Return to Video

CSS positioning

 • 0:00 - 0:02
  Nauczymy się, jak używać CSS
 • 0:02 - 0:04
  do przemieszczania elementów.
 • 0:04 - 0:06
  Nie tylko do szeregowania.
 • 0:06 - 0:08
  Będziemy nakładać
 • 0:08 - 0:09
  jedne na drugie.
 • 0:09 - 0:12
  Tu mamy stronę
 • 0:12 - 0:16
  z paroma nagłówkami, obrazkami
 • 0:16 - 0:18
  i akapitami.
 • 0:18 - 0:20
  Na razie są ułożone
 • 0:20 - 0:22
  wg pozycjonowania domyślnego,
 • 0:22 - 0:24
  którego używa przeglądarka.
 • 0:24 - 0:27
  To tzw. pozycjonowanie
  statyczne lub normalne.
 • 0:27 - 0:29
  Elementy śródliniowe,
 • 0:29 - 0:31
  np. obrazy,
 • 0:31 - 0:32
  są ustawione od lewej do prawej,
 • 0:32 - 0:34
  A elementy blokowe,
 • 0:34 - 0:35
  np. nagłówki i akapity,
 • 0:35 - 0:38
  są ułożone pionowo.
 • 0:38 - 0:40
  Możemy zmienić ten układ,
 • 0:40 - 0:43
  korzystając z własności CSS
  „position” (pozycja).
 • 0:43 - 0:46
  Wypróbujmy to przy zdjęciu.
 • 0:46 - 0:50
  Piszemy „position:”,
 • 0:50 - 0:51
  a potem wartość względną.
 • 0:51 - 0:53
  W metodzie pozycji względnej
 • 0:53 - 0:55
  rozmieszczacie elementy normalnie,
 • 0:55 - 0:58
  a potem przesuwacie o jakąś wartość.
 • 0:58 - 1:00
  Żeby zawiadomić przeglądarkę
 • 1:00 - 1:02
  o tej wartości,
 • 1:02 - 1:03
  użyjemy jakiejś kombinacji
 • 1:03 - 1:05
  czterech nowych właściwości CSS:
 • 1:05 - 1:07
  góra, dół, lewo, prawo.
 • 1:07 - 1:09
  Powiedzmy, że chcemy mieć
  nasz element
 • 1:09 - 1:12
  20 pikseli niżej.
 • 1:12 - 1:14
  Napiszemy top: 20 pikseli.
 • 1:14 - 1:15
  Przesuniemy 10 pikseli w bok.
 • 1:15 - 1:17
  Piszemy: 10 pikseli w lewo.
 • 1:17 - 1:19
  To jest fajne,
 • 1:19 - 1:21
  ale nie aż tak.
 • 1:21 - 1:23
  Pokażę wam coś znacznie lepszego:
 • 1:23 - 1:25
  pozycjonowanie bezwzględne.
 • 1:25 - 1:27
  Możemy wyciągnąć element
 • 1:27 - 1:29
  z układu
 • 1:29 - 1:31
  i umieścić go gdziekolwiek.
 • 1:31 - 1:32
  W tym celu
 • 1:32 - 1:33
  zmienię „relative” (względne)
 • 1:33 - 1:34
  na „absolute” (bezwzględne)
 • 1:34 - 1:35
  przy naszym krajobrazie.
 • 1:35 - 1:37
  Górę i lewą stronę zachowam.
 • 1:37 - 1:38
  Jak widzicie,
 • 1:38 - 1:39
  krajobraz zasłania
 • 1:39 - 1:42
  obrazek i nagłówek
  „Impreza taneczna”.
 • 1:42 - 1:43
  Poprawmy to.
 • 1:43 - 1:45
  Zacznijmy od Winstona.
 • 1:45 - 1:48
  Dodamy regułę
 • 1:48 - 1:52
  pozycjonowania bezwzględnego.
 • 1:52 - 1:54
  Dajmy, powiedzmy,
 • 1:54 - 1:56
  „góra: 40 pikseli”.
 • 1:56 - 1:58
  Albo niech będzie 50.
 • 1:58 - 2:00
  I lewa 50.
 • 2:00 - 2:02
  Dobrze to wygląda.
 • 2:02 - 2:04
  Hopper (Skacząca)
  chce być na wierzchu.
 • 2:04 - 2:06
  Ona także.
 • 2:06 - 2:07
  Jej też określimy
 • 2:07 - 2:12
  pozycję bezwzględną.
 • 2:12 - 2:15
  Powiedzmy, góra: 30 pikseli,
 • 2:15 - 2:18
  a lewa: 60 pikseli.
 • 2:18 - 2:20
  Niech to sprawia wrażenie,
 • 2:20 - 2:21
  jakby Hopper
 • 2:21 - 2:24
  tańczyła przed Winstonem.
 • 2:24 - 2:27
  Na razie tak to nie wygląda,
 • 2:27 - 2:28
  bo Winston znajduje się
 • 2:28 - 2:30
  na wierzchu.
 • 2:30 - 2:32
  Żeby to poprawić,
 • 2:32 - 2:34
  mogłabym zmienić kolejność
 • 2:34 - 2:35
  znaczników „image”
 • 2:35 - 2:37
  w HTML-u,
 • 2:37 - 2:39
  lepiej jednak będzie
 • 2:39 - 2:42
  skorzystać z właściwości CSS
  „z-index”.
 • 2:42 - 2:44
  Powiemy przeglądarce,
 • 2:44 - 2:45
  w jakiej kolejności
 • 2:45 - 2:46
  ustawiać elementy,
 • 2:46 - 2:47
  nadając im
 • 2:47 - 2:48
  z-indeksy.
 • 2:48 - 2:51
  Zacznijmy od krajobrazu
 • 2:51 - 2:53
  i nadajmy mu numer 1.
 • 2:53 - 2:56
  Na to - Winston z dwójką,
 • 2:56 - 2:59
  a na wierzch Hopper, trzecia.
 • 2:59 - 3:00
  Dobrze!
 • 3:00 - 3:03
  Teraz Hopper
  tańczy przed Winstonem,
 • 3:03 - 3:04
  chociaż nie ma ochoty.
 • 3:04 - 3:05
  Trudno, musi!
 • 3:05 - 3:08
  Jednak niektóre nagłówki
 • 3:08 - 3:10
  i kolumny są ukryte.
 • 3:10 - 3:12
  Spróbujmy…
 • 3:12 - 3:14
  chcę umieścić nagłówek
 • 3:14 - 3:17
  „Impreza taneczna” na wierzchu.
 • 3:17 - 3:19
  Określę więc dla niego
 • 3:19 - 3:21
  pozycję bezwzględną
 • 3:21 - 3:22
  i nadam mu numer 4.
 • 3:22 - 3:23
  Dobrze.
 • 3:23 - 3:24
  Może 10 pikseli w lewo.
 • 3:24 - 3:25
  Przesunę.
 • 3:25 - 3:27
  Może jeszcze trochę.
 • 3:27 - 3:29
  Teraz dobrze.
 • 3:29 - 3:30
  A tekst piosenki
 • 3:30 - 3:31
  niech wyświetla się
 • 3:31 - 3:33
  poniżej całej reszty.
 • 3:33 - 3:36
  Dla tych elementów
 • 3:36 - 3:38
  określę pozycję bezwzględną.
 • 3:38 - 3:39
  Można określić tylko górę,
 • 3:39 - 3:41
  która, jak wiecie,
 • 3:41 - 3:43
  będzie równa wysokości obrazka.
 • 3:43 - 3:45
  To 220 pikseli.
 • 3:45 - 3:48
  Teraz wygląda to dobrze.
 • 3:48 - 3:50
  Szalona impreza taneczna
 • 3:50 - 3:52
  na całego!
 • 3:52 - 3:54
  Zatrzymajcie teraz film
 • 3:54 - 3:56
  i spróbujcie przewinąć w dół.
 • 3:56 - 3:58
  Zobaczycie, że wszystko
 • 3:58 - 3:59
  przewija się razem.
 • 3:59 - 4:01
  Ważna sprawa:
 • 4:01 - 4:03
  pozycjonowanie absolutne
 • 4:03 - 4:04
  odnosi się do góry strony.
 • 4:04 - 4:06
  Gdy więc przewijacie,
 • 4:06 - 4:08
  to, co było 10 pikseli od góry,
 • 4:08 - 4:11
  zniknie z ekranu,
 • 4:11 - 4:12
  bo oddalacie się
 • 4:12 - 4:15
  od góry strony.
 • 4:15 - 4:16
  Inna możliwość
 • 4:16 - 4:17
  to pozycjonowanie ustalone.
 • 4:17 - 4:19
  Będzie wyglądało tak,
 • 4:19 - 4:20
  jakby elementy się nie ruszały.
 • 4:20 - 4:22
  Żeby to wypróbować,
 • 4:22 - 4:23
  zmienimy
 • 4:23 - 4:26
  „absolute” na „fixed”
  w nagłówku „h1”.
 • 4:26 - 4:29
  Zatrzymajcie film
  i spróbujcie przewijać.
 • 4:29 - 4:31
  Zobaczycie,
 • 4:31 - 4:34
  że „Impreza taneczna”
  nie zmienia miejsca.
 • 4:34 - 4:36
  Bo teraz jej pozycja
 • 4:36 - 4:39
  odnosi się do góry ekranu,
 • 4:39 - 4:41
  okna.
 • 4:41 - 4:44
  No dobrze. Wykorzystaliśmy
 • 4:44 - 4:46
  trzy właściwości pozycjonowania
 • 4:46 - 4:48
  i zrobiliśmy fajne rzeczy.
 • 4:48 - 4:49
  Kiedy używamy
 • 4:49 - 4:51
  pozycjonowania bezwzlędnego
  lub ustalonego?
 • 4:51 - 4:53
  Można je zastosować,
 • 4:53 - 4:54
  robiąc grę,
 • 4:54 - 4:56
  jak ja tutaj,
 • 4:56 - 4:57
  żeby rozłożyć elementy
 • 4:57 - 4:59
  scenki w przeglądarce.
 • 4:59 - 5:00
  Można też stosować to
 • 5:00 - 5:02
  do zwyczajnych stron,
 • 5:02 - 5:03
  np. w Khan Academy.
 • 5:03 - 5:04
  Pozycjonowanie bezwzględne
 • 5:04 - 5:06
  stosujemy do modeli na środku,
 • 5:06 - 5:08
  a pozycjonowanie ustalone
 • 5:08 - 5:09
  do pola przeszukiwania.
 • 5:09 - 5:12
  Zawsze będzie widoczne.
 • 5:12 - 5:14
  Nie będziecie używać
  pozycjonowania
 • 5:14 - 5:15
  na każdej stronie,
 • 5:15 - 5:17
  ale jeśli już,
 • 5:17 - 5:19
  to będziecie zadowoleni, że można.
Title:
CSS positioning
Description:

{'type': u'plain'}

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:20
Lech Mankiewicz edited Polish subtitles for CSS positioning

Polish subtitles

Revisions