:53
  با تشکر از کار مداوم آنها،
 • 0:53 - 0:55
  ما چیزهای زیادی در مورد این نهنگ‌ها،
 • 0:55 - 0:58
  به نام ساکنان جنوب، یاد گرفته‌ایم.
 • 0:58 - 0:59
  و هرچه بیشتر یاد بگیریم،
 • 0:59 - 1:04
  نقش حیاتی بزرگان این جمعیت
  بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • 1:04 - 1:07
  هر مادربزرگ زندگی خود را به عنوان یک نوزاد
 • 1:07 - 1:11
  متولد شده در گروه خانواده مادرش
  یا مادرسالاری آغاز می‌کند.
 • 1:11 - 1:13
  خانواده همه کارها را با هم انجام می‌دهند،
 • 1:13 - 1:18
  شکار و بازی کردن، حتی ارتباط برقرار کردن
  از طریق مجموعه‌ی صداهای منحصر به فرد خود.
 • 1:18 - 1:24
  پسران و دختران همه زندگی خود را
  در کنار خانواده مادرانشان می‌گذرانند.
 • 1:24 - 1:28
  این بدان معنا نیست که یک نهنگ جوان فقط
  با خویشاوندان خود ارتباط برقرار می‌کند.
 • 1:28 - 1:30
  علاوه بر صداهای ویژه خود،
 • 1:30 - 1:34
  تبار او با خانوده‌های اطراف
  گویش مشترکی دارد،
 • 1:34 - 1:36
  و آنها مرتب با همدیگر معاشرت می‌کنند.
 • 1:36 - 1:39
  هنگامی که ماده‌ای
  به پانزده سالگی یا بیشتر می‌رسد،
 • 1:39 - 1:44
  این برخوردها فرصتی برای همسریابی
  با نرهای گروه‌های دیگر می‌شود.
 • 1:44 - 1:46
  روابط فراتر از جفت‌گیری نیست -
 • 1:46 - 1:49
  او و نوزادانش در کنار خانواده‌اش می‌مانند،
 • 1:49 - 1:52
  در حالی که نر
  نزد مادر خود بازمی‌گردد.
 • 1:52 - 1:54
  تقریباً تا چهل‌ سالگی،
 • 1:54 - 1:58
  او به طور متوسط ​​هر ۶ سال زایمان می‌کند.
 • 1:58 - 2:00
  سپس، یائسه می‌شود -
 • 2:00 - 2:04
  چیزی که تقریبا
  در قلمرو حیوانات دیده نمی‌شود.
 • 2:04 - 2:07
  در حقیقت، انسان‌ها،
  نهنگ‌های قاتل و چند نهنگ دیگر
 • 2:07 - 2:11
  تنها گونه‌هایی هستند که
  ماده‌های آنها پس از توقف تولید‌مثل
 • 2:11 - 2:14
  سالها به زندگی خود ادامه می‌دهند.
 • 2:14 - 2:15
  پس از یائسگی،
 • 2:15 - 2:18
  مادربزرگ‌ها
  شکار ماهی قزل‌آلا،
 • 2:18 - 2:21
  منبع اصلی غذایی ساکنان جنوب را
  بر عهده می‌گیرند.
 • 2:21 - 2:24
  بیشترِ زمستان آنها در قسمت ساحلی دریا
  در جستجو هستند،
 • 2:24 - 2:26
  درکنار قزل‌آلا ماهی‌های دیگری هم می‌خورند.
 • 2:26 - 2:30
  اما وقتی ماهی قزل‌آلا دسته دسته
  برای تخم‌ریزی به سمت ساحل می‌رود،
 • 2:30 - 2:33
  نهنگ‌های قاتل آنها را تعثیب می‌کنند.
 • 2:33 - 2:35
  سر دسته آنها به نهنگ‎‌های جوان نشان می‌دهد
 • 2:35 - 2:38
  که از کجا می‌توانند
  بارورترین زمین‌های ماهیگیری را پیدا کنند.
 • 2:38 - 2:43
  او همچنین تا ۹۰٪ ماهی قزل‌آلایی را
  که شکار می‌کند، تقسیم می‌کند.
 • 2:43 - 2:44
  با گذشت هر سال،
 • 2:44 - 2:47
  کمک‌های او حیاتی‌تر می‌شود:
 • 2:47 - 2:52
  صید بی‌رویه و تخریب زیستگاه
  باعث از بین رفتن جمعیت ماهی قزل‌آلا شده،
 • 2:52 - 2:56
  و تقریباً نهنگ‌ها را
  در معرض خطر گرسنگی قرار داده است.
 • 2:56 - 2:58
  تخصص این مادربزرگ‌ها
 • 2:58 - 3:02
  می‌تواند به مفهوم تفاوت بین زندگی و مرگ
  برای خانواده‌هایشان باشد -
 • 3:02 - 3:04
  اما چرا آنها دیگر نوزاد ندارند؟
 • 3:04 - 3:09
  تقریباً همیشه ادامه تولید‌مثل
  برای یک ماده مفید است،
 • 3:09 - 3:13
  حتی اگر از بچه‌ها و نوه‌های زنده خود نیز
  مراقبت کند.
 • 3:13 - 3:17
  تعدادی شرایط منحصر به‌فرد این معادله را
  برای نهنگ‌های قاتل تغییر می‌دهد.
 • 3:17 - 3:20
  این واقعیت که هیچ یک از نرها و ماده‌ها
 • 3:20 - 3:24
  خانواده خود را ترک نمی‌کنند
  بسیار نادر است -
 • 3:24 - 3:26
  تقریباً در همه گونه‌های جانوری،
 • 3:26 - 3:29
  یک یا هر دو جنس متفرق می‌شوند.
 • 3:29 - 3:32
  این بدان معناست که
  با افزایش سن یک نهنگ قاتل ماده،
 • 3:32 - 3:34
  درصد بیشتری از خانواده وی را
 • 3:34 - 3:37
  فرزندان و نوه‌های وی تشکیل می‌دهند،
 • 3:37 - 3:39
  در حالی که خویشاوندان دورتر
  از بین می‌روند.
 • 3:39 - 3:44
  از آنجاکه ماده‌های مسن‌تر از جوان‌ها
  ارتباط نزدیکتری با گروه دارند،
 • 3:44 - 3:48
  آنها بهترین کار را برای سرمایه‌گذاری
  در خانواده انجام می‌دهند،
 • 3:48 - 3:51
  در حالی که ماده‌های جوان
  باید در تولید‌مثل سرمایه‌گذاری کنند.
 • 3:51 - 3:53
  در محیط زیستِ نهنگ قاتل،
 • 3:53 - 3:56
  هر نوزاد تازه
  دهان دیگری برای تغذیه
 • 3:56 - 3:58
  از منابع محدود و مشترک است.
 • 3:58 - 4:03
  یک ماده مسن می‌تواند ژن خود را
  بدون ایجاد فشار بر خانواده‌اش
 • 4:03 - 4:05
  با پشتیبانی از پسران بزرگسال خود،
 • 4:05 - 4:08
  که نوزادانش را
  خانواده‌های دیگر بزرگ می‌کنند، بیشتر کند.
 • 4:08 - 4:10
  این ممکن است دلیلی باشد که ماده‌ها
 • 4:10 - 4:14
  برای جلوگیری کامل از تولید‌مثل
  در میانسالی تکامل یافته‌اند.
 • 4:14 - 4:17
  حتی با مشارکت مادربزرگ‌ها،
 • 4:17 - 4:20
  نهنگ‌های قاتل ساکن جنوبی
  به شدت کاهش می‌یابند،
 • 4:20 - 4:23
  که عمدتا به دلیل کاهش ماهی قزل‌آلاست.
 • 4:23 - 4:27
  ما فورا به سرمایه‌گذاری در
  بازگرداندن جمعیت ماهی قزل‌آلا نیاز داریم
 • 4:27 - 4:28
  تا آنها را از نابودی نجات دهد.
 • 4:28 - 4:33
  در دراز مدت، ما به مطالعات بیشتری
  مانند مرکز تحقیقات نهنگ نیاز خواهیم داشت.
 • 4:33 - 4:35
  آنچه در مورد ساکنان جنوب آموخته‌ایم
 • 4:35 - 4:37
  ممکن است برای گروه‌های دیگر صادق نباشد.
 • 4:37 - 4:40
  با مطالعه دقیق سایر جمعیت‌ها،
 • 4:40 - 4:43
  ممکن است سازگاری‌های حیرت‌انگیز بیشتری
  کشف کنیم،
 • 4:42 - 4:46
  و آسیب پذیری‌های آنها را
  در برابر تداخل انسان
 • 4:46 - 4:49
  پیش از این که بقای آنها به خطر بیفتد،
  پیش بینی کنیم.
Title:
مادربزرگ‌های شگفت‌انگیزِ دسته نهنگ قاتل - دارن کرافت
Speaker:
دارن کرافت
Description:

مشاهده ویدیو کامل: https://ed.ted.com/lessons/the-amazing-grandmothers-of-the-killer-whale-pod-darren-croft

دسته‌های نهنگ‌ قاتل در آب‌های هراقیانوس بزرگی روی کره زمین ساکن هستند. هر خانواده عمدتا به لطف یک عضو، داناترین شکارچی خود: مادربزرگ، قادر به زنده ماندن است. این مادران (ماده سردسته) می‌توانند ۸۰ سال یا بیشتر زندگی کنند و مهارت آنها می‌تواند به مفهوم تفاوت بین زندگی و مرگ برای خانواده‌های آنها باشد. دارن کرافت جزئیات زندگی نهنگ‌های قاتل و خطرات زنده ماندن آنها را شرح می‌دهد.

درس توسط دارن کرافت، به کارگردانی استودیو بونیاتو.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:49

Persian subtitles

Revisions