YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← CSS positioning

{'type': u'plain'}

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 02/26/2015 by Lech Mankiewicz.

 1. Nauczymy się, jak używać CSS

 2. do przemieszczania elementów.
 3. Nie tylko do szeregowania.
 4. Będziemy nakładać
 5. jedne na drugie.
 6. Tu mamy stronę
 7. z paroma nagłówkami, obrazkami
 8. i akapitami.
 9. Na razie są ułożone
 10. wg pozycjonowania domyślnego,
 11. którego używa przeglądarka.
 12. To tzw. pozycjonowanie
  statyczne lub normalne.
 13. Elementy śródliniowe,
 14. np. obrazy,
 15. są ustawione od lewej do prawej,
 16. A elementy blokowe,
 17. np. nagłówki i akapity,
 18. są ułożone pionowo.
 19. Możemy zmienić ten układ,
 20. korzystając z własności CSS
  „position” (pozycja).
 21. Wypróbujmy to przy zdjęciu.
 22. Piszemy „position:”,
 23. a potem wartość względną.
 24. W metodzie pozycji względnej
 25. rozmieszczacie elementy normalnie,
 26. a potem przesuwacie o jakąś wartość.
 27. Żeby zawiadomić przeglądarkę
 28. o tej wartości,
 29. użyjemy jakiejś kombinacji
 30. czterech nowych właściwości CSS:
 31. góra, dół, lewo, prawo.
 32. Powiedzmy, że chcemy mieć
  nasz element
 33. 20 pikseli niżej.
 34. Napiszemy top: 20 pikseli.
 35. Przesuniemy 10 pikseli w bok.
 36. Piszemy: 10 pikseli w lewo.
 37. To jest fajne,
 38. ale nie aż tak.
 39. Pokażę wam coś znacznie lepszego:
 40. pozycjonowanie bezwzględne.
 41. Możemy wyciągnąć element
 42. z układu
 43. i umieścić go gdziekolwiek.
 44. W tym celu
 45. zmienię „relative” (względne)
 46. na „absolute” (bezwzględne)
 47. przy naszym krajobrazie.
 48. Górę i lewą stronę zachowam.
 49. Jak widzicie,
 50. krajobraz zasłania
 51. obrazek i nagłówek
  „Impreza taneczna”.
 52. Poprawmy to.
 53. Zacznijmy od Winstona.
 54. Dodamy regułę
 55. pozycjonowania bezwzględnego.
 56. Dajmy, powiedzmy,
 57. „góra: 40 pikseli”.
 58. Albo niech będzie 50.
 59. I lewa 50.
 60. Dobrze to wygląda.
 61. Hopper (Skacząca)
  chce być na wierzchu.
 62. Ona także.
 63. Jej też określimy
 64. pozycję bezwzględną.
 65. Powiedzmy, góra: 30 pikseli,
 66. a lewa: 60 pikseli.
 67. Niech to sprawia wrażenie,
 68. jakby Hopper
 69. tańczyła przed Winstonem.
 70. Na razie tak to nie wygląda,
 71. bo Winston znajduje się
 72. na wierzchu.
 73. Żeby to poprawić,
 74. mogłabym zmienić kolejność
 75. znaczników „image”
 76. w HTML-u,
 77. lepiej jednak będzie
 78. skorzystać z właściwości CSS
  „z-index”.
 79. Powiemy przeglądarce,
 80. w jakiej kolejności
 81. ustawiać elementy,
 82. nadając im
 83. z-indeksy.
 84. Zacznijmy od krajobrazu
 85. i nadajmy mu numer 1.
 86. Na to - Winston z dwójką,
 87. a na wierzch Hopper, trzecia.
 88. Dobrze!
 89. Teraz Hopper
  tańczy przed Winstonem,
 90. chociaż nie ma ochoty.
 91. Trudno, musi!
 92. Jednak niektóre nagłówki
 93. i kolumny są ukryte.
 94. Spróbujmy…
 95. chcę umieścić nagłówek
 96. „Impreza taneczna” na wierzchu.
 97. Określę więc dla niego
 98. pozycję bezwzględną
 99. i nadam mu numer 4.
 100. Dobrze.
 101. Może 10 pikseli w lewo.
 102. Przesunę.
 103. Może jeszcze trochę.
 104. Teraz dobrze.
 105. A tekst piosenki
 106. niech wyświetla się
 107. poniżej całej reszty.
 108. Dla tych elementów
 109. określę pozycję bezwzględną.
 110. Można określić tylko górę,
 111. która, jak wiecie,
 112. będzie równa wysokości obrazka.
 113. To 220 pikseli.
 114. Teraz wygląda to dobrze.
 115. Szalona impreza taneczna
 116. na całego!
 117. Zatrzymajcie teraz film
 118. i spróbujcie przewinąć w dół.
 119. Zobaczycie, że wszystko
 120. przewija się razem.
 121. Ważna sprawa:
 122. pozycjonowanie absolutne
 123. odnosi się do góry strony.
 124. Gdy więc przewijacie,
 125. to, co było 10 pikseli od góry,
 126. zniknie z ekranu,
 127. bo oddalacie się
 128. od góry strony.
 129. Inna możliwość
 130. to pozycjonowanie ustalone.
 131. Będzie wyglądało tak,
 132. jakby elementy się nie ruszały.
 133. Żeby to wypróbować,
 134. zmienimy
 135. „absolute” na „fixed”
  w nagłówku „h1”.
 136. Zatrzymajcie film
  i spróbujcie przewijać.
 137. Zobaczycie,
 138. że „Impreza taneczna”
  nie zmienia miejsca.
 139. Bo teraz jej pozycja
 140. odnosi się do góry ekranu,
 141. okna.
 142. No dobrze. Wykorzystaliśmy
 143. trzy właściwości pozycjonowania
 144. i zrobiliśmy fajne rzeczy.
 145. Kiedy używamy
 146. pozycjonowania bezwzlędnego
  lub ustalonego?
 147. Można je zastosować,
 148. robiąc grę,
 149. jak ja tutaj,
 150. żeby rozłożyć elementy
 151. scenki w przeglądarce.
 152. Można też stosować to
 153. do zwyczajnych stron,
 154. np. w Khan Academy.
 155. Pozycjonowanie bezwzględne
 156. stosujemy do modeli na środku,
 157. a pozycjonowanie ustalone
 158. do pola przeszukiwania.
 159. Zawsze będzie widoczne.
 160. Nie będziecie używać
  pozycjonowania
 161. na każdej stronie,
 162. ale jeśli już,
 163. to będziecie zadowoleni, że można.